22-09-2011 |

Matematik Modülü

 

MATEMATİK MODÜLÜ

 

 

MODÜLÜN AMACI

Matematik ile ilgili becerileri geliştirebilme

 

KAZANIMLAR

 

NESNELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 

K.D.A.1 : Nesneleri az ve çok olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. Farklı miktardaki iki varlık grubu arasından “az” olan varlık grubunu gösterir.

2. Farklı miktardaki iki varlık grubunu ifade eden resim kartlarından “az” olan

varlık grubunu ifade eden resim kartını gösterir.

3. Farklı miktardaki iki varlık grubu veya varlık grubunu ifade eden resim

kartlarından “az” olan gösterildiğinde “az” olduğunu söyler.

4. Farklı miktardaki iki varlık grubu arasından “çok” olan varlık grubunu gösterir.

5. Farklı miktardaki iki varlık grubunu ifade eden resim kartlarından “çok” olan

varlık grubunu ifade eden resim kartını gösterir.

6. Farklı miktardaki iki varlık grubu veya varlık grubunu ifade eden resim

kartlarından “çok” olan gösterildiğinde “çok” olduğunu söyler.

7. Farklı miktardaki üç varlık grubu arasından “en az” olan varlık grubunu

gösterir.

8. Farklı miktardaki üç varlık grubunu ifade eden resim kartlarından “en az” olan

varlık grubunu ifade eden resim kartını gösterir.

9. Farklı miktarda üç varlık grubu veya varlık grubunu ifade eden resim

kartlarından “en az” olan gösterildiğinde “en az” olduğunu söyler.

10. Farklı miktardaki üç varlık grubu arasından “en çok” olan varlık grubunu

gösterir.

11. Farklı miktardaki üç varlık grubunu ifade eden resim kartlarından “en çok”

olan varlık grubunu ifade eden resim kartını gösterir.

12. Farklı miktardaki üç varlık grubu veya varlık grubunu ifade eden resim

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

kartlarından “en çok” olan gösterildiğinde “en çok” olduğunu söyler.

 

 K.D.A. 2:Nesneleri çokluklarına göre sıralar.

Davranışlar:

1. Farklı miktardaki üç varlık grubunu azdan çoğa doğru sıraya koyar.

2. Farklı miktardaki üçten fazla varlık grubunu azdan çoğa doğru sıraya

koyar.

3. Farklı miktardaki üç varlık grubunu çoktan aza doğru sıraya koyar.

4. Farklı miktardaki üçten fazla varlık grubunu çoktan aza doğru sıraya

koyar.

 

 

 

K.D.A.3 : Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. Farklı büyüklükteki iki varlık arasından “büyük” olan varlığı gösterir.

2. Farklı büyüklükteki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “büyük” olan

varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

3. Farklı büyüklükteki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“büyük “ olan gösterildiğinde “büyük” olduğunu söyler.

4. Farklı büyüklükteki iki varlık arasından “küçük” olan varlığı gösterir.

5. Farklı büyüklükteki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “küçük” olan

varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

6. Farklı büyüklükteki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“küçük” olan gösterildiğinde “küçük” olduğunu söyler.

7. Farklı büyüklükteki üç varlık arasından “en büyük” olan varlığı gösterir.

8. Farklı büyüklükteki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en büyük” olan

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

9. Farklı büyüklükteki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“en büyük” olan gösterildiğinde “en büyük” olduğunu söyler.

10. Farklı büyüklükteki üç varlık arasından “en küçük” olan varlığı gösterir.

11. Farklı büyüklükteki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en küçük” olan

varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

12. Farklı büyüklükteki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“en küçük” olan gösterildiğinde “en küçük” olduğunu söyler.

 

K.D.A.4 : Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.

Davranışlar:

1. Farklı büyüklükteki üç varlık grubunu büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

2. Farklı büyüklükteki dört varlık grubunu büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

3. Farklı büyüklükteki üç varlık grubunu küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

4. Farklı büyüklükteki dört varlık grubunu küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

5. Bir varlığı büyüklüklerine göre sıralanmış olarak verilen en çok dört varlık

arasındaki sırasına uygun olarak yerleştirir.

 

K.D.A. 5: Nesneleri uzun ve kısa olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. Farklı uzunluktaki iki varlık arasından “uzun” olan varlığı gösterir.

2. Farklı uzunluktaki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “uzun” olan varlığı

ifade eden resim kartını gösterir.

3. Farklı uzunluktaki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

“uzun” olan gösterildiğinde “uzun” olduğunu söyler.

4. Farklı uzunluktaki iki varlık arasından “kısa” olan varlığı gösterir.

5. Farklı uzunluktaki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “kısa” olan varlığı

ifade eden resim kartını gösterir.

6. Farklı uzunluktaki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“kısa” olan gösterildiğinde “kısa” olduğunu söyler.

