22-09-2011 |

Sosyal Hayat Modülü

 

SOSYAL HAYAT MODÜLÜ

 

 

 

 

 

MODÜLÜN AMACI

Sosyal hayat becerilerini geliştirebilme

 

KAZANIMLAR

 

SINIFIMIZI TANIYALIM

 

 K.D.A. 1:Sınıfını ve sınıfında bulunan araç-gereçleri tanır.

Davranışlar:

1. Okulunda sınıfının yerini gösterir.

2. Sınıfının yerini söyler.

3. Sınıfını/şubesini söyler.

4. Adı söylenen araç gereci gösterir.

5. Araç gereç gösterildiğinde adını söyler.

6. Sınıf araç gereçlerinin adlarını söyler.

 

 K.D.A.2 :Sınıfta uyulması gereken kuralları belirtir.

Davranışlar:

1. Sınıfta söz alarak konuşulması gerektiğini söyler.

2. Öğretmene "öğretmenim" diyerek seslenilmesi gerektiğini söyler.

3. Öğretmenden izin alınarak yerinden kalkılması gerektiğini söyler.

4. Sınıfa girerken kapının vurulması gerektiğini söyler.

5. Sınıf kapısının yavaş kapatılması gerektiğini söyler.

6. Sınıf araç gereçlerinin korunması gerektiğini söyler. 

 

SAĞLIKLI YAŞAM

 

 K.D.A. 1:Vücut sistemlerini tanır

Davranışlar:

1.Hareket sistemini tanır. (kemikler, eklemler, kaslar,)

2.Dolaşım sistemini tanır. (Kalp, kan damarları, kan, lenf)

3.Sinir sistemini tanır. (Beyin, beyincik, omurilik, Omurilik soğanı)

4.Solunum sistemini tanır. (Soluk almamızı sağlar)

 

K.D.A. 2: Duyu organlarını tanır.

Davranışlar:

1. Vücudunda adı söylenen duyu organını gösterir.

2. Adı söylenen duyu organını çeşitli materyallerden gösterir.

3. Gösterilen duyu organının adını söyler.

4. Duyu organlarının adlarını söyler.

5. Adı söylenen duyu organının temel işlevini söyler. 

 

K.D.A.3 : Vücudumuzda yer alan iç organları tanır.

Davranışlar:

1. Adı söylenen iç organı çeşitli materyallerden gösterir.

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.
2. Adı söylenen iç organın yerini vücudunda gösterir.

3. Gösterilen iç organın adını söyler.

4. İç organların adlarını söyler.

5. Adı söylenen iç organın temel işlevini söyler. 

 

K.D.A. 4: Başlıca besin maddelerini tanır.

Davranışlar:

1. Adı söylenen besin maddesini gösterir.

2. Gösterilen besin maddesinin adını söyler.

3. Besin maddelerinin adlarını söyler. 

 

K.D.A.5 : Sağlıklı beslenme yollarını belirtir.

Davranışlar:

1. Sabahları kahvaltı yapılması gerektiğini söyler.

2. Her besinden yenilmesi gerektiğini söyler.

3. Besinlerin taze iken yenilmesi gerektiğini söyler.

3. Meyve ve sebzelerin bol su ile yıkandıktan sonra yenilmesi gerektiğini söyler.

5. Açıkta satılan yiyeceklerin yenilmemesi gerektiğini söyler.

6. Her öğün yemek yenilmesi gerektiğini söyler. 

 

K.D.A.6 : Kaza türlerini tanır.

Davranışlar:

1. Evde ve okulda karşılaşabileceği kazayı çeşitli materyallerden gösterir.

2. Evde ve okulda karşılaşabileceği kazaları söyler.

3. Yolda karşılaşabileceği kazayı çeşitli materyallerden gösterir.

4. Yolda karşılaşabileceği kazaları söyler. 

 

K.D.A.7 : Kazalardan korunma yollarını açıklar.

