Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

SHU DERNEĞİ ve ÇALIŞMALARI

ENGELLİLER HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Tasarının amaç bölümünde; engelliler ailesi ve çevresi ile birlikte ele alınmamıştır. Engellilerin eğitimi ve rehabilitasyonunda aile ve çevre birinci derecede önem taşımaktadır. Bu nedenle amaç, sadece engellinin değil, ailesinin ve çevresinin de dahil edildiği bir amaç olarak geliştirilmelidir. Tasarının kapsam bölümünde; aile yer almakta ancak amaç bölümünde yer almadığı için ilk madde ile çelişki yaratmaktadır. Tasarının sonraki bölümlerinde hizmet verecek kamu kurum ve kuruluşları ile verilecek hizmet türlerine ilişkin olarak sadece tıbbi rehabilitasyon ile eğitimden söz edilmiş, ancak engellinin yaşadığı çevreye yönelik bir hizmetten bahsedilmemiştir. 06.02.1998 tarih ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren engellilere verilecek Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Yönetmeliğe göre Sağlık Kurulu Raporlarının oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Madde 12’de de Sağlık Kurulu Raporları hazırlanırken görev alacak meslek elemanları tanımlanmıştır. Bu tanımın neye göre yapıldığı bilinmemekle birlikte özel eğitimde aktif görev alan Sosyal Hizmet Uzmanı ve Özel Eğitimcinin neden yer almadığı anlaşılamamıştır.

Tasarının 3. bölümümdeki sağlık ile ilgili 7. maddesinde engelliliğin önlenmesi ile ilgili koruyucu önlemlere yer verilmediği görülmektedir. Amaç sadece mevcut engellilere hizmet vermek mi? Önlenebilecek özürleri önlemeye yönelik hizmetler sunulmayacak mı? Ayrıca yürütülmesi gereken koruyucu hizmetlerde doktor, ebe, hemşire, sosyal hizmet uzmanı gibi meslek elemanları da yer almalıdır.

Tasarının 4. bölümündeki eğitim öğretim bölümünün 13. maddesinde belirtilen Uzman Ekipte görev alacak meslek elemanlarının kimler olduğu tanımlanmamıştır. Eğitim hizmeti sadece engelli odaklı değil aynı zamanda ailenin de dahil edildiği karma odaklı bir yaklaşım olmalıdır.

14. maddede tüm okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okullarının kaynaştırma okulu kapsamında olduğu belirtilmiş ve öncelikli olarak engelli bireylerin okullara yerleştirilmesi istenmiştir. Ancak bu okullarda kaynaştırma programına yönelik olarak verilecek hizmetin niteliği tanımlanmamıştır. Kaynaştırma okullarında çıkabilecek sorunlara yönelik olarak Okul Sosyal Hizmetinin uygulanması gerekmektedir. Bunun amacı engellinin okula, öğrenci arkadaşlarına, öğretmenine, okul idaresine uyumunu sağlamak, bu grupların engelliye karşı olan olumsuz bakış açısını değiştirmek ve çıkabilecek sorunları en aza indirgemektir. Bunun içinde okullarda sosyal hizmet uzmanının istihdam edilmesi gerekmektedir.

Madde 15’te erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri evlerde, kurumlarda ve hastanelerde sürdürülür denilmektedir. Engellinin eğitiminde en önemli dönem olan Erken Çocukluk Döneminde belirlenen bu yerlerde (özellikle evlerde) eğitimin nasıl sürdürüleceği, kimler tarafından hizmet verileceği açıklanmamıştır.

Madde 16’da engellilerin eğitiminde uzaktan eğitim modelinden bahsedilmiş ancak uzaktan eğitimin tanımı yapılmadığı gibi, bu eğitimin hangi özür grubuna yönelik olarak, kimler tarafından, ne şekilde verileceği de açık değildir.

Madde 21’de ailenin eğitime katılımı hedeflenmiştir. Ancak engelliye sahip olan aileleri, psiko-sosyal sorunları ile başetme yöntemlerini öğrenmeden ve kabullenme süreci belli bir aşamaya getirilemeden eğitim sürecine katmanın mümkün olmadığı bilinmektedir. Ayrıca sosyal çevresi düzenlenmemiş, engelli çocuğa sahip olmanın getirdiği psikolojik sorunları olan aileye verilecek bu tür bir eğitimin aileye ne tür yarar sağlayacağı anlaşılamamıştır. Aile danışmanlığı ve aile eğitimi veren Sosyal Hizmet Uzmanlarına yasanın tüm maddelerinde olduğu gibi 21. maddede de yer verilmemiştir.

Madde 22’de eğitim programları uygulanması görevi, sağlıklı çocuğa uygulanan eğitim programı temel alınarak özel eğitim öğretmenine verilmiştir. Bilinmektedir ki, engelliye verilecek hizmetin başarılı olması için farklı disiplinlerdeki (Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Özel Eğitimci, Çocuk Gelişimci, Fizyoterapist gibi) meslek elemanlarının katılımı ile oluşturulacak ekip tarafından her bir engelli için hazırlanacak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının uygulanması gerekmektedir.

Madde 23’te özel eğitim kurumlarının açılış izninin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Bugüne kadar özel eğitim kurumları Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ( Bu kuruma bağlı yaklaşık 400) ve Milli Eğitim Bakanlığına (Bu kuruma bağlı yaklaşık 100) bağlı olarak hizmet vermekte iken uzun yıllardır özel eğitimle ilgili bilgi birikimi ve deneyimi olan SHÇEK devre dışı bırakılmıştır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon, konu ile ilgili tüm öğretim elemanları tarafından bütüncül olarak ele alınması gerektiği savunulurken, bu tasarı ile eğitim ve rehabilitasyon olarak iki ayrı boyut ortaya çıkmaktadır.

Madde 25’te mesleki eğitim ve rehabilitasyon başlığı altında, gelişimsel rehabilitasyonun bir aşaması olarak mesleki eğitim ve rehabilitasyon değerlendirilmemiştir. Ayrıca, çoklu disiplinler yaklaşımından bahsedilmiş ancak bu disiplinler tanımlanmamıştır. Kurumlar arası ayrımcılık, SHÇEK’in konu dışına itilmesiyle bir kez daha gözlenmiştir. Madde 25 ve 26’da engelliler arasındaki farklılık gözden kaçırılmış ve tamamen bedensel engellilere yönelik düzenlemeler önerilmiştir. Bu da engelliler arasında ayrımcılığa neden olmuştur. Ayrıca bu maddelerde mesleki rehabilitasyon merkezlerinin tanımı yapılmamış, alt yapısı oluşturulmamış, hangi meslek elemanlarının çalışacağı tanımlanmamıştır.

Sosyal Güvenlikle ilgili olarak 27. maddede çalışmayan engellilerin sosyal güvenliklerini sağlayıcı tedbirler alınır denilmektedir. Ancak bu tedbirlerin neler olacağı açıklanmamıştır. Kaldı ki devlet tüm vatandaşlarına sosyal güvenlik sağlamakla yükümlüdür. Çalışmayan ve çalışamayacak durumda olan engellilerinde sosyal güvenlik kapsamına alınması gerekmektedir.

Madde 36’da sosyal inceleme raporlarından bahsedilmiş ancak bu raporu hazırlayan Sosyal Hizmet Uzmanları yok sayılmıştır.

Tasarının birçok bölümünde birçok hizmet modelinden bahsedilmiş ancak bu modeller açıkça tanımlanmamış ve hizmetleri sunacak ekip belirlenmemiştir. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak, öznesinde “ engellinin ” olmadığı bu yasa tasarısını, topluma olan etik sorumluluğumuz içerisinde, olumlu değerlendirmemiz olanaklı değildir. Ülkemizin Engelliler Yasasına ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacın karşılanmasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu alacağımızı duyururuz.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi

12-07-2005
Cesur CEYLAN
Sosyal Hizmet Uzmanı
Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
53 Yanıt
evet doğru sağlıktan yararlanıyorsun..
16-08-2005
Sultan ATESOGLU
Sosyal Hizmet Uzmanı

Sizler şimdi 10 EYLÜLDEKİ toplantıyada katılmayacak mısınız?
16-08-2005
Cesur CEYLAN
Sosyal Hizmet Uzmanı

gerekçelerinizde haklısınız sanırım. Ozaman ben doğru yoldayım demektir. Yani uzun vadede daha iyi şartlar. Benim kafamdaki kurumun (kamu sayılır) şatrtları daha iyi. Ben en iyisi daha çok yöneleyim bu kuruma:) Araştırma falan yapayım en azından.

Peki sevgili hocalarım bu 60-65 yaş emekli olayı ne oluyo. Diolarki: primlerin dolsa bile 60 yaşına gelmeden kimseye maaş bağlanmıyomuş doğrumu?

