Zihin Engelli Çocuklara Etkileşime Dayali Matematik Öğretimi

15-12-2012
   
Yazar
Esra ŞAHİNER
Zihinsel Engelliler Öğretmeni
Fotoğraflar
Kayıt Yok
Videolar
Kayıt Yok
Dosyalar
Kayıt Yok

        Cawley vd.(1978) Etkileşim Ünitesi olarak adlandırdıkları, öğretilecek matematik becerilerinin öğrencinin başarılı yaşantılarına imkân verecek küçük basamaklara bölünmesini, öğretim sürecinin gerçek nesnelerle başlayıp, resimli kartları kullanmaya, matematiksel sembolleri söylemeye ve yazmaya doğru giden bir süreci içeren öğretim modeli geliştirmişlerdir. Bu model öğretmene, çocuklara matematik beceri ve işlemlerini öğretirken kullanacağı çeşitli sunum formatları kullanmalarını sağlarken çocuklara da yanıt verirken kullanacakları değişik yanıt formatları sunmaktadır.

       Etkileşim ünitesi, matematik beceri ve işlemlerin öğretiminde öğretimsel içeriğin ve materyallerin hazırlanıp sunulması için öğretmen – öğrenci ve öğretmen- öğrenci- materyal arasında kurulan etkileşimi içeren ve 16 değişik kombinasyondan oluşan bir öğretim modelidir. Etkileşim ünitesine dayalı olarak düzenlenen öğretim etkinliklerinin özellikle matematikte yer alan temel beceri ve işlemlerin öğretiminde etkili olarak kullanılabilmektedir.

Ayrıca bölme, çarpma, sayıların öğretiminde, eldeli toplama ve basamak değeri öğretiminde, temel toplama ve temel çıkarma işlemlerinde de etkili olarak kullanılabilmektedir.

 

                                                                          ETKİLEŞİM ÜNİTESİ

 

YAP

GÖSTER

SÖYLE

YAZ

Y

A

P

 

Yap - Yap

Göster - Yap

Söyle - Yap

Yaz - Yap

G

Ö

S

T

E

R

 

Yap - Göster

Göster - Göster

Söyle - Göster

Yaz – Göster

S

Ö

Y

L

E

Yap - Söyle

Göster - Söyle

Söyle - Söyle

Yaz – Söyle

Y

A

Z

Yap - Yaz

Göster - Yaz

Söyle - Yaz

Yaz – Yaz

 

          Etkileşim ünitesinde öğretmen, öğrenci ve materyal etkileşimi yatay ve dikey olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır.

          Etkileşimin yatay boyutunu öğretmenin sunusu ile öğrencinin cevapları oluşturmaktadır. Girdi, öğretmenin öğretim sürecinde sergileyeceği değişik sunum biçimlerini içerirken, çıktı da öğretim süreci içinde öğretmen sunumlarının çeşitliliğine karşın öğrenci cevaplarının çeşitliliğini içermektedir.

          Etkileşim ünitesinin dikey boyutunu öğretmenin nesnelerle sunu yaptığı yap, resimli kartlarla sunu yaptığı göster, sözel olarak sunu yaptığı söyle, yazarak ya da yazılı sembolleri kullanarak sunu yaptığı yaz basamakları oluşturmaktadır. Ayrıca yap, göster, söyle, yaz basamaklarının her biri de kendi içinde dört alt basamağa ayrılarak 16 kombinasyon oluşturmaktadır.

 

a)      Yap Basamağı: Yap basamağında öğretmen işlem ya da becerinin öğretimini boncuk, blok, çubuk ve fasulye gibi gerçek nesneleri kullanarak yapar. Buna karşılık öğrenci ise gerçek nesneleri kullanarak yapar, resimleri göstererek, söyleyerek ve yazarak öğretmenin sunumuna cevap verir.

b)      Göster Basamağı: Bu basamakta öğretmen görsel resimleri kullanarak işlem ya da becerinin sunumunu yapar. Öğrenci ise gerçek nesneler kullanıp yaparak, resimleri kullanarak göstererek, söyleyerek ve yazılı materyalleri kullanarak cevap verir.

c)      Söyle Basamağı: Bu basamakta öğretmen sunumunu sözel olarak yapar ve işlemi ya da beceriyi söyleyerek anlatır. Öğrenci ise bu basamağa,  gerçek nesnelerle işlemi yaparak, resimlerden işlemi göstererek, söyleyerek ve yazılı materyaller aracılığı ile cevaplandırır.

d)      Yaz Basamağı: Yaz basamağında öğretmen işlemin ya da becerinin sunumunu yazarak ya da yazılı materyaller üzerinden yapar. Öğrenci bu sunumu, nesneleri kullanıp yaparak, resimlerden göstererek, söyleyerek ve yazılı materyalleri kullanarak ya da yazarak cevaplar.

 

         Etkileşim ünitesi, çok kalabalık öğrencilerden oluşmayan sınıf uygulamalarında öğretmen tarafından öğrenci gruplarının düzenlenmesini öngörür. Öğretmen öğrencilerinin performanslarına göre bir gruba, yap- yap basamağını uygularken diğer bir gruba yaz-yaz basamağını uygulayabilir. Bu da özel eğitim sınıflarındaki performansı birbirinden farklı öğrencilerin grup olarak ders katılmalarını kolaylaştırır.

        Etkileşim ünitesinin değerlendirilmesinde ise öğrencinin her probleme doğru cevap verip veremediğine bakılır, öğrencinin girdi ve çıktı modellerinden hangisinde daha başarılı olduğuna bakılır. Böylece öğrencinin hangi düzeyde sorun yaşadığı belirlenir ve eksik buna göre kapatılır.

Kaynaklar:

Dr. Ahmet Yıkmış, etkileşimi dayalı matematik öğretimi, kök yayıncılık, 2005
Oğuz Gürsel, Ahmet Yıkmış, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 3, 2001

YORUMLAR

Toplam Yorum Yapıldı, ortalama beğeni
Daha Fazla Göster...