22-09-2011 |

Dil, Konuşma Ve Alternatif İletişim Becerileri Modülü

 

DİL, KONUŞMA VE ALTERNATİF İLETİŞİM BECERİLERİ MODÜLÜ

 

 

 

 

MODÜLÜN AMACI

Dil, konuşma ve alternatif iletişim becerilerini geliştirebilme

 

 

KAZANIMLAR

 

 

ALICI DİL

 

K.D.A.1: Sesin yönünü bulur.

Davranışlar:

  1. Dinletilen sesin insan sesi olduğunu söyler.

  2. Dinletilen sesin hayvan sesi olduğunu söyler.

  3. Dinletilen sesin taşıt sesi olduğunu söyler.

  4. Dinletilen sesin doğa olayı sesi olduğunu söyler.

  5. Dinletilen sesin eşya sesi olduğunu söyler.

  6. Dinletilen sesin ritm aleti sesi olduğunu söyler.

  7. Dinletilen sesin çalgı sesi olduğunu söyler.

 

K.D.A.2: Sesin kaynağını bulur.

Davranışlar:

1. Sesin kaynağına doğru yönelir.

2. Sesin kaynağını gösterir. 

 

K.D.A.3: Adı söylendiğinde bakar.

Davranışlar:

1.Adıyla seslenildiğinde bakışlarını söyleyen kişiye çevirir.

2.Adı söylenildiğinde dikkatini söyleyen kişiye verir.

 

K.D.A.4: Konuşana dikkatini yönelttiğini jest, mimik ve hareketlerle gösterir.

Davranışlar:

1.Konuşan kişiye doğru yönelir.

2.Konuşan kişinin yüzüne bakar.

3.Konuşan kişiye hafif gülümser.

4.Konuşan kişiyi, kafasını aşağı yukarı hareket ettirerek dinlediğini onaylar.

 

K.D.A.5: Farklı resimler arasından ismi söylenen nesneyi gösterir.

Davranışlar:

1.Farklı iki resim arasından ismi söylenen resmi gösterir.

2.Farklı üç resim arasından ismi söylenen resmi gösterir.

3.Farklı dört resim arasından ismi söylenen resmi gösterir.

4.Farklı beş resim arasından ismi söylenen resmi gösterir.

5.Farklı altı resim arasından ismi söylenen resmi gösterir.

6.Farklı yedi resim arasından ismi söylenen resmi gösterir.

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

7.Farklı sekiz resim arasından ismi söylenen resmi gösterir.

8.Farklı dokuz resim arasından ismi söylenen resmi gösterir.

9.Farklı on resim arasından ismi söylenen resmi gösterir.

 

K.D.A.6: Resim üstünde istenen nesneyi gösterir.

Davranışlar:                                             

1.Herhangi bir resimde ismi söylenilen nesneyi arar.

2.Herhangi bir resimde ismi söylenilen nesneyi gösterir.

 

K.D.A.7: Tek basamaklı basit sözel yönergeleri yerine getirir.

Davranışlar:

1. Adı söylendiğinde bakar.

2. Verilen basit bir komutu (otur, kalk, al, gel vb.) yardımla gerçekleştirir.

3. Verilen basit bir komutu öğretmen kontrolünde yerine getirir.

4. Verilen basit bir komutu (otur, kalk vb.) yerine getirir. 

 

K.D.A.8: İki ve üç basamaklı sözel yönergeleri yerine getirir.

Davranışlar:

1.Ayağa kalk, yürü, denildiğinde ayağa kalkar ve yürür.

2.Gel otur, denildiğinde gelir oturur.

3.Git topu tut, denildiğinde gider topu tutar.

5.Elimi tut havaya kaldır, denildiğinde eli tutar havaya kaldırır. 

6.Gel yanıma otur, elimi tut, dendiğinde söyleneni yapar.

7.Ayağa kalk, topu tut, bana getir, dendiğinde söyleneni yapar.

8. Kutuyu aç, topu çıkar, bana ver, denildiğinde söyleneni yapar.

9.Kâğıdı al, buruştur, bana ver, denildiğinde söyleneni yapar

 

K.D.A. 9: Sözel olmayan yönergeleri yerine getirir.

Davranışlar:

1.El işaretiyle “gel” yapıldığında gelir.

2.El işaretiyle “git” yapıldığında gider.

3.El işaretiyle “otur” yapıldığında oturur.

4.El işaretiyle “kalk” yapıldığında kalkar.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

5. El işaretiyle bir nesne için söylenilen şeyi yapar.

 

K.D.A.10: Nesnelerle yapılan büyük kas davranışlarını taklit eder.

Davranışlar:

1.Top iki elle tutulduğunda kendisi de topu iki eliyle tutar.

2.Topa ayakla vurulduğunda kendisi de topa ayakla vurur.

3.Top iki elle tutulup havaya atıldığında kendisi de bunu taklit eder.

 

K.D.A.11: Nesne kullanılmaksızın gerçekleştirilen büyük kas davranışlarını taklit eder.

Davranışlar:

1.Tek  kol havaya kaldırıldığında kendisi de bu davranışı taklit eder.

2.İki kol havaya kaldırıldığında kendisi de bu davranışı taklit eder.

3.Tek bacak havaya kaldırıldığında kendisi de bu davranışı taklit eder.

4.İki ayak havaya kaldırıldığında kendisi de bu davranışı taklit eder.

 

K.D.A.12: Küçük kaslarla gerçekleştirilen davranışları taklit eder.

Davranışlar:

1.Elle kalem tutulduğunda kendisi de bu davranışı taklit eder.

2.Küçük boncuklar toplanıp kutuya konulduğunda kendisi de bu davranışı taklit eder.

3.Boncuklar çubuğa geçirildiğinde kendisi de bu davranışı taklit eder.

4.Boncuklar ipe geçirildiğinde kendisi de bunu taklit eder.

 

K.D.A.13: Yüz hareketlerini taklit eder.

Davranışlar:

1. Gösterildiğinde dudaklarını birbirine sürter.

2. Gösterildiğinde dudaklarını büzer.

3. Gösterildiğinde öpme hareketi yapar.

4. Gösterildiğinde dilini dudağının üzerinde hareket ettirir.

5. Gösterildiğinde parmakla dudağında "sus" işaretini yapar.

6. Gösterildiğinde kaşlarını çatar.

7. Gösterildiğinde gülme hareketini yapar. 

8. Gösterildiğinde, sevinç, üzüntü, kızgınlık, ağlama vb. temel duyguları belirten yüz ifadelerini taklit eder. 

 

 

İFADE EDİCİ DİL

 

1.Sözel Dil

 

K.D.A.1: Motor hareketlerde sıra alır.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

Davranışlar:

1.Oyunda kendi sırasına girer.

2.Sırası geldiğinde gereken davranışı gösterir.

 

K.D.A. 2: Oyun zamanında sıra alır.

Davranışlar:

1.Ayağa kalkar.

2.Oyun ortamına kadar yürür.

3.Oyunda kendi sırasına girer.

 

K.D.A. 3: Kendi sesini kullanarak sıra alır.

Davranışlar:

1.Oyun ortamına gider.

2. Sıra almak istediğini sözel olarak söyler.

 

 K.D.A.4: Kurallı oyunları sürdürebilmek için sıra alır.

Davranışlar:

1.Ayağa kalkar.

2.Oyun ortamına kadar yürür.

3.Oyunu kurallarına uygun şekilde sırası geldiğinde oynar.

 

K.D.A. 5: Tek heceli sözcükleri taklit eder.

Davranışlar:

1.Ünlü ve ünsüz harflerin birleşiminden oluşan heceler söylendiğinde taklit eder.

2. Ünsüz ve ünlü harflerin birleşiminden oluşan heceler söylendiğinde taklit eder.

 

K.D.A.6: İki ve daha fazla heceden oluşan sözcükleri taklit eder.

Davranışlar:

1.Ünlü ve ünsüz harflerin birleşiminden oluşan iki ve daha fazla heceler söylendiğinde taklit eder.

2. Ünsüz ve ünlü harflerin birleşiminden oluşan iki ve daha fazla heceler söylendiğinde taklit eder.

 

K.D.A.7: Jest ve işaretlere dayalı olarak gereksinimlerini ifade eder.

Davranışlar:

1.El kol hareketleriyle temel ihtiyaçlarını belirtir.

2.İstediği bir şeyi parmağıyla işaret eder. 

 

K.D.A.8: İsim bildiren sözcükler kullanır.

Davranışlar:

1.İsim olan sözcükleri söyler.

2.İsim olan sözcükleri gösterir.

 

K.D.A.9: Olumsuzluk bildiren sözcükler kullanır.

Davranışlar:

1.”İstemiyorum” sözcüğünü kullanır.

2.”Hayır” sözcüğünü kullanır.

3.”Çirkin” sözcüğünü kullanır.

4.”Gitmiyorum” sözcüğünü kullanır.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

5.”İçmiyorum” sözcüğünü kullanır.

6.”Sevmiyorum” v.b. Sözcükleri kullanır.

 

K.D.A.10: Eylem bildiren sözcükler kullanır.

Davranışlar:

1.İçinde eylem olan bir cümle söyler.

2. İş bildiren bir cümle kullanır.

3. Oluş bildiren sözcüğe eylem denildiğini söyler.

4. Hareket bildiren sözcüğe eylem denildiğini söyler.

 

K.D.A.11: Tekrar bildiren sözcükler kullanır.

Davranışlar:

1.Tekrar bildiren sözcükler söyler. (yavaş yavaş v.b.)

2.Tekrar bildiren sözcükleri cümle içinde kullanır.

 

K.D.A.12: Yer bildiren sözcükler kullanır.

Davranışlar:

1.Yer bildiren sözcükler söyler. (Orası, burası, şurası v.b.)

2.İçinde yer bildiren cümleler kurar.

 

K.D.A.13:Tek sözcük kullanarak gereksinimlerini ifade eder.

Davranışlar:

1. Nesneyi/kişiyi tek sözcükle adlandırır.

2. Yapılan eylemi tek sözcükle söyler.

3. Olumsuzluk belirten durumu tek sözcükle söyler.

4. Nesnenin/kişinin yerini tek sözcükle söyler.

5. İsteğini tek sözcükle söyler.

6. Sözcüğe çoğul eki getirerek söyler. 

 

 

 

 

K.D.A.14: İletişim başlatır.

Davranışlar:

1.Selamlaşır.

2.Tokalaşır.

 

K.D.A.15: İletişim sürdürür.

Davranışlar:

1. Karşısında konuşan kişiyi dinler.

2. Kendisine yöneltilen "evet" veya "hayır" cevaplı sorulara cevap verir.

3. Kendisine yöneltilen sorulara basit cümleler kurarak cevap verir.

4. Karşısındakine anlamlı sorular sorar.

5. Karşısındaki ile 3-5 dk sohbet eder.

6.Günlük hayatı ile ilgili konular üzerinde 3-5 dk konuşur. 

 

K.D.A.16: İki sözcüklü cümlecikler kullanarak gereksinimlerini ifade eder.

Davranışlar:

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

1. Özne ve eylemden oluşan iki sözcüklü tümce söyler.

2. Nesne ve eylemden oluşan iki sözcüklü tümce söyler.

3. Olumsuzluk belirten iki sözcüklü tümce söyler.

4. Nesnenin/kişinin yerini belirten iki sözcüklü tümce söyler.

5. İşaret sözcükleri içeren iki sözcüklü tümce söyler.

6. Nesnenin/olayın niteliğini belirten iki sözcüklü tümce söyler.

7. Sahiplik belirten iki sözcüklü tümce söyler.

8. İsteğini iki sözcüklü tümceyle söyler. 

 

K.D.A. 17: Üç ve daha fazla sözcük içeren cümleler kullanarak gereksinimlerini ifade eder.

Davranışlar:

1. Özne, nesne ve eylemden oluşan üç veya daha fazla sözcüklü tümce

söyler.

2. Olumsuzluk belirten üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

3. Nesnenin/kişinin yerini belirten üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

4. İşaret sözcükleri içeren üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

5. Nesnenin/olayın niteliğini belirten üç veya daha fazla sözcüklü tümce

söyler.

6. Sahiplik belirten üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

7. İsteğini üç veya daha fazla sözcüklü tümceyle söyler.

8. Üç veya daha fazla sözcüklü soru tümcesi söyler.

9. Şimdiki zamanı ifade eden üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

10. Gelecek zamanı ifade eden üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

11. Geçmiş zamanı ifade eden üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler. 

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

 

K.D.A. 18:Gördüğü ve yaşadığı olaylarla ilgili bilgi verir.

Davranışlar:

1.Yaşadığı/gördüğü olayın nerede geçtiğini söyler.

2.Yaşadığı/gördüğü olayın nasıl geçtiğini söyler.

3.Yaşadığı/gördüğü olayı kimlerle yaşadığını söyler.