16-08-2005
Cesur CEYLAN
Sosyal Hizmet Uzmanı

neden böyle bir dengesizlik var saçma değilmi il müdürlüklerinde çalışan uzmanlar ile kuruluşlarda çalışan uzmanların maaşları arasında neden böyle bir dengesizlik var. benim bildiğim il müdürlüğünde çalışma şartları daha zor, orada çalışanların maaşları daha fazla olması gerekirken aksine daha az alıyorlar. bu duruma neden kimse müdahale etmiyor. ayrıca benim bildiğim il müdürlüklerinde çalışan uzmanlar aile danışma merkezlerindede çalışıp ek ders alabilmektedirler.
14-08-2005
Yunus DURSUN
Sosyal Hizmet Uzmanı

neden böyle bir dengesizlik var saçma değilmi il müdürlüklerinde çalışan uzmanlar ile kuruluşlarda çalışan uzmanların maaşları arasında neden böyle bir dengesizlik var. benim bildiğim il müdürlüğünde çalışma şartları daha zor, orada çalışanların maaşları daha fazla olması gerekirken aksine daha az alıyorlar. bu duruma neden kimse müdahale etmiyor. ayrıca benim bildiğim il müdürlüklerinde çalışan uzmanlar aile danışma merkezlerindede çalışıp ek ders alabilmektedirler.
14-08-2005
Yunus DURSUN
Sosyal Hizmet Uzmanı

ben 1,5 alıyorum artık umruma değil..2 sene sürecek milli eğitime geçme ama gözümde yok valla...kararttım gözümü bingöle, benim için yaşaması çk zor bir yere gidicem..ama kendi mesleğimi yapacağımı bildikten sonra önemli değil..zorluklar yaşanacak ama onlar da geçecek..
14-08-2005
Sultan ATESOGLU
Sosyal Hizmet Uzmanı

     İl müdürlüklerinde çalışanlar za ücret alıyorlar doğru.Ama yuva,yetiştirme yurdu benzeri yerlerde çalışanların maaşları 1250-1300 civarında.
14-08-2005
Ercan OKUR
Sosyal Hizmet Uzmanı

sultan sana kesinlikle katılıyorum. Bende hiçbir zaman devlet memuru olmayı düşünmedim ama artık şartlar devlet memurluğunun daha iyi olduğunu gösteriyor. Ayrıca özel eğtim merkezleride artık 1,5 milyar vermiyor o eskidendi, ankarada 650 milyona, istanbulda 800 milyona çalışıyorlar artık, göreceksinizki mezun sayısı arttıkca bu ücretler dahada düşecek ayrıca özelde SSK primleri asgari ücret üzerinden yatıyor, devletten emekli olduğunda 800 ytl maaş alırken SSK dan emekli olunca 400 ytl maaş alıyosun. ayrıca devlette emekli ikramiyesi var özelde yok. yani uzun vadeli düşününce devlet daha iyi.
14-08-2005
Yunus DURSUN
Sosyal Hizmet Uzmanı

cesur özelde çalışmak şöyle zor.çocğa çocuklara kavram eğitimi ver,yorsun ve senin bu konu hakkında zerre kadar bilgin yok.zamanla öğreniyrsun ama yeniden bir üniversite okumak gibi.ve özelde senin asıl kendi işini yapmana izi vermiyorlar.örneğin 9 5 anlaşıyorsun 6 7 ya kadar çalışıyorsun.haftasonları çalışmak istemiyorum diyosun olmaz bütün personel çalışıyor diyorlar ve işe başlıyorsun 2 3 kişi cts çalışmıyor sen 1 buçuğa kadar anlaşıyorsun saat olarak 5 e kadar çalışıyorsun.bunları yapmaya mecburmuusn?hayır o zaman istifa et...aile görüşmesi de yapayım diyorsun yorulursun hocam yok o beni yormaz tam tersi mutlu eder.tama  ayrlarız diye başlıyorsun  bakıyorsun ki aile görüşmesi yapan ,deyapılan ne var?plan prograp vs sıfır..ama imza yetkisi var,derslere giriyormuş diye gösteriliyor bütün gün mutfakta oturuyıor...sen hevesliyken,önerilerde bulunurken yapamıyorsun.ilk çalıştığım kurumda değişikjlik yarattım ama burda malesef olmadı..nedenleri çok ama şu  an yaqzmama gerek yok...imza yetkinin kalkma ihtimali kesinleşmeden maaşın düşürülüyor..shu olarak en aile çalışmasında,çocuğun adaptesinde ve aynı zamanda ailenin,personel ilişkilerinde,persone-kurum-aile ilişkilerinde faydalı olursun ama bunu sana yaptırmıyorlar..ve bu zoruna  gidiyor...beş kuruş birikmiş param yok 13 aydır çalışıyorum ve borçlarım var ama  umrumda değil,kendi işimi,kendi yerimde yapıcam...bu arada doğuda maaş daha fazla 1 e yakın diyorlar ama bu da bir söylenti..1 sene il müdürlüğünde çalışırsın daha sonra baktın ki yapamadın istifa eder istediğini yaparsın ama memurluk haklarını kazanmış  olursun...yıllar sonra tekrar geri dönersin...bende hiç istemezdim memurluğu ama şimdi en iyisi..iyi bie eğitimciyim ama artık sıkıldım,bana aldığım doyum yetmiyor artık...bilmme anlatabildim bunlar  benim düşüncem..
13-08-2005
Sultan ATESOGLU
Sosyal Hizmet Uzmanı

