kızımız sapkın mı?


27-06-2006 |

kızımız sapkın mı?

Soru yanıt bölümünde sorulan sorular yıllardır gazetelerde işlenen günlük kolaycı yaklaşımları çok zorlayabilirler.Kimi zaman inanılması zor sorulardır aslında bu soruların kimileri.İnsanlar içlerinde yaşadıkları sıkıntıdan kurtulmak için bir çare aramaktadır.

Vak'a

Bazen sorular öyle bir hal alır ki rehabilitasyonla ilgili siteler bile yanıtlarını yayımlayamaz hale gelebilirler.Bu sorulardan bir tanesi !' yaşında doğlu bir genç kızımızdır .Soru İstanbulda rehabilitasyon merkezinden gelmektedir.Danışma görevi verilmiş öğretmenimiz şaşkındır."Öğrencim in ailesi onun kız olduğunu söylüyor.Öğrencimin çift cinsiyeti var erkek organı kadınlık organına göre daha gelişmiş, ismi emine ancak öğrenci adının Emin olduğunu söylüyor(isim değiştirilmiştir).Merkezde çalışan kız arkdaşlarımıza cinsel şakalar yapıyor.Dahası çalışırken bize erkek oluduğunu hissettiriyor.Erkek kıyafetleri giymek istiyor ,giysilerde karşı cinsi tercih eden travesti bir yapısı var.Ailesi çok tutucu kızlarının psikolojik tedavi görmesini ve kız olarak kalmasını istiyorlar ne yapabiliriz.?Yaşanan sorun psikolojik sıkıntılar getiren bedensel engel kaynaklı bir sorundur. 

Vak a da gördüğümüz olgu tipik bir hermafrodit öyküsüdür.İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış olgulardandır.Eski yunanda böylesi vak'alara sağlık ve haber,ticaret ve hırsızlık  tanrısı Hermes ile aşk tanrısı Afroditin isimlerinden oluşan Hermafrodit ismi konulmuştur.Cinsel organlardan biri her zaman daha hakimdir.Ancak toplum ona ters bir kimlik giydirdiğinde psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Ailenin erkek olmasını red etmesinin nedenlerinden biri Emin in yeterince erkek görülmemesidir.Kız olduğunda sorunlar daha üstü kapalı gelişebilecektir.Böylesi durumlarda yapalabilicek operasyonlar konusunda tıbbı tahliller ve pisikolojik çalışmalar yapalabilecek kadar önemli bir takım çalışması yapmak gerekir.Bu konuda Prof. Dr. Şükrü Hatun, Kocaeli Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı başkanı görüşlerini şöyle belirtmiştir:;

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

Bir bebek doğduğunda ilk merak edilen "kız mı erkek mi" olduğudur. Doğumu yaptıran sağlık personeli genital bölgesine bakarak bebeğin cinsiyetini kolayca anlayabilir. Dış genital yapıların yeterli ölçüde farklılaşmadığı durumlarda ise bebeğin cinsiyetinden şüpheye düşülür. Bu durumun tıp dilindeki adı "ambiguous genitale" dir. Ambiguous, "birden fazla anlama gelebilen, ne olduğu belirsiz" demektir. Bu nedenle " ambiguous genitale" terimi bazı hekimlerce "şüpheli genitalya" olarak türkçeleştirilmektedir. Şüpheli cinsiyetli bebekler 1/30.000 sıklıkta görülür.


Anne Karnında Cinsel Farklılaşma
Dişi üreme hücresi (ovum) ile erkek üreme hücresinin ( sperm) birleşmesi yaşamın başlangıcıdır. Bu birleşme sırasında her iki hücreden 23 somatik (vücut) kromozomu ve birer cinsiyet kromozumu birleşerek bebeğin genetik yapısını oluşturur. Spermden gelen cinsiyet kromozomu X ise bebek kız, Y ise erkek genotipine sahip olur. Bebek Y kromozomuna (daha doğrusu testis belirleyen gene) sahipse 6-7 haftalar arasında erkek yumurtalıkları (testisler) gelişir. Bundan sonra testislerden salgılanan çeşitli hormonların etkisiyle iç ve dış genital yapı taslakları(ki her iki yöne gelişme potansiyeli taşırlar) erkek yönüne gelişecektir. Dişi yumurtalıklarının (overler) oluşumundan başlayarak kadın iç ve dış genital yapılarının oluşumu ise kendiliğinden (pasif bir süreç sonunda) olmaktadır. Bir başka deyişle cinsel farklılaşmaya temel olan dokular herhangi bir genetik veya hormonal etki ile karşılaşmazlarsa kız yönünde gelişmektedirler. Dolayısıyla cinsel farklılaşmanın doğal yönü kadın yönündedir. İç ve dış genital yapıların farklılaşması 8. haftanın sonunda tamamlanmaktadır hamileliğin 3. Haftası Sonunda Bebek

