Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

Sağlık Kurulu Raporlarındaki Yüzde oranı

Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarında belirtilen iş gücü kaybı oranı %40 ve üzeri olanların ödemesi yapılacağı söylenmektedir.Başka illerde iş gücü kaybı oranı % 40'ın altında olan ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından özel eğitim hizmetlerinden faydalanır raporu verilen çocukların ödemesinin yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım. Bize de bu durumda olan başvuru sahiplerinin mağduriyetini gidermek için,Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarında İşgücü kaybı oranı %40'ın altında olup Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından özel eğitim hizmetlerinden faydalanır raporu verilen çocukların ödemesinin yapılıp yapılmadığını ve neye dayanılarak bu uygulamaların yapıldığını bilen arkadaşların bilgilerini paylaşmasını bekliyorum.Cevabınız için şimdiden teşekkürler. İyi Çalışmalar...
15-09-2006
Belirtilmemiş
Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.
15 Yanıt
Ve bu durum o kadar net ifade edildi ki en sonunda ORGM sağlık bakanlığından resmi görüş talep etti.Ama henüz bununla ilgili bir genelge yayınlanmadı.Bu fatura edilen raporların kimler tarafından incelendiğine dikkat edin.Bu konuya ilçe Milli eğitimler henüz hakim değil.Daha önce düzenlenen sahte raporlar bile SSK dan uzun süre tahsil edilmiş.İleri de geçmişe dönük incelemeler açısından sıkıntı olmasın diye sadece iyi niyetli bir tavsiyedir.Tekrar ifade ediyorum olması gereken sizin söylediğiniz gibi ama bunu başka mercilere anlatmak gerekiyor.
20-09-2006
Belirtilmemiş

Açıklamalarınızın hepsine katılıyorum.Olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum.Böyle olmadığını düşünen ORGM dolayısıyla RAM'lar.%40'ın altı tabii ki değerlendirilir ve raporlandırılır.Ancak Milli eğitim bünyesinde eğitim alır.Söylenen budur.Rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alabilmesi daha doğrusu faturalandırılabilmesi için sağlık kurulu raporu şartı getirildi.Burada RAM %30 ÖZÜR ORANI olan çocukları değerlendirmeye bile almıyor.Bunlar bu dönem yaşadığımız gerçekler.
20-09-2006
Belirtilmemiş

Ayrıca Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği madde 9 ç bendinde; ''Gerektiğinde tıbbi tanılaması ile ilgili sağlık kurulu roporu.'' istenmektedir. Eğitim için degerlendirmesi ile ilgili degil. Eğitim ile ilgili kararı RAM verecektir.
20-09-2006
Belirtilmemiş

Madde de üç farklı cümlecik ve bağlacıyla birbirine bağlanmıştır. 1 Özür oranı %40 olanlar 2 %40'ın üzerinde olanlar 3 özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişiler. Buradan benim anladığım özür oranı %40 ve üzeri olanlar faydalanabiliyor. %40'ın altında olup özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerde MEB'e müracaat ediyor. Kaldı ki mahkemelik bir durum olursa konuyla ilgili diğer mevzuata bakılacaktır. Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi özür grubu olarak belirtilen alanın oranı %20. Mahkeme tabiki bunuda dikkate almakdurumundadır. Ben bir sakınca görmüyorum ve %40 altına da RAM'dan rapor alıyorum, ücretinide MEB'den.
20-09-2006
Belirtilmemiş

sağlık kurulu raporu yönt. madde 9 (7) (7) Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler için verilecek raporlarda; ayrıntılı teşhis ile tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ve raporun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka yazılır. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı % 40 ve üzerinde bulunanlar ve özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilmek isteyen kişiler, kendilerine düzenlenen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile il milli eğitim müdürlüklerine başvururlar.
20-09-2006
Belirtilmemiş

Ortak Bağlaçlar: Hem kelimeleri, hem de cümleleri bağlayabilen bağlaçlardır. Ortak bağlaçların çeşitleri şunlardır: Sıralama Bağlacı (ve) : Eş görevli kelimeleri ve birbirini izleyen cümleleri bağlar. Ali ve Ayşe derslerine çok iyi çalışır. / Sabah erkenden kalktım ve okula gittim. Eş Değerlik Bağlaçları (ya da, veya, yahut, veyahut): Bu parayı Ali ya da Ahmet alsın. / Çarşıdan kitap yahut dergi alalım. Yineleme Biçimli Bağlaçlar (Ya...ya, gerek...gerek, da...da, ister...ister, hem...hem, ha...ha, ama...ama, ne...ne) : İster gel, ister gelme / Hem geziyor hem canı sıkılıyor / Sınıftan ya Ahmet’i ya Murat’ı çağır.
20-09-2006
Belirtilmemiş

Öncelikle VE BAĞLACINI ele alalım. aşağıdaki alıntıyı inceleyelim. Bağlaçlar Eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir. Üç çeşittir: Kelime Bağlacı : Sadece kelimeleri bağlar. Cümleleri bağlayamaz. Türkçe’de kelime bağlacı “ile” dir. Ali ile Ayşe okula gittiler. “İle” bağlacı “ve” bağlacının yerine kullanılabilir; fakat “ve” bağlacı hem kelimeleri, hem cümleleri bağlarken “ile” bağlacı sadece kelimeleri bağlayabilir. Ali ile Ayşe gitti. / Ali ve Ayşe gitti. Cümle Bağlaçları : Sadece cümleleri bağlayabilen bağlaçlardır. Bu bağlaçlar kelimeleri bağlayamaz. Başlıcaları şunlardır: Ama, fakat, ancak, lâkin, yalnız, halbuki, varsayalım, diyelim, çünkü, mademki, madem, değil mi ki, ola ki, oysa, hiç olmazsa, hiç değilse, hoş, bununla birlikte, kaldı ki, ne var ki, şu var ki, yeter ki, nedir ki, gerçi, her ne kadar..
20-09-2006
Belirtilmemiş

Mevzuat ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporunda ki ifade hakkında görüş belirtmemişsiniz.Esas ilgili ifade orada.
19-09-2006
Belirtilmemiş

Problemimiz yine konuya yeterince hakim olmayan yetkililer anlaşılan. Ama mevcut mevzuatı incelersek %40 altını alabileceğimiz gözüküyor.
19-09-2006
Belirtilmemiş

28 temmuzda Ankara'da Türkiye genelindeki tüm rehabilitasyon merkezlerinin katıldığı toplantıda bu konu Özel öğretim kurumları genel müd. tarafından çok net olarak dile getirildi.Bu bizim yorumumuz değil.Hatta bu konu orada tartışıldı ancak maalesef bu şekilde olması gerektiği söylendi.Sanırım bu konu henüz bir çok kurum ve RAM'lar tarafından bilinmiyor.Umarım sizin söylediğiniz gibidir.Ancak son zamanlarda çok artan rehabilitasyon merkezlerinin hata yapmasını bekleyenler için dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum.Hepsi o kadar.
19-09-2006
Belirtilmemiş

DEVAM: b) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda tüm vücut fonksiyonları kaybı % 40 ın altında olan ve özel eğitim değerlendirme kurulunca destek eğitim alması uygun görülen çocuklar için ise yalnızca “destek eğitim alması uygundur.” ifadesinin, bulunması, ayırt edici olması ve özürlü bireyler için eğitim giderlerinin ödenmesinde karşılaşılabilecek sorunların önlenmesi bakımından gerekli görülmektedir.'' b fıkrasından da anlaşılacagı üzere %40 altını alabiliyoruz. Biz bu şekilde rapor da aldık. Burada gayet açık %40 altına rapor düzenlenmesinde ve ücretinin alınmasında hiç bir mahzur yoktur.
19-09-2006
Belirtilmemiş

Yukarıda yazıma devamla; Avcılar Şifa'nın Belirttiği genelgede özürlü sağlık kurulu raporundaki özür oranına göre özel eğitim değerlendirme kurulu raporuna yazılacak ibareler üzerinde durulmuştur. Aşağıdaki alıntıya göre; ''a) İlgi (c) de kayıtlı Yönetmeliğe göre; Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda tüm vücut fonksiyonları kaybı % 40 ve üstünde olan çocuklar için “Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda özürlü olduğu tespit edilmiş olup destek eğitim alması uygundur.” ifadesinin,
19-09-2006
Belirtilmemiş

Biz Bilecik'te herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Kaldı ki böyle bir uygulama varsa Özel Öğrenme Bozuklukları ve Dikkat Eksikliği ve Hiperakivite'li bireyler özürlü kabul edilecek ancak eğitim verilemeyecek mi. Özürlülerle ilgili her mevzuatta (SHÇEK, MEB Vd.) Özel Öğrenme Bozuklukları ve Dikkat Eksikliği ve Hiperakivite özür grubu olarak geçmektedir. MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde ayrı ayrı tanımları verilmiştir. Hiç bir yerde de başaka bir özürle birlikte olursa eğitim verilebilir diye bir ibare geçmemektedir. Özürlüler için sağlık kurulu rapor yönetmeliğinde de her iki özür grubunun güç kaybı oranıda %20'dir. % 40 şartının bu durumda bir dayanağı olmaması gerekir.
19-09-2006
Belirtilmemiş

Aslında Sağlık bakanlığı ve ÖZİDA bu uygulamanın yanlış olduğunu dile getirdi.Burada herşeyden önce özürü bu şekilde sınıflandırmak özürlüler kanuna aykırı.Ama bu uygulamaya hiç kimse tepki göstermedi.Ve bu nedenle uygulama net.Ram'lar %40 altındaki özürlülere rapor bile düzenlemiyor.“Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda özürlü olduğu tespit edilmiş olup destek eğitim alması uygundur.” ifadesinin olmaığı raporlar için ödeme yapılmayacak.Şu anki kargaşa da alan varsa bile ileride sıkıntı yaşayabilir.
18-09-2006
Belirtilmemiş

Bugün için yapılan uygulama maalesef bu şekilde.Bu uygulamanın dayanağı ise M.E.B Özel eğitim reh.ve danışma hizmetleri genel müd.17-07-2006 tarihli genelgesidir.Bir gün önce yani 16-06-2006 tarihinde çıkan özürlü sağlık kurulu rap hakkındaki yönetmelite geçen ''Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı % 40 ve üzerinde bulunanlar ve özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilmek isteyen kişiler, kendilerine düzenlenen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile il milli eğitim müdürlüklerine başvururlar.''cümlesini orgm böyle yorumlamış.Bu cümlede ki ve bağlacı ne kadar kritik.
18-09-2006
Belirtilmemiş

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

  • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
  • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır

21 yıllık birikim ve tecrübeyi içeren EÇOP ile tüm işlemlerinizi hızlıca yapın!

İş Arayanlar

iş arayan 626 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Dün

İrem E.
Eğitim Koordinatörü

Bugün

Merve K.
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Bugün

Fatma Z. Y.
Psikolog

Bugün

Rabia A.
Çocuk Gelişimcisi

Dün

Kevser Y.
Uzman Öğretici

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.