Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

YANLIŞ KARAR DANIŞTAYDAN DÖNER ...

Değerli Meslektaşlarım,

17 Ekim buluşmamızın ülkemiz genelindeki olumlu geri bildirimleri Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun çalışma azmi ve gayretini arttırmaktadır.Öncelikle eylem sırasında kişisel olarak tarafıma göstermiş olduğunuz destek ve moral için teşekkür ederim.Şubelerimiz aracılığı ile bölgelerden Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının tesbiti ve çözüm önerilerini almaktayız.Tamamı toplandığında Genel Merkezimizde derlenerek ilgili Bakanlara, Müsteşarlara ve Genel Müdürlere Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca iletilecek ve takip edilecektir.Ancak ilgili tüm meslektaşlarımızın desteğine gereksinimimiz vardır.Bu nedenle bağlı olduğunuz şubelerimize bilgi ve deneyimlerinizi aktarınız.

Sosyal Hizmet Uzmanları Meslek Örgütü olarak verdiğimiz hukuksal mücadelemizde; SHÇEK Genel Müdürlüğünce çıkarılan Teftiş Kurulu ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmelikleri hakkında açtığımız davalarda meslektaşlarımızın hakları ve Sosyal Hizmetin uygulamaları açısından kazanmış bulunmaktayız.Bu bağlamda Danıştay 12.Dairesince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 1.maddesi ile değişik 7.maddesinin birinci fıkrasının ve 10.maddesiyle eklenen 52.maddesinin son fıkrasının, 3.maddesiyle değişik 23.maddesinin (e) bendine ilişkin kısmının oybirliği ile reddine, 6.maddesi ile değişik 28.maddesine ilişkin kısmının oy çokluğu ile reddine, anılan yönetmeliğin 11.maddesi ile yönetmeliğe eklenen geçici 2.maddesine ilişkin kısmı yönünden ise oybirliği ile karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.

Bunun yanında SHÇEK Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 34.maddesi'nin (Sosyal hizmet Uzmanlarının Özel eğitim ve rehabilitasyon Merkezlerinde yer verilmemesi) hukuka uyarlık göstermediğine hükmedilmiştir.

Sevgili Meslektaşlarım,

Yukarıda sizler ile paylaştığım davalardan 3 yıla yakın bir süreçte sonuç alınmıştır.Bu süreçte özellikle Özel eğitim ve rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan meslektaşlarımız ciddi hasarlar almıştır.MEB ve bağlı Genel Müdürlük ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştır.Ancak bu dava MEB düzenlemelerini de doğrudan etkileyecektir.Bu davayı kazanmış olmak Özel Eğitim alanında SOSYAL HİZMET UZMANLARI nı da yeri olduğunun hukuksal kanıtıdır.Mahkeme kararları şubelerimize gönderilmiştir.Ayrıntılı bilgi edinmek isteyen meslektaşlarımız şubelerimizdenedinebilir.

Sosyal Hizmetin daha çağdaş, daha insanca, daha demokratik ortamlarda uygulanması umudu ile sevgi ve saygılarımla çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Murat ALTUĞGİL

SHUDER

GENEL BAŞKANI


_________________________
Yönetmeliğin hukuka aykırı bulunan 34. maddesi;

13.03.2005 tarihli Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin 3.Bölüm 34. maddesi;
Merkezde çalıştırılması zorunlu meslek elemanları
Madde 34- Merkezde, aşağıda belirtilmiş meslek elemanlarından en az ikisinin tam zamanlı olarak bulundurması zorunludur.
a) Bedensel özürlülere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezinde; fizyoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitim öğretmeni veya zihinsel engelliler öğretmeni.
b) Zihinsel özürlülere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezinde; çocuk gelişimi ve eğitimcisi, zihinsel engelliler öğretmeni veya özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni (sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olup en az üç yıllık özel eğitim deneyimi olması) veya rehber öğretmen.
c) İşitme ve konuşma özürlülere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezinde; odyolog, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, işitme engelliler öğretmeni veya özel eğitim öğretmeni.
d) Görme özürlülere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezinde; görme engelliler öğretmeni, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sınıf öğretmeni veya rehber öğretmen.
e) Otistik bireylere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinde; çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitim öğretmeni, psikolog veya rehber öğretmen.
f) Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, özgül öğrenme güçlüğü, okul uyum problemleri olan bireylere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinde; özel eğitim öğretmeni veya zihinsel engelliler öğretmeni, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sınıf öğretmeni, psikolog veya rehber öğretmen.
g) 21 yaş üzeri özürlülere mesleki rehabilitasyon alanında hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinde; mesleki eğitim fakültesi mezunları, ev ekonomisi yüksek okulu mezunları, fizyoterapist, rehber öğretmen veya psikolog.

Zorunlu eleman çalıştırılması
Madde 35- Merkezde 34 üncü maddede belirtilen zorunlu meslek elemanlarının haricinde rehabilitasyon ve eğitim programları çerçevesinde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist, okul öncesi öğretmeni, branş öğretmenleri, dil ve konuşma terapisti, çocuk eğiticisi, diyetisyen, tabip, hemşire, usta öğretici part-time veya tam zamanlı istihdam edilebilir. İki zorunlu ve iki part-time olmak üzere en az dört meslek elemanı çalıştırılması zorunludur.

danıştayın kararı ise şu;

Bunun yanında SHÇEK Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 34.maddesi'nin (Sosyal hizmet Uzmanlarının Özel eğitim ve rehabilitasyon Merkezlerinde yer verilmemesi) hukuka uyarlık göstermediğine hükmedilmiştir.

YANLIŞ KARAR DANIŞTAY'DAN DÖNER....
29-10-2008
Özhan ÖZGÜN
Sosyal Hizmet Uzmanı
Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.
0 Yanıt
Bu soruya henüz bir yanıt verilmemiştir.
Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

  • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
  • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır
Eleman mı Arıyorsunuz?

Çalışanınız sizi yüzüstü bıraktı, ortada mı kaldınız?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Öğrencilere verilen dersleri MEBBİS'e otomatik aktarın.

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.