Davranışlar:

1. Evde karşılaşabileceği kazalardan korunmak için yapılması gerekenleri

söyler.

2. Okulda karşılaşabileceği kazalardan korunmak için yapılması gerekenleri

söyler.

3. Yolda karşılaşabileceği kazalardan korunmak için yapılması gerekenleri

söyler. 

 

K.D.A. 8: Hastalanınca yapılması gerekenleri belirtir.

Davranışlar:

1. Hastalandığında doktora gidilmesi gerektiğini söyler.

2. Doktorun tavsiyelerine uyulması gerektiğini söyler.

3. İlaçların zamanında kullanılması gerektiğini söyler. 

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

 

K.D.A. 9: Sağlık kurumlarını tanır.

Davranışlar:

1. Adı söylenen sağlık kurumunu gösterir.

2. Gösterilen sağlık kurumunun adını söyler.

3. Adı söylenen sağlık kurumunda yapılan işleri söyler. 

 

K.D.A.10 : Sağlık kurumlarındaki görevlileri tanır.

Davranışlar:

1. Görevi söylenen kişiyi gösterir.

2. Kişi gösterildiğinde görevini söyler.

3. Görevi söylenen kişinin yaptığı işleri söyler. 

 

 

 

 

 

 

YILIN BÖLÜMLERİ

 

K.D.A.1 : Yılın bölümlerini tanır.

Davranışlar:

1. Bir yılda dört mevsim olduğunu söyler.

2. Mevsimlerin adlarını söyler.

3. Mevsimleri mevsim şeridinde gösterir.

4. Bir yılda on iki ay olduğunu söyler.

5. Ayları mevsim şeridinde gösterir.

6. Bir yılda elli iki hafta olduğunu söyler.

7. Bir haftada yedi gün olduğunu söyler.

8. Günlerin adlarını söyler.

9. Bir yılda üç yüz altmış beş gün olduğunu söyler. 

 

K.D.A.2 : Mevsimlerdeki değişiklikleri açıklar.

Davranışlar:

1.Sonbahar mevsimindeki değişiklikleri açıklar.

- Havadaki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Havadaki değişiklikleri söyler.

- Bitkilerdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Bitkilerdeki değişiklikleri söyler.

- Hayvanlardaki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Hayvanlardaki değişiklikleri söyler.

- Giyeceklerimizdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Giyeceklerimizdeki değişikleri söyler.

- Yiyeceklerimizdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

 -Yiyeceklerimizdeki değişiklikleri söyler. 

2. Kış mevsimindeki değişiklikleri açıklar.

- Havadaki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.
- Havadaki değişiklikleri söyler.

- Bitkilerdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Bitkilerdeki değişiklikleri söyler.

- Hayvanlardaki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Hayvanlardaki değişiklikleri söyler.

- Giyeceklerimizdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Giyeceklerimizdeki değişiklikleri söyler.

- Yiyeceklerimizdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Yiyeceklerimizdeki değişiklikleri söyler.

3. İlkbahar mevsimindeki değişiklikleri açıklar.

- Havadaki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Havadaki değişiklikleri söyler.

- Bitkilerdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Bitkilerdeki değişiklikleri söyler.

- Hayvanlardaki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Hayvanlardaki değişiklikleri söyler.

- Giyeceklerimizdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Giyeceklerimizdeki değişiklikleri söyler.

- Yiyeceklerimizdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Yiyeceklerimizdeki değişiklikleri söyler.

4. Yaz mevsimindeki değişiklikleri açıklar.

- Havadaki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

 -Havadaki değişiklikleri söyler.

- Bitkilerdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Bitkilerdeki değişiklikleri söyler.

- Hayvanlardaki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Hayvanlardaki değişiklikleri söyler.

- Giyeceklerimizdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Giyeceklerimizdeki değişiklikleri söyler.

- Yiyeceklerimizdeki değişiklikleri çeşitli materyallerden gösterir.

- Yiyeceklerimizdeki değişiklikleri söyler.

