Sosyolog

Sosyolog

Tanım


   "Sosyolog" İnsan toplulukları ve toplumsal kurumların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda edinilen bulguları yorumlayan, önerilerde bulunan ve diğer  meslek elemanları ile işbirliği yapmak suretiyle uygulanmasına katkı  sağlayan personeli ifade eder.

Görevler

-        Tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; insan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini araştırır, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar,
-        Edinilen verileri ve sonuçları, değerlendirir ve yorumlar,
-        Toplumsal sorunları saptar, bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde bulunur,
-        Bilimsel sonuçlar ile sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin eğitimciler, yasa koyucular, planlama uzmanları ve sosyal sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar, sonuçlarını izler.

 

 a. Toplumu, toplumsal ilişkileri, olayları ve toplumsal değişmeleri, insan ilişkilerini, davranışlarını ve etkileşimlerini neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde araştırmak.  

     b. Kurum ile ilgili her türlü olay  ve olguya dair sosyolojik olarak ulusal ve uluslararası örnekler üzerinde çalışıp, içinde bulunulan   toplumsal gerçekliği de göz önüne alarak çözüm önerileri sunmak.

     c. Aile, çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve kadınların sosyal ilişkilerini araştırmak. Bu verilerin çevreye,  sosyal geleneklere, aile, inanç, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara yaklaşımlarına yönelik bilimsel bilgiler  toplamak ve sosyal sorunların çözümü ile görevli meslek elemanlarına ve kurum/ kuruluşlara ulaşmasını  sağlamak.

     d. Kurum tarafından ya da diğer kurum ve kuruluşlarla  işbirliği  içerisinde  gerçekleştirilen sosyal hizmet alanıyla ilgili araştırma, proje ve etkinlik çalışmalarında  görev almak, istatistiki verileri toplamak, sonuçlar hakkındaki önerilerinin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

     e. Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek,  birimde  hazırlanması gereken  çalışma raporlarına katkıda bulunmak

      f. Taşra örgütü birimleri veya merkezdeki diğer birimler tarafından sorulan yazılı sorulara görüş yazısı hazırlamak,

      g. Hizmetlerin sunumu sırasında meydana gelen hukuksal, sosyal ve yönetsel sorunları çözümleyici çalışmalar yapmak,

      h.Teftiş raporlarını değerlendirmek,

      ı. Birimde yapılan çalışmaları planlamak, örgütlemek, eşgüdümlemek ve uygulanmasına yardımcı olmak.

    i. Hizmet kuruluşlarına rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek

    j. Hizmetin düzenlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin mevzuat hazırlamak

    k. İdarenin verdiği mesleğiyle ilgili diğer görevleri yapmak. 

http://www.shcek.gov.tr/sgdb/IcKontrolSistemi/SHEMB/GorevTanimlari/EM_GT_09_Sosyolog.doc

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Sosyolog olmak isteyenlerin;
-        Üst düzeyde akademik yetenek düzeyine,
-        Sözel akıl yürütme yeteneğine sahip,
-        Toplumsal olaylara meraklı,
-        Araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan, gözlemci,
-        Olaylar arasında bağlantılar kurabilen,
-        Başkaları ile iyi iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sosyologlar gözlem ve incelemelerini alanda, elde ettikleri bulguların değerlendirmesini ise büroda yaparlar. Çalışmalarında insanlarla etkileşim halindedirler. Sayısal bulgularını bilgisayar ortamında değerlendirirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Sosyologlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Adalet Bakanlığı,SHÇEK gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bu meslekte çalışan bayanların oranı fazladır. Sosyologların iş bulma olanakları genişlemeye başlamaktadır.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı edebiyat ve fen-edebiyat fakülteleri "Sosyoloji" bölümlerinde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puan almak gerekmektedir

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Meslek eğitimi 4 yıldır. Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanı sıra ; Kurumlar Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş, Küçük Gruplar Sosyolojisi, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Türkiye’nin Toplumsal yapısı, Aile Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Türkiye Sosyoloji Tarihi ve Araştırmaları, Kent Sosyolojisi, Ekonomik Sosyoloji, Organizasyon Prensipleri, Hukuk ve Suç Sosyolojisi, Sosyoloji Semineri ve Araştırmaları, Özel Öğretim Yöntemleri, Değişim Sosyolojisi, Sosyolojide Yöntem ve Tartışmaları, Türk Sosyologları ve Eserleri, Endüstri Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri gibi temel dersler okutulur.

Meslekte İlerleme

-        Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde akademik kariyer yapmak isterlerse, araştırma görevlisi olarak göreve başlayabilir, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
-        Sosyologlar, genel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji veya sosyometri alanlarından birinde çalışmalarına ağırlık verebilirler. Aile, suçluluk, nüfus bilimi, endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşimi, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk  sosyolojisi gibi konularda uzmanlaşabilirler.
-        Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzman, danışman ve araştırmacı kadrolarında veya yönetici kademelerinde yer alabilirler.
BENZER MESLEKLER: Sosyal psikologluk, sosyal antropologluk, sosyal çalışmacılık.    

Burs, Kredi ve Ücret Durumu

-        Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. (Kredi ve Yurtlar Kurumu vb.)
-        Fen-edebiyat ve edebiyat fakülteleri sosyoloji bölümü mezunları işe  başladıklarında, kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde, Devlet Memurları Kanunu'na dayanılarak hükümet tarafından belirlenen ücreti (asgari ücretin yaklaşık iki katı), özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise asgari ücretin yaklaşık üç katı ücreti alabilmektedirler. Uzmanlık alanları, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.

Diğer

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
İş Arayanlar

iş arayan 1264 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Dün

Gül H. K.
Fizyoterapist

Dün

Selvet A.
Odyolog

Dün

Kübra A.
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni

2 gün önce

Pınar N. A. Ç.
Okul Öncesi Öğretmeni

2 gün önce

Tarık Ç.
Diğer