4.Yaşadığı/gördüğü olaydan sonra hissettiklerini söyler.

 

K.D.A.19 :Bilgi ister.

Davranışlar:

1.Bilgi almak istediğini söyler.

2.Bilgi almak için sorular sorar.

 

K.D.A.20 :Nesneleri reddeder.

Davranışlar:

1.İstemediği nesneler verildiğinde “Hayır” der.

2.İstemediği nesneler verildiğinde “İstemiyorum” der.

 

K.D.A.21 :Hizmeti reddeder.

Davranışlar:

1.Hizmet almak istemediğini “Teşekkür ederim, istemiyorum.” diyerek belirtir.

 

K.D.A.22 : Bilgiyi reddeder.

Davranışlar:

1.Bilgi almak istemediğini söyler.

 

K.D.A.23 :Görsellerle desteklenen olayları anlatır.

Davranışlar:

1. Resimli kartlarda gördüklerini söyler.

2. Resimli kartlardaki olayları anlatır.

3. Karışık olarak verildiğinde en az üç resimli kartı olay sırasına göre dizer.

4. Sıraya dizdiği resimli kartlardaki olayları başından sonuna kadar öykü şeklinde anlatır. 

 

K.D.A.24 :Bedenine ait özellikleri belirtir.

Davranışlar:

1. Kendisini gösterir/söyler.

2. Kendisini iki kişi arasından (aynada, resimde) gösterir.

3. Kendisine ait belli başlı fiziksel özellikleri (saç rengi, cinsiyet vb.) söyler. 

 

K.D.A.25 : Bir gününü basit ifadelerle anlatır.

Davranışlar:

1. Sabah kalktıktan sonra yaptıklarını söyler.

2. Okula gelirken yaptıklarını söyler.

3. Okulda yaptıklarını söyler.

4. Evde yatıncaya kadar yaptıklarını söyler.

5. Hafta sonunda yaptıklarını söyler. 

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

 

K.D.A.26 : Sahiplik bildiren sözcükleri cümle içinde kullanır.

Davranışlar:

1. Sorulduğunda sahip olduğu varlıklar için "benim" ve/veya "benimki" der.

2. Sahip olduğu varlıklardan söz ederken "benim" ve/veya "benimki" sözcüklerini kullanır.

3. Sorulduğunda karşısındakine ait olan varlıklar için "senin" ve/veya "seninki" der.

4. Karşısındakine ait varlıklardan söz ederken "senin" ve/veya "seninki" sözcüklerini kullanır.

5. Sorulduğunda karşısındakine başkalarına ait olan varlıklar için "onun" ve/veya "onunki" der.

6. Karşısındakine başkasına ait olan varlıklardan söz ederken "onun" ve/veya "onunki" sözcüklerini kullanır.

7. Gerektiğinde benim, benimki, senin, seninki, onun, onunki sözcüklerini yerinde kullanır. 

 

K.D.A.27 : Sözcük türlerini kullanır.

Davranışlar:

1.İsim olan sözcük türünü kullanır.                

2.Sıfat olan isim türünü kullanır.

3.Zamir olan sözcük türünü kullanır.

4.Zarf olan sözcük türünü kullanır.

 

K.D.A.28 : Çoğul eklerini cümle içinde kullanır.

Davranışlar:

1.-ler çoğul ekini cümlede kullanır. (varlık âdeti belirtilmemişler için kullanılır.)

2.-lar çoğul ekini cümlede kullanır. 

 

K.D.A.29 : Basit bir olayı başından sonuna kadar izler.

Davranışlar:

1.Basit bir olaya dikkatini yöneltir.

2.Olay bitinceye kadar olayı izler.

 

K.D.A.30 :Dinlediği öyküyü anlatır.

Davranışlar:

 1. Masal ve öyküdeki kahramanları söyler/yazar.

 2. Masal ve öykünün geçtiği yeri söyler/yazar.

 3. Masal ve öykünün geçtiği zamanı söyler/yazar.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

 4. Masal ve öyküdeki olayları dizisini bozmadan anlatır.

 5. Masal ve öykünün sonucunu söyler/yazar.

 6. Masal ve öyküdeki aykırılıkları söyler/yazar.

 7. Masal ve öyküye yeni bir başlık söyler/yazar.

 

K.D.A.31 :Dinlediği eksik cümleyi tamamlar.

