15-08-2005 |

AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ÖRNEK UYGULAMA)

Programın Adı

Aile Eğitimi Programı

Programı Hazırlayan Meslek Grubu Özel Eğitim Uzmanı
Programın Uygulayıcısı Meslek Grubu Programı hazırlayan meslek elemanları tarafından uygulanacaktır.
Programın Seviyesi Bu program 0-21 yaş arası zihin özürlü çocuklara ve ailelerine göre hazırlanmıştır.
Programın Amaçları 1 .          Aileyi aktif olarak çocuğun bireysel eğitim programına katmak.
2.          Bireye verilen eğitim ile aile eğitimini birleştirerek daha kalıcı eğitim sunmak.
3.          Bireyi ,bireyin yakın çevresinden başlayarak tam bağımsız yaşam becerilerini kazanmasını ve bu en yakın çevrede eğitim almasını sağlamak amacıyla aileyi öğretim sürecine sokmak.
4.          Ailelerin, engelli bireylerin zihinsel, fiziksel, ve psikolojik yönden bilgilendirilmesini sağlamak.
5.          Devletin ve yerel yönetimlerin engelli bireylere tanıdığı sosyal hizmetler ve hukuksal haklardan maksimum düzeyde yaralanmalarını sağlamak   
6.          Yönlendirici bir program ile aile üyelerinin yeterli derecede engelli çocuğu ile ilgilenmelerini sağlamak.
7.          Engelli bireyin ailesinin ihtiyaç duyduğu anda , toplum kaynaklarını kullanma becerisini geliştirmek.  
8.          Özel eğitime muhtaç birey ve ailesine, bulundukları ortamda rehabilitasyon programı hizmetini sağlamak.
9.          Engelli çocuk sahibi ailelerin sosyal yaşama uyumunu kolaylaştırmak.
10.      Ailelere ihtiyaçları olan destek ve güvenin verilmesini sağlamak. Psiko-sosyal sorunlarının çözümünde aileye yardımcı olmak.
Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.
11.      Engelli ve ailenin rehabilitasyon hizmeti sonucunda periyodik aralıklarla kontrol ederek eğitim hizmetlerinin başarı oranını saptamak.
12.      Engelli birey ve ailesinin yaşadıkları problemler ve yardıma ihtiyaç duydukları zamanlarda sorun çözücü işlevlerini geliştirmek.
13.      Engelli bireylerin beslenmelerinde ailenin bilgilendirilmesini sağlamak.
14.      Grup eğitimlerinde aynı grup eğitimi alan bireylerin ailelerinin birbirleriyle çocuklarının eğitimleri konusunda fikir alış-verişi içinde bulunmalarını sağlamak ve ailelere gerekli grup terapi hizmetlerini sağlamak.
Programın Aşamaları
  1. Aile eğitim oturumlarına katılacak ailelerin belirlenmesi
  2. Aile eğitim oturumlarının planlanması
  3. Bireysel ve Danışmanlık hizmetleri
  4. Davranış kontrolü ilkelerinin öğretilmesi
  5. Evde yapılan öğretim
Programın İzlenme, Geliştirme ve Değerlendirme Esasları

Aile eğitimi programı uygulanırken yapılacak değerlendirme kriterleri her oturum sonunda uygulamacı tarafından yapılacaktır. Programın önemli olan değerlendirmesi engelli bireye verilen eğitim sonunda becerinin gerçekleştirilmesi esasına dayalıdır. Program uygulanırken program sonunda yer alan formlar örnek olarak aile ile doldurulacak ve yapılacak çalışmalar bu formların örneğinde yapılacaktır. Her ailenin çocuğuna öğreteceği beceri değişeceğinden ailenin kontrolü ile engelli çocuğun değerlendirilmesi yapılmış ve izlerliğinin yapılması sağlanacaktır.

Programın Uygulanmasında Kullanılacak Yöntem ve Teknikler

Programın uygulanması ailelere düz anlatım ve engelli bireylere verilen eğitim öğretim uygulama yöntemleri olarak ailelere gösterilerek program uygulanır.

-             Sunu (ailelere sözel ileti ile bilgilerin aktarılması),

-             Bir hafta boyunca yapılacak çalışmaların anlatılması,

-             Aileye ev ödevlerinin verilmesi,

-             Ailenin çocuklarıyla yapacakları becerilerin aşamalandırılmasının anlatımı,

-             Bir önceki haftanın ödevinin tartışılması,

-             Ders anlatma demanstrasyon ya da tartışmayı içeren ön öğretme bölümü,

-             Uygulamalı etkinlikler,

-             Bir sonraki haftanın ödevinin verilmesi.   

Programın Uygulanmasına Kullanılacak Araç-Gereç, Basılı veya Görsel-İşitsel Materyal Küçük Adımlar erken eğitim programı, beceri analizleri, beceri analizleri kayıt formu, değerlendirme formları, kalem, öğretilecek beceri araçları.
Programın Kaynakçası

Akkök, F., Sucuoğlu, B., Anne-baba Rehberliği El Kitabı, Temel Beceri Kazandırma Yöntemleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1989.

Birkan, B., İftar, G.,Uysal, A., Zihin Özürlü Çocuklara Kavram Öğretimi, Zihinsel Yetersizlik Araştırma ve Kazanma Vakfı, Mesleki Eğitim Yayınları No:1, 1997.       

    Cavkaytar, Atilla, Zihin Engellilere Özbakım ve Ev İçi Becerilerin Öğretiminde Bir Aile Programının Etkililiği, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Nisan-1998.

Cavrakaytar, Atilla, Özbakım Ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, 1998.

Demir, Abdullah, Aile ve Çevre Eğitimi Ders Notları, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1999-2000 Öğretim Yılı.

Leatha mea, Bennet, Ferris, Henson, Editör, Ünlü,Sezen, Ailelerle Sağlıklı İletişim, Anadolu Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Yayın No:2, Eskişehir, Şubat-1993.

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

Program

Davranış kontrolü ilkelerinin öğretilmesi(uygulamalı davranış analizi ilkeleri)

 

1.       Oturum: aileler bir davranışı gözlenebilir, ölçülebilir terimlerle tanımlamayı ve davranışı nasıl gözleyeceklerini öğrenirler.

2.       Oturum: aileler olumlu davranışları artırmak için olumlu pekiştirmeleri belirlemeyi ve uygulamayı öğrenirler.

3.       Oturum: aileler dönüştürülebilir sembol pekiştireçlerin ne olduğunu ve olumlu davranışları artırmak için nasıl kullanacaklarını öğrenirler.

4.       Oturum: aileler arzu edilmeyen davranışları azaltmak için pekiştirecin geri çekilmesini (sönme) ve kullanılmasını öğrenirler.

5.       Oturum: aileler zamana bağımlı davranışları belirlemeyi ve bu davranışları uygun şekilde kaydetmeyi öğrenirler.

6.       Oturum: aileler pekiştireçleri ne zaman ve ne şekilde geri çekeceklerini öğrenirler.

7.       Oturum: aileler arzu edilmeyen davranışları ortadan kaldırmak için nasıl ceza vermeleri gerektiğini öğrenirler.

8.       Oturum: aileler arzu edilmeyen davranışların azaltılması için tüm pekiştireçlerin geri çekilmesi (mola) tekniğinin ne olduğunu öğrenirler.

9.       Oturum: aileler davranış öncesi ve sonrası uyaran kontrolünü öğrenirler.

10.   Oturum: aileler kendilerinde ve çocuklarındaki değişiklikleri değerlendirirler ve değerlendirmeyi öğrenirler.

  gel işareti yaparak söylediğinizi daha kolay anlamasını sağlayabilirsiniz. 1.       2.       3.       2.       3.       1.      Çocuğunuzla her zaman karşı karşıya oturunuz.

2.      Ödülünüzü hazırlayınız. Bu ödülünüz başlangıçta, çocuğunuzun sevdiği bir yiyecek, daha sonra ise bir oyuncak olabilir. Daha sonraki aşamalarda sevdiği bir etkinliği (şarkı söylemek, gıdıklamak, vb.) ödül olarak kullanabilirsiniz.

3.      Çocuğunuzun, her beceriyi ne kadar öğrendiğini izleyebilmek için yanınızda kalem kağıt bulundurun. Uyarınıza verdiği her doğru tepki için + işareti yapın. Sonuçta + işaretlerini sayın. Her on denemeden dokuzunda doğru tepki verdiği zaman bir sonraki aşamaya geçin. Aslında, birçok çocuk bu becerileri belli oranlarda kazanmıştır. Ancak yine de çalışmaya başlarken, bunun üzerinden bir kez daha geçip bu becerilerin iyice yerleşmesini sağlamalısınız.

Yorumlar (3)

[ Üyelere Özel ] 14-05-2012 20:06:30

Çok güzel bir çalışma olmuş ellerininize sağlık.Aileyi eğitmeden çocuğa vereceğimiz eğitimin kalıcılığını sağlamak mümkün değil.

[ Üyelere Özel ] 30-05-2010 19:57:15

Çok teşekkürler hocam... Çok ihtiyacım vardı...

[ Üyelere Özel ] 06-10-2006 23:28:03

Böyle bir çalışmayı paylaştığınız için teşekkür etmek istedim....

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel Eğitim Uzmanı

Eleman mı Arıyorsunuz?

Çalışanınız sizi yüzüstü bıraktı, ortada mı kaldınız?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.

PKT, KDF, BEP, GÖF ve diğer formları otomasyonunuz otomatik hazırlasın