2020 Yılı Özel Eğitim Destek Tutarları


05-02-2020 |

2020 Yılı Özel Eğitim Destek Tutarları

2020 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEKEĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN

Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 5 Şubat 2020 -- Sayı : 31030

TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2020 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEK EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 -- (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksi- nimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değer- lendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka- nunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bi- reylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 -- (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü mad- desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek eğitim giderleri

MADDE 3 -- (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur.

a)  5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabi- litasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 790 TL, grup eğitimi için aylık 221 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

b)  Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

c)  Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenle- meler esas alınır.

Diğer hususlar

MADDE 4 -- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ay- rıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 -- (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta- rihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 -- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200205.pdf

Yorumlar (1)

[ Üyelere Özel ] 05-02-2020 09:37:11

Kısaca fiyatlar ortalama %25 artmış oluyor. Herkese hayırlı olsun.

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Kurulum, donanım, güncelleme derdi yok, doğrudan kullanımınıza hazır kapsamlı bir otomasyon...

İş mi Arıyorsunuz?

Başka bir şehire taşınmayı düşünüyor, iş mi arıyorsunuz?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen özgeçmişini doldur ve "İş Arıyorum" ilanı ver, kurumlar seni arasın. Hepsi bu...

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuzda çalışacak personele mi ihtiyacınız var?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinizde bir TAMAMEN ÜCRETSİZ otomasyon programına ihtiyacınız mı var?
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin tüm ihtiyacı olan yazılımlar RemSis.net sayfası üzerinden TAMAMEN ÜCRETSİZ olarak kullanabilirsiniz.
TAMAMEN ÜCRETSİZ, hemen üye ol, kullanmaya başla.
  • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
  • 7/24 Heryerden Erişim
  • Masaüstü, Tablet ve Mobil Uyumlu
  • MEBBİS otomatik veri aktarımı
  • PKT, KDF, BEP ve diğer formların kolayca üretimi
  • Servis Programı
  • Ön Muhasebe ve Futura İşlemleri
Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın.