Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

SUT YAYINLANDI FİZYOTERAPİST ZORUNLU PERSONEL DEGİL ARTIK

ŞUT YAYINLANDI FİZYOTERAPİST ZORUNLU PERSONEL DEGİL ARTIK 19.7. Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri:
(1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli uzman hekim raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince düzenlenecektir. Raporda tanı ve uygulanacak seans sayısı yer alacaktır.
(2) Ayaktan fizik tedavi ile ayaktan rehabilitasyon uygulamaları SUT eki EK-9 Listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak ödenir.
19.7.1. Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında fizik tedavi uygulamaları;
(1) Bir hasta için bir yıl içinde farklı vücut bölgelerinden olmak şartıyla iki kez, aynı bölgeden bir kez olmak üzere uygulanan fizik tedavi işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Bir hasta için günde en fazla bir seans fizik tedavi ücreti ödenir.
(2) Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularında fizik tedavi uygulamaları bedellerinin ödenmesi için;
a) Uygulamaların fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin gözetiminde hekim dışı sağlık personeli tarafından uygulanmış olmadır.
b) Hastaların, en az 5 m2 lik hasta kabininde tedaviye alınmış olmalıdır.
c) Uygulayıcı personelin her bir üyesi en fazla 2 kabinden sorumlu olmalıdır.
d) Bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi gözetiminde aynı anda en fazla 10 hastaya fizik tedavi işlemi uygulanabilir.
(3) Kurumca bedeli ödenecek günlük fizik tedavi seans sayısının hesabında, merkezde tam zamanlı görevli fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekim sayısı ve çalışma saatleri, merkezin çalışma saatleri, iş kanununa göre çalıştıracağı hekim dışı sağlık personeli sayısı, kabin sayısı ve seans süresi dikkate alınır. Fizik tedavi seansları en az 60 dakika olarak kabul edilir.
19.7.2. Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularında rehabilitasyon uygulamaları;
(1) Nörolojik rehabilitasyon uygulanan merkezlerde, psikolog ve ortez-protez teknisyeni/ teknikeri, egzersiz salonu, EMG ünitesi, ürodinami ünitesi ve psikoterapi ünitesi bulunması zorunludur.
(2) Pediatrik rehabilitasyon uygulanan merkezlerde, ortez-protez teknisyeni/ teknikeri, egzersiz salonu, EMG ünitesi, ürodinami ünitesi, çocuk gelişimi ve eğitimi ünitesi bulunması zorunludur.
(3) Her bir uygulayıcı fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi ve fizyotetapist, seans süresince 1 hastaya rehabilitasyon işlemi uygulayabilir.
(4) Bir hasta için en fazla 30 seanslık bir rehabilitasyon uygulaması yapılabilir. 30 seanstan sonra uygulamaya devam edilmesi gerektiğinde, Kurumla sözleşmeli üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından, en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
(5) Kurumca bedeli ödenecek günlük rehabilitasyon seans sayısının hesabında, merkezde tam zamanlı görevli fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekim sayısı ve çalışma saatleri, merkezin çalışma saatleri, iş kanununa göre çalıştıracağı fizyoterapist sayısı ve seans süresi dikkate alınır. Rehabilitasyon seansları en az 60 dakika olarak kabul edilir.
19.8. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan genetik tetkikler
Kurumla sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşlarında genetik branşı veya diğer branşlarca istenilerek Kuruma fatura edilen SUT eki EK-8 Listesinde yer alan genetik tetkiklerine ait bedellerin ödenebilmesi için; tetkiklerin, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ruhsatı/ geçici çalışma izin belgesi olan (sitogenetik, moleküler genetik, biyokimyasal genetik ruhsatlarından hangisi veya hangilerine sahipse o tetkikleri yapmak üzere) sağlık kurum veya kuruluşunda genetik uzmanı tarafından yapılmış olması gerekmektedir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fizik tedavi teknikerlerine yetersiz diyenler şimdi hemşirelere ne diyecekler acaba 2 günde hemşireden fizyoterapist olcak bakaın sizin branşa bitane daha aday cıktı hemşirelere fizyoterapist olma yolunda başarılar dilerim:):):)
07-10-2008
Murat COŞKUN
Fizik Tedavi Teknikerliği
Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
2 Yanıt
murat bey <BR>emin olun ki ne yapılırsa yapılsın biz fizyoterapistler bu ülkede fizik tedavi ve rehabilitasyonu en doğru şekilde uygulamaya devam edeceğiz.biz olmazsak bizim hastaya verdiğimiz hizmetti kim verecek?<BR>sadece ilaç yazıp hastaya değil de hastalığı uygun 3 egzersiz ezberleyen fizik tedavi doktorumu?hem zaten ortopedist nörolog varken bu fizik tedavi doktoru ne yapmaya çalışıyorsa...<BR>yoksa tekniker olup sadece tens bağlamayı masaj yapmayı bilen siz gibi teknikerler ve hemşireler mi?<BR>lütfen yasaların arkasına gizlenipte hastalara müdahaleyi yanlış yapmayın,sizin sayenizde bu sağlık hizmetleri amacından uzaklaştı.işiniz varsa yapın başka bişeyede bulaşmayın Fzt.Duygu Ağırcan
13-10-2008
Hasan AĞIRCAN
Özel Eğitim Öğretmeni

Murat bey 1- fizik tedavi teknikerlerine yetersiz demiyoruz, gayet başarılı bir şekilde tens takıp çıkarabiliyorsunuz. 2- Hala fizik tedavi merkezlerinin açılış yönetmeliğinde iki fizyoterapist bulundurulması zorunlu 3- Yayınlanan sutla fizik tedavi teknikerlerinin yolu mu açıldı zannediyorsunuz, veteriner de yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilir 4-Türkiyede mevcut bulunan fizik tedavi doktor sayısının rehabilitasyon hastalarının tamamına denk düşeceğini düşünüyormusunuz? Milyonlarla ifade edilen rehabilitasyon hastalarının durumu ne olacak? 5- Yayınlanan bu SUT la fizik tedavi teknikerlerine rehabilitasyon yapma yetkisi mi verildi 6- AB uyum sürecinde fizyoterapistin tanımının yapılacağını, SUT la haksızlığa uğrayan fizyoterapistlerin avrupadaki fizyoterapistlerle eşdeğer duruma gelmesinin gerekli olduğunu biliyor musunuz? 7- Rehabilitasyon için düzenleme yapacak olan fizik tedavi merkezlerinin fizyoterapist dışında birine güvenip veya o riski alıp başka personele rehabilitasyon yaptırabileceğini düşünüyor musunuz? Yaptırsa dahi hizmet kalitesi yönünden insanların o merkeze olan güvenlerinin ne duruma geleceğini öngörebiliyor musunuz? 8- Bir kaç tane kendini yükseklerde gören fizik tedavi doktorunun dışında onların da bu sut uygulamasından rahatsız olduğunu ve rehabilitasyonun kesinlikle fzt doktor işbirliğiyle yapılması gerektiğini düşündüklerini biliyor musunuz? 9- Acaba doktorlar da bu tebliyle en az fizyoterapistler kadar etkilenmiş olabilirler mi? 10- 6 ayda bir değişiklik yapılan sut un önümüzdeki günlerde tekrar ele alınmaması ve rehabilitasyon uygulamalarında meydana gelebilecek aksaklıkların düzelmeyeceği sizce garanti mi?
12-10-2008
Belirtilmemiş

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

  • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
  • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır
Eleman mı Arıyorsunuz?

Çalışanınız sizi yüzüstü bıraktı, ortada mı kaldınız?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Öğrencilere verilen dersleri MEBBİS'e otomatik aktarın.

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.