15-03-2008 |

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Örneği

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin;

Adı:

Soyadı:

Doğum Tarihi: 2001

Yaşı: 7

Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler:

 

BABA

ANNE

ADI- SOYADI

  

MESLEĞİ

  

ADRES

EV

  

İŞ

  

TELEFON

EV

  

CEP

  

Öğrencinin Öz Geçmiş Bilgileri:

A- Eğitsel Öz geçmiş Bilgileri

Gittiği okul ve kaç yıldır okula gittiği

İlk Öğretim hazırlık sınıfına gidiyor. 2 yıldır özel rehabilitasyon merkezinden yaralanıyor.

Aldığı Özel eğitim Hizmeti Ve kaç yıldır Aldığı

2 yıldır özel rehabilitasyon merkezinden yaralanıyor.

Rehberlik Araştırma merkezinde yapılan eğitsel tanılama

İşitme engelli, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duymaktadır.

Özel rehabilitasyon Merkezinde aldığı Hizmet Türü

1 yıl süreyle yapılan program doğrultusunda işitme ve konuşma programına alınması, işitme ve zihinsel alanda bireysel ve grup destek eğitimi alması

B- Tıbbi Öz Geçmiş Bilgileri: Hastaneden verilen sağlık kurulu raporunda bileteral işitme kaybı hafif Düzeyde Mental Retardasyon tanısı koyulmuştur.

Ek Engel Durumu

Düzeyi

Açıklama

Konuşma Bozukluğu

İleri derece

Konuşma ve ses yok

Fiziksel Engeli

Hafif düzey

Vücut hareketlerini kontrollü yapamıyor

İşitme Engeli

İleri düzeyde

Bileteral işitme kaybı

Görme Engeli

Yok

Yok

BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi

Performans alanları

Performans düzeyi

Öz Bakım Becerileri

Muhammed  öz bakım becerilerini tam bağımsız olarak karşılayamıyor.Giyinip- soyuna bildiği, yemeğini bağımsız yediği, kişisel tuvalet temizliğini yardım alarak yapabilmektedir. Banyo yapmada anneden yardım almaktadır.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

Varlıklar arası ilişkiler (öğrencinin kavram bilgisi)

Muhammed  varlıklar arası ilişkileri bilmekte, gösterildiğinde yapabilmektedir. Nesne eşlemelerini yardımla, örnek gösterildiğinde yapabilmektedir.

Renk Bilgisi

Muhammed  ana ve ara renkleri bilmemektedir. Örnek göterildiğinde aynı rengi çevredeki nesnelerin rengiyle eşleyebilmektedir.

İletişim Becerileri

Alıcı Dil Becerileri

Yönerge alma ve dinleme becerisine sahip değildir. Verilen her türlü yönergeyi yerine getirememektedir.

İfade Edici Dil Becerileri

Çıkaramadığı sesler anlamsız seslerdir. Söylenilen sözcüğü tekrara etmeye çalışmadır. İsteklerini beden gücüyle anlatmaktadır.

Psikomotor Beceriler

Kaba Motor Becerileri

Gelişim çağına uygun kaba motor becerileri olmadığını düşünüyorum. Bacak ve vucut hareketlerini tam olarak kontrol edememektedir.

İnce Motor Becerileri

Muhammed kalem tutabilmekte, blokları üst üste koyabilmektedir. Makas kullanma ve yırtma yapıştırma becerilerinin yetersiz olduğu gözlenmiştir.

Akademik Beceriler

Türkçe

Kaslarını yeterince kullanamadığından çizgi çalışmalrını tam olarak yapamamaktadır. Okuma ve yazma bilmemektedir.

Matematik

1’den 5’e kadar olan rakamları tanımadığı tespit edilmiştir. Nesneler arası eşlemelri yardım alarak yapabildiği gözlemlenmiştir.

Hayat Bilgisi

Kendini ve arkadaşlarını fiziksel olarak tanıdığı gözlenmiştir. Okul kurallarını öğrenemediği gözlenmiştir.

Sosyal Beceriler

Çevresindeki kişilere ve yeni ortamlara uyum problemi yaşamaktadır.Toplumsal kurallara uymada zorlandığı gözlenmiştir. Basit düzeyde isteklerini işaretle belirtebilmektedir. Snirlendiği zaman kendisine ve çevresine karşı saldırgan davranışlarda bulunduğu gözlemlenmiştir.

UZUN DÖNEMLİ VE KISA DÖNEMLİ AMAÇLARIN BELİRLENMESİ

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

Uzun Dönemli Amaç 1- İletişim becerilerini geliştirebilme.

Kısa dönemli Amaçlar:

1- Tek sözcüğü tekrar eder..

2- Kendini ifade etme becerisi geliştirir.

Uzun Dönemli Amaç 2- Küçük kas becerilerini geliştirebilme.

Kısa Dönemli Amaçlar:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->Makasla kâğıt kesme çalışmaları yapar.

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->Kâğıt yırtma çalışmaları yapar.

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]-->Kâğıt yapıştırma çalışmaları yapar.

Uzun Dönemli Amaç 3- Okuma becerisini geliştirebilme.

Kısa Dönemli Amaçlar:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->Söylenilen sözcüğü tekrar eder.

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->Okunulan metni dinler.

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]-->E-l-a-t seslerini doğru olarak seslendirir.

Uzun Dönemli Amaç 4- Yazma becerisini geliştirebilme.

Kısa Dönemli Amaçlar:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->Kalemi doğru olarak tutma becerisini geliştirir.

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]--> Verilen örnekteki çizgileri bakarak çizer.

Uzun Dönemli Amaç 5- Ritmik sayabilme.

Kısa Dönemli Amaçlar:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->1’den 5’E kadar olan sayıları tanır.

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->1’den 5’e kadar ritmik olarak sayar.

Uzun Dönemli Amaç 6- Sınıf ve okul kurallarına uyabilme.

Kısa dönemli Amaçlar:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->Sınıf kurallarına uyar.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->Okul kurallarına uyar.

Uzun Dönemli Amaç 7- Özbakım becerilerini geliştirebilme .

Kısa Dönemli Amaçlar:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığını kazanır.

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->Tuvalet sonrası pantalonunu yardım almadan giyer.

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]-->Yemekten önce ve sonra el yüz yıkama alşıkanlığı kazanır.

<!--[if !supportLists]-->4-     <!--[endif]-->Yardım almadan kıyafetlerini giyip çıkarır.

Uzun Dönemli Amaç 8- Kendini tanıyabilme.

Kısa dönemli Amaçlar:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->Vücudundaki duyu organlarının işlevlerini tanır.

Uzun Dönemli Amaç 9- Sosyal becerilerini geliştirebilme.

Kısa Dönemli Amaçlar:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->Sosyal grup içerisine katılabilme.

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->Grup kurallarını uyabilme.

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]-->Saldırgan davranışlarını kontrol edebilme

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞİ ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI

Uzun Dönemli Amaç 1- İletişim becerilerini geliştirebilme.

Kısa Dönemli Amaç

Davranışlar

Araç Gereçler

Ölçüt

Değerlendirme

Başlama ve Bitiş Tarihi

1- İki sözcükten oluşan cümleyi tekrar eder.

—Söylenilen iki sözcüklü basit cümleyi tekrar eder.

—Basit sözcükleri yardım almadan söyler.

— Çevresinde gördüğü eşyanın adını söyler.

— Kendi adını söyler.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

Öğretmen, öğrenci, sınıf ortamı,  resimli kartlar.

%100

1- Öğrenciye kendi adı söylenir ve dudak hareketlerini taklit etmesi beklenir.

2- Sınıftaki eşyaların isimleri söylenir ve tekrar etmesi beklenir.

3- Günlük hayatta kullandığı eşyaların isimleri sonuna yönerge eklenerek çocuğa söylenir ve tekrar etmesi beklenir. ( Topu ver. Kalem al. Yemek ye. )

10 Eylül 2007

28 Eylül 2007

2- Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.

<!--[if !supportLists]-->—      <!--[endif]-->Kendini basit sözcüklerle ifade edebilir

<!--[if !supportLists]-->—      <!--[endif]-->Yemek ihtiyacını sözel olarak ifade eder.

<!--[if !supportLists]-->—      <!--[endif]--> Selamlama davranışını öğrenir.

<!--[if !supportLists]-->—      <!--[endif]-->Tuvaleti geldiğini basit sözcükle ifade eder.

Öğretmen, öğrenci, sınıf ortamı,  resimli kartlar.

 

1- Adın ne sorusuna Muhammed diye cevap vermesi beklenir.

2- Sabahları okula geldiğinde öğretmene ve arkadaşlarına selam verir.

3- Tuvaleti geldiğinde tuvaletim geldim diyebilir.

4- Yemek ihtiyacını ifade edebiliyor mu?

28 Eylül 2007-

19 Ekim 2007

Uzun Dönemli Amaç 2- Küçük kas becerilerini geliştirebilme.

Kısa Dönemli Amaç

Davranışlar

Araç Gereçler

Ölçüt

Değerlendirme

Başlama ve Bitiş Tarihi

1- Makasla kâğıt kesme çalışmaları yapar.

— Kâğıdı rasgele keser.

