27-04-2005 |

ÖĞRENME VE ÖĞRENME KURAMLARI 5

 

İŞARET-GESTALT KURAMI(EDWARD CHACE TOLMAN):Davranış bir amaca yöneliktir.Amaç doğrultusunda çevre koşulları değişebilir.Bu nedenle Tolman kuramına “Amaçlı Davranışçılık” adını verir.Davranışı bilişsel süreçle açıklar ve davranışın açıkça ölçülmesi gerektiğini savunur.

            Davranış amaçlı, amaca götürücü bir etkinliktir,birey amac ulaşmak için çevre koşullarını düzenler.Bütüncül davranış önemlidir, davranışın küçük parçalra bölünmesi anlam kaybına yol açar.Davranış amaçlı, bütünsel ve bilişseldir.

            Öğrenme genel olarak çevreyi keşfetme sürecidir.Birey amaca ulaştıracak çevre hakkında bilgi toplar.Bu bilgi iki veya daha fazla uyarıcı arasındaki ilişki olabilir.Uyarıcı-tepki-uyarıcı ilişkisi beklentidir ve ilk geçici beklentiler denencelerdir.Birey çevreyi araştırma fırsatı verildiğinde elde ettiği bilgileri organize ederek bilişsel haritalar oluşturur ve daha sonra bu haritaları kullanarak amaca giden yolu hemen bulur.Birey çevreden çok sayıda şey öğrenir fakat bunları saklayarak gerek duyduğunda performansa dönüştürür.Performans öğrenilenlerin gözlenebilen davranışlara dönüştürülmesidir.Tolaman öğrenme ve performans ayrımını yapar.Pekiştirme öğrenme değişkeni değil performans değişkenidir.Örtük öğrenme performansa dönüşmemiş öğrenmedir.Öğrenmede çevresel değişkenler ve bireysel farklılıklar önemlidir. 6 tür öğrenmeden bahseder;

 

KARAKTERİSTİK:Belli bir dürtü durumuyla belli nesnelerin ilişkilendirilmesinin öğrenilmesidir.Belli dürtüler belli uyarıcılarla ilişkilendirilir ve dürtü ortaya çıktğında uyarıcı aranır.

EŞDEĞER İNANÇLAR:Birey alt ve esas amaçla aynı etkiyi gösterdiğinde alt amaç eşdeğer inanç oluşmaktadır.Daha çok sosyal dürtülerin doyurulması ile ilgilidir.

ALAN BEKLENTİLERİ:Birey bir uyarıcıdan sonra onu neyin izleyeceğini öğrenir.Bunun için pekiştirme gerkmektedir.

ALAN-BİLİŞ YOLLARI:Belli bir durumda algısal alanın düzenlenmesidir.Problem çözme yaklaşımıdır.

DÜRTÜ AYIRIMLARI:Bireyin kendi dürtü durumunu belirleyerek ona uygun tepkide bulunmasıdır.İhtiyacının ne olduğunu bildiğinde amacını da bilir.

HAREKET BİÇİMLERİ:Fikirlerin ilişkilendirilmesi ile ilgili ve bir eksiği gidermeye yöneliktir.Tepkilerin uyarıcılarla ilişkilendirilmesi gerekir.

Özetle; davranış amaca yönelik olmalıdır.Eğitim ortamı ve uyarıcılar öğrencinin ihtiyacını karşılamalıdır.Amaç ,dürtü ortamı , güdüleme kavramları eğitimsel etkinliklerde dikkate alınmalıdır.Öğrenciye kazandırılacak davranışlar bütüncül olmalıdır.Öğrencinin çevreyi araştırıp keşfetmesine ve kendi biliş haritasını oluşturmasına denence kurma,, test etme ve zihinsel deneme yanılma yapma imkanı verilmelidir.Verilecek ödül anlamlı olmalıdır.Öğrenmede çevresel ve bireysel faktörlerin etkili olduğu unutulmamalıdır.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Çocuk Gelişim ve Eğitim Uzmanı

Eleman mı Arıyorsunuz?

Çalışanınız sizi yüzüstü bıraktı, ortada mı kaldınız?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinizde bir otomasyon programına ihtiyacınız mı var?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
1 Aylık ÜCRETSİZ DEMO'yu hemen indirin ve yükleyin.
  • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
  • Veritabanı sunucu hizmeti
  • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
  • Web tabanlı veya Masaüstü kullanımı
  • MEBBİS otomatik veri aktarımı
  • PKT, KDF ve diğer formların kolayca üretimi
  • Bir yıl ücretsiz teknik destek
Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın.