Fermuar Açma ve Kapama Becerisi Öğretim Programı


14-04-2008 |

Fermuar Açma ve Kapama Becerisi Öğretim Programı

FERMUAR AÇMA VE KAPAMA BECERİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Öğrencinin Kimlik bilgileri:

Adı-soyadı  :

Sınıfı :

Yaşı  : 6

Önkoşul Beceriler:

 • - Öğrenci, bir nesneyi tutar, bırakır, iter, çeker.
 • - Öğrenci, kendisine verilen it, çek, tut, bırak gibi yönergeleri yerine getirir.
 • - Öğrenci, gösterilen bir beceriyi taklit eder.

Öğrenci için öncelikli becerilerden birisi fermuar açma ve kapama becerisidir. Öğrenci öz-bakım becerilerinden; bağısız olarak kulpsuz bardaktan sıvı içebilmekte, bağımsız olarak kaşıkla yemek yiyebilmektedir. Cırt-cırtlı ayakkabısını ve fermuarlı botunu giyebilmektedir. Bağımsız olarak beli lastikli pantolonunu giyebilmektedir. Fakat fermuar kapamayı ve açmayı gerektiren giysilerini giyerken fermuarını açıp kapayamamaktadır. Öğrencinin giyinme becerilerinde bağımsızlaşabilmesi için fermuar açma ve kapama becerisinin öğretimi uygun görülmüştür.

FERMUAR AÇMA BECERİ ANALİZİ

 1. Öğrenci fermuarın kulpuna sol elini uzatır.
 2. Öğrenci fermuarın kulpunu sol eliyle tutar.
 3. Öğrenci fermuarın kulpunun sağ tarafından sağ eliyle tutar.
 4. Öğrenci sol elini aşağı doğru indirerek fermuarın kulpunu, fermuarın sonuna kadar iter.
 5. Öğrenci, sağ elini bırakır.
 6. Öğrenci, sağ eliyle fermuarın kulpunun içine geçen kısmı tutar.
 7. Öğrenci, sağ elini yukarı doğru kaldırarak fermuarın geçirme yerini kulpundan çıkarır.
 8. Öğrenci ellerini bırakır.

FERMUAR KAPAMA BECERİ ANALİZİ

 1. Öğrenci sol eliyle fermuarın kulpunu tutar.
 2. Öğrenci sağ eliyle fermuarın geçirme yerini tutar.
 3. Öğrenci, sağ ve sol elini bir birine yaklaştırır.
 4. Öğrenci fermuarın kulpunu geçirme yerinin altına (geçirme yeri yuvasına geçecek şekilde ) getirir.
 5. Öğrenci, fermuarın geçirme yerini fermuarın kulpunun yuvasına yerleştirir.
 6. Öğrenci sağ elini aşağı doğru iterek geçirme yerini kulpun yuvasına sokar.
 7. Öğrenci sol elini yukarı doğru çekerek fermuarın kulpunu, fermuarın sonuna kadar çeker.
 8. Öğrenci ellerini bırakır.

FERMUAR AÇMA BECERİSİNİN PERFORMANSINI ALMAK İÇİN ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

Uygulamacının adı soyadı:

Öğrencinin adı soyadı:

Başlama düzeyi için kullanılan yöntem: Çok fırsat yöntemi

Bekleme süresi: 5 saniye

Ölçüt: % 100

Araç-gereç: Öğrencinin boyuna uygun fermuarlı hırka

Ortam: Sınıf

BİLDİRİMLER

ÖLÇÜT

OTURUMLAR

   

1. Öğrenci fermuarın kulpuna sol elini uzatır.

% 100

   

2. Öğrenci fermuarın kulpunu sol eliyle tutar.

% 100

   

3. Öğrenci fermuarın kulpunun sağ tarafından sağ eliyle tutar.

% 100

   

4. Öğrenci sol elini aşağı doğru indirerek fermuarın kulpunu, fermuarın sonuna kadar iter.

% 100

   

5. Öğrenci, sağ elini bırakır.

% 100

   

6. Öğrenci, sağ eliyle fermuarın kulpunun içine geçen kısmı tutar.

% 100

   

7. Öğrenci, sağ elini yukarı doğru kaldırarak fermuarın geçirme yerini kulpundan çıkarır.

% 100

   

8. Öğrenci ellerini bırakır.

% 100

   

Doğru tepki yüzdesi

    

Yanlış tepki yüzdesi

    

FERMUAR KAPAMA BECERİSİNİN PERFORMANSINI ALMAK İÇİN ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST

Uygulamacının adı soyadı:

Öğrencinin adı soyadı:

Başlama düzeyi için kullanılan yöntem: Çok fırsat yöntemi

Bekleme süresi: 5 saniye

Ölçüt: % 100

Araç-gereç: Öğrencinin boyuna uygun fermuarlı hırka

Ortam: Sınıf

BİLDİRİMLER

ÖLÇÜT

OTURUMLAR

   

1. Öğrenci sol eliyle fermuarın kulpunu tutar.

% 100

   

2. Öğrenci sağ eliyle fermuarın geçirme yerini tutar.

% 100

   

3. Öğrenci, sağ ve sol elini bir birine yaklaştırır.

% 100

   

4. Öğrenci fermuarın kulpunu geçirme yerinin altına (geçirme yeri yuvasına geçecek şekilde ) getirir.

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

% 100

   

5. Öğrenci, fermuarın geçirme yerini fermuarın kulpunun yuvasına yerleştirir.

% 100

   

6. Öğrenci sağ elini aşağı doğru iterek geçirme yerini kulpun yuvasına sokar.

% 100

   

7. Öğrenci sol elini yukarı doğru çekerek fermuarın kulpunu, fermuarın sonuna kadar çeker.

% 100

   

8. Öğrenci ellerini bırakır.

% 100

   

Doğru tepki yüzdesi

    

Yanlış tepki yüzdesi

    

Çok Fırsat Yöntemine Göre Değerlendirme:

Fermuar açma-kapama beceri analizinden yararlanılarak ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlanır. Beceri analizi basamakları ölçü aracının bildirimler bölümünü oluşturur. Ölçüt olarak % 100 benimsenir. Öğrencinin performans düzeyinin belirlenmesinden önce ortam düzenlenir. Öğrencinin performans düzeyini belirlemede kullanılacak materyaller ortamda hazır bulundurulur. Öğretmen, çocuğun karşında durur. Ölçüt bağımlı ölçü aracı, öğrencinin özeliklerine göre masada öğretmenin önünde bulunabileceği gibi, masanın altında bir bölmede veya öğretmenin kucağında da bulunabilir. Öğrenciye beceri yönergesi "fermuarını aç" verilir. Öğrencinin beceriyi gerçekleştirmesi için 5 saniye beklenir. Öğrenci basamağı bağımsız olarak yaparsa basamağın karşısına artı (+) konulur. Öğrenci basamağı yanlış yaparsa ya da yapamazsa, öğretmen öğrenciye hiçbir şey söylemeden basamağı kendisi yapar. Basamağın karşısına eksi (-) konur. Sonraki basamak için 5 saniye beklenir. Öğrenci yaparsa basamağın karşısına artı (+) konulur. Öğrenci basamağı yanlış yaparsa ya da yapamazsa, basamağı öğretmen yapar ve basamağın karşısına eksi (-) konulur. Beceri analizi tamamlanıncaya kadar bu şekilde performans alınır.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

Fermuar kapama becerisi içinde aynı süreç izlenir.

(Yapılan değerlendirmeler sonucunda, öğrencinin fermuar açma becerisinin % 62,5'ini; fermuar kapama becerisinin % 37,5'ini bağımsız olarak yaptığı varsayılarak amaçlar yazılmıştır.)

AMAÇLAR

Uzun Dönemli Amaç:

Öğrenci, giymiş olduğu montunun fermuarını bağımsız olarak açar ve kapar.

Kısa Dönemli Amaç 1. Öğrenci, fermuarını aç yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 100 doğrulukla montunun fermuarını açar.

Öğretimsel amaçlar:

 1. Öğrenci, fermuarını aç yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 75 doğrulukla montunun fermuarını açar.
 2. Öğrenci, fermuarını aç yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 87,5 doğrulukla montunun fermuarını açar.
 3. Öğrenci, fermuarını aç yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 100 doğrulukla montunun fermuarını açar.

Kısa Dönemli Amaç 2. Öğrenci, fermuarını kapat yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 100 doğrulukla montunun fermuarını kapar.

Öğretimsel amaçlar:

 1. Öğrenci, fermuarını kapat yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 50 doğrulukla montunun fermuarını kapar.
 2. Öğrenci, fermuarını kapat yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 62,5 doğrulukla montunun fermuarını kapar.
 3. Öğrenci, fermuarını kapat yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 75 doğrulukla montunun fermuarını kapar.
 4. Öğrenci, fermuarını kapat yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 87,5 doğrulukla montunun fermuarını kapar.
 5. Öğrenci, fermuarını kapat yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 100 doğrulukla montunun fermuarını kapar.

Öğretim zamanı ve ortamı: Öğretim haftada 2 gün yemek saati olan 10.00-10.30 saatleri arasında öğrenci yemeğini yedikten sonra bireysel çalışma odasında yapılacaktır.

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

Değerlendirme oturumları ve zamanı: Değerlendirme verileri öğretim esnasında değerlendirme formuna işlenecektir.

