Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

Tanım

 Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yetiştirilmiş,zihinsel özürlü öğrencilere eğitim performanslarını dikkate alarak çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

Görevler

Zihin engelliler sınıf öğretmeninin, zihin özürlü öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle  kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
Zihin engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;
-        Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
-        Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
-        Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş  zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber  olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
-        Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.
-        Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Zihin  engelliler sınıf öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Zihin engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
-        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
-        Sözel   yeteneği gelişmiş,
-        Sosyal bilimlere ve özellikle psikolojiyle ilgili,
-        Zihin  özürlü insanlara yardım etmeyi seven,
-        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
-        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
-        Dikkatli, işine özen gösteren,
-        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
-        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
-        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Zihin engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı biraz temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

-        Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni (zihin engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.
-        Rehberlik araştırma merkezlerinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakülteleri ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin “Zihin Engelliler Öğretmenliği”, “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve “Özel Eğitim” bölümlerinde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Eğitime Giriş, İnsan Biyolojisi, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Teknolojisi ve Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Zihin Engelliler, Eğitimde Yaratıcılık, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Zihin Engellilerde Dil Gelişimi ve İletişimi, Okuma-Yazma Öğretimi, Hayat Bilgisi-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler Öğretimi, Matematik Öğretimi, Aile ve Çevre Eğitimi, Davranış ve Sınıf Kontrolü, Özel Öğretimde Yasa ve Yönetmelikler, Ders Planı Hazırlama Teknikleri, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Meslekte İlerleme

Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve    profesör unvanını alabilirler.
Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER:  Görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği

Burs, Kredi ve Ücret Durumu

-        Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen  adaylardan   belirli   sayıda   olanlara   Milli Eğitim  Bakanlığı'nca burs verilmektedir.
-        Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
-        Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim - öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Diğer

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İş Arayan Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

iş arayan 1300 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

17-09-2017

Özlem H.
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

05-09-2017

Temel B. Y.
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

29-05-2017

Huriye A.
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

24-08-2017

Ersoy A.
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

14-08-2017

Serkan E.
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

Rehabilitasyon.com'daki güncellemeleri ve yenilikleri artık Facebook'dan da takip edebilirsiniz