7. Farklı uzunluktaki üç varlık arasından “en uzun” olan varlığı gösterir.

8. Farklı uzunluktaki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en uzun” olan

varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

9. Farklı uzunluktaki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“en uzun” olan gösterildiğinde “en uzun” olduğunu söyler.

10. Farklı uzunluktaki üç varlık arasından “en kısa” olan varlığı gösterir.

11. Farklı uzunluktaki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en kısa” olan

varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

12. Farklı uzunluktaki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“en kısa” olan gösterildiğinde “en kısa” olduğunu söyler.

 

K.D.A. 6: Nesneleri uzunluklarına göre sıralar.

Davranışlar:

1. Farklı uzunluktaki üç varlığı uzundan kısaya doğru sıraya koyar.

2. Farklı uzunluktaki dört varlığı uzundan kısaya doğru sıraya koyar.

3. Farklı uzunluktaki üç varlığı kısadan uzuna doğru sıraya koyar.

4. Farklı uzunluktaki dört varlığı kısadan uzuna doğru sıraya koyar.

5. Bir varlığı uzunluklarına göre sıralanmış olarak verilen en çok dört varlık

arasındaki sırasına uygun olarak yerleştirir.

 

K.D.A. 7: Nesneleri kalın ve ince olma durumuna göre ayırt eder.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

Davranışlar:

1. Farklı kalınlıktaki iki varlık arasından “kalın” olan varlığı gösterir.

2. Farklı kalınlıktaki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “kalın” olan varlığı

ifade eden resim kartını gösterir.

3. Farklı kalınlıktaki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“kalın” olan gösterildiğinde “kalın” olduğunu söyler.

4. Farklı kalınlıktaki iki varlık arasından “ince” olan varlığı gösterir.

5. Farklı kalınlıktaki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “ince” olan varlığı

ifade eden resim kartını gösterir.

6. Farklı kalınlıktaki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“ince” olan gösterildiğinde “ince” olduğunu söyler.

7. Farklı kalınlıktaki üç varlık arasından “en kalın” olan varlığı gösterir.

8. Farklı kalınlıktaki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en kalın” olan varlığı

ifade eden resim kartını gösterir.

9. Farklı kalınlıktaki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“en kalın” olan gösterildiğinde “en kalın” olduğunu söyler.

10. Farklı kalınlıktaki üç varlık arasından “en ince” olan varlığı gösterir.

11. Farklı kalınlıktaki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en ince” olan

varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

12. Farklı kalınlıktaki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

“en ince” olan gösterildiğinde “en ince” olduğunu söyler.

 

K.D.A. 8: Nesneleri kalınlıklarına göre sıralar.

Davranışlar:

1. Farklı kalınlıktaki üç varlığı kalından inceye doğru sıraya koyar.

2. Farklı kalınlıktaki dört varlığı kalından inceye doğru sıraya koyar.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

3. Farklı kalınlıktaki üç varlığı inceden kalına doğru sıraya koyar.

4. Farklı kalınlıktaki dört varlığı inceden kalına doğru sıraya koyar.

5. Bir varlığı kalınlıklarına göre sıralanmış olarak verilen en çok dört varlık

arasındaki sırasına uygun olarak yerleştirir.

 

K.D.A.9 : Nesneleri, bir nesnenin içinde ve dışında olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. Bir varlığın başka bir varlığın içinde olduğu durumu gösterir.

2. Başka bir varlığın içinde olan varlık gösterildiğinde “içinde” olduğunu söyler.

3. Bir varlığın başka bir varlığın içinde olduğu durumu ifade eden resim kartını

gösterir.

4. Başka bir varlığın içinde olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “içinde”

olduğunu söyler.

5. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın içine koyar.

6. Bir varlığın başka bir varlığın dışında olduğu durumu gösterir.

7. Başka bir varlığın dışında olan varlık gösterildiğinde “dışında” olduğunu söyler.

8. Bir varlığın başka bir varlığın dışında olduğu durumu ifade eden resim kartını

gösterir.

9. Başka bir varlığın dışında olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “dışında”

olduğunu söyler.

10. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın dışına koyar.

 

 K.D.A. 10:Nesneleri, bir nesnenin üzerinde ve altında olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. Bir varlığın başka bir varlığın üzerinde olduğu durumu gösterir.

2. Başka bir varlığın üzerinde olan varlık gösterildiğinde “üzerinde” olduğunu söyler.

3. Bir varlığın başka bir varlığın üzerinde olduğu durumu ifade eden resim kartını

gösterir.

4. Başka bir varlığın üzerinde olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “üzerinde”

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

olduğunu söyler.

5. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın üzerine koyar.

6. Bir varlığın başka bir varlığın altında olduğu durumu gösterir.

7. Başka bir varlığın altında olan varlık gösterildiğinde “altında” olduğunu söyler.

8. Bir varlığın başka bir varlığın altında olduğu durumu ifade eden resim kartını

gösterir.

9. Başka bir varlığın altında olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “altında”

olduğunu söyler.

10. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın altına koyar.

 

 K.D.A. 11:Nesneleri, bir nesnenin uzağında ve yakınında olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre uzakta olan varlığı gösterir.

2. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre uzakta olan varlık gösterildiğinde

“uzakta” olduğunu söyler.

3. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre uzakta olan varlığı resim kartından

gösterir.

4. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre uzakta olan varlık, resim kartından

gösterildiğinde “uzakta” olduğunu söyler.

5. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre yakında olan varlığı gösterir.

6. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre yakında olan varlık gösterildiğinde

“yakında” olduğunu söyler.

7. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre yakında olan varlığı resim kartından

gösterir.

8. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre yakında olan varlık, resim kartından

gösterildiğinde “yakında” olduğunu söyler.

9. Üç varlık arasından belirtilen varlığa göre en uzakta olan varlığı gösterir.

10. Üç varlık arasından belirtilen varlığa göre en uzakta olan varlık gösterildiğinde

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

“en uzakta” olduğunu söyler.

11. Üç varlık arasından, belirtilen varlığa göre en uzakta olan varlığı resim kartından

gösterir.

12. Üç varlık arasından, belirtilen varlığa göre en uzakta olan varlık, resim kartından

gösterildiğinde “en uzakta” olduğunu söyler.

13. Üç varlık arasından belirtilen varlığa göre en yakında olan varlığı gösterir.

14. Üç varlık arasından belirtilen varlığa göre en yakında olan varlık gösterildiğinde

“en yakında” olduğunu söyler.

15. Üç varlık arasından, belirtilen varlığa göre en yakında olan varlığı resim kartından

gösterir.

16. Üç varlık arasından, belirtilen varlığa göre en yakında olan varlık, resim kartından

gösterildiğinde “en yakında” olduğunu söyler.

 

K.D.A. 12: Nesneleri, bir nesnenin önünde ve arkasında olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. Bir varlığın başka bir varlığın önünde olduğu durumu gösterir.

2. Başka bir varlığın önünde olan varlık gösterildiğinde “önünde” olduğunu söyler.

3. Bir varlığın başka bir varlığın önünde olduğu durumu ifade eden resim kartını

gösterir.

4. Başka bir varlığın önünde olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “önünde”

olduğunu söyler.

5. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın önüne koyar.

6. Bir varlığın başka bir varlığın arkasında olduğu durumu gösterir.

7. Başka bir varlığın arkasında olan varlık gösterildiğinde “arkasında” olduğunu

söyler.

8. Bir varlığın başka bir varlığın arkasında olduğu durumu ifade eden resim kartını

gösterir.

9. Başka bir varlığın arkasında olan varlık, resim kartından gösterildiğinde

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

“arkasında” olduğunu söyler.

10. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın arkasına koyar.

 

K.D.A.13 : Nesneleri, bir nesnenin sağında, solunda ve arasında olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre sağda olanı gösterir.

2. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre sağda olan gösterildiğinde “sağda”

olduğunu söyler.

3. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre sağda olan varlığı resim kartından

gösterir.

4. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre sağda olan varlık, resim kartından

gösterildiğinde “sağda” olduğunu söyler.

5. Söylendiğinde bir varlığı diğer varlığın sağına koyar.

6. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre solda olanı gösterir.

7. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre solda olan gösterildiğinde “solda”

olduğunu söyler.

8. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre solda olan varlığı resim kartından

gösterir.

9. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre solda olan varlık, resim kartından

gösterildiğinde “solda” olduğunu söyler.

10. Söylendiğinde bir varlığı diğer varlığın soluna koyar.

11. Üç varlıktan, arada olan varlığı gösterir.

12. Üç varlıktan, arada olan varlık gösterildiğinde “arada” olduğunu söyler.

13. Üç varlıktan, arada olan varlığı resim kartından gösterir.

14. Üç varlıktan, arada olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “arada” olduğunu

söyler.

15. Söylendiğinde bir varlığı iki varlığın arasına koyar.

 

K.D.A.14 : Nesneleri boş ve dolu olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. İki varlık arasından dolu olanı gösterir.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

2. İki varlık arasından dolu olan gösterildiğinde “dolu” olduğunu söyler.

3. İki resim kartından dolu olan varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

4. Dolu olan varlığı ifade eden resim kartı gösterildiğinde “dolu” olduğunu söyler.

5. İki varlık arasından boş olanı gösterir.

6. İki varlık arasından boş olan gösterildiğinde “boş” olduğunu söyler.

7. İki resim kartından boş olan varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

8. Boş olan varlığı ifade eden resim kartı gösterildiğinde “boş” olduğunu söyler.

 

K.D.A. 15: Nesneleri yüksekte ve alçakta olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. İki varlık arasından yüksekte olanı gösterir.

2. İki varlık arasından yüksekte olan gösterildiğinde “yüksekte” olduğunu söyler.

3. Resim kartında, iki varlık arasından yüksekte olanı gösterir.

4. Resim kartında, iki varlık arasından yüksekte olan gösterildiğinde “yüksekte”

olduğunu söyler.

5. İki varlık arasından alçakta olanı gösterir.

6. İki varlık arasından alçakta olan gösterildiğinde “alçakta” olduğunu söyler.

7. Resim kartında, iki varlık arasından alçakta olanı gösterir.

8. Resim kartında, iki varlık arasından alçakta olan gösterildiğinde “alçakta”

olduğunu söyler.

9. Üç varlık arasından en yüksekte olanı gösterir.

10. Üç varlık arasından en yüksekte olan gösterildiğinde “en yüksekte” olduğunu

söyler.

11. Resim kartında, üç varlık arasından en yüksekte olanı gösterir.

12. Resim kartında, üç varlık arasından en yüksekte olan gösterildiğinde

“en yüksekte” olduğunu söyler.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

13. Üç varlık arasından en alçakta olanı gösterir.

14. Üç varlık arasından en alçakta olan gösterildiğinde “en alçakta” olduğunu söyler.

15. Resim kartında, üç varlık arasından en alçakta olanı gösterir.

16. Resim kartında, üç varlık arasından en alçakta olan gösterildiğinde “en alçakta”

olduğunu söyler.

 

K.D.A.16 : Nesneleri ağır ve hafif olma durumuna göre ayırt eder.

Davranışlar:

1. Ağırlıkları farklı iki varlığı elle tartarak “ağır” olanı gösterir.

2. Ağırlıkları farklı iki varlığı elle tartarak ağır olan varlığın “ağır” olduğunu söyler.

3. Ağırlıkları farklı iki varlığı elle tartarak “hafif” olanı gösterir.

4. Ağırlıkları farklı iki varlığı elle tartarak hafif olan varlığın “hafif” olduğunu söyler.

5. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak “en ağır” olanı gösterir.

6. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak en ağır olan varlığın “en ağır” olduğunu

söyler.

7. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak “en hafif” olanı gösterir.

8. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak en hafif olan varlığın “en hafif” olduğunu

söyler.

 

 

 

 

K.D.A. 17: Nesneleri ağırlıklarına göre sıralar.

Davranışlar:

1. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak en ağırdan en hafife doğru sıraya koyar.

2. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak en hafiften en ağıra doğru sıraya koyar.

 

RİTMİK SAYMA

 

K.D.A.1 : Birer ritmik sayar.

Davranışlar:

1. 1’den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar birer ritmik sayar.

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

2. Verilen herhangi bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar birer ritmik sayar.

3. Nesneler üzerinde, 1’den 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar birer ritmik sayar.

4. Nesne resim kartları üzerinde, 1’den 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar birer ritmik sayar.

5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’dan başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar.

6. Verilen herhangi bir sayıdan başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar.

 

K.D.A.2 : Beşer ritmik sayar.

Davranışlar:

1. 5’ten başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’ye kadar beşer ritmik sayar.

2. 5’in katı olan bir sayıdan başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’ye kadar beşer ritmik sayar.

3. Nesneler üzerinde 5’ten başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’ye

kadar beşer ritmik sayar.

4. Nesne resim kartları üzerinde 5’ten başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

100)’ye kadar beşer ritmik sayar.

5. 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’den başlayarak geriye doğru beşer ritmik

sayar.

6. 5’in katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayar.

 

K.D.A.3 : Onar ritmik sayar.

Davranışlar:

1. 10’dan başlayarak 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar onar ritmik sayar.

2. 10’un katı olan bir sayıdan başlayarak 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a

3. Nesneler üzerinde, 10’dan başlayarak 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar

onar ritmik sayar.

4. Nesne resim kartları üzerinde, 10’dan başlayarak 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90,

100)’a kadar onar ritmik sayar.

5. 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’dan başlayarak geriye doğru onar ritmik sayar.

6. 10’un katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru onar ritmik sayar.

 

 

K.D.A. 4: İkişer ritmik sayar.

Davranışlar:

1. 2’den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar ikişer ritmik

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

sayar.

2. 2’in katı olan bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a

kadar ikişer ritmik sayar.

3. Nesneler üzerinde, 2’den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a

kadar ikişer ritmik sayar.

4. Nesne resim kartları üzerinde 2’den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

100)’a kadar ikişer ritmik sayar.

5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)dan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik

sayar.

6. 2’nin katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayar.

 

K.D.A.5 : Üçer ritmik sayar.

Davranışlar:

1. 3’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde üçer ritmik sayar.

2. 3’ün katı olan bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)

içinde üçer ritmik sayar.

3. Nesneler üzerinde, 3’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)

içinde üçer ritmik sayar.

4. Nesne resim kartları üzerinde, 3’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

100) içinde üçer ritmik sayar.

5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde 3’ün katı olan bir sayıdan

başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayar.

6. 3’ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayar.

 

K.D.A. 6: Dörder ritmik sayar.

Davranışlar:

1. 4’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde dörder ritmik sayar.

2. 4’ün katı olan bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde

dörder ritmik sayar.

3. Nesneler üzerinde, 4’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde

dörder ritmik sayar.

4. Nesne resim kartları üzerinde, 4’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

100) içinde dörder ritmik sayar.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde 4’ün katı olan bir sayıdan başlayarak

geriye doğru dörder ritmik sayar.

6. 4’ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru dörder ritmik sayar.

 

 

 

 

 

 

DOĞAL SAYILAR

 

K.D.A. 1: Rakamları yazar.

Davranışlar:

1. Rakamları şekline ve yazılış yönlerine uygun olarak havada parmakla yazar.

2. Rakamları şekline ve yazılış yönlerine uygun olarak sıra üzerine parmakla yazar.

3. Rakamları şekline ve yazılış yönlerine uygun olarak çöp, fasulye vb. araçlarla

yazar.

4. Yazılı verilmiş rakamların üzerinden çizer.

5. Kesik çizgilerle verilmiş rakamların üzerinden çizer.

6. Söylenen sayıyı rakamla yazar.

7. Söylenen sayıyı yazıyla yazar.

 

K.D.A.2 :1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 doğal sayılarını kavrar.

Davranışlar:

1. Farklı sayıda nesnelerden oluşan kümeler içinden 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane

nesnesi olanı gösterir.

2. 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane nesnesi olan küme gösterildiğinde nesne sayısının

1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane olduğunu söyler.

3. Farklı sayıda nesnelerden oluşan kümeleri ifade eden resim kartları arasından

1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane nesnesi olanı gösterir.

4. 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane nesneyi ifade eden resim kartı gösterildiğinde

nesne sayısının 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane olduğunu söyler.

5. Söylendiğinde nesne kümesi içinden 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) nesne alır.

6. Bir sayı simgesi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) gösterildiğinde farklı sayıda

nesnelerden oluşan kümeler içinden, sayı simgesi miktarı kadar nesneden

oluşan kümeyi gösterir.

7. Sayı simgesi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) gösterildiğinde farklı sayıda nesnelerden

oluşan kümeleri ifade eden resim kartları içinden, sayı simgesi miktarını ifade

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

eden resim kartını gösterir.

8. Gösterilen nesne kümesindeki nesne sayısını ifade eden sayı simgesini

gösterir.

9. Bir nesne kümesini ifade eden resim kartı gösterildiğinde karşılığı olan sayı

simgesini gösterir.

10. Bir sayı simgesi gösterildiğinde nesne kümesi içinden gösterilen sayı simgesi

miktarı kadar nesne alır.

11. Sayı simgeleri içinden söylenen sayı simgesini gösterir.

12. Gösterilen sayı simgesinin adını söyler.

13. Sayı simgelerini ifade eden resim kartından söylenen sayı simgesini gösterir.

14. Bir sayı simgesini ifade eden resim kartı gösterildiğinde gösterilen sayı

simgesinin adını söyler.

 

 

K.D.A. 3: “0” doğal sayısını kavrar

Davranışlar:

1. Verilen kümeler arasından elemanı olmayan kümeyi gösterir.

2. Boş kümenin eleman sayısının 0 (sıfır) olduğunu söyler.

3. Boş kümenin eleman sayısını yazıyla yazar.

4. Boş kümenin eleman sayısını rakamla yazar.

5. Bir boş küme çizer.

6. Günlük yaşamdan boş kümeye örnekler söyler.

7. Eleman sayısı 0 (sıfır) olan kümeye elemanlar katarak boş olmayan kümeler

söyler/yazar.

 

 K.D.A. 4:İki basamaklı doğal sayıları kavrar.

Davranışlar:

1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen iki basamaklı doğal sayının aynısını

gösterir.

2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen iki basamaklı doğal sayıyı gösterir.

3. Gösterilen iki basamaklı doğal sayısının kaç olduğunu söyler.

4. İki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırır.

5. İki basamaklı bir doğal sayıdaki onlukları ve birlikleri gösterir.

6. Söylenen iki basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

7. Rakamla yazılı iki basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

8. İki basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

 

 K.D.A. 5:Üç basamaklı doğal sayıları kavrar.

Davranışlar:

1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen üç basamaklı doğal sayının aynısını

gösterir.

2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen üç basamaklı doğal sayıyı gösterir.

3. Gösterilen üç basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.

4. Üç basamaklı bir doğal sayıyı yüzlük, onluk ve birliklerine ayırır.

5. Üç basamaklı bir doğal sayıdaki yüzlük, onluk ve birlikleri gösterir.

6. Söylenen üç basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

7. Rakamla yazılı üç basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

8. Üç basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

 

 K.D.A. 6:Dört basamaklı doğal sayıları kavrar.

Davranışlar:

1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen dört basamaklı doğal sayının aynısını

gösterir.

2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen dört basamaklı doğal sayıyı gösterir.

3. Gösterilen dört basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.

4. Dört basamaklı bir doğal sayıyı binlik, yüzlük, onluk ve birliklerine ayırır.

5. Dört basamaklı bir doğal sayıdaki binlik, yüzlük, onluk ve birlikleri gösterir.

6. Söylenen dört basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

7. Rakamla yazılı dört basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

 

K.D.A. 7: Beş, altı ve daha fazla basamaklı sayıları kavrar.

Davranışlar:

1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen beş (altı, yedi...) basamaklı doğal sayının

aynısını gösterir.

2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen beş (altı, yedi...) basamaklı doğal sayıyı

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

gösterir.

3. Gösterilen beş (altı, yedi...) basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.

4. Beş (altı, yedi...) basamaklı bir doğal sayının belirtilen basamaklarındaki

rakamların sayı değerlerini söyler.

5. Söylenen beş (altı, yedi...) basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

6. Rakamla yazılı beş (altı, yedi...) basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

7. Beş (altı, yedi...) basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı

söyler.

 

K.D.A. 8: Sayı doğrusunu kavrar.

Davranışlar:

1. Sayı doğrusu üzerinde verilen doğal sayıları söyler.

2. Bir sayı doğrusu üzerinde boş bırakılan yerlere uygun doğal sayıları yazar.

3. Bir sayı doğrusuna, belirtilen sınırlar içindeki doğal sayıları yazar.

4. Bir sayı doğrusu yaparak belirtilen sayıları bu doğru üzerinde uygun şekilde

yerleştirir.

 

K.D.A. 9: Doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkisini ayırt eder.

Davranışlar:

1. Bir basamaklı iki doğal sayıdan büyük ve küçük olanı gösterir.

2. Bir basamaklı üç doğal sayıyı küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

3. Bir basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

4. İki basamaklı iki doğal sayıdan büyük ve küçük olanı gösterir.

5. İki basamaklı üç doğal sayıyı küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

6. İki basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

7. Üç basamaklı iki doğal sayıdan büyük ve küçük olanı gösterir.

8. Üç basamaklı üç doğal sayıyı küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

9. Üç basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

10. Dört basamaklı iki doğal sayıdan büyük ve küçük olanı gösterir.

11. Dört basamaklı üç doğal sayıyı küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

12. Dört basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

13. “Büyük” simgesini yazarak gösterir.

14. “Küçük” simgesini yazarak gösterir.

15. Yazılı olarak verilen iki doğal sayı arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisini “>”,“<”

simgeleri ile yazar.

16. Söylenen iki doğal sayı arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisini “>”,“<”simgeleri ile

yazar.

17. İkiden fazla doğal sayıyı büyüklük küçüklük sırasına koyup, bu sırayı “>” ve “<”

simgeleri ile yazar.

 

K.D.A. 10: Tek ve çift doğal sayıları ayırt eder.

Davranışlar:

1. 10’a kadar olan çift doğal sayıları söyler.

2. 10’a kadar olan tek doğal sayıları söyler.

3. En çok dört basamaklı olarak verilen bir doğal sayının tek veya çift doğal sayı

olduğunu söyler.

4. En çok beş basamaklı olarak verilen beş doğal sayı arasından tek sayıları söyler.

5. En çok beş basamaklı olarak verilen beş doğal sayı arasından çift sayıları söyler.

 

K.D.A. 11: Sıra bildiren sayıları kavrar.

Davranışlar:

1. Sayıların sağına konulan noktanın sıra bildirdiğini söyler.

2. Sıra bildiren bir sayıyı okur.

3. 20’ye kadar olan, yazıyla verilmiş sıra bildiren bir sayıyı simgeyle yazar.

4. Sıra bildiren sayıların nerelerde kullanıldığını söyler.

 

K.D.A. 12: Romen rakamlarını kavrar.

Davranışlar:

1. Romen rakamlarının kullanıldığı yerleri söyler.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

2. Yazı ile verilen bir sayıyı Romen rakamı ile yazar.

3. Söylenen bir sayıyı Romen rakamı ile yazar.

4. Romen rakamı ile verilen bir sayıyı söyler.

5. Romen rakamı ile verilen bir sayıyı yazar.

 

TOPLAMA İŞLEMİ

 

 K.D.A.1:Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.

Davranışlar:

1. Bir basamaklı bir doğal sayıyla, bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir

basamaklı çıkacak şekilde yan yana toplayıp sonucunu yazar/söyler.

2. Bir basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir

basamaklı çıkacak şekilde alt alta toplayıp sonucunu yazar/söyler.

3. Bir basamaklı bir doğal sayıyla, bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki

basamaklı çıkacak şekilde yan yana toplayıp sonucunu yazar/söyler.

4. Bir basamaklı bir doğal sayıyla, bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki

basamaklı çıkacak şekilde alt alta toplayıp sonucunu yazar/söyler.

5. Bir basamaklı üç doğal sayıyı sonuç bir basamaklı çıkacak şekilde yan yana

toplayıp sonucunu yazar/söyler.

6. Bir basamaklı üç doğal sayıyı sonuç bir basamaklı çıkacak şekilde alt alta

toplayıp sonucunu yazar/söyler.

7. Bir basamaklı üç doğal sayıyı sonuç iki basamaklı çıkacak şekilde yan yana

toplayıp sonucunu yazar/söyler.

8. Bir basamaklı üç doğal sayıyı sonuç iki basamaklı çıkacak şekilde alt alta

toplayıp sonucunu yazar/söyler.

9. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

10. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki basamaklı

çıkacak şekilde eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.

11. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı sonuç üç basamaklı

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

çıkacak şekilde eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.

12. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

13. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz, sonuç iki

basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

14. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz, sonuç üç

basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

15. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

16. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

17. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

18. En fazla üç basamaklı en fazla dört doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu

yazar/söyler.

19. Dört basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

20. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

21. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

sonucu yazar/söyler.

22. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz, sonuç

dört basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

23. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı, sonuç beş

basamaklı çıkacak şekilde eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.

24. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapıp

sonucunu yazar/söyler.

 

K.D.A. 2: Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

Davranışlar:

1. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

2. iki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki basamaklı

çıkacak şekilde eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.

3. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı sonuç üç basamaklı

çıkacak şekilde eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.

4. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı iki doğal sayıyı eldeli toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

5. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli, sonuç iki

basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

6. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli, sonuç üç

basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

7. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

8. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

9. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

10. En fazla üç basamaklı, en fazla dört doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu

yazar/söyler.

11. Dört basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

12. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

sonucunu yazar/söyler.

13. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli, sonuç dört

basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

14. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı sonuç dört

Öğrencilere verilen dersleri MEBBİS'e otomatik aktarın.

basamaklı çıkacak şekilde eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.

15. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı sonucu beş

basamaklı olacak şekilde eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.

16. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapıp sonucunu

yazar/söyler.

 

K.D.A.3 : Toplama işlemini kullanarak problem çözer.

Davranışlar:

1. Bir basamaklı bir doğal sayıyı bir basamaklı bir doğal sayıyla toplayarak problem

çözer.

2. Bir basamaklı doğal sayılar içinden üç sayıyı kullanarak eldesiz toplam işlemi ile

problem çözer.

3. İki basamaklı bir doğal sayıyı bir basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz toplayarak

problem çözer.

4. İki basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz toplayarak

problem çözer.

5. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir/iki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz toplayarak

problem çözer.

6. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

problem çözer.

7. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

problem çözer.

8. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

problem çözer.

9. Dört basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

problem çözer.

10. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

problem çözer.

11. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

problem çözer.

12. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

problem çözer.

13. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

problem çözer.

14. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

problem çözer.

15. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir/iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli toplayarak

problem çözer.

16. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

problem çözer.

17. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

problem çözer.

18. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

problem çözer.

19. Dört basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

problem çözer.

20. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

problem çözer.

21. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

problem çözer.

22. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

problem çözer.

23. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldesiz eldeli toplama işlemi yaparak

problem çözer.

 

 

 

 

ÇIKARMA İŞLEMİ

 

K.D.A.1 : Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.

Davranışlar:

1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı yan yana çıkarıp

sonucunu yazar/söyler.

2. Bir basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı alt alta çıkarıp

sonucunu yazar/söyler.

3. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde bir

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

4. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde bir

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

6. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

7. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde üç

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde bir

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

9. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

10. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde üç

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

11. Dört basamaklı bir doğal sayıdan onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde dört

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

 

K.D.A.2 : Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.

Davranışlar:

1. İki basamaklı bir doğal sayıdan onluk bozmayı gerektirecek şekilde bir basamaklı

bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

2.İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde iki basamaklı

bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

3. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektiren bir basamaklı

bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

4. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektiren iki basamaklı

bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük bozmayı gerektiren üç basamaklı

Öğrencilere verilen dersleri MEBBİS'e otomatik aktarın.

bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazar/söyler.

6. Dört basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük bozmayı gerektiren bir basamaklı

bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

7. Dört basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektiren iki

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektiren üç

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

9. Dört basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektiren dört

basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

10. Beş ve daha fazla basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük, binlik onbinlik...

bozmayı gerektiren bir, iki, üç, dört ve daha fazla basamaklı sayıyı çıkarıp

sonucunu yazar/söyler.

 

 K.D.A.3 :Çıkarma işlemini kullanarak problem çözer.

Davranışlar:

1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkararak problem

çözer.

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

çıkararak problem çözer.

3. İki basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

çıkararak problem çözer.

4. Üç basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

çıkararak problem çözer.

5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

çıkararak problem çözer.

6. Üç basamaklı bir doğal sayıdan üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

çıkararak problem çözer.

7. Dört basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

çıkararak problem çözer.

8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

çıkararak problem çözer.

9. Dört basamaklı bir doğal sayıdan üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

çıkararak problem çözer.

10. Dört basamaklı bir doğal sayıdan dört basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

çıkararak problem çözer.

11. İki basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozarak

çıkarıp problem çözer.

12. İki basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozarak

çıkarıp problem çözer.

13. Üç basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük

bozarak çıkarıp problem çözer.

14. Üç basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük

bozarak çıkarıp problem çözer.

15. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük

bozarak çıkarıp problem çözer.

16. Dört basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük,

binlik bozarak çıkarıp problem çözer.

17. Dört basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük,

binlik bozarak çıkarıp problem çözer.

18. Dört basamaklı bir doğal sayıdan üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük,

binlik bozarak çıkarıp problem çözer.

19. Dört basamaklı bir doğal sayıdan dört basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük,

binlik bozarak çıkarıp problem çözer.

20. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla onluk, yüzlük, binlik, onbirlik...

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

bozmayı gerektirmeyen gerektiren çıkarma işlemi ile problem çözer.

 

ÇARPIM TABLOSU

 

 K.D.A. 1:Çarpım tablosunu ezbere bilir.

Davranışlar:

1.1 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

2. 2 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

3. 3 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

4. 4 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

5. 5 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

6. 6 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

7. 7 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

8. 8 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

9. 9 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

 

ÇARPMA İŞLEMİ

 

 K.D.A.1 :Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.

Davranışlar:

1.Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir

basamaklı olacak şekilde yan yana çarpıp sonucu yazar/söyler.

2. Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir

basamaklı çıkacak şekilde alt alta çarpıp sonucunu yazar/söyler.

3. Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki

basamaklı çıkacak şekilde yan yana çarpıp sonucunu yazar/söyler.

4. Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki

basamaklı çıkacak şekilde alt alta eldesiz çarpıp sonucunu yazar/söyler.

5. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

sonucunu yazar/söyler.

6. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp

sonucunu yazar/söyler.

7. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp

sonucunu yazar/söyler.

8. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp

sonucunu yazar/söyler.

9. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp

sonucunu yazar/söyler.

10. Üçten fazla basamaklı doğal sayılar içinde eldesiz çarpma işlemi yapıp

sonucunu yazar/söyler.

 

 K.D.A. 2:Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar.

Davranışlar:

1. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp

sonucunu yazar/söyler.

2. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp

sonucunu yazar/söyler.

3. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp

sonucunu yazar/söyler.

4. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp

sonucunu yazar/söyler.

5. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp

sonucunu yazar/söyler.

6. Üçten fazla basamaklı doğal sayılar içinde eldeli çarpma işlemi yapıp

sonucunu yazar/söyler.

 

K.D.A.3 : Çarpma işlemini kullanarak problem çözer.

Davranışlar:

1. Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı çarparak problem

çözer.

2. İki basamaklı bir doğal sayıyı bir basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz çarparak

problem çözer.

3. Üç basamaklı bir doğal sayıyı bir basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz çarparak

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

problem çözer.

4. İki basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz çarparak

problem çözer.

5. Üç basamaklı bir doğal sayı

Yorumlar (1)

[ Üyelere Özel ] 22-11-2014 21:53:04

Kalanlı bölmeden sonra eksik var. Geometri yok . Teşekkür ederim

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

Yenilenen EÇOP'u Denediniz mi?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
ÜCRETSİZ demoyu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • E-fatura entegrasyonu
 • Web tabanlı (mobil uyumlu) veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri alma ve aktarımı
 • Tüm formların otomatik hazırlanması
 • Yılsonu değerlerlendirme işlemlerinin tek tuşla yapılması
 • Faturaların otomatik üretilmesi ve hatasız MEBBİS'e aktarılması
 • Online teknik destek imkanı
 • Pratik ders yazılabilmesi
Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
İş Arayanlar

iş arayan 979 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Dün

Sena N. P.
Uzman Öğretici

Dün

Rümeysa K.
Fizyoterapist

Dün

Tuğba K. K.
Psikolog

Dün

Edanur P.
Psikolog

Dün

Şule Ş.
Psikolog