Genelleme oturumları ve zamanı: Fermuar açma becerisinin genellemesi sabah öğrenci okula geldiğinde montunu veya hırkasını çıkarırken; fermuar kapama becerisinin genellemesi ise öğrenci öğlen eve giderken montunu veya hırkasını giyerken yapılacaktır.

Öğretim araçları: Öğretim öğrencinin boyuna uygun fermuarlı mont ile yapılacaktır.

Değerlendirme araçları: Öğretimi yapılan becerinin değerlendirmesi öğretim aracı ile yapılacaktır.

Genelleme araçları: Genelleme aşamasında öğrencinin günlük hayatta giydiği fermuarlı mont ve hırka kullanılacaktır

Öğretimde kullanılacak pekiştireçler: Öğretimde sosyal pekiştireçler ve etkinlik pekiştireçleri kullanılacaktır.

Etkinlik pekiştireçleri:

Bisiklete binme

Top oynama

Oyuncakla oynama

Sosyal pekiştireçler:

Aferin

Çok güzel

Harikasın

Pekiştirme tarifesi: Sosyal pekiştireçler öğretim esnasında, etkinlik pekiştireçleri ise öğretim sonunda kullanılacaktır.

Öğretim esnasında öğrencinin tüm istendik davranışları anında sosyal pekiştireçlerle (aferin çok güzel yaptın, harikasın fermuarı çok güzel açtın.....gibi) pekiştirilecektir. Öğretim sonunda ise öğrenci istediği bir oyuncakla 5 dakika oynayabilecek, bisiklete binebilecek veya öğretmeniyle top oynayabilecektir.

Öğretim yöntemi: Öğretim, sabit bekleme süreli öğretim yöntemiyle yapılacaktır.

Öğretim tüm basamakların bir arada öğretimi yöntemine göre yapılacaktır.

Bekleme süresi: 5 saniye

Kullanılacak ipuçları: Öğretim esnasında kısmi fiziksel ipucu, model ipucu ve sözel ipucu kullanılacaktır.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

İpuçlarının nasıl kullanılacağı: Öğretime kısmi fiziksel yardımla başlanacak, daha sonra model ipucu ve sözel ipucu kullanılacaktır.

Bir ipucundan diğerine geçiş ölçütü: Öğrenci öğretimi yapılan ipucu ile üç gün üst üste doğru performans sergilediğinde bir sonraki ipucuna geçilecektir.

İzleme: Öğretim bittikten sonra haftada bir kez düzenli olarak izleme verisi toplamak amacıyla değerlendirme yapılacaktır. Öğrenciye fermuarını aç yönergesi verilir. Öğrencinin doğru yaptığı basamaklar pekiştirilir veri kayıt formuna ( + ) olarak işaretlenir. Öğrencinin yapamadığı basamaklar ise öğrenciye hiçbir tepkide bulunulmadan veri kayıt formuna ( - ) olarak işaretlenir. Bu uygulama ard arada 3 oturum kararlı veri elde edilinceye kadar devam ettirilir.

Genelleme: Becerini öğretiminden sonra becerinin başka ortamlarda, başka araçlarla ve başka kişilerle yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla genelleme verisi elde edilmek üzere değerlendirme yapılacaktır. Öğrenciye fermuarını aç yönergesi verilir. Öğrencinin doğru yaptığı basamaklar pekiştirilir veri kayıt formuna ( + ) olarak işaretlenir. Öğrencinin yapamadığı basamaklar ise öğrenciye hiçbir tepkide bulunulmadan veri kayıt formuna ( - ) olarak işaretlenir. Bu uygulama art arada 3 oturum kararlı veri elde edilinceye kadar devam ettirilir.

ÖRNEK ÖĞRETİM OTURUMU

Öğretimsel amaç: Öğrenci, fermuarını kapat yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek % 50 doğrulukla montunun fermuarını kapar.

Ayırdedici uyaran: Fermuarını kapat

Etkili ipuçları: Kısmi fiziksel ipucu

Örnek öğretim oturumu: Öğretmen öğrenciye fermuar açmayı ve fermuar kapatmayı öğreneceklerini söyler ve öğrenciyle beraber bireysel çalışma odasına gider. Öğretmen öğrenciyi karşısına alır. Öğretim yapılacak olan montu öğrenciye göstererek şimdi bu montu giyeceksin ve fermuarını kapatıp açacağız der. Öğretmen öğrenciye kendisinin söylediklerini yaparsa çalışma sonunda istediği bir oyuncakla oynayabileceğini söyler.

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

Öğretmen öğrenciye montunu verir ve giyinmesini söyler. Öğrenci montunu giydikten sonra öğrenciye beceri yönergesini (fermuarını kapat) verir. Öğrencinin ilk basamağını gerçekleştirmesi için 5 saniye bekler. Öğrenci basamağı doğru olarak yaparsa öğrenciyi pekiştirir ve diğer basamağı gerçekleştirmesi için yine beş saniye bekler. Öğrenci basamağı yapamaz ya da yanlış yaparsa öğrenciye kısmi fiziksel ipucu sunarak öğrencinin beceri basamağını yapmasını sağlar ve sonraki basamağı yapmasını söyler ve 5 saniye bekler. Beceri analizindeki tüm basamaklar bitene kadar aynı şekilde öğretime devam edilir.

Öğrenci fermuarını kapattıktan sonra fermuar açma becerisinin öğretimine başlanır. Öğretmen öğrenciye fermuarını aç yönergesini verir. Fermuar açma becerisinin öğretimi de fermuar kapama becerisinin öğretimi gibi yapılır.

Diğer ipuçları düzeyinde çalışırken de aynı şekilde öğretim yapılır. Sadece ipucu değiştirilir.

FERMUAR KAPAMA BECERİSİ ÖĞRETİM VERİ TOPLAMA FORMU

Uygulamacının adı soyadı:

Öğrencinin adı soyadı:

Bekleme süresi: 5 saniye

Ölçüt: % 100

Araç-gereç: Öğrencinin boyuna uygun fermuarlı mont

Ortam: Bireysel öğretim odası

BİLDİRİMLER

ÖLÇÜT

OTURUMLAR

   

1. Öğrenci sol eliyle fermuarın kulpunu tutar.

    

2. Öğrenci sağ eliyle fermuarın geçirme yerini tutar.

    

3. Öğrenci, sağ ve sol elini bir birine yaklaştırır.

    

4. Öğrenci fermuarın kulpunu geçirme yerinin altına (geçirme yeri yuvasına geçecek şekilde ) getirir.

    

5. Öğrenci, fermuarın geçirme yerini fermuarın kulpunun yuvasına yerleştirir.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.
    

6. Öğrenci sağ elini aşağı doğru iterek geçirme yerini kulpun yuvasına sokar.

    

7. Öğrenci sol elini yukarı doğru çekerek fermuarın kulpunu, fermuarın sonuna kadar çeker.

    

8. Öğrenci ellerini bırakır.

    

Doğru tepki yüzdesi

    

Yanlış tepki yüzdesi

    

FERMUAR AÇMA BECERİSİ ÖĞRETİM VERİ TOPLAMA FORMU

Uygulamacının adı soyadı:

Öğrencinin adı soyadı:

Bekleme süresi: 5 saniye

Ölçüt: % 100

Araç-gereç: Öğrencinin boyuna uygun fermuarlı mont

Ortam: Bireysel çalışma odası

BİLDİRİMLER

ÖLÇÜT

OTURUMLAR

   

1. Öğrenci fermuarın kulpuna sol elini uzatır.

    

2. Öğrenci fermuarın kulpunu sol eliyle tutar.

    

3. Öğrenci fermuarın kulpunun sağ tarafından sağ eliyle tutar.

    

4. Öğrenci sol elini aşağı doğru indirerek fermuarın kulpunu, fermuarın sonuna kadar iter.

    

5. Öğrenci, sağ elini bırakır.

    

6. Öğrenci, sağ eliyle fermuarın kulpunun içine geçen kısmı tutar.

    

7. Öğrenci, sağ elini yukarı doğru kaldırarak fermuarın geçirme yerini kulpundan çıkarır.

    

8. Öğrenci ellerini bırakır.

    

Doğru tepki yüzdesi

    

Yanlış tepki yüzdesi

    

Yorumlar (3)

[ Üyelere Özel ] 19-04-2008 14:24:36

elinize sağlık

[ Üyelere Özel ] 15-04-2008 23:41:36

programı iyi okursanız veri toplama formunda ölçütün % 100 olduğunu görürsünüz amaçları okuyunca siz ne anladınız bilmiyorum ama beceri basamakları gayet açık okuyan anlayabilir diye düşünüyorum.

[ Üyelere Özel ] 15-04-2008 13:46:00

beceri öğretimi yapılırken ölçüt sabit tutulur. %100 olarak belirlenir genelde.amaç yazımında ise ifadeler ve amaç yazımı açık net ve kesinlik bildirmelidir.öbt formu da çoklu fırsat yöntemine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

Eleman mı Arıyorsunuz?

Kurumunuz büyüyor, ekstra yeni personele mi ihtiyacınız oldu?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen bir iş ilanı ver, gelen başvuruları incele, birkaç görüşme yap ve uzmanla çalışmaya başla. Hepsi bu...

Kurumunuza ait program, modül sınırlamalarını siz değil, otomasyonunuz takip etsin.

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
İş mi Arıyorsunuz?

İşinizden memnun değil, daha iyi bir iş mi arıyorsunuz?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen özgeçmişini doldur ve "İş Arıyorum" ilanı ver, kurumlar seni arasın. Hepsi bu...