Davranışlar:

1.Söylenen cümleye dikkatini yöneltir.

2.Cümleyi dinler.

3.Cümleyi kaldığı yerden tamamlar.

 

K.D.A.32 :Yarım bırakılan öykünün sonucunu tahmin eder.

Davranışlar:

1. Anlatılan veya okunan öyküyü dinler.

2. Anlatılan veya okunan öykünün sonucunu söyler.

3. Yarısı anlatılan veya okunan benzer bir öykünün sonucu hakkında tahmin yürütür. 

 

K.D.A.33 :Grup içi oyunlarda rol alır.

Davranışlar:

1. Bir- iki dakika grup oyun etkinliklerini izler.

2. Üç- beş dakika grup oyun etkinliklerini izler.

3. Bir- iki dakika iki kişiden oluşan grup oyun etkinliğine istendik şekilde katılır.

4. Üç- beş dakika iki kişiden oluşan grup oyun etkinliğine istendik şekilde katılır.

5. Bir-iki dakika ikiden fazla kişiden oluşan grup oyun etkinliğine istendik şekilde katılır.

6. Üç-beş dakika ikiden fazla kişiden oluşan grup oyun etkinliğine istendik şekilde katılır.

7. İstenen süre kadar grup oyun etkinliklerine istendik şekilde katılır. 

 

K.D.A. 34:Bir konu hakkında istenen süre kadar konuşur.

Davranışlar:

1. Karşısında konuşan kişiyi dinler.

2. Kendisine yöneltilen "evet" veya "hayır" cevaplı sorulara cevap verir.

3. Kendisine yöneltilen sorulara basit cümleler kurarak cevap verir.

4. Karşısındakine anlamlı sorular sorar.

5. Karşısındaki ile 3-5 dk sohbet eder.

6. Ünite ve günlük hayatı ile ilgili konular üzerinde 3-5 dk konuşur. 

 

 

 

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.

K.D.A. 35:Dinlediği öyküyü canlandırır.

Davranışlar:

1. Tek kişilik öyküyü baştan sona kadar dinler.

2. Tek kişilik öykü ile ilgili sorulara cevap verir.

3. Tek kişilik öyküyü anlatır.

4. Tek kişilik öyküyü dramatize eden oyunu izler.

5. Tek kişilik öyküyü dramatize eden oyunu yardımla oynar.

6. Tek kişilik öyküyü dramatize eden oyunu bağımsız oynar. 

 

K.D.A.36 :Eşyalarını başkalarıyla paylaşır.

Davranışlar:

1. Kendisine verilen bir nesneyi alır.

2. İstendiğinde kendisine verilen nesneyi başkasına verir.

3. Kendisine ait bir nesneyi komutla başkasına verir.

4. Gerektiğinde kendisine ait bir nesne istendiğinde verir. 

 

K.D.A.37 :Günlük yaşamda nezaket kurallarına uygun konuşur.

Davranışlar:

1. Konuşan kişiyi dinler.

2. Konuşan kişinin sözünü kesmez.

3.Söz alarak konuşmaya başlar.

4.Uygun ses tonuyla konuşur.

5.Sözleriyle kimseyi incitmez.

2.Alternatif İletişim

 

K.D.A. 1:İşaretlerden/nesnelerden yararlanarak ihtiyacı olan nesneyi ifade eder.

Davranışlar:

1.El işaretleriyle ihtiyacı olan nesneyi ifade eder.

2.İhtiyacı olan nesneyi göstererek maksadını ifade eder.

 

K.D.A. 2:Görsellerden yararlanarak ihtiyaçlarını ifade eder.

Davranışlar:

1.Resimler göstererek ihtiyaçlarını ifade eder.

2.Görüntüler göstererek ihtiyaçlarını ifade eder.

3.Nesneler göstererek ihtiyaçlarını ifade eder.

 

 

MODÜLÜN SÜRESİ

Modülün uygulanması için öngörülen süre 240 ders saatidir.

Yorumlar (1)

[ Üyelere Özel ] 27-11-2015 07:12:40

Her konu baslıgı ile ilgili örnekler verilebilir oyunlar önerilebilirdi.

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
İş Arayanlar

iş arayan 1191 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Dün

Sezen Ö.
Psikolog

Bugün

Sena M. Y.
Psikolog

Bugün

Dilan K.
Odyolog

Dün

Beyza N. L.
Odyolog

Dün

Dilan M.
Fizyoterapist