Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

Okul Öncesi Öğretmeniyim,Çocuk Gelişimi Uzmanı Olmak İstiyorum, Konu Hakkında Bilgisi Olan Yardımcı Olabilir mi?

Yüksek Lisans yapmam gerekiyor diye biliyorum, İngilizce de istiyor sanırım, bazı okullar ama ALES'ten falan kaç puan istiyorlar üniv. hiç bilmiyorum, bilgisi olan varsa, yardımcı olursa sevinirim.

04-12-2014
Safiye ÖZCAN
Okul Öncesi Öğretmeni
Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
3 Yanıt
Ales'ten 55-60 üzeri, dil sınavından da 55-60 üzeri alırsanız ve diğer şartları da sağlarsanız kabul edilme ihtimaliniz var.Yukarıda verilen puanlar alt sınırdır, üniversiteden üniversiteye değişebilir ama genelde bu aralıklarda oynar. Diğer şartlar ise; başarılı bir mülakat, programa kabul edilecek lisans bölümlerinden birini bitirmiş olmanız, ortalamanız (2,00 ve üzeri) gibi. Tabi ki tüm bu bahsedilen puanlarınız ne kadar yüksek olursa sizin için o kadar avantajdır.
05-12-2014
Hakan UZUN
Özel Eğitim Öğretmeni

ezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına, en az 2,30/4,00 (57,50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eş değer puanı alması gerekir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) gibi Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir.

(2) Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i, mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre; kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %25’i, lisans ortalamasının %25’i ve en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si alınarak hesaplanır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların bir lisans diplomasına ve en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. ALES ve yabancı dil barajı aranmaz. Ayrıca ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları sağlaması gerekir. Ancak yabancı dille eğitim yapan tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranır.

(2) Adayların başarı notu; ilgili Enstitü tarafından ek başvuru koşulu belirlenmedi ise lisans ortalamasının %80’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. İlgili Enstitü ek başvuru koşulu belirlediyse koşullar arasındaki yüzde dağılımı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ancak lisans ortalamasının ağırlığı %40’tan ve mülakat sınavının ağırlığı %20’den az olamaz. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.

04-12-2014
Abdullah DEMİR
Özel Eğitim Uzmanı

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüMADDE 4 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisansdiplomasına, en az 2,30/4,00 (57,50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programınpuan türünde en az 60 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate RecordExaminations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarındanÜniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eş değer puanı alması gerekir. Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından enaz 50 veya uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language(TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) gibi YükseköğretimKurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulutarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Yüksek lisans bilim alanı bir yabancıdille ilgili olanların öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya YükseköğretimKurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulutarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir.(2) Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %15’i, yabancı dilpuanının %15’i, mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Mülakat puanı ortalamayakatılmadan önce yapılan sıralamaya göre; kontenjan sayısının en az iki katı kadar adaymülakat sınavına davet edilir.(3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanıaranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %25’i, lisans ortalamasının%25’i ve en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’sialınarak hesaplanır.Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüMADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların bir lisansdiplomasına ve en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. ALESve yabancı dil barajı aranmaz. Ayrıca ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşullarısağlaması gerekir. Ancak yabancı dille eğitim yapan tezsiz yüksek lisans programlarındayabancı dil koşulu aranır.(2) Adayların başarı notu; ilgili Enstitü tarafından ek başvuru koşulu belirlenmedi ise lisansortalamasının %80’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. İlgili Enstitü ek başvurukoşulu belirlediyse koşullar arasındaki yüzde dağılımı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ilebelirlenir. Ancak lisans ortalamasının ağırlığı %40’tan ve mülakat sınavının ağırlığı %20’denaz olamaz. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjansayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir

 

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans
diplomasına, en az 2,30/4,00 (57,50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın
puan türünde en az 60 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record
Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eş değer puanı alması gerekir. Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en
az 50 veya uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language
(TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) gibi Yükseköğretim
Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Yüksek lisans bilim alanı bir yabancı
dille ilgili olanların öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya Yükseköğretim
Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir.
(2) Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %15’i, yabancı dil
puanının %15’i, mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Mülakat puanı ortalamaya
katılmadan önce yapılan sıralamaya göre; kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday
mülakat sınavına davet edilir.
(3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı
aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %25’i, lisans ortalamasının
%25’i ve en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si
alınarak hesaplanır.
Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların bir lisans
diplomasına ve en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. ALES
ve yabancı dil barajı aranmaz. Ayrıca ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları
sağlaması gerekir. Ancak yabancı dille eğitim yapan tezsiz yüksek lisans programlarında
yabancı dil koşulu aranır.
(2) Adayların başarı notu; ilgili Enstitü tarafından ek başvuru koşulu belirlenmedi ise lisans
ortalamasının %80’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. İlgili Enstitü ek başvuru
koşulu belirlediyse koşullar arasındaki yüzde dağılımı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
belirlenir. Ancak lisans ortalamasının ağırlığı %40’tan ve mülakat sınavının ağırlığı %20’den
az olamaz. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan
sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet
04-12-2014
Abdullah DEMİR
Özel Eğitim Uzmanı

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

 • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
 • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır
Kullanıcı Görüşleri...
Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Yenilenen EÇOP'u Denediniz mi?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
ÜCRETSİZ demoyu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • E-fatura entegrasyonu
 • Web tabanlı (mobil uyumlu) veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri alma ve aktarımı
 • Tüm formların otomatik hazırlanması
 • Yılsonu değerlerlendirme işlemlerinin tek tuşla yapılması
 • Faturaların otomatik üretilmesi ve hatasız MEBBİS'e aktarılması
 • Online teknik destek imkanı
 • Pratik ders yazılabilmesi
İş Arayanlar

iş arayan 569 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Dün

Tugba G.
Sosyolog

Bugün

Nurhan H.
Engelli Bakıcısı

Dün

Selin K.
İşitme Engelliler Öğretmeni

2 gün önce

Gökhan G.
Psikolog

Dün

Selinay A.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi