22-09-2011 |

Türkçe Modülü

 

 

TÜRKÇE MODÜLÜ

 

 

MODÜLÜN AMACI

Türkçeyi doğru kullanma becerisini kazanabilme

 

KAZANIMLAR

 

ALGI ÇALIŞMALARI

 

K.D.A.1 : Sözel yönergelere uyar.

Davranışlar:

 1. Tek sözcüklü yönergeleri yerine getirir.

 2. İki eylemli yönergeleri yerine getirir.

 3. İkiden fazla eylem bildiren yönergeleri yerine getirir.

 

K.D.A.2 :Sözcükleri doğru kullanır.

Davranışlar:

1. Söylenen sözcüğü tekrar

2. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını sö

3. Gösterilen nesnenin adını söyler.

4. Resmi gösterilen nesnenin adını söyler.

 

K.D.A.3 :Görsel uyaran verildiğinde tepki verir.

Davranışlar:

1.Gösterilen resme ya da nesneye bakar.

2.Gösterilen resim ya da nesneyle ilgili görünür.

 

K.D.A. 4:İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir.

Davranışlar:

1.İsmi söylendiğinde dönüp bakar.

2.Verilen zil veya herhangi bir doğa sesine irkilir.

3. Verilen zil veya herhangi bir doğa sesine dönüp bakar.

 

K.D.A. 5:El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu sağlar.

Davranışlar:

  1. Kolları öne uzatarak sağ eli, hızı giderek artacak şekilde açar, kapar.

  2. Kolları öne uzatarak sol eli, hızı giderek artacak şekilde açar, kapar.

  3. İki el ile lâstik vb. çeker.

  4. Eller göğüs hizasında yumruk yapılarak serbest bırakılan baş parmakları kendi

      ekseninde döndürür.

  5. Baş parmak serbest, diğer parmaklar bitişik durumda baş parmağı kendi

      ekseninde farklı yönlerde döndürür.

  6. Baş parmak serbest durumda iken diğer bitişik dört parmağı el ayasına doğru

      büker, açar.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

  7. Parmaklar ayrık durumda, parmakları sırayla baş parmağa dokundurur.

  8. Düz bir zemin üzerine tek tek parmaklarını bastırır.

  9. El yumruk hâlindeyken, küçük parmaktan başlayarak tüm parmakları yukarı

      kaldırır.

10. Eli masanın üstüne açık hâlde koyar, baş parmaktan başlayarak tüm

      parmakları yukarı kaldırır.

11. İki parmak arasına küçük bir nesne sıkıştırıp, nesneyi düşürmeden eli yukarı

      aşağı hareket ettirir.

12. Baş parmak kullanılmadan, diğer parmaklarla eşya kaldırır-indirir.

13. Defter, kitap sayfası çevirir.

14. Elleriyle kil, plâstirin vb. malzemeleri şekillendirir.

 

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK

 

K.D.A. 1:El, göz koordinasyonu sağlar.

Davranışlar:

  1. Lego vb. birbirine geçen nesneleri takar, çıkarır.

  2. Tahta blok, küp vb. nesneleri üst üste dizer.

  3. Delikli yüzeylere uygun gereçleri takar, çıkarır.

  4. İpe boncuk, düğme, makarna vb. malzeme dizer.

  5. Tahta çiviye çekiçle vurur.

  6. Duran topa ve balona sopayla vurur.

  7. Hareket eden topa ve balona sopayla vurur.

  8. Makaraya ip sarar.

  9. Topu belirli merkezlere fırlatır.

10. Renkli kutular içine, kutu rengiyle aynı olan nesneyi koyar.

11. Tef çalar.

12. Davul çalar.

13. Zil çalar.

14. Yaklaşan nesneyi tutar.

15. Yana doğru giden nesneyi tutar.

16. Adı söylenen nesneleri belirlenmiş yere koyar.

17. Kağıt vb. buruşturur.

18. Kağıt yırtar.

19. Kağıt katlar.

20. Kağıt keser.

21. Eksik bırakılan şekli çizer.

22. Sınırları düz alanları boyar.

23. Sınırları girintili çıkıntılı alanları boyar.

24. Şablonlu çizim yapar.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

            25. Sebze, meyve soyar.

 

K.D.A. 2:El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirici taklidî

     hareketler yapar.

Davranışlar:

  1. Daktilo ile yazı yazma taklidi yapar.

  2. Piyano çalma taklidi yapar.

  3. Makasla kesme taklidi yapar.

  4. Davul, tef vb. ritm aletlerini çalma taklidi yapar.

  5. Elekle eleme taklidi yapar.

 

K.D.A. 3:Yazıda kullanılan araç-gereçleri tanır.

Davranışlar:

1. Yazıda kullanılan araç gereci gösterir.

  2. Gösterilen araç gerecin adını söyler.

              3. Yazıda kullanılan belli başlı araçların adlarını söyler.

K.D.A.4 :Yazı araç-gereçlerini kullanır.

Davranışlar:

1. Çubuk, fasulye, plâstirin, iplik vb. araçlarla istenilen şekli yapar.

2. Silgiyi soldan sağa çekerek siler.

3. Yazı tahtası silgisini yukarıdan aşağı çekerek siler.

 

K.D.A. 5:Yazı araç-gereçlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir.

Davranışlar:

  1. Çubuk, fasulye, plâstirin vb. araçları çalışma sonunda kabına koyar.

  2. Defteri kırıştırmadan açar.

  3. Kalemi gereksiz yere açmaz.

  4. Kalemi fazla bastırmadan kullanır.

  5. Defteri boş yer bırakmadan, yaprağını koparmadan kullanır.

  6. Silgiyi gereksiz yere kullanmaz.

 

K.D.A. 6:Temel çizgiler çizer.

Davranışlar:

  1. Çizilmiş olarak verilen dikey çizginin üzerinden çizer.

  2. Kesik çizgilerle verilen dikey çizginin üzerinden çizer.

  3. Çizilmiş olarak verilen yatay çizginin üzerinden çizer.

  4. Kesik çizgilerle verilen yatay çizginin üzerinden çizer.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

  5. Dikey ve yatay çizgilerle çizilmiş kare vb. şeklin üzerinden çizer.

  6. Kesik çizgilerle verilen dikey ve yatay çizgilerle çizilen kare vb. şeklin üzerinden

      çizer.

  7. Dikey ve yatay çizgilerle çizilmiş H vb. şeklin üzerinden çizer.

  8. Kesik çizgilerle verilen dikey ve yatay çizgilerle çizilen H vb. şeklin üzerinden

      çizer.

  9. Çizilmiş olarak verilen soldan sağa eğik çizginin üzerinden çizer.

10. Kesik çizgilerle verilen soldan sağa eğik çizginin üzerinden çizer.

11. Çizilmiş olarak verilen sağdan sola eğik çizginin üzerinden çizer.

12. Kesik çizgilerle verilen sağdan sola eğik çizginin üzerinden çizer.

13. Dikey, yatay ve eğik çizgilerle çizilmiş üçgen, yamuk vb. şeklin üzerinden çizer.

14. Kesik çizgilerle verilen dikey, yatay ve eğik çizgilerle çizilmiş üçgen vb. şeklin

      üzerinden çizer.

15. Dikey, yatay ve eğik çizgilerle çizilmiş M.A. vb. şeklin üzerinden çizer.

16. Kesik çizgilerle verilen dikey, yatay ve eğik çizgilerle çizilmiş M.A. vb. şeklin

      üzerinden çizer.

17. Çizilmiş olarak verilen C vb. açık eğrilerin üzerinden çizer.

18. Kesik çizgilerle verilen C vb. açık eğrilerin üzerinden çizer.

19. Çizilmiş olarak verilen O vb. kapalı eğrilerin üzerinden çizer.

20. Kesik çizgilerle verilen O vb. kapalı eğrilerin üzerinden çizer.

21. Dikey, yatay, eğik ve eğri çizgilerle çizilmiş R B vb. şeklin üzerinden çizer.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

22. Kesik çizgilerle verilen R B vb. şeklin üzerinden çizer.

23. Modele bakarak eksik çizgiyi tamamlar.

24. Bir seri oluşturan çizgilerden eksik olanı çizer.

 

 

 

 

 

SES, HECE, KELİME, CÜMLE

 

U.D.A. 1: Alfabedeki sesleri ayırt eder.

 

K.D.A 1: Birinci grup sesleri (E,L,A,T) okur ve yazar

1.E sesini okur ve yazar.

2.L sesini okur ve yazar.

3.A sesini okur ve yazar.

4.T sesini okur ve yazar.

 

K.D.A. 2: İkinci grup sesleri (“İ,N,O,R,M” ) ayırt eder.

1. İ sesini okur ve yazar.

2. N sesini okur ve yazar.

3. O sesini okur ve yazar.

4. R sesini okur ve yazar.

5. M sesini okur ve yazar.

 

K.D.A. 3 Üçüncü grup sesleri (“U,K,I,Y,S,D”) ayırt eder.

1.U sesini okur ve yazar.

2.K sesini okur ve yazar.

3.I sesini okur ve yazar.

4.Y sesini okur ve yazar.

5.S sesini okur ve yazar.

6.D sesini okur ve yazar.

 

K.D.A.4 Dördüncü grup sesleri (“Ö,B,Ü,Ş,Z,Ç” ) ayırt eder.

1. Ö sesini okur ve yazar.

2. B sesini okur ve yazar.

3. Ü sesini okur ve yazar.

4. Ş sesini okur ve yazar.

5. Z sesini okur ve yazar.

6. Ç sesini okur ve yazar.

 

K.D.A. 5: Beşinci grup sesleri (“G,C,P,H” ) ayırt eder.

1.G sesini okur ve yazar.

2. C sesini okur ve yazar.

3. P sesini okur ve yazar.

4. H sesini okur ve yazar.

 

K.D.A. 6: Altıncı grup sesleri(Ğ,U,F,J) ayırt eder.

1. Ğ sesini okur ve yazar.

2. U sesini okur ve yazar.

3. F sesini okur ve yazar.

4. J sesini okur ve yazar.

 

 

 

K.D.A. 5:Seslerden heceler oluşturur.

Davranışlar:

1.Ünsüz başta ünlü sonda olacak şekilde hece oluşturur.

2.Ünlü başta ünsüz sonda olacak şekilde hece oluşturur.

3.Bazen ünlü bazen ünsüz başa gelecek şekilde rastgele heceler oluşturur.

 

K.D.A.6 :Hecelerden kelime oluşturur.

Davranışlar:

1.Tek heceden kelime oluşturur.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

2.Üç heceden kelime oluşturur.

3.Dört ve daha fazla heceden kelime oluşturur.

 

K.D.A.7:Kelimelerden cümle oluşturur.

Davranışlar:

1.İki kelimden cümle oluşturur.

2.Üç kelimeden cümle oluşturur.

3.Dört kelimeden cümle oluşturur.

4.Dört ve daha fazla kelimden cümle oluşturur.

 

OKUMA YAZMA

 

K.D.A.1 :Kuralına uygun cümle okur. (Öznesi başta, yüklemi sonda, dolaylı tümleci v.b. ortada olacak şekilde okunmasıdır.)

Davranışlar:

1.Kuralına uygun iki kelimelik cümle okur.

2.Kuralına uygun üç kelimelik cümle okur.

3.Kuralına uygun dört ve daha fazla kelimelik cümle okur.

 

K.D.A. 2:Kuralına uygun cümle yazar.

Davranışlar:

1.Tümceleri, harflerin yazılış yönüne göre yazar

 2. Tümceleri, harflerin büyüklüklerine göre yazar.  

3.Tümceyi soldan sağa doğru yazar.

 

K.D.A. 3:Etkili okuma kurallarını belirtir.

Davranışlar:

1.Okurken dik oturulması gerektiğini söyler.

2.Işığın sol arka taraftan gelecek biçimde ayarlanması gerektiğini söyler

3.Okunan materyalin gözden yaklaşık 30 cm kadar ileride tutulması gerektiğini söyler.

4.Okumanın konuşma sesiyle yapılması gerektiğini söyler.

5. Okurken ses tonunun, dinleyicilerin rahatça duyabileceği biçimde ayarlanması gerektiğini söyler.

6. Metindeki sözcüklerin doğru ve anlaşılır biçimde seslendirilmesi gerektiğini söyler.

7. Noktalama imlerine uygun duraklamalar yapılması gerektiğini söyler.

8. Metinde geçen kişilerin konuşmalarının canlandırılarak okunması gerektiğini      söyler.

9. Metindeki sözcüklerin anlamlarına uygun olarak vurgulama yapılması gerektiğini söyler.

10. Okurken, satırların yalnızca gözle izlenmesi gerektiğini söyler.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

11. Sessiz okurken, konuşma organlarının hareket ettirilmemesi gerektiğini söyler.

 

K.D.A. 4:Etkili okuma kurallarına uyar.

