Ocak ayı faturası i

Ocak ayı faturası i

Ocak ayı faturası i

 Ocak ayının faturalarını mentis te sistem açılmadığı icin  giremedik  acaba sistem ne zaman  açılır    yâda fatura gecikmeli kesilcek  acaba ogrenebilir miyim

07-02-2018
Cennet AKINCI
Özel Eğitim Öğretmeni
Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.
1 Yanıt

Bir görüşe göre fatura onayları 7-9 şubat tarihleri arasında eski ücretten kesilecek daha sonra fark faturası kesilecek deniyor. ama onaylama şu an yine yapılamıyor... "Ders saati ücreti alınamadığından fatura girişleri yapılamamaktadır." Diyor Mebbis

diger bir görüşe görede bekleyip 9 şubatta fiyat açıklanıp kesmek.

bence beklemek daha dogru gözüküyor. fark faturası ile uğraşmazsınız. Biraz sabır...

Şu şekilde de yapılablir Faturaları kesmeden MEB isteyene kadar bekletilerek onaylayıp fiyat güncellediginde kesilebilir. Tabii burda sonradan fatura keserken dikkat etmek gerekecek farklı fatura no ile kesmemek gerekecek.

Eçop'ta fiyat guncelleme işlemi ;

"Ayarlar" / "Verilen Hizmetler" ilgili hizmet tıklanır. Sadece "Birim Fiyat" alanı değiştirilerek fiyat güncellenir.

Fark faturası için ;

"Ayarlar" / "Verilen Hizmetler" ilgili hizmet tıklanır. Sadece "Birim Fiyat" alanı değiştirilerek fiyat ayarlanır.

Anamenüde "Faturalar" / "Toplu Fatura Ekle" seçilir açılan pencerede "Mevcut Faturaları Değiştir" pasif yapılır ki yeni fark faturası eklensin.

Bu şekilde hem eski birim fiyat faturası hemde fark faturası eklenmiş olacaktır. 1 öğrenciye 2 fatura kesilmiş olacaktır.

Eçop'ta bir öğrenciye birden fazla fatura kesebilme özelliği mevcut dolayısıyla fark faturası da kesilebilir.

Fatura fiyatlarının guncellenmesi için EÇOP'u kapatıp açıltığınızda fiyatlar güncellenecektir. Eski yaptığınız faturalar varsa silip yeniden eklemeniz yeterli olacaktır.

eski birim fiyattan kesenler iptal edip tekrar yeni birim fiyattan fatura kesebilir.

07-02-2018
Ali ALTAŞ
Diğer

Yorumlar

Teşekkür ederim 

Cennet AKINCI   -   13-02-2018

9 Şubat 2018 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 30327
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 4)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Destek eğitim giderleri
MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur:
a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 TL, grup eğitimi için aylık 153 TL olarak belirlenmiştir.
b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.
c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.
Diğer hususlar
MADDE 4 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ali ALTAŞ   -   6 gün önce

Sorunun yanıtını biliyor musunuz?
Sorunun yanıtını biliyorsanız, lütfen aşağıdaki alanı kullanarak soruyu yanıtlayınız.

 

Soruyu yanıtlarken:

  • Doğrudan soruyu yanıtlayınız, veya soruya verilen diğer yanıtları geliştirecek şekilde yanıt veriniz
  • Yanıtınızda hakaret, küfür veya kanunlara uygun olmayan paylaşımlar bulunmamalıdır. Buna uygun hareket etmeyen üyelerimizin üyelikleri durdurulacaktır

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

İş Arayanlar

iş arayan 1257 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Bugün

Atakan Y.
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Bugün

Salahattin M.
Fizyoterapist

Bugün

Hakan V.
Sosyolog

Bugün

Erdem C.
Fizyoterapist

Bugün

Neslihan A.
Çocuk Gelişimcisi

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Rehabilitasyon.com'daki güncellemeleri ve yenilikleri artık Facebook'dan da takip edebilirsiniz