K.D.A.3 :Günün özelliklerini belirtir.

Davranışlar:

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

1. Gündüzün özelliklerini çeşitli materyallerden gösterir.

2. Gündüzün özelliklerini söyler.

3. Gecenin özelliklerini çeşitli materyallerden gösterir.

4. Gecenin özelliklerini söyler.

5. Günün bölümlerini söyler.

6. Bir günün 24 saatten oluştuğunu söyler.

7. Günün bölümlerinde yapılan işleri çeşitli materyal gösterir.

8. Günün bölümlerinde yapılan işleri söyler. 

 

DÜNYAMIZ VE GÖKYÜZÜ

 

K.D.A. 1: Dünya’mızı tanır.

Davranışlar:

1. Dünya'yı çeşitli materyallerden gösterir.

2. Dünya'nın şeklinin yuvarlak olduğunu söyler.

3. Dünya'nın üzerinde kara ve denizler olduğunu söyler. 

 

K.D.A.2 : Güneş’i tanır.

Davranışlar:

1. Güneş'i çeşitli materyallerden gösterir.

2. Güneş gösterildiğinde Güneş olduğunu söyler.

3. Güneş'in Dünya'mızı aydınlattığını söyler.

4. Güneş'in Dünya'mızı ısıttığını söyler. 

 

K.D.A.3 : Ay’ı tanır.

Davranışlar:

1. Ay'ı çeşitli materyallerden österir.

2. Ay gösterildiğinde Ay olduğunu söyler.

 

K.D.A. 4: Yıldızları tanır.

Davranışlar:

1. Yıldızları çeşitli materyallerden gösterir.

2. Yıldızlar gösterildiğinde yıldız olduğunu söyler. 

 

K.D.A. 5: Havada olan doğa olaylarını belirtir.

Davranışlar:

1. Adı söylenen havada oluşan doğa olayını çeşitli materyallerden gösterir.

2. Gösterilen havada oluşan doğa olayının adını söyler. 

 

K.D.A. 6: Karada olan doğa olaylarını belirtir.

Davranışlar:

1. Adı söylenen karada oluşan doğa olayını çeşitli materyallerden gösterir.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
2. Gösterilen karada oluşan doğa olayının adını söyler. 

 

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLAR

 

K.D.A. 1: Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanır.

Davranışlar:

1. Bitkilerin canlı bir varlık olduğunu söyler.

2. Hayvanların canlı bir varlık olduğunu söyler.

3. İnsanların canlı bir varlık olduğunu söyler. 

4. Suyun cansız bir varlık olduğunu söyler.

5. Havanın cansız bir varlık olduğunu söyler.

6. Toprak, taş vb.nin cansız bir varlık olduğunu söyler. 

 

K.D.A.2 : Canlıların ortak özelliklerini belirtir.

Davranışlar:

1. Canlıların hareket ettiğini söyler.

 2. Canlıların beslendiğini söyler.

 3. Canlıların solunum yaptığını söyler.

 4. Canlıların ürediğini, gelişip öldüğünü söyler.

 

İLETİŞİM

 

K.D.A.1 : İletişim araçlarını tanır.

Davranışlar:1. Adı söylenen iletişim aracını gösterir.

2. Gösterilen iletişim aracının adını söyler.

3. İletişim araçlarının adlarını söyler.

4. Adı söylenen iletişim aracının işlevini söyler. 

 

K.D.A.2 : İletişim yerlerini belirtir.

Davranışlar:

1. Adı söylenen iletişim yerini gösterir.

2. Gösterilen iletişim yerinin adını söyler.

3. Adı söylenen iletişim yerinde yapılan işleri söyler. 

 

ATATÜRK VE BAYRAĞIMIZ

 

K.D.A.1 : Atatürk’ü tanır.

Davranışlar:

1. Atatürk resmini gösterir.

2. Gösterilen resmin “Atatürk resmi” olduğunu söyler.

 

K.D.A. 2: Türk bayrağını tanır.