Siz reahabilitasyonlarda çalıuşan SHU lar olarak gerçekten memurluğu tercih mi ediyorsunuz? Benim bu noktada kafam biraz karışıyorda. Özellikle il müdürlüğüne atanacaklar alacakları maaş en fazla 750 ytl iken nasıal rahatlayacaksınız ne asçıdan rahatlayacaksınız. Tamam özel eğitim zor ama iki katı kazanç meselesini neye dayanarak gözardı ediyosunuz? Özelde çalışmak okadarmı zor?
13-08-2005
Cesur CEYLAN
Sosyal Hizmet Uzmanı

ayhan bey insanlar ister istemez atandıkları için sevinecekler, rahatladık diye de sevinecekler Çünkü rehabilitasyon merkezlerindeki çalışma şartlarını herkes biliyor. Ama zannetmiyorumki hiç kimse geride kalanları yanlız bırakacak, çünkü özürlülük alanı sosyal hizmet mesleğinin temel alnlarından bir tanesi. Fakat senin bu şekilde mesaj atman bir meslektaşın olarak beni çok üzdü, peki sende atansaydın böyle bir mesaj yazacakmıydın?
13-08-2005
Yunus DURSUN
Sosyal Hizmet Uzmanı

memur olan arkadaşlar sosyal hizmet mesleğinin gidişatı açısından hemen biz rahatladık diye düşünmeyin. özelllikle bu konularda birşeyler söyleyenler atandıktan sonra susmasın
12-08-2005
Ayhan KORKUNÇ
Sosyal Hizmet Uzmanı

İşten çıkarılan veya çıkarılma  riski bulunan meslektaşlarımız işten ayrılmadan önce Sözleşmelerine: kurum tarafından şu ifadenin eklenmesini sağlamalıdır.

         "kurumumuzda şu kadar zamandır çalışan SHU ayşe.... yeni çıkan MEB yönetmeliği gereğince işten çıkarılmıştır"

 Bu ifade daha sonra açılacak davalarda delil olarak sunulacaktır. Lütfen bu konuyu önemseyin.

07-08-2005
Cesur CEYLAN
Sosyal Hizmet Uzmanı

Ne yazıkki insanlar kendiliklerini unutup meslek adı altında benlik kavgası yapıp, egolarını tatmin etmeye çalışmaktadır, meslekler arası bağlantı kurup sorunları çok yönlü ve farklı alanlardaki profesyonellerle birleşip etkili çözüm bulmak yerine tek taraflı düşünüp yani hizmet alacak kişiyi düşünmeyip kendi çıkarlarını düşünen insanlar, bu kuruluşlar bizim alanımız bizden başka kimse bu alanda çalışamaz deyip kendilerini öne çıkarıp verimsizlik oluşturmaktadırlar. Biz yani SHU'lar okulda eğitim alırken hocalarımız sürekli meslekler arası çalışmaları bize önermişlerdir, diğer meslekten olan profesyonel elemanlarla çalışırsak bir sinerjinin oluşacağından ve bunun sonucunda da etkili bir verim, motivasyon, çözüm yolları bukunacağından söz etmişlerdir ama maalesef görüyorumki bazı okullardaki öğretim üyeleri öğrencilere mesleki bilgi vermekten ziyade onları sövenist olaraj yetiştirmektedir, ve bunun sonucunda da yeni mezun olmuş bir kaç arkadaşımız daha özel eğitimin ne olduğunu bilmeden diğer meslek elemanlarına sizin burada ne işiniz var burası bizim alanımız gidin kendi alanınızda çalışın deyip kendi aciz durumlarını ortaya koymaktadırlar. Böyle bir okulda okumadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ne dersiniz
05-08-2005
Yunus DURSUN
Sosyal Hizmet Uzmanı

Bak hasan hocam kimse size burası SHU ya ait demedi. Gelin tartışalım konuşalım üretelim ama siz her girdiğiniz forumda tek bir soru sormuşsunuz. Mantığı ne? neyin mantığı ne Allah aşkına, siz şunu bilmiyorsunuz bunu bilmiyorsunuz, bunları buraya niye yapıştırdın benzeri tuhaf tuhaf sorular, siz olsaydınız ne tepki verirdiniz? Bu bölüm diye bir şey yok hem. Bu sitede herkes heryere girer, belli bölümler belli kişilere ait değil, bize katılın yeni duyuklarınızı bizimle paylaşın. bizim aracılığımızlada yeni bir şeyler öğrenin en azından. Ama sizin ilk uslubunuz fazla yargılayıcıydı.  Böyle bir tartışmada yer aldığım içinde ayrıca üzgünüm...
05-08-2005
Cesur CEYLAN
Sosyal Hizmet Uzmanı

ASLINDA MESLEĞİNİZE VE DERNEĞİNİZE YÖNELİK BİR KONU BELİRTMEDİM. TESADÜFEN GİRDİM BU BÖLÜME DAHA SONRA SİTEYİ İNCELEYİNCE BU BÖLÜMÜN SOSYAL HİZMET UZMANLARINA AİT OLDUĞUNU GÖRDÜM. YANLIŞ ANLAŞILDIM . SAYGILARIMLA HOŞCAKALIN BİDAHA GİRMEM BU BÖLÜME......
03-08-2005
Hasan BASRİ
Diğer

Dernek yönetiminde hasan güneş var ben seni onunla karıştıtırdım. Daha yeni dernekten geldim. Herkesi tanıyorum fakat seni çıkaramadım Hasan basri bey. Senin eğer sosyal hizmetle bi derdin olmasa burda işlerimize çomak sokmaya çalışmazdın. Dernekte senden de bahsettim. Kimse tanımıyo ama belkide bizde YL yapan sosyologlardansındır. Dernekle bağlantın yok. SHU değilsin, Dernek  sietesiyle alakan yok ya ne diye benim işlerime burnunu sokuyosun kardeşim. Ne sıfatla sosyolog sıfatıyla mı? Dernek te bizim oklulda meslek te varmı itirazın. Ha disiplinler  arası fikir alışverişinde bulunmak isterseniz buyurun. Ama siz gelmiş bunun mantığı ne şunun mantığı ne diyorsunuz. Zaten bunu kıskanç biri söylerdi kendi meslektaşımız böyle saçmalamazdı baştan anlamalıydım. Biraz da hata bende ya neyse acemiliğime geldi. madem sosyologsunuz SHU işlerine karışmayınız bi zahmet.
03-08-2005
Cesur CEYLAN
Sosyal Hizmet Uzmanı

yolun açık olsun bir daha girmeye bilirsin üzülmeyiz .saygılar astegmen hasan KIR
03-08-2005
Hasan KIR
Sosyal Hizmet Uzmanı

BU BÖLÜM SADECE SOSYAL HİZMET UZMANLARINAMI AİT. SOSYOLOGLAR İLE SHU BENİM BİLDİĞİM 4 YIL EĞİTİM ALIYOR . EĞER SOSYAL HİZMET UZMANLARI 6 YIL OKUYORSA YÜKSEK LİSANS AYARI EĞİTİM ALIYORSA BİŞEY DİYEMİYECEĞİM. BENİM SÖYLEDİĞİM EĞER UZMANLAR FORUMU SADECE SHU AİTSE BİDAHA BU FORUMA GİRMEM 
03-08-2005
Hasan BASRİ
Diğer

hele bakın şuna özrü kabahatinden büyük. sen ne yönetimde ne de uzmansan ne diye müdahale ediyorsun ayıptır sorması
03-08-2005
Ahmet YAVUZ
Sosyal Hizmet Uzmanı

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

 • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
 • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır
Yenilenen EÇOP'u Denediniz mi?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
ÜCRETSİZ demoyu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • E-fatura entegrasyonu
 • Web tabanlı (mobil uyumlu) veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri alma ve aktarımı
 • Tüm formların otomatik hazırlanması
 • Yılsonu değerlerlendirme işlemlerinin tek tuşla yapılması
 • Faturaların otomatik üretilmesi ve hatasız MEBBİS'e aktarılması
 • Online teknik destek imkanı
 • Pratik ders yazılabilmesi
İş Arayanlar

iş arayan 653 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Bugün

Hilal Ö.
Okul Öncesi Öğretmeni

Bugün

Sude Ç.
Dil ve Konuşma Terapisti

Dün

Rahim A.
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

Bugün

Gökhan G.
Psikolog

Dün

Senem A.
Odyolog

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.