— İstenilen büyüklükte kâğıt keser.

— Düz çizgi üzerinden kâğıdı keser.

— Basit bir şekli keserek çıkartır.

Kâğıt, makas, önceden kesmek için hazırlanmış materyaller.

%100

1- Eline verdiğim kâğıdı rasgele kes. ( Eline verilen kâğıdı rasgele kesebiliyor mu?)

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

2- Eline verdiğim kâğıdı silgi büyüklüğünde kes. ( Eline verilen kâğıdı silgi büyüklüğünde kasabiliyor mu?)

3- Eline verdiğim kâğıdı çizgi üzerinden kes. ( Eline verilen kâğıdı çizgi üzerinden kesebiliyor mu?)

4- Eline verdiğim kâğıttaki elma resmini keserek çıkart. ( Eline verilen kâğıttaki elma resmini uygun bir şekilde keserek çıkartabiliyor mu?)

19 Ekim 2007-

09 Kasım 2007

2- Kâğıt yırtma çalışmaları yapar.

— Kâğıdı rasgele yırtar.

— İstenilen büyüklükte kâğıt yırtar.

— Düz çizgi üzerinden kâğıdı yırtar.

— Basit bir şekli yırtarak çıkartır.

Kâğıt, önceden yırtmak için hazırlanmış materyaller.

%100

1- Eline verdiğim kâğıdı rasgele yırt. (Eline verilen kâğıdı rasgele yırta biliyor mu?)

2- Eline verdiğim kâğıdı ataç büyüklüğünde yırt. ( Eline verilen kâğıdı ataç büyüklüğünde yırta biliyor mu?)

3- Eline verdiğim kâğıdı çizgi üzerinde yırt. ( Eline verilen kâğıdı çizgi üzerinde yırta biliyor mu?)

4- Eline verdiğim kâğıttaki armut resmini yırtarak çıkart.( Eline verilen kâğıttaki armut resmini yırtarak çıkarta biliyor mu?)

9 Kasım 2007-

30 Kasım 2007

3- Kâğıt yapıştırma çalışmaları yapar.

— Kâğıt parçalarını rasgele yapıştırır.

— Kâğıt parçalarını sınırlandırılmış alana yapıştırır.

— Kâğıt parçalarını basit bir şeklin içine yapıştırır.

— Verilen basit bir şekli kâğıttaki aynı şekil üzerine sınırları denk gelecek şekilde yapıştırır.

— Kâğıt parçalarını karmaşık bir şeklin içine yapıştırır.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

Elişi kâğıtları, yapıştırıcı, önceden hazırlanmış materyaller

%100

1- Önündeki kâğıtları rasgele yapıştır. ( Elindeki elişi kâğıtlarını A4 kâğıdına rasgele yapıştırabiliyor mu?)

2- Önündeki elişi kâğıtlarını A4 ün üzerine yapıştır. ( Elindeki elişi kâğıtlarını A4 kâğıdının tamamı üzerine yapıştıra biliyor mu?)

3- Önündeki kâğıtları dairenin içine yapıştır. ( Elindeki elişi kâğıtlarını A4 kâğıdına çizilmiş olan dairenin içine yapıştırabiliyor mu?)

4- Elişi kâğıtlarını ayı resminin üzerine yapıştır. ( Eline verilen elişi kâğıtlarını ayı resmini üzerine yapıştırabiliyor mu?)

30 Kasım 2007

21 Aralık 2007

Uzun Dönemli Amaç 3- Okuma becerisi geliştirebilme.

Kısa Dönemli Amaçlar

Davranışlar

Yorumlar (13)

[ Üyelere Özel ] 19-05-2009 13:31:14

gayet iyi biraz daha genişletilebilir başarılarının devamnını dilerim elline sağlık

[ Üyelere Özel ] 13-04-2008 01:25:54

Daha da geliştirilebilir fakat doğrusu ben çok beğendim.Bu konuda ki gayretinizi de çok takdir ediyorum.Başarılar......

[ Üyelere Özel ] 12-04-2008 23:53:28

senin söylediğin türdeki amaçlar normal sınıf öğretmenlerinin yaptığı planlarda olur. Özel eğitimde hiç bir zaman yapabilme, edebilme şeklinde amaç yazılmaz. Amaçlar kesin ve net olmalıdır. Amacı okuyan herkes amaçtan aynı şeyi anlamalıdır. sizin hata dediğiniz aslında olması gerekendir.

[ Üyelere Özel ] 21-03-2008 20:59:44

bep diye burda sunulan şey bilmeyenlere bepi yanlış öğretiyo.kim hazırladı bilmiyorum fakat lütfen herkes işini yapsın.herkes özel eğitimci oldu yaaaa.

[ Üyelere Özel ] 21-03-2008 09:14:10

çok sade ve basit bir bep kullanılamaz.özel eğitimde böyle amaç yazımı olmaz.Böyle bep olmaz.

[ Üyelere Özel ] 20-03-2008 11:18:09

sayın arkadaşım ben bir işitme engelliler öğretmeniyim daha iyisini yaptıysan paylaşta bizde yapalım eksik olabilir ama herkes kendisini özel eğitimci saymasın. teşekkürler

[ Üyelere Özel ] 19-03-2008 15:22:06

Örnekte verilen BEP oldukça eksik vi bişeylerin karışımı gibi olmuş Öncelikle BEP te performans belirleme esastır yukarıda bu kısmen yapılmış ama gelişim alanlarında ( sosyal, duygusal,dil, fiziksel gelişim vs..) alanlarında bu yapılmamış. performans belirlendikten sonra gelişim alanlarında( sosyal, duygusal,dil, fiziksel gelişim vs..)uzun dönemli ve kısa dönemli amaçlar BEP birimince belirlenmeli akademik açıdan ise sınıf öğretmenlrinin yardımıyla matemmatik, türkçe, hayat bilgisi ..vs BÖP( bireysel öğretim planı) hazırlanmalı , ikisi birleştirildiğinde o zaman BEP yapılmış olur.

[ Üyelere Özel ] 18-03-2008 22:15:50

BU BEB MR OLAN BİR ÖĞRENCİYİ TAM OLARAK EĞİTİP ONDA ÇOK FAZLA GELİŞME SAĞLAYAMAZ. KONUŞMA PROBLEMİ, İLETİŞİM SORUNU VB. OLAN BİR ÇOCUKTA NE ALAKADIR Kİ !!! OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARI , MATEMATİK BEP TE ALINIYOR. BUNU HAZIRLAYAN BENCE TEKRAR ÇOCUĞUN MR DURUMU + PERFORMANS DÜZEYİNE YENİDEN GÖZ ATSIN!!!

[ Üyelere Özel ] 17-03-2008 22:00:07

BU B.EP DEĞİL BU GARİP SERTİFİKA ALMIŞ BİR SINIF ÖĞRETMEN YADA REHBER ÖĞRETMENİN YAPTIĞI BİRŞEY... AH AH ÖZEL EĞİTİM UZMANI YOK MU... AH AHHHHHH. YAZIK YAZIK ÖZEL EĞİTİMCİLER NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLAR

[ Üyelere Özel ] 17-03-2008 11:23:07

ELLERİNE SAĞLIK

[ Üyelere Özel ] 17-03-2008 00:25:28

1-Bu vermiş olduğunuz örnekte öğrenicinin işlevde bulunma düzeyinde verilen amaçlar herkes için aynı anlam ifade etmiyor yani açık ve net herkes tarafından aynı şey anlaşılmayabilir.Örn:Muhammed varlıklar arası ilişkileri bilmekte, gösterildiğinde yapabilmektedir.derken
2- Öğrencinin bep inde işlevde bulunma düzeyine kazandığı amaçlar yazılırken tam olarak neler yapabildiği yazılmalıdır. Öğrencinin yapamadığı beceriler burada belirtilmemelidir. Örn:Gelişim çağına uygun kaba motor becerileri olmadığını düşünüyorum. Bacak ve vucut hareketlerini tam olarak kontrol edememektedir.
ve Kendini ve arkadaşlarını fiziksel olarak tanıdığı gözlenmiştir. Okul kurallarını öğrenemediği gözlenmiştir. Okul kuralları ne? herkes bunu okluduğunda aynı şeyi mi anlıyor?
Ama format olarak doğru paylaşımınız için teşekkürler.

[ Üyelere Özel ] 16-03-2008 17:57:58

emek ve düşünce güzel tebrikler

[ Üyelere Özel ] 16-03-2008 00:48:11

hedef yapabilme edebilme ,hedef davranış yada kazanım ise yapma etme şeklinde yazılır.geniş zaman değerlendirme kısmında kullanılır.ben bu tür hatalarla sık karşılaşıyorum lütfen daha dikkatli olalım.ayrıntılar önemlidir.....

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

İşitme Engelliler Öğretmeni

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
İş Arayanlar

iş arayan 1180 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Bugün

Nurhan G.
Psikolog

Bugün

Ayse S.
Okul Öncesi Öğretmeni

Bugün

Dilek Ç. A.
Fizyoterapist

Bugün

Esma P.
Psikolog

Bugün

Nurcan K.
Özel Eğitim Uzmanı

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.