Davranışlar:

1. Türk Bayrağını gösterir.

2. Gösterilen bayrağın "Türk Bayrağı" olduğunu söyler.

3. Türk Bayrağının renklerini söyler.

4. Türk Bayrağının üzerindeki şekilleri gösterir.

5. Türk Bayrağının üzerindeki şekillerin adlarını söyler. 

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

 

K.D.A. 3: İstiklâl Marşı’nın anlamını açıklar.

Davranışlar:

1. İstiklâl Marşı'nın Türk Milletinin marşı olduğunu söyler.

2. İstiklâl Marşı'nın bayram ve törenlerde söylendiğini söyler. 

 

 

ÖNEMLİ GÜNLER

 

K.D.A.1 : Ulusal bayramlarımızı tanır.

Davranışlar:

1. Cumhuriyet Bayramı'nın ulusal bayram olduğunu söyler.

2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, ulusal bayram

olduğunu söyler.

3. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın, ulusal bayram

olduğunu söyler.

4. 30 Ağustos Zafer Bayramının, ulusal bayram olduğunu söyler. 

 

K.D.A.2 : Dinî bayramlarımızı tanır.

Davranışlar:

1. Kurban Bayramı'nın dinî bayram olduğunu söyler.

2. Ramazan Bayramı'nın dinî bayram olduğunu söyler. 

 

K.D.A. 3: Belirli gün ve hafta kutlamalarının farkında olur.

Davranışlar:

1.Kutlanacak gün ya da haftanın adını söyler.

2. Kutlanacak gün ya da haftanın neden kutlanacağını söyler.

3. Belirli gün ya da haftayla ilgili özellikleri söyler. 

 

YURDUMUZU TANIYALIM

 

 K.D.A. 1:Yerleşim birimlerini tanır.

Davranışlar:

1.En küçük yerleşim biriminin köy olduğunu söyler.

 2. İlçenin köyden büyük İlden küçük olduğunu söyler.

3.İlin köyden ve ilçeden büyük olduğunu söyler.

 

K.D.A.2 : Yerleşim birimlerini yönetenleri tanır.

Davranışlar:

1.Köyün muhtar tarafından yönetildiğini söyler.

2.İlçenin Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından yönetildiğini söyler.

3.İlin Vali ve Belediye Başkanı tarafından yönetildiğini söyler.

 

K.D.A. 3: Türkiye’nin harita üzerindeki yerini gösterir.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

Davranışlar:

1.Haritaya bakar.

2.Parmağıyla üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’yi gösterir.

 

K.D.A.4 : Haritada bulunduğu ilin yerini gösterir.

Davranışlar:

1.Türkiye haritasına bakar.

2. Haritada bulunduğu ilin yerini gösterir.

 

K.D.A.5 : Planlı ve düzenli çalışmayı alışkanlık hâline getirir.

Davranışlar:

1.İşlerini öncelik sırasına koyar.

2.İşi zamanında yapar.

 

MODÜL SÜRESİ: Bu modül için öngörülen süre 160 ders saatidir. 

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuz büyüyor, ekstra yeni personele mi ihtiyacınız oldu?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

İş mi Arıyorsunuz?

Başka bir şehire taşınmayı düşünüyor, iş mi arıyorsunuz?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen özgeçmişini doldur ve "İş Arıyorum" ilanı ver, kurumlar seni arasın. Hepsi bu...

Yenilenen EÇOP'u Denediniz mi?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
ÜCRETSİZ demoyu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • Web tabanlı veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri aktarımı
 • PKT, KDF ve diğer formların kolayca üretimi
 • Bir yıl ücretsiz teknik destek
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinizde bir otomasyon programına ihtiyacınız mı var?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
1 Aylık ÜCRETSİZ DEMO'yu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • Web tabanlı veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri aktarımı
 • PKT, KDF ve diğer formların kolayca üretimi
 • Bir yıl ücretsiz teknik destek
Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın.