Engel Türleri Forum Kategorileri

Kategori Konular Mesajlar Son Mesaj
engellerin hayatı 0 0
Herediter Basınca Duyarlı Nöropati 0 0
Otizm 8 12
OTİZM SPEKTRUMU BOZUKLUĞU 0 0
Öğrenme Güçlüğü 10 31
PARKİNSON 0 0
ruhsal engelliler 0 0
Dil ve Konuşma Problemleri 87 238
   Afazi 0 0  
 
   Disleksi 0 0  
 
   Gecikmiş Konuşma 0 0  
 
   Ses Bozukluğu 0 0  
 
   Kekemelik 20 53 2016-09-02
[Gizli]: Cued Speech
   Konuşma Bozukluğu (Artikülasyon) 25 80 2016-08-24
[Gizli]: 5 yaşındaki yeğenim konuş...
   Konuşma Engeli 14 41 2014-12-16
[Gizli]: R Harfi
Fiziksel Engelliler 25 12
   Artrogripozis 0 0  
 
   Clup Food (Ayak Bileğindeki Eğrilik) 0 0  
 
   Fop Fibrodysplasia Ossifikans Progressiva Hastalığı (Kemik Üremesi) 0 0  
 
   Leigh Sendromu 0 0  
 
   Lomber Disk Hernisi 0 0  
 
   Ortobetik Engelliler 0 0  
 
   Osteogenesiz İmperfekta 0 0  
 
   Piknodizostozis (Pycnodysostosis) 0 0  
 
   ALS 0 0  
 
   Ankilozan Spondilit (AS) 0 0  
 
   Brakial Pleksus 7 4 2014-09-02
[Gizli]: bir sorunum var
   Buerger Hastalığı (Tromboangitis Obliterans) 1 1 2008-12-25
[Gizli]: buergerliler neredesiniz?
   Canavan Hastalığı 0 0  
 
   Charcot Marie Tooth Sendromu (CMT) 1 0 2015-08-23
[Gizli]: CMT1A/HNPP
   Cücelik 0 0  
 
   Çocuk Felci - Polio 0 0  
 
   Diplejik Cerebral Palsi 4 2 2009-05-02
[Gizli]: rapor sonucu
   Distoniye 0 0  
 
   Doğuştan Kalça Çıkıklığı 0 0  
 
   Dysarthrophonie - Dysarthrie - Dizartri 0 0  
 
   Fil Hastalığı 0 0  
 
   Friedreich Ataksisi (FRDA) 0 0  
 
   Geriatri 0 0  
 
   Hidrosefali 0 0  
 
   Hipoterapi (At terapisi) 0 0  
 
   Kawasaki Sendromu 0 0  
 
   Meningomyolosel 0 0  
 
   Meniskopati 0 0  
 
   MoyaMoya Sendromu 0 0  
 
   Müsküler Distrofi 1 1 2008-07-09
[Gizli]: düchenne müsküler distrofi
   Nöropati 0 0  
 
   Omurilik Felci 3 1 2010-03-12
[Gizli]: Robotik yurume yardımcıları
   Osteoartrit (Dejeneratif Eklem Hastalığı) 0 0  
 
   Pachygria (Pakigri) 0 0  
 
   Parapleji 0 0  
 
   Pfapa Sendromu 0 0  
 
   Raşitizm 0 0  
 
   Romatoit Artrit (Eklem Romatizması) 0 0  
 
   Servikal Distoni 0 0  
 
   Skolyoz - Kifoskolyoz 0 0  
 
   Spina Bifida 0 0  
 
   Spinal Muskuler Atrofi (SMA) 0 0  
 
   Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) 0 0  
 
   Walker - Warburg Sendromu 0 0  
 
   XLH (X-Linked Hypophosphatemia ) 0 0  
 
Genel 38 69
   Alternan Hemipleji 0 0  
 
   İnkontinans 0 0  
 
   Santral Sinir Sistemi Vasküliti 0 0  
 
   Fenilketonüri 0 0  
 
   Hipofosfatemi (XLH) 0 0  
 
   Hodgkin Hastalığı (Hodgkin Lenfoma ) 0 0  
 
Genetik Hastalıklar 19 29
   1P36 Deletion 0 0  
 
   Angelman Sendromu 0 0  
 
   Aplastik Anemi 0 0  
 
   Ataksi Telenjiektazi 0 0  
 
   Depo Hastalığı Sanflippo-3 0 0  
 
   Doğumsal Metobolik Hastalık 0 0  
 
   Ektodermal Displazi (Ectodermal Dysplasia) 0 0  
 
   Fibrodysplasia Ossifikans Progressiva (Fop) Hastalığı - Kemik Üremesi 0 0  
 
   Hiper Tansiyon 0 0  
 
   I-Cell Hastalığı (Mucolipidosis Iı) 0 0  
 
   Kistik Fibrozis 0 0  
 
   Pierre Robin Sendromu 0 0  
 
   Batten Sendromu 0 0  
 
   Gargoylizm Sendromu 0 0  
 
   Sturge Weber Sendromu 0 0  
 
   Talasemi - Akdeniz Anemisi (Thalassemi) 0 0  
 
   West Sendromu 0 0  
 
Psikoloji Problemler 3 2
   Bipolar Bozukluk 0 0  
 
   Kişilik Bozuklukları 0 0  
 
   Pasif 0 0  
 
   Şizoid 0 0  
 
   Anksiyete Bozukluklar 0 0  
 
   Depresyon (Ruhsal Çöküntü) 2 0 2010-03-29
[Gizli]: Servikal Distoni.
   Dissosiyatif Bozukluklar (Travma) 0 0  
 
   Saplantılar, Obsesif Kompulsif Bozukluk 0 0  
 
   Sosyal Fobi 0 0  
 
   Şizofreni 0 0  
 
Sosyoloji ve Sosyal Problemler 9 26
   Asosyallik 0 0  
 
   Çocuk Esirgeme Kurumularındaki Çocuklar 4 17 2012-03-09
[Gizli]: işitme engelliler için ku...
   Sosyopati 0 0  
 
   Sokak Çocukları 2 2 2009-05-12
[Gizli]: kader
Spastik Engelliler 10 12
   Als Hastalığı 0 0  
 
   Spastik Tetrapazi 1 1 2008-04-07
[Gizli]: merhaba
Zihinsel Engelliler 176 676
   Angelman Sendromu 0 0  
 
   Bipolar Manik Depressif 6 3 2013-08-09
[Gizli]: bipolarite ve iş hayatı
   Debilite 0 0  
 
   Mental Retardasyon 16 39 2012-02-29
[Gizli]: mental redardasyon
   Mowat Wilson Sendromu 0 0  
 
   West Sendromu (İnfantil Spazm) 0 0  
 
   Asperger Sendromu 1 2 2009-06-10
[Gizli]: asperger ve duyusal bütün...
   Atipik 0 0  
 
   Dandy-Walker Sendromu 0 0  
 
   Down Sendromu 23 78 2015-09-01
[Gizli]: down senromlu oglum için ...
   Epilepsi (Sara Hastalığı) 5 12 2010-06-09
[Gizli]: sara hastaları
   Fenil Ketonüri 0 0  
 
   Frajil X Sendromu 0 0  
 
   Gilles De La Tourette Sendromu 0 0  
 
   Hiperleksi 0 0  
 
   Joubert Sendromu 30 146 2015-07-31
[Gizli]: JOUBERTLİLERE
   Mikrosefali 0 0  
 
   Multipl Skleroz (MS) 1 0 2008-04-21
[Gizli]: MS için SMS kampanyası
   Otistik Engelliler (Otizm) 61 324 2016-08-27
[Gizli]: Özel eğitimci arıyorum
   Reaktif Bağlanma Bozukluğu (RAD) 3 7 2008-09-17
[Gizli]: neler yapabilirim
   Rett Sendromu 2 1 2013-01-29
[Gizli]: rehabilitasyonlarda çalış...
   Robert Sendromu 0 0  
 
   Serebral Palsi - Cerebral Palsy - CP (Beyin Felci) 0 0  
 
   Zihinsel Öğrenme Yetersizliği 4 9 2015-12-10
[Gizli]: sünger baskı beceri analizi
   mmr hastaları 0 0  
 
   Özel Öğrenme Güçlüğü 0 0  
 
   Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 17 46 2016-08-31
[Gizli]: rehabilitasyon merkezinde...
   Görme Engelliler 15 43 2015-03-10
[Gizli]: Görme Engelli Çocuklara O...
   Hemofili 0 0  
 
   İşitme Engelliler 39 190 2015-10-20
[Gizli]: okuma yazmada güçlük yaşa...