Soru-Cevap

Soru-Cevap Formu

Raporlardan alınan 70 ytl

   Diyarbakırda devlet hastanesi engelli çocuklar için hazırlanan zeka testi için 21 ytl,heyet raporu için 50 ytl almaktadır.Bu uygulama acaba sadece Diyarbakır da mı? yoksa yutrt genelinde yeni başlayan bir uygulama mı? Düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Acaba haksızlık mı yapılıyor?
27-10-2005
Belirtilmemiş
Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.
10 Yanıt
Konyadayım ama hiç duymadım ve bu ay içinde yeni rapor alan öğrencimizdede alınmamış.
20-01-2007
Belirtilmemiş

20-01-2007
Belirtilmemiş

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

(Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı)

SAYI   :  B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-10649-277821                                                     A n k a r a

KONU :  Engelli Vatandaşlarımız                                                                                        12.04.2005

G E N E L   Y A Z I

                  Ülke nüfusu içinde sayıları yaklaşık yüzde 10’ları bulan engelli insanlarımızın, daha rahat ve huzurlu bir hayat sürmesini sağlamak, Kurumumuz hizmetlerine erişimlerini ve yararlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla; Kurum taşra birimlerinin Kısa Vadeli Sigortalar Servislerinde yürütülen (Sağlık karnesi, geçici işgöremezlik ödeneği, vaziyet kartı gibi) işlemler ile ilgili olarak bu insanlarımıza sıra bekletilmeksizin öncelik tanınmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılması ve gerekli önlemlerin alınması hususunda,,

                  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

                            Dr.Özkan DALBAY                               Sait ERSOY
                         Genel Müdür Yardımcısı V.                        Genel Müdür
                                                                                          Kurum Başkanı V.

DAĞITIM:

GEREĞİ İÇİN:                                                     BİLGİ:

-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına                       -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

-Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına           

-Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve

 Taşra Teşkilatına

03-01-2006
Belirtilmemiş

Neden buyuk yazı yazdı anlamadım özur dılerım

03-01-2006
Belirtilmemiş

SAYI    : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-24-39-404016                  A n k a r a

KONU : Özürlü Çocuklara Verilecek  Sağlık Kurulu                    23 Mayıs 2005

             Raporları

                                         G  E  N  E  L    Y  A Z  I

Bilindiği gibi, 18.3.1998 tarihli, 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığınca özürlülere sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarının listesi ve yeni sağlık kuruluşlarının ilave edilmesine ve bazı isimlerinin değiştirilmesine ilişkin tebliğe göre özürlülere sağlık kurulu raporu vermeye yetkili kuruluşların isimleri Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığınca bugüne kadar değişik tarihlerde çıkarılan genel yazıları ile tüm birimlerimize duyurulmakta idi.

Diğer taraftan, “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 6.1.2005 tarihli, 5283 sayılı Kanun” 19.1.2005 tarihli, 25705 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan Kanunun 9’ncu maddesinde “Mevzuatta bu Kanunla Bakanlığa devredilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait sağlık birimlerine yapılan atıflar, Bakanlığa ait sağlık birimlerine ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılmış sayılır.”ifadesi yer almaktadır.

Öte yandan, 506 sayılı Kanunun Ek 37’nci maddesi uyarınca özürlü çocukların gelişim ve eğitimine ilişkin yardımların yapılabilmesi için gerekli olan sağlık kurulu raporlarının hangi sağlık tesislerince düzenleneceği hususunda 10.05.2005 tarihli, 25811 sayılı Resmi Gazete’de, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır.

Buna göre, özürlü çocukların gelişim ve eğitimine ilişkin yardımların yapılabilmesi için, anılan yönetmelik gereğince ekte listesi yer alan yetkili sağlık kuruluşlarınca özürlü sağlık kurulu raporu verilmiş olması ve yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş olan bu raporların da anılan yönetmelikte belirlenen esaslara uygun içerik ve formatta olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.

                                        Dr. Özkan DALBAY                       Sait ERSOY

                                         Genel Müdür Yardımcısı V.           Genel Müdür

                                                                                               Kurum Başkan V.

EK: 1 : Yetkili Yeni Sağlık Kuruluşları Listesi

DAĞITIM:

GEREĞİ İÇİN:                                                      BİLGİ:

-SSK Başkanlığı Sigorta ve Sağlık İşleri          -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

 Genel Müdürlüklerine Bağlı Merkez ve          - Sağlık Bakanlığına

 Taşra Ünitelerine

03-01-2006
Belirtilmemiş

SAYI    : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-24-39-404016                  A n k a r a

KONU : Özürlü Çocuklara Verilecek  Sağlık Kurulu                    23 Mayıs 2005

             Raporları

                                         G  E  N  E  L    Y  A Z  I

Bilindiği gibi, 18.3.1998 tarihli, 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığınca özürlülere sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarının listesi ve yeni sağlık kuruluşlarının ilave edilmesine ve bazı isimlerinin değiştirilmesine ilişkin tebliğe göre özürlülere sağlık kurulu raporu vermeye yetkili kuruluşların isimleri Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığınca bugüne kadar değişik tarihlerde çıkarılan genel yazıları ile tüm birimlerimize duyurulmakta idi.

Diğer taraftan, “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 6.1.2005 tarihli, 5283 sayılı Kanun” 19.1.2005 tarihli, 25705 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan Kanunun 9’ncu maddesinde “Mevzuatta bu Kanunla Bakanlığa devredilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait sağlık birimlerine yapılan atıflar, Bakanlığa ait sağlık birimlerine ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılmış sayılır.”ifadesi yer almaktadır.

Öte yandan, 506 sayılı Kanunun Ek 37’nci maddesi uyarınca özürlü çocukların gelişim ve eğitimine ilişkin yardımların yapılabilmesi için gerekli olan sağlık kurulu raporlarının hangi sağlık tesislerince düzenleneceği hususunda 10.05.2005 tarihli, 25811 sayılı Resmi Gazete’de, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır.

Buna göre, özürlü çocukların gelişim ve eğitimine ilişkin yardımların yapılabilmesi için, anılan yönetmelik gereğince ekte listesi yer alan yetkili sağlık kuruluşlarınca özürlü sağlık kurulu raporu verilmiş olması ve yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş olan bu raporların da anılan yönetmelikte belirlenen esaslara uygun içerik ve formatta olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.

                                        Dr. Özkan DALBAY                       Sait ERSOY

                                         Genel Müdür Yardımcısı V.           Genel Müdür

                                                                                               Kurum Başkan V.

EK: 1 : Yetkili Yeni Sağlık Kuruluşları Listesi

DAĞITIM:

GEREĞİ İÇİN:                                                      BİLGİ:

-SSK Başkanlığı Sigorta ve Sağlık İşleri          -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

 Genel Müdürlüklerine Bağlı Merkez ve          - Sağlık Bakanlığına

 Taşra Ünitelerine

03-01-2006
Belirtilmemiş

Merhaba konya devlet hastanelerınde saglık kurulu ıcın alınan mıktarlar 2004yılında kaldırıldı ılgılenenlerın dıkkatıne.......

29-12-2005
Belirtilmemiş

BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDE 70 YTL. YE RAPOR ALABİLİYORSANIZ BEN BUNA RAZIYIM .RAPOR ALABİLECEK HASTANE BULMAKTA ZORLANIYORUM.KİMİ ÇOCUK PSİKİYATRİSTİM YOK DİYOR. KİMİ DE 15-18 YAŞ GRUBUNA VERİYORUM DİYOR. CİDDİ BİR ÇIKMAZDAYIM. İYİ BAYRAMLAR DİLERİM.

AYLA BARAN

31-10-2005
Belirtilmemiş

Özel İzçem 'e teşekkürler.
28-10-2005
Belirtilmemiş

    Geçen yıl sağlık bakanlığı, özürlü bireylerin resmi hastanelerden aldığı sağlık kurulu raporlardan ücret alınmaması ile ilgili bir yazı yayınlandı.Bu yazının tarih ve sayısını bulursam sizlere bildirmeye çalışırım.İyi çalışmalar dilğiyle.

 

27-10-2005
Belirtilmemiş

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

 • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
 • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır
Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Kullanıcı Görüşleri...
Yenilenen EÇOP'u Denediniz mi?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
ÜCRETSİZ demoyu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • E-fatura entegrasyonu
 • Web tabanlı (mobil uyumlu) veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri alma ve aktarımı
 • Tüm formların otomatik hazırlanması
 • Yılsonu değerlerlendirme işlemlerinin tek tuşla yapılması
 • Faturaların otomatik üretilmesi ve hatasız MEBBİS'e aktarılması
 • Online teknik destek imkanı
 • Pratik ders yazılabilmesi
Eleman mı Arıyorsunuz?

Çalışanınız sizi yüzüstü bıraktı, ortada mı kaldınız?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...