Hamileliğin 15. Haftası Sonunda Bebek

Hamileliğin 32. Haftası Sonunda Bebek

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.
Kuşkulu Cinsel Görünüm Nasıl Meydana Gelir?
Kız ve erkek bebeklerin iç ve dış cinsel yapıları arasında aynı dokudan köken almaktan kaynaklanan tam bir karşılıklılık vardır. Erkekdeki glans penis, kızlarda klitorisin; penis gövdesi, küçük dudakların; skrotum, (testislerin içinde bulunduğu kese) büyük dudakların karşılığıdır.Dış genital yapılar gelişirken erkeklik hormonları kabarıklıkları belirginleştirmek, açıklıkları kapatmak şeklinde özetlenebilecek bir işlev görürler. Şüpheli cinsel görünüm ile doğan bebeklerde en sık neden Adrenogenital Sendrom adı verilen bir hastalıktır. Bu hastalıkta kız kromozom yapısına ve kız gonadlarına (overler) sahip kız bebekler gebeliğin 7-8 haftaları arasında böbrek üstü bezinden salgılanan erkeklik hormonuna maruz kalmaktadırlar. Bu durumda ( bu arada iç genital yapılar daha önce kız yönünde gelişmesini tamamlamıştır) dış genital yapılar erkek yönüne gelişmekte ve kızla erkek arasında belirsiz bir dış genital yapı oluşmaktadır. Daha seyrek olarak erkek genetik yapısına ve testislere sahip bebeklerde hormon yapımındaki eksiklikliğe bağlı dış genital yapıların erkek yönünde gelişmesini tamamlayamaması da şüpheli cinsel görünüme neden olmaktadır.

Şüpheli cinsel görünümlü bebeklerin çok az bir kısmı hem erkek hem de dişi gonadı taşımaktadır. Bu bebekler "Gerçek Hermafrodit" (çift cinsiyetli) olarak tanımlanmaktadır. Mitolojideki "hermafrodit" kavramına kaynaklık eden bu vakalardır.


Kuşkulu Cinsel Görünümlü Bebekler İçin Ne Yapılabilir?
Şüpheli cinsel görünümü olan bebekler acil tanı ve tedavi girişimi gerektirirler. Acil yaklaşım ihtiyacı hem çocuğun cinsiyetinin bir an önce belirlenmesi gerekliliğinden hem de bu bebeklerde acil tedavi gerektiren bazı hastalıkların olabileceğinden kaynaklanmaktadır. İlk bakışta cinsiyeti konusunda karar verilemeyen bütün bebeklerin ileri inceleme için Çocuk Endokrinolojisi bulunan merkezlere gönderilmesi gereklidir. Bu merkezlerde bir taraftan şüpheli cinsel görünüme neden olan hastalıklar saptanırken diğer taraftan cinsel kimlik tayini için gerekli veriler toplanmaktadır. Şüpheli cinsel görünümü olan bebeklerin büyük bir kısmı kız yumurtalıklarına ve kız iç genital yapılarına sahip bebeklerdir. Bu bebekler kız olarak kabul edilmekte ve dış genital yapılardaki sorunlar çeşitli cerrahi müdahaleler ile giderilmektedir. Şüpheli cinsel görünümü olan bebeklerde en hassas konu cinsiyet tayinidir. Bu karar bazen içinde çocuk endokrinolojisi uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı, genetik uzmanı, çocuk psikiyatrisi uzmanı ve Tıbbi Etik Uzmanının bulunduğu komiteler tarafından verilmektedir. Bu konuyla ilgili en önemli ilke cinsiyet tayininin mümkün olan en kısa sürede yapılmasıdır. (TR.NET SAĞLIK) 

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

Sonuç: 

Buradan Emin için çıkarabileceğimiz sonuç; Emin'in kişiliğine saygı göstermektir.Çünkü Emin artık 17 yaşına gelmiş ve sağlıklı bir erkek yapısı sergilemektedir.Ailenin Emin in cinsel kimliğini kabul etmesi ve onların  eğitilerek ikna edilmesi tek sonuçtur.

  

Tarihte Hermafrodit nedir?

 

Cinsellik ve aşk tanrıçası, tanrıların tanrısı Zeus’un çapkın kızı güzeller güzeli Afrodit, üvey kardeşi hırsızların, habercilerin, tüccarların koruyucu tanrısı Hermes ile sevişince gebe kalmış ve nurtopu gibi bir oğlan doğurmuş.

