Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

GÖKKUŞAĞI PROJESİ,MEB VE SHU

Arkadaşlar, sonunda gökkuşağı projesinin adımları yavaş yavaş atılmaya başlandı.Bu projede temel amaç özürlüler idaresinin  yeni çıkacak olan mesleki rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğine bağlı özel merkezler oluşturması,özellerle yarışması ve 15 yaş üstünü kaybetmek istemeyen  MEB veya bakımevi olarak hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin  iç hizmet yönetmeliklerine bu programı ekleyerek uygulaması.Ayrıca projenin güç ortakları içinde MEB  Bakanlığı da var.Bizim için sevindirici olan mesleki rehabilitasyon da shu nın zorunlu olması.Şimdiden birçok merkez atelye kurma çalışmaları içine girmiş bulunuyor.Artık sosyal hizmet uzmanı shçek yanında MEB de de zorunlu eleman olacaktır.Mezun sayımıza bakıldığında (devlete de girenleri düşlünürsek) özelde az sayıda uzman bulunuyor,lütfen yeni anlaşmalarınızı bunu düşünerek yapın.Bundan böyle düşük rakamlara imza atılmasın.Bunun yanında SHÇEK bakımevi modelini tercih eden kurumlarda az değil.Maddi olarak bakıldığında bakımevleri daha kazançlı.Bu yönetmeliklere imza atanları yürekten kutluyorum..

01-02-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı
Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.
15 Yanıt
Değerli kardeşimiz, meslektaşımız SONER KOLÇAK' ı NİĞDE - Demirkazık Dağı'nda çığ düşmesi sonucu kaybettik.kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz..
13-02-2006
Yasin GÜNDOĞDU
Sosyal Hizmet Uzmanı

Yönetmelik çıktıktan sonra belirtilir sanırım.....
13-02-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Bu arada mesleki rehabilitasyon da atelye boyutları daha yazılmamış sanırım.Bir fikri olan var mı boyut konusunda

08-02-2006
Erkin SANCAKLI
Sosyal Hizmet Uzmanı

Merhaba dediklerinize bende katılıyorum.Merak etmeyin çoğu merkez sahibi bunları bizden daha iyi takip ediyor.Benim çalıştığım merkez de atelye kurma çalışmalarına başladı.Dediğiniz gibi hiçbir kurum 15 üstünü kaybetmek istemez.Mesleki rehabilitasyona verilen önemde ortada zaten.Hepinize iyi çalışmalar.....
08-02-2006
Erkin SANCAKLI
Sosyal Hizmet Uzmanı

Arkadaşlar bu projeyide daha önce incelememiş arkadaşlarla paylaşmak istedim.Bu projede de mesleki rehabilitasyona verilen önemi birkez daha görebilirsiniz.

 

Bağımsız Yaşam Merkezleri Projesi

 

PROJE ADI

AGİAD YAŞAM MERKEZİ

PROJE ALANI

Proje Ankara ilinde yürütülecektir.

PROJE ÖZETİ

Türkiye’de engellilere yönelik kurumsal bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin büyük çoğunluğunun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından, örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor olması, bu hizmetlerin özel teşebbüs, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından değil, devlet tarafından sağlandığının göstergesidir. SHÇEK ve MEB taşra kuruluşları ve varolan personeli ile bu hizmetleri karşılamakta güçlükler yaşamaktadır. Özürlü bireylerde bakım, rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetlerinin kaliteli ve etkin olabilmesi için yeni bir yapılanmaya ve modele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemin oluşturulmasında öncelik kültürel değerlere, kentsel ve kırsal nüfusa uygun bir politikaya ve bu politika çerçevesinde uygun modellerin oluşturulmasına dayanmaktadır. Dünyadaki uygulamalara bakıldığında özürlülere yönelik mesleki rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin özel teşebbüs, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından profesyonelce yürütüldüğü görülmekte olup, ülkemizde sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan en geniş kapsamlı merkez olması nedeniyle bu proje (Agiad Yaşam Merkezi) ilk model proje özelliği taşımaktadır.Bu model proje engelli bireyelerin yaşama aktif katılımlarını desteklemek ve ailelerin “Ben öldükten sonra ona kim bakacak” endişesini gidermek düşüncesinden hareketle oluşturulmuştur. Agiad Yaşam Merkezi tüm özürlülerin mesleki eğitim aldıkları, bu mesleki eğitimi hayata geçirdikleri, korumalı işyerinde çalıştıkları, ekolojik tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, spor yapabildikleri, kurumsal bakıma ihtiyaç duyan engellilerin bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin karşılandığı, sosyal yaşam becerilerinin kazandırıldığı, sosyal kültürel gelişimlerinin desteklendiği, toplumla kaynaşmanın sağlandığı, piknik alanları, spor tesisleri ve sosyal tesisi olan bir merkez olarak planlanmaktadır.

PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ

Agiad Yaşam Merkezi Projesi’nin amacı özürlü bireylere sosyal rehabilitasyon hizmeti vermek, mesleki eğitimle üretime katkıda bulunmalarını sağlamak, toplumla bütünleşerek sosyal kültürel yönlerini geliştirmek ve öncelikle kimsesiz olan özürlü bireylere bakım ve barınma hizmeti sunmaktır.

Bu proje ile hayata geçirilmesi düşünülen yaşam merkezinin;

  • Mesleki eğitim ve istihdam hizmetleri kapsamında; öncelikle eğitilebilir düzeyde yetersizliği bulunan ortaöğrenimlerini tamamlamış olan özürlülerin mesleki eğitim aldıkları ve edindikleri mesleki eğitimle, mesleğe hazırlayıcı uygulamalı eğitimin sonunda merkezdeki iş atölyelerinde üretime katıldıkları ve kazandıkları mesleki eğitim ve iş tecrübesi sayesinde piyasada diğer firmalara geçiş yapabildikleri, diğer firmalara geçiş yapamayan özürlülerinse iş-üretim atölyelerinde üretken bireyler olarak çalıştıkları bir merkez olması,
  • Bakım hizmetleri kapsamında ise özürlü bireylere öncelikle kendi başına bir evde gündelik aktiviteleri yerine getirme ve hayatını sürdürebilme becerilerini kazandıran, bu becerileri kazanmış özürlülerin ailelerinin yanında, maddi gücü olanların ise küçük ve denetim altında kontrollerinin yapıldığı ayrı evlerde yaşayabilmelerine fırsat veren, bu imkanları bulamayan ya da ailesini kaybetmiş bakacak kimsesi bulunmayan özürlülere de sürekli bakım hizmetlerinin verdiliği bir merkez olması,
  • Özürlü bireylerin özürlü olmayan bireyler, yaşam merkezi personeli ve aileleri ile sosyal kültürel ve yetenek arttırıcı etkinlikler yapmalarını, spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmalarını sağlayan bir merkez olması amaçlanmaktadır.

PROJE GEREKÇESİ

Türkiye’de “2002 Özürlüler Araştırması” sonuçlarına göre 8.4 milyon özürlü birey yaşamaktadır. Sayısal çoğunluğuna karşın özürlülere verilen hizmetlerde sorunlar göze çarpmaktadır. Ülkemizde sayıları oldukça kabarık olan bu grubun mesleki rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon, koruma ve bakim hizmetlerine ihtiyaçları diğer özel ihtiyaç gruplarına nazaran daha bir ayrıcalık göstermekte ve önem kazanmaktadır. Bu grubun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ise yasal olarak güvence altına alınmış, sistemli, kalıcı ve güçlü uygulamalarla olanaklıdır. Bu hizmetlerin nitelik, nicelik ve ülke çapındaki yaygınlığı bakımından üzerinde durulması ve yeni uygulama yollarının araştırılması önem kazanmaktadır. Ülkemizde özürlülerin temel özellikleri itibariyle sosyal hizmetler kapsamında, mesleki eğitim ve bakım hizmetlerinden yararlanmaları bu alanlardaki hizmetlerin yetersiz ve sınırlı olmasından kaynaklı olarak son derece azdır. Bu alanda yeni ve çağdaş uygulamalara geçilmesi kaçınılmazdır. Özürlülerin toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi çağdaş toplum anlayışının gereğidir.

Özürlülere bireylere verilen mesleki eğitim, istihdam ve bakım konusundaki hizmetlerde yetersizlikler görülmektedir. Bu yetersizliklerin ötesinde özürlü birey toplumsal hayata katılamamakta, devletin sağladığı hizmetlere ulaşamamakta ve toplumdan izole bir şekilde hayatını sürdürmektedir.

Ülkemizde özürlü bireylere yönelik bakım hizmetlerinden sorumlu olan SHÇEK kurumunun taşra kuruluşları ve varolan personeli ile bu hizmetleri karşılamakta güçlük yaşamaktadır. Bunun yanında özürlü nüfusun büyük bir bölümü istihdam edilememektedir. Bunun nedenlerinden biri mesleki eğitim imkanının yetersiz olmasıdır. Ayrıca özürlü bireyler için sunulan sosyal kültürel aktivite olanakları oldukça sınırlıdır. Bu kişiler kendi özürlülerine uygun olarak dizayn edilmiş sosyal yaşam ve eğlence alanları bulamamakta ve bulsa bile bu alanlara ulaşmakta sorunlar yaşamaktadır.

Bahsedilen bu sorunlu alanların hepsini tek başına bünyesinde bir bütün olarak barındırması planlanan bu merkez bu alanda bir ilk olma özelliği olma amacındadır. Bu özellik özürlü ve özürlü olmayan bireyleri bir araya getirerek toplumsal kaynaşmayı sağlama, özürlü birey hakkında bilgilendirme faaliyetleriyle bireysel farklılıkların anlaşılması ve özürlü bireylere yönelik olumsuz tutumların giderilmesi gereksinimine de hizmet edecektir.

 

 

PROJEDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA SAĞLAYACAK GRUPLAR

  • Bedensel, zihinsel veya ruhsal yönden normal fonksiyonlarını yerine getirmekte engelleri olan, bu nedenle toplum yaşamında etkin bireyler olarak yer almalarında güçlükleri bulunan ve başkalarının sürekli bakim ve gözetimine gereksinim duyan kişiler.
  • Normal çalışma koşullarında istihdam sürecine giremeyen ve bu nedenle geçimlerini sağlamaya yetecek ücret geliri elde etme olanağından yoksun bulunan özürlüler.
  • Mesleki eğitim almamış ancak bu eğitimi almak isteyen özürlü bireyler ,
  • Mesleki eğitimini tamamlamış gelir getirici bir iste çalışabilecek yaş ve güçte bulunan ancak istihdam edilmemiş özürlü bireyler.
  • Evinden çıkmakta güçlük yaşayan, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kısıtlılığı olan, sosyal hayata uyumda güçlük yaşayan, kendi özrünün özelliklerine uygun olarak dizayn edilmiş sosyal kültürel faaliyet alanı bulamayan tüm engelli kişiler.

Özür ve özürlü bireyleri tanımak isteyen onlarla aynı ortamda eğitim almak ve yaşamı paylaşmak isteyen kişiler.

 

 

PROJEDE UYGULAMA ADIMLARI

Agiad Yaşam Merkezi Projesi” öncelikle proje alanın belirlenmesi, proje için arazi bulunması, işbirliğine gidilecek kuruluşlarla protokol yapılması, hazırlanan projeye benzer yurtdışındaki uygulamaların incelenmesi, birden fazla mimarlık bürosuna projeye uygun tasarımın yapılması için teklif götürülmesi, uygun görülen özürlülere yönelik mimari yapı ve düzenlemenin kabul edilerek inşa edilmesi ve yasal mevzuat doğrultusunda işletmeye açılması proje uygulama adımlarıdır.

Agiad Yaşam Merkezi içinde yer alması planlanan birimler; mesleki eğitim merkezi, üretim (iş) atölyesi, bakımevi, grup evleri, sosyal kültürel faaliyet birimleridir.

Merkeze Kabul ve Değerlendirme;

Merkeze kabulden önce interdisipliner bir ekip ile özürlüler fonksiyonel, davranışsal, sosyal, sağlık ve beslenme uygunlukları açısından değerlendirilir. Bu değerlendirme özürlü bireyin gelişimsel ve davranışsal ihtiyaçlarını, özrü ve bunun etkileri, bu merkeze olan ihtiyacı ve uygunluğuna yönelik değerlendirmeleri üzerine temellenir. Bu değerlendirme sürecinde özürlü bireyin kuvvetli ve zayıf olduğu alanlar belirlenmeye çalışılır. Öncelikle özürlü bireyin hayatın idamesi için gerekli olan pratik becerilerin hangilerine sahip olduğu(beden temizliği, yemek- içmek, trafik, para idaresi, vs.) araştırılır. Bu değerlendirme süreci özürlü bireyin daha sonra yararlanacağı hizmetleri, alacağı desteğin türünü ve mesleki eğitim sürecine nereden başlayacağını belirler.

Bu değerlendirme sonrasında alıştırma eğitimine alınan özürlü birey ve ailesi için interdisipliner bir ekip içinde bireysel hedeflere yönelik bir bireyselleştirilmiş plan geliştirilir. Bu plan varolan sorunlu davranışların azaltılması veya kendi kendine yıkanma veya banka işlemlerini yürütebilme gibi becerilerin kazandırılması şeklinde aşamalar içerebilir. Bu planlar en az yılda bir kez gözden geçirilir. Bu değerlendirmeden sonra merkeze geçiş sürecinde özürlü birey 1 aylık deneme sürecine alınır.

Mesleki Eğitim Merkezi

Hedef grubu oluşturan özürlü profilini de göz önünde bulunduran mesleki eğitim alanları seçilmelidir. Bu seçilen eğitim programları aynı zamanda piyasada ihtiyaç duyulan, geçerliği olan güncel alanlar olmalıdır. Halen eğitimi verilmekte olan ancak geçerliğini yitirmiş eğitim alanlarından uzak durulması gerekmektedir.

Eğitici personel kendi alanında gerekli teknik bilgiye sahip olmasının yanında özür ve özürlüyü tanımalı, yeterlilikleri ve becerileri hakkında bilgili olmalıdır. Bunun için eğitici personelin mesleğe hazırlık eğitimi sağlanmalıdır. Ayrıca eğitici personel ekip çalışması ile multi-disipliner yaklaşımla eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetiştirilmelidir.

Üretim (İş ) Atölyesi

İşgücü piyasasına giremeyen veya henüz girme niteliği taşımayan ancak çalışma performansı, ekonomik yönden değerlendirilebilir seviyede olan özürlü bireyler bu merkezin potansiyel yararlanıcı kitlesini oluşturur.

Belirlenen sınırlar içerisinde özürlülük derecesine sahip özürlü bireyler bu merkeze alınırlar, ancak özürlünün üretim atölyesinde asgari düzeyde de olsa belirli bir çalışma ve üretime katılma performansı göstermesi beklenir. Bu performansın verimliliği ve ekonomik yönden değerlendirilebilmesi ikinci derecede önem arz eder. Bu merkezlerdeki üretim gerek rehabilitasyon amaçlı gerekse üretim amaçlı olabilir.

Durumu çalışamayacak kadar ağır olan özürlülerin rehabilitasyon amaçlı aktiviteleri mesleki eğitim ve üretim merkezleri yerine uğraşı terapisi ve diğer sosyal amaçlı etkinliklerle sağlanır.

Tespit edilen yararlanıcı kitlesi içinde yer alıp merkeze kabul edilen ve fayda göreceği düşünülen tüm özürlü bireylerin mesleki eğitim ve üretim atölyesine katılma şansı eşit olmalıdır.

Üretim atölyesine geçiş sürecinde özürlü birey 1 aylık deneme sürecine alınır. Üretim ve mesleki eğitim almak için istekli olan özürlülerin üretim atölyesine uyumu ve mesleki eğitimden iş atölyesine geçip geçmeyeceği uzman personel (ekip) tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmeler formal değerlendirme araçları ile yapılabileceği gibi informal değerlendirme ve ölçme araçları ile de yapılabilir. Uzman personelin bu konuda gözlem tekniklerini de kullanması yararlı olacaktır.

 

Özürlünün özellikleri, işin gereklilikleri ve iş organizasyonu birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Zihinsel engellilerin özründen kaynaklanan yetersizliklerin sebep olabileceği kazalardan korunmak için üretim atölyesinde gerekli önlemler alınmalıdır(kesici aletlerde hareket sensörleri, gizli veya tavandan kablolama gibi)

Özürlü çalışanlara sosyal ve psikolojik destek ve yeterli danışman personel sağlanmalıdır.

 

Seçilecek Alan:

Hedef grubunu oluşturan ve bakım merkezinden faydalanan özürlü profili de göz önünde bulunduran mesleki eğitim alanları seçilmelidir. Mesleki eğitim alanında olduğu gibi geçerliği olan üretim alanı seçilmelidir. Üretim atölyesinde gerekli eğitici personel desteği devam etmeli ve denetleyiciler bulunmalıdır.

Üretim alanı ve üretim sonucu doğan ürünler güncel olarak tüketilebilir/pazarlanabilir olmalıdır. Genellikle özürlülerin okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde, dernek ve vakıflar bünyesinde ürettikleri ürünler bu özellikleri taşımadığı için pazar şansı bulamamakta ve üretilen ürünler satılamadığı için süreç en önemli noktada başarısız olmaktadır. Bunun için en iyi yol bölgesel özellikleri dikkate alan üretim ve pazarlama mantığı olmalıdır. Üretim atölyesi İstanbul’da bulunması nedeniyle yakında bulunan firmaların üretim faaliyetlerinin belirli bölümlerini alabilmesi (montaj, paketleme gibi) en iyi yol olarak gözükmektedir. Özürden kaynaklanan özellikler nedeniyle siparişlerin alım ve teslim tarihleri ile ilgili esnek bir organizasyon şeması oluşturulmalıdır.

Ağır özürlü bireylerin çalıştığı bir iş merkezinin gerekli destek verilmeden diğer firmalarla aynı performansı göstermesini beklemek hayalperestlik olacağı gibi tüm firmalar için geçerli olan rekabetçi ekonomik sisteme en yakın olarak dizayn edilmiş sistemin başarılı olacağını söylemek de yanlış olmaz.

Üretim merkezi mesleki eğitim almış ve üretim atölyesinde tecrübe kazanmış özürlü bireyin normal işgücü piyasasına geçişini sağlayabilecek şekilde dizayn edilmeli ve istihdama katkıda bulunabilmelidir.

Bu merkezlerin varlığının devam edebilmesi ve finansman sorunu yaşamaması, gelirlerinin devamlılığı ile orantılıdır. Dolayısıyla bu üretim süreci ve organizasyonu özürlünün doğasını dikkate aldığı kadar mümkün olduğunca normal bir işyerindeki işçi- işveren ilişkisini de kurmalıdır.

Üretilen mallarda çeşitliliğin ve miktarın arttırılması merkezin üretiminde ve satışlarında bazı ürünlere talep olmaması durumunda diğer ürünlerin satışı ile işletmenin ayakta kalmasını sağlayacaktır.

Üretime katılan özürlülere çalışma saatleri karşılığı ücret verilmesi esastır, ancak bu işletmenin sınırlılıkları, piyasa koşulları ve yasal zorunlulukların öngördüğü optimum noktada tespit edilir.

Çalışarak gelir elde eden özürlüler elde ettikleri gelirle bakım aldıkları merkezdeki harcamalarına belli oranda katkıda bulunabilirler.

Mesleki eğitim ve üretim (iş) merkezlerinde bilgisayar, ahşap, mobilya, metal-torna,bakır işleri, montaj, paketleme, çamaşırhane, el sanatları, hediyelik eşya, serigrafi, resim, seramik, mum, çinicilik, dikiş, tekstil atölyesi, gümüş işçiliği, grafik atölyesi, vb. gibi alanlardan bazıları seçilerek el becerileri geliştirme, meslek eğitimi öğretimi ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Mesleki eğitim ve üretim (iş) merkezlerinde yaşam merkezinde kalan özürlü bireylerin yanısıra gündüzlü mesleki eğitim alan, iş atölyelerinde çalışan özürlü bireylerin bulunması üretimi, mesleki eğitim faaliyetlerini, dolaylı olarak çevrede engelli istihdamını arttıracağı gibi yaşam merkezinin de hizmet verdiği yelpazeyi genişletecektir. Gündüzlü olarak mesleki eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen engelli bireyler en az sınırlandırılmış ortamda mesleki eğitim öğretime katılacak olup mesleğe hazırlayıcı eğitim imkanlarından yararlanacaklar ve üretime katılacaklardır.

 

Özürlü bireyin özelliklerine uygun olan, uzman personel tarafından özürlünün maddi, manevi ve yasal suistimalinin olmayacağı ve özürlünün zarar görmeyeceği alternatif istihdam ve çalışma seçenekleri ( partime, geçici veya süreli-mevsimlik işler için diğer firmalara eleman gönderme ) oluşturulur.

 

Bakımevi ve Yaşam Evleri:

Bu proje kapsamında kurum bakımı, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan veya evde kendisine bakacak bir yakını bulunmayan bireylerin sağlık, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının giderildiği, boş zamanlarını değerlendirici etkinliklerin özürlü ve özürlü olmayan bireylerle tam bir kaynaştırma ile yapıldığı, sosyal ilişkilerinin ve aktivitelerinin arttırıldığı, toplu bakımın yapıldığı hizmet türüdür. Bakım hizmetlerinde; sürekli destek, bakım, tedavi ve korunmaya gereksinimi olan bireylere yaşadıkları ortamda yaşam desteği verecek hizmetlerin devamını sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırıcı önlemlerle, insanca ve özel ihtiyaçları karşılanarak yaşam haklarının güvence altına alınması ve mutlu bir yaşam sürmeleri hayata bağlı olmaları hedeflenmektedir. Çevresel, fiziksel, sosyal ve duygusal gereksinimi olan ve bakım hizmetinden yararlanmak isteyen özürlü bireylere geniş bir seçme özgürlüğü sunulmalıdır. Bakımevindeki bakım hizmetlerinde esas olan; özürlü bireyin özrünün etkisinin azaltılarak ev ve çevresel düzenlemelerle bulunduğu ortam içinde bağımsızlığını sağlayarak destek vermektir. Ancak, özürlülük ve bağımlılık oranı yüksek olan bireylerin kurum bakımını, bağımlılık oranı düşük olanlar ise evde bakım hizmetini seçme hakları vardır. Agiad Yaşam Merkezi nde bakım evinde kalan engelli bireylerin kapasite ve performanslarına göre bağımsız yaşam becerilerindeki ve sosyal yaşam becerilerindeki gelişimlere göre grup evlerine yerleştirilmeleri uygun olabileceği gibi, yaşam evinde kalan engelli bireylerinde kendi başına yada arkadaşları ile yarı zamanlı bakım hizmetlerinden yararlanarak Yaşam Merkezi dışında bir evde yaşamalarına olanak tanınmalıdır. Böylelikle yaşam merkezinin bakımevi ve yaşam evinden yararlanan engellilerin sayılarının artacağı gibi, engelli bireylere bağımsız yaşama ve kendi kendini idare etme imkanı da sunulmuş olacaktır. Yaşam evinde kalırken yaşam merkezi dışında bir evde bağımsız yaşayabilecek durumda olan bireylerin ekonomik bağımsızlıklarını da kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu kişilerin bağımsız yaşam için gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra yaşam merkezinde bir üretim bandında çalışıyor ve para kazanıyor olması da bağımsız yaşama adım atması için yeterli görülmelidir.

Bakımevinin kapasitesi 40-50 kişi olarak planlanmalı, odalar birer, ikişer kişilik olarak dizayn edilmelidir. Bakımevinde odalarda banyo ve tuvalet bulunduğu gibi, bazı katlarda ortak kullanıma açık büyük banyo ve tuvaletler yer almalıdır. Bakımevi binasında 40-50 kişilik yemek salonu bulunduğu gibi bazı katlarda da bakımevi sakinlerinin yemek yapmasına imkan veren mutfaklar bulunmalıdır. Katlarda bulunan ortak kullanıma açık banyolarda çamaşır makinesi bulunması ve ütü ve temiz çamaşırlar için dolaplarla kaplı bir oda bulunması gerekli görülmektedir. Bakımevinde her katta özürlü bireylerin boş zamanlarını geçirebildikleri bir oturma odası bulunmalıdır. Kurumsal bakım hizmeti bu bakım evinde mümkün olduğu kadar evde bakım hizmetine yaklaştırılmaya çalışılmalı ve bakım evi sakinleri mümkün olduğunca kendi kendine yetebilir hale getirilmelidir. Bakımevi sakinlerinin yılda en az %10’unun grup evlerine geçmesi hedeflenmelidir. Yaşam evlerinden ise %10’unun yaşam merkezi dışındaki evlerde bağımsız yaşamaları için çalışılması hedeflenmelidir. Yaşam evleri yaşam merkezi alanında 6-8 kişilik küçük gruplar şeklinde düzenlenebilir. Bu merkez içerisinde dubleks yapılarda (6-8)dubleks toplam 24-36 kişilik çiftlik tipi topluluklar şeklinde de dizayn edilebilir.

Sosyal bakım hizmetlerinin öncelikle kişiyi sosyal ve fiziksel çevresinden ayırmadan evde bakım hizmet modeli ile sunulmasına itina gösterilmelidir: Sosyal bakım hizmetlerine ihtiyacı olan kişinin, sosyal çevresine her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu kabul edilmelidir. Evde bakım hizmet modelinde kişinin ev ortamında ve ailesi ile birlikte yaşamını sürdürmesi mümkün olmaktadır. Bu durum ise, hizmetlerin sunumunda hem kolaylık, hem de bakım maliyetlerini makûl bir seviyeye çekmesini sağlamaktadır. Ayrıca, eve dönük haricî profesyonel bakım hizmetleri ile kişilerin huzuru, mutluluğu ve hayata bağlılığı artmaktadır. Bundan dolayı, sosyal bakım hizmetlerinin, bakıma muhtaç kişinin bulunmak istediği sosyal ve fiziksel çevresinde (evinde) sunulmalı ve evde bakım hizmet modeli yaygınlaştırılmalıdır. Evde bakımın etkinliğini artırabilmek için, bakıma muhtaç kişiye, evindeki aile düzeni bozulmadan, mümkün olduğunca kendi kendisine yeterli hâle gelebilmesi yönünde imkânlar tanınmalıdır Evde yaşamak isteyen bakıma muhtaç kişiye, periyodik olarak uzman bakıcılar tarafından, bakıcı aile fertlerinin yükünü hafifletmek ve daha sağlıklı bakım hizmeti verebilmek amacıyla aile dışından profesyonel bakım hizmetleri sunulmalıdır. Bu hizmetler, hem temel bakıma, hem de ev idaresine yönelik günlük hizmetleri içermelidir.

 

Sosyal bakım hizmetleri, gerek bilimsel, gerekse meslekî açıdan bir çok disiplin ve çalışma alanı ile yakından ilgilidir. Bakıma muhtaç kişinin demografik ve şahsî özelliklerinin yanında hastalık veya özürlülük türüne göre de farklı branşların elemanlarına veya bu branşlarda da eğitim almış sosyal bakıcılara ihtiyaç vardır.

Kurum bakımı ise, aile ortamından yoksun olan veya bakımı güç olan kimsesiz ve(ya) ileri derecede bakıma muhtaç kişiler için düşünülmelidir. Aile ortamından yoksun bu kişilerinde bağımsız yaşam becerileri kazandıktan sonra istedikleri arkadaşları ile eve çıkmaları teşvik edilmelidir.

Kurumsal bakım hizmetlerinde ekip çalışması ile özürlü bireyi, sosyal çevresi ile birlikte bir bütünlük içinde değerlendirmek, bireysel ihtiyaçları merkezinde bakıma yönelik uygun tedbirleri ve uygulamaları tespit etmek ve bakım planını bu istikamette hazırlamak, özürlü bireyin bağımsızlığını tespit edici imkânlar çerçevesinde aktif (rehabilite edici) bakım hizmetleri sunmak ve bireyin potansiyelini ortaya çıkartmak gerekmektedir.

Kurumsal bakım hizmetlerinde çalışacak ekibin, personelin; insan sevgisi ve hoşgörü sahibi olan, sosyal fedakârlık yapabilen, etkin iletişim ve sosyal diyalog becerisi olan, empati ve duygusal iletişim kurabilen, sabırlı ve strese dayanırlığı yüksek kişilerden seçilmesine özen gösterilmelidir. .

Agiad Yaşam Merkezi Bakımevinde aktif bakım hizmetleri, kalitenin korunması ilkesi doğrultusunda ve bireysel (şahsî) bakım plânları ekseninde özürlü bireylerin potansiyellerini de dikkate alarak, kişilerin olabildiğince bağımsızlığını sağlamaya yönelik bakım uygulamalarıdır. Aktif bakım, kişinin belli bir derecede bağımsız olmasını, yani, en azından belli bir seviyede kendine bakabilmesini amaçlamaktadır.

Bakımevinde engelli bireye, kendi kendine yeterli olabilmesi yönünde destek verilmeli, kendi kendine yardım edebilmesi yönünde yardım sunulmalı, sosyal yoksunluk (yalnızlık) içinde olması giderilmeli, psikolojik yetersizlikleri azaltılmalı ve özgüven düzeyi artırılmalıdır. Ayrıca fizikî yetersizlikleri rehabilitasyon hizmetleri ile azaltılmalı ve bakım ihtiyacının düzeyi ve bakım maliyeti düşürülmelidir. Bakım süreçlerinin tâkibi yapılmalı ve kalite sağlanmalıdır. Bakım hizmetlerinde bağımlılık hissi vermekten veya bağımlılığı artırıcı uygulamalardan çok, refakatçılık anlayışını geliştirmek ve(ya) engelli bireye ancak ihtiyaç duyduğu durumlarda destek hizmeti vermek daha yararlı olacaktır. Bakımevinde ve yaşam evinde engellinin bireysel yeteneklerini geliştirici uygulamalara ağırlık vermek, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri çerçevesinde bireyin hareket kabiliyetinin veya özgüvenin artırılması yönünde sürekli engelli bireyi motive etmek gerekmektedir.

 

Agiad Yaşam Merkezinde çalışacak aday personelin eğitimi: Personelin uzman olduğu meslek grubunda yüksek oranda bilgi ve donanıma sahip olması, engelliler alanında çalışmaya istekli olduğu gibi engelliler alanında ve kendi branşı ile ilgili eğitimlerde başarılı olması gerekmektedir. Personelin multi-disipliner yaklaşım, ekip çalışması, engelli bireylerle yaşam ve engelli bireylerin mesleki eğitimi, kaynaştırma üzerine eğitime alınmaları gerekmektedir.

Hayvancılık: kümes hayvancılığı (kuş, tavuk, ördek, hindi, pekin ördeği, deve kuşu, tavşan), küçükbaş hayvancılık (koyun, keçi), ev hayvanı (kedi, köpek), akvaryum (balık), vb. Hayvancılık yatılı-gündüzlü yaşam merkezi sakinlerinin bir çiftlik hayatı yaşayabilecekleri, ahır ve kümeslerin bulunduğu bir yapılanma şeklinde uygun görüldüğü takdirde üretime yönelik olarak planlanabilir.

Ekolojik- Organik Tarım: bahçe bitkileri, meyvecilik, fidanlık, çiçekçilik. Ekolojik tarımla herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan üretilecek sebzeler yaşam merkezinin ihtiyacının bir kısmını karşılayacak olup zihinsel engelli bireylerin bahçe ve toprakla ilgilenmelerini doğa ile başbaşa olmalarını sağlayacaktır.

Fidanlık ve/veya Çiçekçilik: Fidanlık ve/veya Çiçekçilik üretime yönelik faaliyetler olacak olup özürlü bireylerin fidan ve çiçek yetiştirme konularındaki mesleki eğitimleri ile bahçıvanlık ve çevre düzenleme konularında yetiştirilmeleri öngörülmektedir. Fidanlık ve çiçekçilik için kapalı seralar oluşturulmalıdır. (Bahçenin düzenlenmesi ve çimlerin ve piknik alanlarının sulanması güllerin ve meyve ağaçlarının budanması gibi işleri de özürlü bireyler yapacaktır. Arazi üzerinde yapılanma planlanırken meyvelik alanların belirlenmesine özen gösterilmelidir. Toprağın ve iklimin özelliğine uygun olarak ceviz, erik, elma, incir, kiraz vb. yetiştirilmesi sağlanabilir.

Piknik Alanı ve İzciler İçin Kamp Alanı: Yaşam Merkezi içinde yer alması planlanan piknik alanı ve izciler için kamp alanının ağaçlık ve hayvan barınaklarından uzak olmasına dikkat edilmelidir. Piknik alanının kafeteryaya, kütüphane, kitap satış ve ürün satış reyonuna yakın olması ve piknik alanı içinde büfe, cafe ve fastfood satış yeri olması gerekmektedir.

Misafirhane/Otel: Sosyal tesis içerisinde yada yapılacak dubleks binaların sayısı arttırılarak yurt dışından ve yurt içinden gelecek konukların kalabilecekleri zaman zaman özürlü bireylere kısa süreli bakım hizmetinin verildiği bir tesisin oluşturulması yararlı olacaktır.

Açık Spor Tesisleri: Açık spor tesisleri yaşam merkezinin belli alanlarına yayılmış, basketbol-voleybol, tenis, mini futbol sahalarının yapımı ve yaşam merkezini çevreleyen bir koşu-yürüyüş ve bisiklet parkurunun oluşturulması gerekmektedir.

Anfi tiyatro: Anfi tiyatro yapılanma içinde bakımevi binasının ortasında kalan bölümün kullanılacağı gibi arazinin durumuna göre piknik alanlarına yakın bir yerde satranç tahtası ve taşarının anfi tiyatronun ortasını oluşturduğu bir düzenleme planlanabilir.

Sosyal Tesis: Sosyal Tesislerde mutfak, restaurant, yemekhane, soğuk hava deposu, kiler, üretilen ürünler satış reyonları, market,vb. bulunabilir. Ayrıca sosyal tesis içinde çok amaçlı kullanıma uygun (sinema, konferans, konser, gösteri vb. için) salon yapılabilir.

Yönetim Binası: Yönetim binası bir veya iki dubleksten oluşan ofis işlerinin, muhasebenin yürütüldüğü küçük bir yapı olmalıdır. Yönetim binasının geniş ve büyük olması yönetimin yaşam merkezinden soyutlanmasına ve yaşam merkezi sakinleri ve çalışanlar, yönetim arasında sıcak iletişim kurulamamasına neden olmaktadır. Yöneticilerin çalışanlar ve engellilerle yaşamı paylaşmalarında içiçe olmalarında sorunların aşılmasında önemli yararlar görülmektedir.

 

PROJE İZLEME MEKANİZMASI

Proje izleme ve değerlendirme mekanizması AGİAD Yönetim kurulu üyelerinden, vakıf, belediye ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden oluşturulacaktır. AGİAD Yönetim Kurulu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı önerileri ile İzleme ve Değerlendirme ekibi belirlenecektir.

PROJEDE VARSA ORTAKLARIN VE DİĞER KURUMLARIN PROJEYE KATILIMI VE GÖREVLERİ

Projenin yürütücüsü AGİAD olup proje ortaklarının bulunması, gerekli işbirliği için yazışmalarının yapılması, yurtdışındaki benzer merkezlerin incelenerek oluşturulacak Yaşam Merkezi planlarının çizilmesi, binaların inşaa edilmesi, tefrişatı ve donanımı,

Belediye; Yaşam merkezi için arazi temini, gerektiğinde araç temini, inşaat bittikten sonra çevre düzenlemesi, Yaşam Merkezinde çalışacak personelin vakıf ile seçilmesi ve hizmet içi eğitim verilmesi,yurtdışı eğitimleri ve yurt dışından uzman eğitici personel getirilmesi, Yaşam merkezinin yapılacak protokol çerçevesinde işletilmesi,

Özürlüler İdaresi Başkanlığı ; işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, projenin hazırlanması ve standartların belirlenmesinde uzman bilgi ve araştırma desteği sağlaması, ilgili kurum ve kuruluşları proje hakkında bilgilendirmesi, proje ekibini personel, programlar, uygulamalar ve mevzuat konusunda eğitmek

 

 

PROJE EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI

Projenin yürütülmesinden doğrudan sorumlu olacak proje ekibi AGİAD kurucuları ve yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, hangi kurumdaki görev unvanlardan oluştuğu proje teklifinin son aşamasında aktarılacaktır. Proje ekibi için; tam-zamanlı, yarı-zamanlı, gönüllü, danışman, teknik personel, idari personel gibi ayrımlara gidilebilir. Proje teklifinin gönderilmesi aşamasında projede çalışacak kişilerin isimlerini belirtmeye gerek yoktur. Projede çalışacak ekibin görev tanımları çalışılacak süre, genel/periyodik işler ve raporlama yöntemi olarak kısaca aktarılabilir. Her birinin projedeki işlevi, sorumluluğu ve çalışma ilişkileri tanımlanmalıdır.

AGİAD

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

İlgili Belediye,

Üniversite,

PROJENİN KATMA DEĞERİ

Proje Türkiye’ de bir ilk olacak olup özürlü bireylerin topluma üretken olarak katılımlarını sağlayacağı gibi sosyal hayata uyumlarını arttırarak toplumla bütünleşmelerini sağlayacak iş ve meslek sahibi olarak istihdamlarını kolaylaştıracak, aktif bakım hizmetleri ile özürlü bireylere bağımsız yaşam becerileri kazandıracak, kurumsal bakımdan evde bakım modeline geçişi sağlayacak ve özürlülerin yaşam merkezinde kaliteli ve güler yüzlü hizmetlerle yaşamdan zevk alan, yaşama bağlı, mutlu, üretken bireyler olmalarını sağlayacaktır. Toplumun özürlülerle bütünleşmesi ve kaynaşması için yapılacak çalışmalarla özürlüler konusunda duyarlılık yaratacak, yurtdışından ve yurtiçinden gelecek kişilerle yaşam merkezinde sosyal tesislerde özürlü bireylerin etkileşimi sağlanacaktır.

PROJE SÜRESİ VE ZAMAN PLANI

Proje kapsamında 28 Ocak 2005 tarihinde Leonardo da Vinci Hareketlilik Programına başvurulması ve Haziran 2005’te yatırım faaliyetlerinin başlaması öngörülmektedir.

HEDEF GRUP ÜZERİNDE BEKLENEN ETKİLER

Mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanacak özürlüleri potansiyelleri ve mesleki becerileri ölçüsünde değerlendirilerek iş-üretim merkezinde, hayvancılıkta, ekolojik tarımda, sosyal tesislerde istihdam edilecek olup mesleki eğitimini ve mesleğe hazırlayıcı uygulamalı eğitimi tamamlayan bireyler için firmalarla görüşmeler yapılarak istihdam imkanı yaratılacaktır.

Bakım hizmetlerinde özürlüleri bakım evinde aktif bakımı ile bağımsız yaşam becerilerinin, sosyal ve kültürel becerilerin kazandırılarak yaşam evlerine geçişi sağlanması beklenmektedir. Yaşam evlerinde yaşayan özürlülerinse üretim sürecine katılarak yaşam merkezi dışında yaşama alışveriş ve topluma uyumlarının gelişmesi ile yaşam evi dışındaki evlerde bağımsız yaşamaları imkanı yaratılacaktır.

© 2005- T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

07-02-2006
Saim SEZGİN
Sosyal Hizmet Uzmanı

Arkadaşlar özellikle burdan özürlülük alanında çalışan arkadaşlara sesleniyorum.Sakın sanılmasın ki MEB de yerimiz olmadığı için boşyere balon patlatıyoruz.Daha öncede MEB de yoktuk yine yokuz ama sanmayın ki bakım evinde kalacak merkezlerin sayısı az  ve mantarlaşmayacak.Hiçbirşey farketmeyecek SHÇEK de yolumuza daha güçlü devam edeceğiz.Ama MEB de de yerimiz olucak buna inanın.Herşey gördüğünüz gibi ortada.ben ne görüyorsam eminim ki sizde onu görüyorsunuz.MEB deki rehabilitasyon merkezleri eninde sonunda mesleki rtehabilitasyonun önemini kavrayacak ve bünyelerine ilave edeceklerdir.Başka kurtuluşları yok.Sizin göreviniz sosyal hizmet uzmanı olarak bu yönetmelik ve projelerden çalıştığınız kurumu haberdar etmek ve önemini vurgulamak olmalıdır.Yönetmelik çıkar çıkmaz her ilde getirisinden dolayı mesleki rehabilitasyon merkezleri kurulacaktır.Erken davranan aynen devam eder etmeyen 15 üstünü gözden çıkarsın.
07-02-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Hayatın tüm renklerini paylaşmak adına, Gökkuşağı ile güven dolu yarınlara” sloganıyla Özürlülerimizin eğitim, rehabilitasyon ve meslek edinme olanaklarını sağlamak amacıyla yola çıktık…

Kampanya gelirleri ile özürlülerimize; T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı  iş birliği ile Türkiye’nin ilk Çok Programlı Özel Eğitim Merkezleri açılacaktır. Türkiye’nin Bağımsız Yaşam Merkezleri bu kampanya ile hayata geçirilip, Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinin de ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Gökkuşağı Kampanyası ile bu ulvi görevi yerine getirmede devletle milleti buluşturmayı hedefliyoruz.

Bu sorumluluğu yerine getirmek adına, yüce ulusumuzun sağduyusuna güveniyor ve sizleri gökkuşağının renklerinde buluşmak üzere davet ediyoruz.

Neden Gökkuşağı ?

Gökkuşağının her bir rengi ile tüm özürlü gruplarını ve hedef kitlemiz olan toplumun tüm kesimlerini  yaşama dair her rengi birleştiren gökkuşağıyla kampanyamız sembolize edilmiştir.Bu aydınlık ifade ile gökkuşağının yağmurdan sonra görüldüğü varsayımıyla; Yasayla birlikte, toplumun tüm kesiminde Gökkuşağı Kampanyasının yaşatacağı renkli ve mutlu süreci betimlemektedir.

Kampanyamızın logosu rüzgar gülüdür. Son derece dinamik bir imge olan rüzgar gülü, gökkuşağını simgeleyen yedi renkten oluşmaktadır. Rüzgar gülü halkımızın desteği ve bu destek neticesinde sağlanan enerjiyle harekete geçireceği mesajını taşımaktadır.

 

Önemi

·         Ülkemizdeki nüfusu 8.5 milyona ulaşan özürlü sayısına dikkat çekilmesi,

·         Özürlülere uygulanan ayrımcılığı önlenmesi,

·         Özürlülerimizi toplumla bütünleştirmesi ,

·         Özürlü  farkındalığının yaratılması ,

·         Özürlülük  kültürünün geliştirilmesi,

 

Yararları

·         Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte,  yasayı destekleyici nitelikte olması  ,

·         Toplum bilinci oluşturmada etkin faaliyetlerde bulunulması  ,

·         Bu yeni süreçte Özürlülerimizin toplumdan soyutlanmışlığının olumsuz etkilerinin yok edilmesi , hayata bakışlarını  pozitif yönde değiştirilmesi ,

·         Ülkemizde nüfus payı giderek artmakta olan özürlülerimizin  mevcut standartlarının belirlenen vizyona ulaşmasında psikolojik yapısına uygun motivasyonun sağlaması ,

·         Gökkuşağı ile hedeflenen  kamuoyunun oluşturulması ,

·         Özürlülerimizin eğitim olanaklarının sağlanması,

·         Rehabilitasyon ve meslek edinme olanaklarının ülke geneline yaygınlaştırılması,

·         Bağımsız Yaşam Merkezlerinin proje ile hayata geçirilmesi,

Bağımsız Yaşam Merkezleri özürlü bireylere sosyal rehabilitasyon hizmeti vermesi yanında mesleki eğitimle üretime katkıda bulunmalarına ve toplumla bütünleşerek sosyal kültürel yönlerini geliştirmelerine imkan tanıyacaktır.

 

Toplumsal Kazançlar

·         Toplum bilinci,

·         Özürlülüğün en aza indirgenmesi, önlenmesi ,

·         Özürlümüze fırsat eşitliği,

·         Özürlümüzün topluma tam katılımı,

·         Özürlümüzün yaşamında eşit bir başlangıç ,

·         Daha iyi aile içi ve toplumsal iletişim ,

·         Özürlümüze uzun süreli eğitim ve öğretim ,

·         Toplumsal uyumun beraberinde getirdiği başarı,

·         Toplumda birlik ve beraberlik erdemleri ,

·         Çalışma hayatına giriş,

 

Ekonomik Kazançlar

·         Her 1 liralık yatırımın ekonomiye 7 liralık bir kazanç olarak geri dönmesi

·         Sosyal yardım maliyetlerinin düşmesi ,

·         Uzun vadede özürlünün yoksulluk döngüsünün sona ermesi ,

·         Daha yüksek statülü işlerde çalışma ,

·         Daha fazla bilgisayar kullanımı ,

·         Özürlü nüfusunun ülke ekonomisine katkısı,

 

Kampanya Etkinlikleri

·         Tv Reklam Filmi

·         Radyo Cıngılı

·         Gazete ve Dergi ilanları,

·         Billboard ilanları,

·         Afiş,Broşür…vb. basılı materyaller, 

·         04 Mart 2006 The Marmara İstanbul

Kampanyanın ilk davet organizasyonu gerçekleşecektir. Başbakanımız Sayın , Recep Tayyip ERDOĞAN, Bakanlarımız, Üst düzey bürokratlarımız, İş ve Sanat Dünyasından katılımları ile birlikte bir çok Sivil Toplum  Örgütlerinin katılımı ile gerçekleşecektir.

Gökkuşağı kampanyasının destek ve sponsorluğunu üstlenen isimler Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kamuoyuna duyurulacak olup  ayrıca kampanyanın ödülünü kendilerine takdim edecektir.

·         01 Ocak 2006-31 Aralık 2006 Dönemi 

Medya planı hayata geçmiştir ,güncellenerek devamlılığı sağlanmaktadır.

·         Konferans

Kampanyanın tanıtımı , ilgili yasanın rehberliği ve yeni yaklaşımlar amacı ile Yerel Yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri  , Üniversiteler ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilecektir.

·         Tiyatro

Alanında  başarılı  sanatçılarımız ve Engelli sanatçılarımız ile ortak bir oyun sergilenmesi gerçekleştirilecektir.

·         Konser

Ülkemizde dalında kendini ispatlamış başarılı sanatçılarımız kampanya adına vereceği ortak devam niteliği taşıyan bir dizi  konserde buluşması gerçekleştirilecektir.

·         Defile

Ünlü modacılarımızın sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda , kampanya’ya destek olmak amacıyla defileler düzenlenmesi sağlanacaktır.

·         Sakatlar Haftası Etkinlileri (10-16 Mayıs 2006)

10 Mayıs Sakatlar Haftası Açılışı

11 Mayıs Görme Engelliler Günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Özürlüler Günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korumaya Muhtaç Çocuklar Günü

16 Mayıs Sakatlar Haftasına Genel Bakış

( Sakatlar Haftası süresince , Konferans , Fuar , Yarışma , Konser, Yürüyüş , Genel Kurmay iş birliği ile Temsili askerlik uygulamaları gerçekleşecektir. Sayın Başbakanımız etkinliklerimizde , projenin önderi  ve onursal başkanı olarak yer alacaktır.)

·         Fuar-Sergi

Halka açık , engelli bireylerin ürünlerinin  sergilenmesi , ayrıca engeli bireylerin kullandığı tıbbi teknik tüm araç ve gereçlerin sergilenmesi,

·         Engelli bireylerin yürüyüşleri ,

Özürlüler Kanunun tanıtımı yönünde ,toplum bilinci oluşturulması,engelli bireylerin bir araya gelerek “güven dolu yarınlara” sloganıyla yeni yaşam standartlarına motivasyon sağlanması gerçekleştirilecektir.

·         Yarışma

Farklı konularda proje ,resim , makale yarışmaları düzenlenecektir. Ödülleri sahiplerine Kampanyanın Onursal Başkanı  Başbakanımız Sayın,Recep Tayyip ERDOĞAN sunacaktır.

·         Kampanya Otobüsleri

 Yurdun her köşesinde etkin faaliyetlerde bulunulacaktır,

 

Güç Ortakları

Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı,

Milli Eğitim Bakanlığı,

T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

Hürriyet Gazetesi,

Milliyet Gazetesi,

Kanal D ,

 

Proje Destekçileri

CNN Türk, Star Tv, Radyo D , Slow Turk , Radikal , Posta , Tempo, Ekonomist ,

Form Sante , Plato Film,

Kampanya Müziği – Dulçe PONTES

Görme Özürlülerimizi  Temsilen - Yapımcı ve Yönetmen Sinan ÇETİN,

İşitme ve Konuşma Özürlülerimizi Temsilen -Sanatçı Hülya AVŞAR ,

Bedensel Özürlülerimizi Temsilen –Basketbol Milli Takım Kaptanı İbrahim KUTLUAY ,

Zihinsel Özürlülerimizi Temsilen – Sanatçı Perran KUTMAN

 

Kurulacak olan çok programlı merkezler mesleki rehabilitasyonun önemi sanırım yukarıdaki cümlelerden anlaşılıyor.

07-02-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Arkadaşlar henüz yönetmelik taslak ama mayıs ayına kadar çıkacak.MEB deki rehabilitasyon merkezlerinin  bu programı eklemesi için tabiki bir zorunluluk yok ama bu merkezler açıldığı zaman ailelerin tercihi tabiki bu merkezler olucak bu nedenle çoğu merkez bu programı ilave edecektir.Ama ben 15 altıyla devam ederim 15 üstünün gitmesi beni fazla sarsmaz derlerse buyursun eklemesinler.15 üstüyle boncuk dizmeye devam etsinler.MEB in çıkacak olan bu yönetmeliğe verdiği önem, gökkuşağı ve bağımsız yaşama geçiş projesine en büyük güç ortağı olmasıyla zaten anlaşılıyor.Bu yönetmelik özürlüler yasasına bağlı olarak çıkacak,Avrupa ya baktığımızda özellikle mesleki rehabilitasyonun konumu ortada,birazda ilerisini düşünmek yorumlamak gerekli,gerçi herşey ortada...........
07-02-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

21 yaş üstü özürlü bireyler sadece mesleki eğitim ve rehabilitasyon proğramından yararlanacak diye bir zorunluluk yok.eğer siz mesleki eğitim proğramı eklemek isterseniz iş kurumundan onay almanız gerekecek.Yoksa aynen mevcut yararlanabilecekleri proğramlara devam edebilirler.sanırım iş kurumu mesleki eğitim programına devam eden engelilerin daha çabuk uygun işlere yerleştirilmesine refarans verecek bu yönde yararı olacaktır diye düşünüyorum.

07-02-2006
Servet İSBİR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Benim şuan sorumlu müdürlük yaptığım merkezde 21 yaş üstü bireyler de var. Peki bizim denetlenme işimiz de mi Türkiye İş Kurumu'na kalacak. Bilgisi olan varsa..

Ayrıca yukarıda yayınlanan genelgeye bağlı olarak açılacak veya açımış kurumlardan Ankara'da olan var mı acaba? Adres verebilir misiniz?

07-02-2006
Nazik Gündoğdu ÜNLÜ
Sosyal Hizmet Uzmanı

Arkadaşlar suat beyinde ifade ettiği gibi 19. maddeye bağlı olarak merkezler(bakım evi ya da MEB) bu programı ilave edebilecekler.Ama denetleyici kurum Türkiye İş Kurumu.Bunun nedeni de yetişen bireyin Zorunlu istihdam alanlarına bağlı olarak işe yerleştirilmesi.Bundan daha güzel birşey yok sanırım.Özellikle bütün engelli ailelerine hayırlı olsun.!15 üstü çocuklar boncuk dizme galoş yapma gibi uğraşlardan kurtulacak artık.
06-02-2006
Saim SEZGİN
Sosyal Hizmet Uzmanı

ben daha cok shçeke baglı olacak olan bakım merkezlerine guveniyorum...

gerci daha ne zaman mantaraşırlar belli değil, sanırım ok'yi alınmadı değil mi yönetmeliğin...

cins cins kurumlara baglı çalışma alanları acılacak gibi.. sonumuz hay'r ola..

:)

 

06-02-2006
Seyhun AKAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

bu mesleki rehabilitasyon merkezleri meb e bağlı değil Türkiye iş kurumuna bağlı olarak açılacak
06-02-2006
Ahmet YAVUZ
Sosyal Hizmet Uzmanı

Merkez Personelinin Nitelikleri

Madde 34- Merkez personelinin nitelikleri,

a) Sorumlu müdür: Fizyoterapist, psikolojik danışman ve rehber, psikolog, sosyal çalışmacı, özel eğitimci, iş uğraşı terapisti veya bu alanlarda yüksek lisans/doktora yapan ve doktor yönetici olarak atanır. Bu özellikleri taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü olabilirler.

BU MADDEYE GÖRE, SHU OLARAK BİZ DE SORUMLU MÜDÜRLÜK YAPABİLECEĞİZ GENE MEB'DE DEĞİL Mİ? BİR DE BU BELİRTİLEN BRANŞLARIN DIŞINDAKİ MESLEK ELEMANLARI (sınıf öğretmeni, çocuk gelişimci, okul öncesi öğretmeni v.s.)SORUMLU MÜDÜRLÜK YAPAMAYACAK SANIRIM. DOĞRU MU ACABA?

06-02-2006
Nazik Gündoğdu ÜNLÜ
Sosyal Hizmet Uzmanı

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik gerçek ve tüzel kişilerce özürlülere yönelik olarak açılacak olan özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları  düzenler.

Dayanak

          Madde 3- Bu Yönetmelik, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 13üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünü,

Şube Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatındaki şube müdürlüğünü,

Özürlü: Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu belgelenenleri,

Mesleki Rehabilitasyon: Özürlülerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek istihdamlarını kolaylaştırmak ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla devamlı ve koordinasyon içinde sosyal ve tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehberlik, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimi, işe yerleştirme ve takibini,

Kurs: Mesleki rehabilitasyon merkezlerinde herhangi bir mesleği olmayan ya da bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan Kuruma kayıtlı özürlü işsizler için düzenlenen mesleki eğitim faaliyetlerini,

Yararlanıcı: Kurum tarafından hizmet satın alınarak gerçekleştirilen mesleki rehabilitasyon programlarına katılan özürlüleri,

Merkez: Mesleki Rehabilitasyon Merkezini,

Mesleki Rehabilitasyon Merkezi: Mesleki rehabilitasyon hizmetini vermek üzere kurulan, Kurum tarafından açılış izni verilen, denetlenen yatılı ve\veya gündüzlü kuruluşu,

Kurucu: Özel mesleki rehabilitasyon merkezi açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Sorumlu Müdür: Özel mesleki rehabilitasyon merkezinin idari, mali, hukuki ve mesleki tüm işleyişinden sorumlu olan yöneticiyi,

İç Hizmet Yönergesi: Özel mesleki rehabilitasyon merkezinin tüm işleyişine ilişkin, idari, mali, hukuki ve mesleki genel ilkeleri, Genel Müdürlük mevzuatına uygun olarak merkezin işleyişini, yetki ve sorumluluklarını belirleyen belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Açma, Hizmete Başlama, Devir, Nakil ve Kapatma

 

Merkeze isim verme

Madde 5- Merkezler, resmi ve diğer özel merkezlerde kullanılan veya benzerlik gösteren ad ve unvanlar ile yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar. Merkez isminde hizmet verilecek özür grubu belirtilmez.

Merkez açmak için dosyaların tamamlanması süresi

Madde 6- Kurucu, başvuru tarihini takip eden üç ay içinde dosyalarını tamamlayarak il müdürlüğüne teslim eder. Bu süre içinde dosyalarını teslim etmeyen kurucuların başvuruluları iptal edilir.

Başvuru için istenecek belgeler

Madde 7- Merkez açmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, hizmete açılmak istenen merkezin ismini, mesleki rehabilitasyon hizmeti verilecek özür grubunu/gruplarını ve hizmet verilecek binanın adresini belirten dilekçe ile 8 inci ve 9 uncu maddelerdeki belgelerle birlikte il müdürlüğüne başvururlar. İl müdürlüğü tarafından binanın fiziksel şartlarında ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda iki nüsha halinde tutanak düzenlenir.  Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünde saklanır.

Kuruculardan istenecek belgeler

Madde 8- Kurucu olacak gerçek kişiler veya tüzel kişilerin temsilcilerinden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı örneği.

b) Adli sicil kaydı.

c) İkametgah ilmuhaberi.

d) Sağlık kurulu raporu.

e) En az ilkokul mezunu olduğuna dair belge.

f) Tüzel kişiler için, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri.

g) Tüzel kişilerin göstereceği temsilciden, sermaye şirketleri için, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği.

h) Tüzel kişilerin göstereceği temsilciden dernek ve vakıflar için yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge.

i)Vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge.

Sorumlu müdürden istenecek belgeler

Madde 9- Merkezde sorumlu müdür olacak kişiden aşağıdaki belgeler istenir

a) Nüfus cüzdanı örneği.

b) İkametgah belgesi.

c) Adli sicil kaydı.

d) Sağlık Kurulu raporu.

e) Öğrenim durumunu gösterir belge.

Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aranan şartlar

Madde 10- Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak.

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis, altı aydan fazla hapis, ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Açılış izni için gerekli belgeler

Madde 11- Merkezde çalıştırılması zorunlu personel için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Çalıştırılacak personelin görev tanımının belirtildiği dilekçe.

b) Nüfus cüzdanı örneği.

c) İkametgah belgesi.

d) Üniversiteden/noterden tasdikli öğrenim durumunu gösterir belge.

e) Adli sicil kaydı.

f) Sağlık kurulu raporu.

Merkez hizmet binası için istenecek belgeler

Madde 12- Merkezin açılacağı binaya ait aşağıdaki belgeler istenir:

a) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği.

b) Merkezin bir apartman katında açılması halinde kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri apartman yöneticisinden onaylı izin belgesi.

c) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi ve merkezin bütün bölümlerini gösterir tasdikli plan.

d) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki.

e) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya CD/DVD/ fotoğraf CD rom.

f) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor.

g) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor.

h) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor.

i) Binanın deprem güvenliğine dair belge.

İç hizmet yönergesi

Madde 13- Merkezin iç hizmet yönergesi (EK’te yer alacak) forma göre hazırlanır. İl müdürlüğünce onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer.

Rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları

Madde 14- Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben üç ay içinde Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönerge çerçevesinde belirlenir.

Açılış izni için yapılacak işlemler

Madde 15- Açılış izni için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

a) Açılış izni için gerekli belgeler iki dosya halinde hazırlanarak, incelenmek üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir. İl müdürlüğü tarafından dosya ve merkezin fiziksel koşulları incelenerek merkez açılış izni raporu düzenlenir.

b) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, merkezin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı il gerçekleşir. İl müdürlüğü tarafından kurucu adına Açılış İzin Belgesi (EK’te yer alacak), Sorumlu Müdür Belgesi (EK’te yer alacak) düzenlenir.

c) İl müdürlüğünce onaylanan dosyanın aslı il müdürlüğünde kalır. Diğer sureti imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin, sorumlu müdür belgesinin ve merkez iç hizmet yönergesinin onaylı bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

d) Açılış izin belgesi verilen her merkezin işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin niteliği il müdürlüğü tarafından bir ay içinde çalışma müdürlüğü ve defterdarlığa bildirilir.

Merkezin hizmete başlaması

Madde 16- Zorunlu personelini tamamlayan, açılış izin belgesi düzenlenen ve valilikten açılış onayı alan merkez hizmete başlar. Açılış izin belgesi düzenlenmeden merkeze özürlü kabulü yapılamaz.

Merkeze kabul edilecek özürlüler

Madde 17- Merkeze, iç hizmet yönergesinde belirtilen özür grubu/grupları kabul edilir.

Birden fazla özür grubuna hizmet verecek merkezler

Madde 18- İlk kez açılacak ya da devir alınacak merkezde birden fazla özür grubuna hizmet verilmesi halinde:

a) Hizmet verilecek her bir özür grubu için rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı hazırlanır.

b) Merkezin fiziksel şartları ve donanımı hizmet verilecek her bir özür grubuna uygun şekilde düzenlenir.

Rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı ilave etme şartları

Madde 19- Daha önceden merkez açma izni almış bulunan kurucu veya kurucu temsilcisinin rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı eklemek istemesi halinde:

a) Kurucu veya kurucu temsilcisi program ilave etme amacını belirten bir dilekçe, uygulamak istediği rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı ve merkezin son yerleşimini gösteren kroki ve iç hizmet yönergesinde yaptığı değişiklik ile birlikte il müdürlüğüne başvurur.

b) İl müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılarak, programın, programı uygulayacak personelin ve merkezin son yerleşim durumunun uygun görülmesi halinde, rehabilitasyon ve eğitim programı, düzenleme yapılan bölüme ait fotoğraflar veya CD/DVD veya fotoğraf CD iki dosya halinde düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

c) Tüm belgeleri il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan biri il müdürlüğünde kalır. Diğer dosya merkeze gönderilir. Yeni onaylanan iç hizmet yönergesinin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Personel çalışma izni için gerekli belgeler

Madde 20- Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Çalıştırılacak personelin görev tanımının belirtildiği dilekçe.

b) Nüfus cüzdanı örneği.

c) İkametgah belgesi.

d) Noterden tasdikli öğrenim durumunu gösterir belge.

e) Adli sicil kaydı.

f) Sağlık kurulu raporu.

Yaş haddi

Madde 21- Merkezlerde görev alacak personel (sorumlu müdür de dahil olmak üzere) için belgelerinin onaya sunulduğu tarihte İş Kanununda belirtilen yaş haddini aşmamış olma şartı aranır.

Çalıştırılacak personel için yapılacak işlemler

Madde 22- Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

a) Merkezde çalıştırılacak personel için istenilen belgeler biri asıl olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

b) İl müdürlüğü onbeş gün içinde personelin bilgilerini üçüncü bölümde belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirir ve uygunsa çalışma onayı verir.

c) Personelin belgeleri ve çalışma onayının bir nüshası il müdürlüğü tarafından merkezin dosyasında saklanır.

d) Merkez yetkililerince çalışma onayı verilen personel için, il müdürlüğü tarafından onaylanan fotoğraflı kimlik kartı düzenlenir.

e) İl müdürlüğünce çalışma onayı verilmeyen personel merkezde çalışamaz.

f) Merkezde çalışacak olan personel ile İş kanunu hükümlerince iş akdi yapılır.

Görevden ayrılan personelin bildirimi

Madde 23- Merkezden ayrılan veya görevine son verilen personel en geç bir ay içinde il müdürlüğüne bildirilir.

Sorumlu müdürün izine ayrılması

Madde 24- Sorumlu müdürün çeşitli nedenlerle izine ayrılması halinde merkezde çalışan bir meslek elemanı vekil bırakılır, sorumlu müdür izine ayrılmadan önce il müdürlüğüne bilgi verilir.

Sorumlu müdür değişikliği

Madde 25- Sorumlu müdürün ayrılması halinde, durum il müdürlüğüne bildirilir ve sorumlu müdürün ayrılmasını müteakiben otuz gün içinde yeni sorumlu müdür için il müdürlüğünün teklifi ile valilik onayı alınır.

Devir işlemleri

Madde 26- Merkez kurucusunun veya kurucu temsilcisinin değişmesi halinde, devir alacak gerçek veya tüzel kişi, noterden onaylı devir senedi ile başvuru için 8 inci maddede istenen belgeleri iki nüsha hazırlayarak il müdürlüğüne başvurur. Belirlenen şartlara uygun olması halinde açılış izin belgesi yeniden düzenlenir ve bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir ve bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi

Madde 27- Tüzel kişilerce merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi durumunda, tüzel kişi adına seçilen temsilcinin kurucu olması ile ilgili yönetim kurulu kararının tasdikli örneği ve başvuru için 8 inci maddede istenen belgeler iki nüsha hazırlanarak il müdürlüğüne başvurulur. Yeni temsilcinin niteliklerinin kurucu olmak için belirlenen şartlar uygun olması halinde açılış izin belgesi yeniden düzenlenir ve bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir, bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Habersiz devir

Madde 28- İl müdürlüğüne haber vermeden devir yapan, devir alan gerçek ve tüzel kişilerin var olan izinleri iptal edilir.

Nakil işlemleri

Madde 29- Merkezin yeni bir binaya taşınmayı istemesi halinde:

a) Merkezin yeni binasının adresini bildiren bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurulur.

b) İl müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda binanın durumunu belirten tutanak iki nüsha halinde düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünce saklanır.

c) Binanın uygunluğu halinde il müdürlüğü taşınması onaylanan merkeze Geçici İzin Çalışma Belgesi (EK’te yer alacak) düzenler. İki ay içinde açılış izin belgesini almayan merkezin nakil işlemi iptal edilir.

d) Geçici çalışma izin belgesi alan merkez yeni adreste çalışmaya başlar. Bu süre içinde merkez açılış izin belgeleri tamamlanarak iki dosya halinde incelenmek üzere kurcu tarafından il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlüğü tarafından merkezin fiziksel koşullarını, donanımını ve genel hizmete uygunluğunu gösterir merkez açılış izin raporu düzenlenir.

f) Tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, il müdürlüğü tarafından Açılış İzin Belgesi (Ek’te yer alacak) düzenlenir. Merkezin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir.

g) Tüm belgelerin, il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan aslı il müdürlüğünde kalır. Dosyanın diğer nüshası ve açılış izin belgesi imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış onayı ve açılış izin belgesinin tasdikli örneği bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Şube açma işlemleri

Madde 30- Şube açılış izni için yeni merkez açılışındaki gibi işlem yapılır. Her şube için ayrı sorumlu müdür ve personel istihdamı zorunludur.

Ek birim açma işlemleri

Madde 31- Çok katlı binaların bir veya iki dairesinde hizmet veren merkezin aynı binanın bir başka dairesinde hizmet vermek istemesi halinde:

a) Kurucu ve kurucu temsilcisi yeni dairenin adresi, verilecek hizmeti belirten bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğünce görevlendirilecek en az iki meslek elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda iki nüsha halinde tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünde saklanır.

b) Eklenecek birimlerin uygun bulunması halinde daireye ait tapu senedi veya kira kontratosu örneği, belediye itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor, kroki, tefriş yapıldıktan sonra birimleri gösterir fotoğraflar veya video CD/DVD veya fotoğraf CD rom iki dosya halinde hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilir.

c) İl müdürlüğü tarafından ek birimin fiziksel koşullarını, donanımını ve genel olarak hizmete uygunluğunu gösterir ek birim açılış izin raporu düzenlenir.

d) Tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, il müdürlüğü tarafından açılış izin belgesi yenilenir. Ek birimin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir.

e) Tüm belgeleri il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan aslı il müdürlüğünde kalır. Dosyalardan diğeri ve açılış izin belgesi imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin onaylı bir örneği bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkezin kurucu tarafından kapatılması

Madde 32-  Merkezin kurucu tarafından kapatılması durumunda:

a) Kurucu, en az bir ay önceden il müdürlüğüne, personel ve özürlülere yazılı olarak merkezi kapatma isteğinde olduğunu bildirir.

b) Merkeze ait açılış izin belgesini il müdürlüğüne teslim eder.

c) İl müdürlüğü merkezin usulüne uygun olarak kapandığını Genel Müdürlüğe ve o yerin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne ve defterdarlığına bildirir.

d) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen şartları yerine getirmeden merkezini kapatan kurucunun yeniden merkez açmak istemesi halinde

 izin verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Merkezde Çalıştırılacak Personel

Madde 33- Merkezde; sorumlu müdür, doktor (yarı zamanlı), fizyoterapist, sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı), psikolog, eğitici personel, büro görevlisi ve hizmetli istihdam edilir. Tam gün hizmet verilen mesleki rehabilitasyon merkezlerinde aşçı, yatılı hizmet verilen mesleki rehabilitasyon merkezlerinde aşçı, hemşire ve günlük aktivitelere yardım edecek personel çalıştırılması zorunludur.

Merkez Personelinin Nitelikleri

Madde 34- Merkez personelinin nitelikleri,

a) Sorumlu müdür: Fizyoterapist, psikolojik danışman ve rehber, psikolog, sosyal çalışmacı, özel eğitimci, iş uğraşı terapisti veya bu alanlarda yüksek lisans/doktora yapan ve doktor yönetici olarak atanır. Bu özellikleri taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü olabilirler.

b) Fizyoterapist: Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.

c) Sosyal çalışmacı (Sosyal hizmet uzmanı): Sosyal hizmet alanında yüksek öğrenim görmüş ve diploma unvanı sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı olmalıdır.

d) Psikolog: Psikoloji alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.

e) Doktor: Tıp alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.

f) Hemşire: Hemşirelik alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.

g) Eğitici personel:

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezde Uygulanacak Rehabilitasyon ve Mesleki Eğitim Hizmetleri ve Programları

 

Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri

Madde 35- Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri aşağıdaki gibidir:

Merkezde fizyoterapi ve rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon, mesleki eğitim, mesleki rehberlik hizmetleri verilir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon: Yararlanıcının mevcut fiziksel ve mental yetenek seviyesi, sağlık problemleri, ilgilerinin belirlenmesi, tıbbi değerlendirme, mobil değerlendirme ve mesleki rehberlik yapılmasıdır. Bu süreç sonunda kişi uygun iş kursuna yönlendirilir.

Sosyal rehabilitasyon: Özürlü kişilere evde, merkezde ve sosyal çevrelerinde yaşadıkları psiko-sosyal sorunlarında yardımcı olmak, resmi/resmi olmayan kurumlarla etkin bir iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Sosyal rehabilitasyon sürecinde bireysel ve grup programları ile danışmanlık hizmetleri verilir.

Mesleki eğitim: Bireylerin yönlendirildikleri iş kursunda eğitim almalarının sağlanmasıdır. Özürlü bireylere verilecek kursların programları il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan eğitim programlarına göre yürütülür.

Mesleki rehberlik: Mesleki eğitim ve iş imkanları doğrultusunda yönlendirme yapılması çalışmalarıdır. Bu süreçte bireyin özgeçmişi, başvuru formları, kurs sonucu başarı durumu değerlendirilerek yaralanıcı ve işveren arasında bağlantı kurulur.

Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları ve içeriklerine ilişkin esaslar

Madde 36- Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları ve içeriklerine ilişkin esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben en geç üç ay içinde çıkarılacak yönerge ile belirlenir

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fiziksel Koşullar ve Donanım

 

Merkezin İskan Durumu

Madde 37- Merkez özürlüler için tehlike yaratmayacak, ulaşıma elverişli bir yerde kurulmalıdır. Merkez binası özürlüleri rahatsız edecek derecede gürültülü yerlerden

05-02-2006
Suat DİZDAR
Sosyal Hizmet Uzmanı

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

  • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
  • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır
Eleman mı Arıyorsunuz?

Çalışanınız sizi yüzüstü bıraktı, ortada mı kaldınız?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.

Öğrencilere verilen dersleri MEBBİS'e otomatik aktarın.