Davranışlar:

1. Dik oturur.

2. Işığın geliş yönüne uygun durur.

3. Materyali, göze uygun uzaklıkta tutar.

4. Metni, konuşma sesiyle okur

5. Ses tonunu, dinleyicilerin rahatça duyabileceği biçimde ayarlar

6. Sözcükleri doğru ve anlaşılır biçimde söyler.

7. Noktalama imlerine uygun duraklamalar yapar.

8. Metinde geçen kişilerin konuşmalarını canlandırılarak okur.

9. Metinde geçen sözcüklerin anlamlarına uygun vurgulamalar yapar

10. Satırları gözleriyle izler.

11. Sessiz okumada, konuşma organlarını hareket ettirmez.

 

K.D.A. 5:Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazar.

Davranışlar:

  1. Adını, soyadını yazar.

  2. Öğretmenin adını, soyadını yazar.

  3. Sınıf arkadaşlarının adını yazar.

  4. Aile bireylerinin adını, soyadını yazar.

 

DİNLEME VE İZLEME

 

K.D.A. 1:Dinlediği ya da okuduğu masal ve öyküyle ilgili sorulara cevap verir.

Davranışlar:

  1. Masal ve öyküdeki kahramanları söyler/yazar.

  2. Masal ve öykünün geçtiği yeri söyler/yazar.

  3. Masal ve öykünün geçtiği zamanı söyler/yazar.

  4. Masal ve öyküdeki olayları dizisini bozmadan anlatır.

  5. Masal ve öykünün sonucunu söyler/yazar.

  6. Masal ve öyküdeki aykırılıkları söyler/yazar.

  7. Masal ve öyküye yeni bir başlık söyler/yazar.

 

K.D.A. 2:Dinlediği ya da okuduğu bir metni anlatır.

Davranışlar:

 1. Masal ve öyküdeki kahramanları söyler

             2. Masal ve öykünün geçtiği yeri söyler

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

 3. Masal ve öykünün geçtiği zamanı söyler

 4. Masal ve öyküdeki olayları dizisini bozmadan anlatır. (giriş gelişme sonuç)

 5. Masal ve öykünün sonucunu söyler.

 

DİL BİLGİSİ

 

K.D.A.1 : Noktalama işaretlerini kullanır.

Davranışlar:

  1. Nokta imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine nokta imini

      koyar.

  2. Özneden sonra sıralama sözcüklerinden oluşan uzun tümcelerdeki metnin gerekli

      yerlerine virgül imini koyar.

  3. Soru imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine soru imini koyar.

  4. Ünlem imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine ünlem imini

      koyar

  5. Noktalama imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine nokta,

      virgül, soru ve ünlem imlerini koyar.

 

K.D.A.2 :Yazım kurallarına uyar.

Davranışlar:

  1. Özel adların ilk harfini büyük harfle yazar.

              2. Tümcelerin ilk harfini büyük harfle yazar.

  3. Noktadan sonra büyük harfle başlayarak yazar.

  4. Unvan, devlet, kurum, şirket adlarının kısaltılmış biçimlerini yazar.

  5. Satır sonuna sığmayan sözcükleri hecelerinden bölerek yazar.

  6. Soru bildiren eki ayrı yazar.

 

 

 

 

 

MODÜLÜN SÜRESİ

Modül için öngörülen süre 360 ders saatidir.

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuz büyüyor, ekstra yeni personele mi ihtiyacınız oldu?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Yenilenen EÇOP'u Denediniz mi?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
ÜCRETSİZ demoyu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • E-fatura entegrasyonu
 • Web tabanlı (mobil uyumlu) veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri alma ve aktarımı
 • Tüm formların otomatik hazırlanması
 • Yılsonu değerlerlendirme işlemlerinin tek tuşla yapılması
 • Faturaların otomatik üretilmesi ve hatasız MEBBİS'e aktarılması
 • Online teknik destek imkanı
 • Pratik ders yazılabilmesi