Ona, baba ve annesinin isimlerini bir arada taşıyan “Hermafrodit” adını vermişler. Dağlarda, bayırlarda, bahçelerde yorulmadan koşan, sıçrayıp hoplayan, bir ceylan kadar zarif ve güzel olan bu körpe, yakışıklı delikanlı, onaltı yaşına gelince çevresini tanımak, gezip görmek için yollara düşmüş. Halikarnas’a kadar gelmiş. Limanın hemen yanında, bugünkü adı Bardakçı Koyu olan yere, “Salmakis Koyu”na ulaşmış. Koy sanki cennetten bir köşe imiş. Küçük, berrak bir gölcük bu koya bambaşka bir güzellik veriyormuş. Gölcüğe şırıl şırıl akan, pırıl pırıl bir de su varmış.


Bu şirin cennet gibi koyda, kendi güzelliğine hayran, uzun saçlı, mavi gözlü “Salmakis” adında bir su perisi yaşarmış. Salmakis gece gündüz çırılçıplak o güzel vücuduyla suya girer çıkarmış. Suya daldığı zaman, su olur akarmış. Günlerden bir gün Hermafrodit, göl kenarındaki rengarenk, mis gibi kokan çiçeklerin arasında dolaşırken, Salmakis ile karşılaşmış. Salmakis delikanlının güzelliğine hayran olmuş, heyecandan dili tutulmuş, çılgına dönmüş. O anda delikanlıya aşık olmuş.
Titreyen bir sesle Hermafrodit’e yaklaşmış, ellerinden tutmuş, gözleri gözlerinde güzel şeyler söylemiş ona. Beraber yaşamayı teklif etmiş.

Genç, toy ve çekingen delikanlı; utanmış, sıkılmış, kızarmış, sesini çıkarmadan hemen oracıktan uzaklaşmış. Serinlemek ve biraz da heyecanını giderip, rahatlamak için bir palmiyenin altına oturmuş. Biraz dinlendikten sonra soyunmuş, çırıl çıplak gölcüğün serin sularında yüzmeye başlamış.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

Salmakis de bir sakız ağacının altında gizlendiği mis kokulu ıtırların arasından delikanlının tüm hareketlerini sevgi ve arzu ateşiyle yanıp tutuşarak seyretmiş. Bu ilahi güzelliğe bir an önce kavuşabilmek için, yerinden fırlamış, suya atlamış, kolları ve bacakları ile delikanlıyı sarıp sarmalamış. Eller ellerde, bacaklar bacaklarda, dudaklar dudaklarda kenetlenmiş. Sevginin ve aşkın doruğa ulaştığı iki bedenin bir birlerine sarıldığı bu anda, su perisi Salmakis tanrılara haykırarak yalvarmış: “Ey yüce tanrılar! Ne olur bu yakışıklı delikanlıyı benden ayırmayın, aynı bedende bir can gibiyiz. Hiç bir güç bizi birbirimizden ayırmasın”.

Tanrılar bu yürekten gelen sesi cevapsız bırakmamışlar. Salmakis’in o büyük aşkını, Hermafrodit’in bedeninde birleştirerek ölümsüzleştirmişler. O gün bu gün Hermafrodit, insan vücudunda erkek ve dişi yarımlarının bölünmez bir bütünü, iki cinsli bir mitos olarak dünyamızda yaşamış.(bodrum life net)

                                            sarp bengü www.Blogcu.com/sorrahatla


Yorumlar (4)

[ Üyelere Özel ] 08-01-2007 20:28:30

merhaba

[ Üyelere Özel ] 30-06-2006 09:28:51

bence kendi yorumunuzu hiç katmamışsınız,tamamiyle alıntı.

[ Üyelere Özel ] 28-06-2006 06:22:02

teşekkürler,Sarp Bey
Bizleri unuttunuz sanmıştım...

[ Üyelere Özel ] 27-06-2006 09:45:11

Önemli bir konu teşekkürler.

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

Rehabilitasyon.com Facebook'da...

İş ilanlarını ve diğer güncellemeleri Facebook'dan takip etmek için sayfamızı beğenin:

İş Arayanlar

iş arayan 1992 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Bugün

Güniz A.
Okul Öncesi Öğretmeni

Bugün

Mümine B.
Psikolog

Bugün

Selen N. P.
Psikolog

Bugün

İpek S.
Okul Öncesi Öğretmeni

Bugün

Ezgi Y.
Odyolog

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinizde bir otomasyon programına ihtiyacınız mı var?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
1 Aylık ÜCRETSİZ DEMO'yu hemen indirin ve yükleyin.
  • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
  • Veritabanı sunucu hizmeti
  • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
  • Web tabanlı veya Masaüstü kullanımı
  • MEBBİS otomatik veri aktarımı
  • PKT, KDF ve diğer formların kolayca üretimi
  • Bir yıl ücretsiz teknik destek
Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın.