Fizik Öğretmeni

Fizik Öğretmeni

Tanım

Çalıştığı eğitim kurumunda,  öğrencilere fizik ile  ilgili eğitim veren kişidir.

Görevler

Fizik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Fizik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, 
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Fizik öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Fizik öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Matematiğe, fen bilimlerine ve özellikle fiziğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
-Fizik genellikle zor bir ders olarak bilindiği için öğretmen öncelikle bu ön yagıyı öğrencilerinden silmelidir.
-Derste yapılanları gerçek anlamda anlayıp anlamadığı kontrol edilmelidir.
-Fizik öğretmanleri derslerini üstün körü değil öğrenci anlayıncaya kadar anlatmalıdır.
-Öğrnenciler anlamadığı takdirde bile onlara ılımlı yaklaşmalıdır. Aksi halde öğrenci derste anlamaz.fiziğe karşı bir nefret duyar ve bu öss ye gireceği için yaşamını büyük ölçüde etkiler.

kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Fizik öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar, görevini genellikle ayakta  yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

- Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullar ile dershanelerde,
- Fizik Öğretmeni olarak çalışırlar.
- Ayrıca ilköğretim okullarında Fen Bilgisi derslerine girebilirler.
           Fizik öğretmenleri, dershanelerde çalışabilir, özel dersler verebilirler

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin ''Fizik Öğretmenliği'' bölümlerinde yapılmaktadır.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Fizik Öğretmenliği” lisans programı için Yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fizik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.
Eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılır.
Eğitim süresince:
Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Beden  Eğitimi  gibi genel kültür derslerinin yanı sıra; Genel Matematik, Genel Kimya, Fizik I (Mekanik ve Laboratuarı), Elektronik ve Laboratuar, Fizik II, Diferansiyel Denklemler, Fizik III (Dalgalar), Elektromagnetik Teori, İstatistik Fizik, Fizik IV (Isı ve Termodinamik), Fizikte Matematik Yöntemler, Kuantum Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Çekirdek Fiziği, Deney Kurma ve Geliştirme, Fizikte Öğretim Yöntemleri, Katıhal Fiziği,  Bilgisayar Programlama gibi meslek derslerini alırlar.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Meslekte İlerleme

- Çalıştıkları okullarda veya Bakanlık bünyesinde idari kademelere yükselebilirler
-  5 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.
- MEB'ca açılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.

Burs, Kredi ve Ücret Durumu

- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar  Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından ve kurumun yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.
- Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

- Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
- Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Diğer

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmadı
Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuz büyüyor, ekstra yeni personele mi ihtiyacınız oldu?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.