13-03-2023 |

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Transversus Abdominis, Multifidus Kas Aktivitesi ve Dinamik Dengenin İncelenmesi

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Transversus Abdominis, Multifidus Kas Aktivitesi ve Dinamik Dengenin İncelenmiştir.

ÖZET Amaç: Bu çalışma, kronik bel ağrısı (KBA) tanılı hastalarda, transversus abdominis (TA), multifidus (M) kas aktivitesi ve dinamik dengeyi sağlıklı kontrollerle karşılaştırmak ve TA ve M kas aktivitesi ile dinamik denge arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, KBA tanılı 60 hasta ve 60 sağlıklı kontrol grubu dâhil edildi. Katılımcıların TA ve M kaslarının aktiviteleri, ba- sınçlı biofeedback cihazı (Chatanooga Stabilizer Pressure Biofeedback, Avustralya, 2005) ile dinamik dengeleri ise Y denge testi ile anterior, posterolateral, posteromediyal olmak üzere 3 yönde değerlendirildi. Bulgular: Hastaların, yaş ortalamaları 42,88±11,28 yıl, sağlıklı kont- rollerin yaş ortalamaları 38,33±12,20 yıl olarak bulundu. Hastalar ve sağlıklı kontroller arasında TA ve M kas aktivitesi ölçüm sonuçları ba- kımından fark bulundu (p=0,001). Hastaların Y denge testi anterior, posterolateral ve posteromediyal sonuçlarının sağlıklı kontrollere göre anlamlı şekilde düşük olduğu görüldü (p=0,001). Hastaların TA kas ak- tivitesi sonuçları ile Y denge testinin posteromediyal yönü ve postero- lateral yönü arasında anlamlı ilişki bulundu (p=0,001). Sonuç: Çalışma sonucunda, KBA'lı hastalarda azalmış TA ve M kas aktivitesi ve dina- mik dengelerinin olumsuz etkilenimi gösterildi. TA kas aktivitesinin azalmasının dinamik dengenin posterior paramatrelerini olumsuz etki- lediği görüldü. Bu sonuçlar, KBA'lı hastalara uygulanan mevcut fiz- yoterapi ve rehabilitasyon programlarında, lumbal bölge derin kaslarının gelişimini hedef alan stabilizasyon eğitimlerine yer verilmesinin önemli olduğunu vurgular nitelikliktedir.

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Fizyoterapist

PKT, KDF, BEP, GÖF ve diğer formları otomasyonunuz otomatik hazırlasın

Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuzda çalışacak personele mi ihtiyacınız var?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.