Nuh'un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi'nden Öğrenci Destek Elemanı "Gölge Öğretmen" Eğitim Programı


19-12-2017 |

Nuh'un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi'nden Öğrenci Destek Elemanı "Gölge Öğretmen" Eğitim Programı

Merkez, Gölge Öğretmen Eğitimi ile gölge öğretmen arayan ailelere destek oluyor ve bu alanda çalışmak isteyenlere istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Gölge öğretmenlik, çocuğun eğitimi ve  sosyal çevreye uyumundan, okul ve aileyle iş birliğine kadar çok yönlü bir çalışma sistemi gerektirmektedir. Bu çok yönlü sistemi başarıyla uygulayabilmek için eğitim alınması, süpervizyon eşliğinde geri bildirimler sunulması şarttır. Eğitimi alan kişi gölge öğretmenin nasıl çalışması gerektiğini öğrenecek, kendisinden beklenenleri yerine getirebilecek donanıma sahip olacaktır.

 • Gölge öğretmen nedir?

 Gölge öğretmen, özel gereksinimi olan çocuklarla okul yıllarında ve/veya çocuğun toplumsal davranışları öğrenebilmesi, hayat şartlarına ve çevreye uyum gösterebilmesi için çalışan bir eğitici/öğretmendir.

Gölge öğretmen, gerek fiziksel gerekse psikolojik gelişiminden dolayı okulda veya toplumda kendi başına anlama, öğrenme veya işlevsel gereksinimleri yerine getiremeyen çocuklara eşlik eder. Çocuğu gölgesi gibi takip eder, gerektiğinde fiziksel ve sözel yardım sunar, bazı durumlarda uygulanan eğitimi çocuğun anlayacağı (görsel ve/veya kendi anlama seviyesine uygun) şekilde uyarlar ve sonuç olarak çocuğu kendi başına eğitim ve yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma getirir.

 • Gölge öğretmenlik eğitimi kimler için uygundur?     

Çocukları seven ve çocuklarla anlaşabilen, sorun çözebilen, her durumda sakinliğini koruyabilen, tutarlı, sabırlı, anlayışlı kişilik özelliklerine sahip; iki ya da dört yıllık üniversite mezunu veya eğitimi devam eden kişilere uygundur.

 • Eğitimin içeriği nedir?

Gölge öğretmen adaylarına tüm spektrum dahili bozukluklar, hiperaktivite, gelişim sorunları, dürtüsellik ve davranış sorunları gibi konularda eğitim verilecek ve bu tip sorunları olan öğrencileri tanıma çalışmaları yapılacaktır. Bu sorunlara sahip çocukların  davranışlarını, okulda karşılaşılan problemleri, bu problemlerle başa çıkma yöntemlerini, aile ile okul arasında köprü olabilme becerilerini, çocukların anlayabileceği şekilde öğretilenleri uyarlama metotlarını gözlemlemek ve bu becerilerini geliştirmek amacıyla vaka ve süpervizyon çalışmaları hayata geçirilecektir.  

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.
 • Eğitimin şekli nedir?           

Gölge Öğretmen Eğitimi, Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışma Merkezi’nde, bu konuda Türkiye ve yurt dışında eğitim almış ve tecrübeye sahip uzman psikologlar tarafından verilecektir.

Eğitim 3 modülden oluşmaktadır: Teorik Bölüm, Uygulama Bölümü ve Süpervizyon süreci. Ayrıca gölge öğretmen adaylarına konulara ilişkin kaynaklar (araştırma makaleleri) de verilecektir.

 1. Modül – Teorik Bölüm: Bu bölümde eğitimin teorik kısmı 4 saat olarak belirlenmiştir ve gölge öğretmenin ihtiyaç duyacağı teorik konular işlenecektir:
 • Çocuk gelişimi hakkında temel bilgiler,
 • Çocuk psikopatolojisi: Otizm ve genel olarak spektrum dahilindeki bozukluklar, genetik sendromlar, öğrenme güçlükleri,
 • Çalışma metotları: İpucunu sunma ve geri çekme, fırsat öğretimi ve pekiştirme sistemleri,
 • Davranış azaltma prosedürleri: Okul ortamında sergilenen olumsuz davranışlarla baş etmenin yolları, uyaran kontrolü sağlama teknikleri ve sistematik şekilde uygulanacak davranış prosedürü uygulaması.
 1. Modül – Uygulama Bölümü: Eğitimin uygulama bölümü 4 saat olarak belirlenmiştir. Bu bölümde, belirlenen vakalar gölge öğretmenlere sunulacak; vaka analizleri ve videolar doğrultusunda eğitim gerçekleşecektir.
 2. Modül – Süpervizyon: Eğitimin supervizyon bölümü  10 saat olarak belirlenmiştir. Eğitimin süpervizyon sürecinde, gölge öğretmen adayları merkez bünyesinde seanslara katılacak ve uygulamalar gerçekleştirecekler. Seans sırasında ve sonrasında geri bildirim ve vaka analizi oturumları yapılacaktır.
 • Eğitim kaç saatlik olacaktır?

Eğitimin toplam teorik ve uygulama bölümleri 8 saat olacak, süpervizyon bölümü ise 10 saat olacaktır.

Öğrencilere verilen eğitimleri(terapileri) MEBBİS"e otomatik aktarın.
 • Eğitimi almanın avantajları nelerdir?

Gölge öğretmenlik, çocuğun eğitimi ve  sosyal çevreye uyumundan okul ve aileyle işbirliğine kadar çok yönlü bir çalışma sistemi gerektirmektedir. Bu çok yönlü sistemi başarıyla uygulayabilmek için eğitim alınması, süpervizyon eşliğinde geri bildirimler sunulması şarttır. Eğitimi alan kişi gölge öğretmenin nasıl çalışması gerektiğini öğrenecek, kendisinden beklenenleri yerine getirebilecek donanıma sahip olacaktır.

Gölge öğretmen belgesine sahip olmak;

- Bu uygulamanın hem teorik hem de pratik olarak eğitimini almak,

- Gölge olunan çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel olarak kanıtlanmış metot ve yöntemleri kullanabilmek,

- Aile ve okul ile profesyonel boyutta işbirliği yapabilmek anlamına gelir.

 • Eğitim ücreti ne kadardır?

Eğitim ücreti 600 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Bu tutar 4 saatlik teorik eğitim, 4 saatlik uygulama eğitimi ve 10 saatlik süpervizyon sürecini kapsamaktadır. Eğitimi başarıyla bitiren ve eğitim belgesi almaya hak kazananlar, Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi’ne “gölge öğretmen” talebinde bulunan ailelere önerilecek ve ailelerle en kısa zamanda buluşmaları sağlanacaktır.Ayrıca gölge öğretmenler, ayda bir 2 saatlik süpervizyona ücretsiz olarak katılabilecek ve bu süpervizyonlarda  karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleriyle ilgili olarak bilgi alabileceklerdir. Sahada yaşanabilecek sorunları gidermek adına, aile- okul ve gölge öğretmen arasında gerekli bilgilendirmeler de Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi tarafından yapılacaktır

 • Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nde Gölge Öğretmen Eğitimini veren uzmanlar kimlerdir?

Merkezde gölge öğretmen eğitimi Uzman Klinik Psikolog Funda Poyraz, Uzman Klinik Psikolog Nihan Doğan, Uzman Nöropsikolog Aysu Karaca, Yaşam Lideri ve Spor Eğitmeni Erkan Poyraz tarafından veriliyor.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.
 • Uzmanların gölge öğretmenlikle ilgili deneyimleri nelerdir?

Funda Poyraz (Uzman Klinik Psikolog)

“2007 yılında Paris Descartes Üniversitesi’nde Psikoloji Lisansını bitirdikten sonra, hem iş hem de staj arayışındayken, karşıma psikoloji öğrencilerini gölge öğretmenliğe ve özel gereksinimli çocukların evlerinde bilişsel remediasyon çalışmalarına hazırlayan bir merkez çıktı. Üniversitenin Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji Laboratuvarına bağlı olan bu merkezde, hocalarımın da desteğiyle işe ve aynı zamanda staja başladım. İlk öğrencim 12 yaşında otizmli, konuşmayan ve sözel / motor tekrarlayıcı davranışları yoğun olan erkek çocuktu. İletişim için Makaton dilini kullanıyordu. Öğrencime hem okul ortamında (özel gereksinimli çocuklara yönelik gündüz bakım evi ve aynı zamanda okul olan bir kuruluş) hem de ev ortamında eşlik ettim. Okul ortamında, 2 yıl boyunca akademik çalışmaların yanı sıra iletişim ve sosyal beceri anlamında destek oldum. Bunun dışında  evde de laboratuvarda süpervizörümle gerçekleştirdiğimdeğerlendirme sonuçlarına göre oluşturduğum Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) üzerinden ilerledim (dil ve etkileşim becerileri, ortak dikkat, zihin kuramı, görsel ve işitsel algı dikkat ve odaklanma, günlük yaşam becerileri). Çalıştığımız süre zarfında, dil konuşma terapisti ile de seanslara katılıp dil çalışmalarını sürdürdüm ve 2009 yılında, öğrencim Makaton dilini bırakıp tamamen sözel ifadelerle hayatına devam etti. Haftada bir kez süpervizörümüzün yönetiminde benim gibi gölgel öğretmenlik yapan öğrencilerle grup olarak süpervizyon toplantıları gerçekleştiriyorduk. Buna paralel olarak farklı çocuklarla da çalışmaya başladım ve devam ettirdim. 2008-2010 yılları arasında 11 yaşında Asperger sendromu tanısı alan bir öğrenciyle sosyal beceri çalışmaları yaptım, 5 yaşında otizmli bir çocukla evde remediasyon seansları sürdürdüm, 13 yaşında otizmli bir çocuğun akademik takibini ve evde destekleme çalışmalarını tamamladım. Bunun yanı sıra haftada bir kez özel gereksinimli çocuklara yönelik ‘iletişim ve sohbet’ atölye/grup çalışmalarını yönettim. 2010 yılında, tüm bu tecrübeler ve süpervizörlerimin değerlendirmesi sonucunda (saha da gözlem, sınav ve raporlama), bu alanda uzmanlık kazanarak, süpervizör unvanını aldım. Aynı yılda, master’ımı tamamlayarak Klinik Psikolog uzmanlığımı kazandım.”   

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

 

Nihan Doğan – Uzman Klinik Psikolog

“2006 yılında gölge öğretmenlik sisteminin ilk uygulayıcılarından olan Enka Okulları’nda gelişimsel geriliği olan 6.sınıf öğrencisinin gölge öğretmeni olarak başladım ve öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini hazırlanmış Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına göre takip ettim. 2006-2013 yılları arasında aynı çocukla çalışmaya devam edip, çocuğun liseden mezun olmasıyla bu görevi sonlandırdım.  2015-2017 yılları arasında otizm tanısı almış bir çocuğun gölge öğretmenliğini yaptım.”

Aysu Karaca – Uzman Nöropsikolog

“Eylül 2013-Haziran 2014 tarihleri arasında Fransa Lyon’da ortaokul derecesinde olan iki otizmli çocuğa gölge öğretmenlik yaptım. İlk öğrenciye haftada 20 saat, ders saatleri içerisinde eşlik ettim. Bu saatler esnasında dikkatini tahtaya, öğretmen tarafından anlatılanlara ve grup içinde yapılacak etkinliklere vermesine yönelik destek sağladım. Ayrıca stereotipik davranışlarını engelleyerek, sınıf ortamında olduğuna dair hatırlatmalar yaptım. Sınıf dışı etkinliklere, örneğin okul sonrası dans etkinliğine katılımını sağladım. Sınıf değiştirirken ve tenefüslerde sosyalleşme amacına yönelik serbest zaman uygulaması gerçekleştirdim. Sene sonu sınavlarına hazırlık ve sunum hazırlama çalışmalarında destek verdim.

İkinci öğrenciyle haftada 6 saat bir arada oldum. Ders saatlerinde dikkatini toparlayamadığı ve yorulduğu anlarda not almasına yardım ettim. Stereotipik davranışı gülme olduğu için sınıf dışına çıkıp sakinleşince sınıfa dönme gibi davranış prosedürleri uyguladım. Sınav günlerinde ise ek süre verilen öğrencimin konsantre olmasına ve kaygısı olmadan sınavı tamamlaması destek verdim. Sınıf öğretmeniyle iletişime geçerek ders saatleri dışında sunum yapabilme imkanı kazanmasına yardım ettim.”  

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

Erkan Poyraz – Yaşam Lideri / Spor Eğitmeni

“Gölge öğretmenliğe 2011 yılında sportif faaliyetlerini 6 aydır takip ettiğim, otizm teşhisi almış 9 yaşında bir çocukla başladım. Çoğunlukla davranış problemleri (saldırganlık, öfke nöbetleri) gösteren bir çocuktu ve okula başlama sürecinde alıştırma dönemimiz oldu. Bir ders saatiyle başlayarak zamanla, davranış problemlerini azaltarak yarım güne kadar okulda geçirilen süreyi arttırdık. Okul çalışmamız sınıfta yapılan çizgi çalışmalarına, sayı takiplerine, harf tanımaya ve sınıf oğretmeninin yönergelerini takip etmeye yönelikti. Bunun yanı sıra sosyal ve iletişim becerileri akranlarıyla çalışıldı (ortak oyun kurma, etkinliklere katılma, paylaşımda bulunma). Okulda ortamında gözlemlediğim eksik becerileri ayrıca bireysel seanslar içerisinde destekleyerek ilerledim. 

2012 yılında ise otizm tanısı almış, yoğun motor ve sözel stereotipleri olan ve davranış problemleri sergileyen (saldırganlık, öfke nöbetleri, kendine zarar verme) 8 yaşında bir çocukla spor eğitimine başladım. Çalışmalarımı özel eğitim uzmanıyla iş birliği içerisinde sürdürerek hem akademik hem de sportif ve yaşamsal becerilerin gelişimini sağladık. Uzman psikolog tarafından haftada 2 gün süpervizyon alarak ön koşul becerileri tamamlandı (problem davranışların azalması, grup çalışmalarına katılım, akademik altyapı) ve okul sürecine başladık. Okulda sınıf öğretmenine öğrencim hakkında gerekli bilgileri aktardım ve sınıfa kolayca entegre olup uyum sağlaması için  grup çalışmaları uyguladım. Bu süre içinde öğrencimin gerek akademik, gerek sosyal ve iletişim becerilerinin arttığını gözlemledim. 

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

Son olarak, 2014-2017 yılları arasında ergenlik döneminin başında olan, otizm belirtileri gösteren üstün yetenekli bir gençle çalıştım. Bireyselleştirilmiş bir program dahilinde, spor, yaşam becerileri ve sosyal/iletişim becerilerinin yanı sıra akademik çalışmalarla da destek oldum. Haftada 2 gün, 2 ders saatiyle başlayan okula gitme süresini haftada 5 gün 3 ders saatine kadar çıkarabildik. Konuşma problemleri sergileyen öğrencim laptop/tablet aracılığıyla iletişim kuruyordu. Sosyal iletişim becerilerini arttırmak amacıyla dil ve konuşma terapistine başvurdum ve süpervizyon aldım. Yaklaşık 1 senelik zaman diliminde, öğrencim temel ihtiyaçlarını 3 kelimelik cümleler kurarak ifade etmeye başladı. Sözel ifadenin artmasıyla birlikte, davranışsal problemler de azalmalar gözlemlendi.”

 

 

 

Fotoğraflar

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

Rehabilitasyon.com Facebook'da...

İş ilanlarını ve diğer güncellemeleri Facebook'dan takip etmek için sayfamızı beğenin:

İş Arayanlar

iş arayan 1977 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Bugün

Emine K. D.
Odyolog

Bugün

Bedii Y.
Psikolog

Bugün

Sümeyya İ.
Psikolog

Bugün

Ayşe C.
Anaokulu Öğretmeni

Bugün

Gülşen K.
Fizyoterapist

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
Rehabilitasyon.com'daki güncellemeleri ve yenilikleri artık Facebook'dan da takip edebilirsiniz
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinizde bir otomasyon programına ihtiyacınız mı var?
Engelli Çocuklar Otomasyon Programı (EÇOP) yenilendi, Demo indirip anında, MEBBİS'den bilgilerinizi yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
1 Aylık ÜCRETSİZ DEMO'yu hemen indirin ve yükleyin.
 • SINIRSIZ Kullanıcı ve Öğrenci
 • Veritabanı sunucu hizmeti
 • Uzak sunucuya otomatik yedekleme
 • Web tabanlı veya Masaüstü kullanımı
 • MEBBİS otomatik veri aktarımı
 • PKT, KDF ve diğer formların kolayca üretimi
 • Bir yıl ücretsiz teknik destek
Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın.