Az Maliyetli ,Pahalı ve Tartışılır Eğitimin Tek Adresi :Rehabilitasyon Merkezleri


24-12-2008 |

Az Maliyetli ,Pahalı ve Tartışılır Eğitimin Tek Adresi :Rehabilitasyon Merkezleri

Rehabilitasyon merkezleri hiç süphesiz son on yılın ülkemizdeki en önemli eğitim hizmetlerinden biri. Okul öncesi eğitimin hala güdük kaldığı  ve dünyanın en az okullaşma oranları ile ilerleyemediği ülkemizde  böylesi  gelişmiş rehabilitasyon merkezi sistemine sahip olmamız bir yanı ile sevindirici

Elbette akla gelen devletin sübvansiyonu ile rehabilitasyon merkezlerimizin gelişmişliği. Ne ki  bu gelişimi irdelemezden önce ülkenin okul öncesi eğitim sisteminin yerleşmemiş sistemleşmemiş olmasını dışlayamayız.

Okul öncesi eğitim bir yandan halkın eğitim geleneğini, eğitim anlayışını, çocuğa bakış açısını, çocuk bakımını sistemleştirmesi ile önemliyken öğretim ve eğitim anlayışının da temelidir.Yine de okullarda hazırlık sınıflarının önceki yıllara göre giderek artması sevindiricidir ancak kinder- garden biçimi bağımsız anaokullarının yeri eğitim bilimde farklı öneme sahiptir .

Devletin okul öncesi eğitimde vermediği parasal desteğin rehabilitasyon merkezlerine verilmesi ise yazımızın esas irdeleme konusudur.

Devlet rehabilitasyon merkezlerine ayda 400 liraya yakın bir ücret vermektedir, bu ücret grup eğitimleri nin ve bireysel eğitimin çeşitli merkezlerde farklı uygulanması ile 10 seans ortalama ele alındığında seans başına yaklaşık 40 lira gibi bir ücrettir.İşte asıl irdeleyeceğimiz konu budur.

Anadolu da canını dişine takan nitelikli eğtimcilerimizin özel rehabilitasyon merkezlerinde bir yanıyla halk eğitimi verdiklerini RAM ların her zaman olumsuz yanlarını görsek de aile danışmanlığı yaparak verdikleri hizmetleri elbette küçümsemek olası değildir.

Ne ki rehabilitasyon merkezlerine sürekli devam ederek "benim çocuğum üç yıldır gidiyor yeşili öğrenemedi daire nin ötesine geçilmedi yakınmalarından özel öğretmenlere gitme gereksinimi kalkmış değil.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

Özel bölgelerde rehabilitasyon merkezlerine ek ücret ödenmesi gerçeği yadsınamaz

Hastahanelerin pediatri şeflerinin mafiamatic örgütlenmelerle dev rehabilitasyon merkezleri kurmaları bir gerçektir

Ramlarda bulunan devlet memurlarının önemli bir kısmının paravan şirketlerle rehabilitasyon merkezleri açtıkları bir gerçektir

Çünkü ödenen rakkamlar Türkiyede hiç bir eğitim kurumuna ödenmediği kadar fazladır girdileri ile düşük olan bir sektöre ödenmektedir.

Eğitimin en emek yoğun ve duygusal platformu  en kaygan alanlarından biri olan rehabilitasyon alanında elbette isteyen, özel ders ücreti vererek "özel" eğitime gidecektir.

Çeşitli psikolojik danışma merkezleri ,özel çalışan psikologlar rehabilitasyonun devletin destek vermediği bu alanında çalışmaktadır.

Ram'ların yöneticilerinin,   üniversite  nörologlarının ,profösörlerin zorunlu yönlendirdiği rehabilatsyon merkezleriyle  mesleğinde özel çalışan vergi mükellefi uzman  meslek grubu haksız rekabet içindedir.

Özel kurumlarda yaşam hala sürebilmektedr Çünkü veliler paraları ile aldıkları eğitimi denetlemekte eğer sonuç almazlarsa özel derse devam etmemektedir.

Yani devletin desteklemediği alanda giderek artan bir taleple le karşılaşılması ilginçtir.

Özel,devletin desteklemediği eğitim kuruluşları milli eğtime bağlı değildir,, çalışanlarının hepsi ehliyetli uzmanlardır.psikolojik danışma merkezi adı altında çalışırlar vergilerini öderler ancak tek denetmenleri çocuklarının üstüne titreyen velilerdir,ki bu velilerin çoğunluğunun raporu olmasına karşın rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alma yerine özel dersi tercih etmelerinin nedeni eğitimsizlik ya da aşırı para harcama isteği olarak düşünülemez.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.
Böyle yerlerde çalışan insanlar ortalama 70 lira saat ücreti ile çalışarak hayatlarını idame ettirmeğe çalışırlar 70 lira saat ücreti özel bir kurum için düşük bir ücrettir Çünkü rehebilitasyon merkezleri veliden ücret talep etmeyen  büyük rakiptir .

Kısa yoldan konuya girdiğimizde hiçbir özel eğitim merkezinde otistik bir çocuğa "oğlunuza namaz kıldırarak otizmine yardımcı olacağız "denmez,dense de kimse gelmez ,kimsenin gözleri saatlerinde değildir.

Çünkü en çok günde iki çocuk alabilirler Oysa rehabilitasyon merkezlerinde  işin uzmanı olmayabilen biri günde 8 saat ders verir yani yaklaşık 320 lira kurumun kasasına bırakır. Özel eğitim merkezlerinde eğitimciler günde 320 lire alıp bunun yüzde yirmibeşini de vergi olarak ödeseler bile çok kazançlı olurlar.

Kısacası rehabilitasyon merkezlerinde halk saati 40 lira gibi ücretle çoğunlukla istediği eğitimi alamaz,  özel eğitimcilere para yetiştirmeye çalışırken rehebilitasyon merkezlerindeki eğitimciler de aylık 2bin lirayı bulmayan maaşlarle en az sekiz saat çalışma durumundadır.

Ortalama bir sonuçla baktığımızda devlet kendi desteklediği yerlerin denetimini yapacağım kaygısıyla bir yandan iyi çalışan rehabalitasyon merkezlerinin eğitimini engellemektidir

-Rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapist ler uzman hekimler denetiminde çalışmadıkları için denetim dışı kalmış ve beden eğitiminin kurumlarda yerleşmesi tamamen bireysel insiyatife bırakılmıştır.

Denetim dışı hatta çoğu deneyimsiz fizyoterapistler rehabilitasyon merkezlerinin astronomik kazanan kaymak tabakasını oluşturmuşlar,beden eğitimi öğretmlenlerini rakip görerek ve eğitimi neredeyse kurum kapısından almamamaya and içerek kurumların ağalık düzenini kurmuşlardır.

Öğrenciye verilen eğitim modüllerinin sınır kontrolü otomatik yapın.

Normal koşullarda bir fizyotrepistin kendi özel yerini açması için bir fizik tedavi  uzmanı hekimle birlikte çalışması gerekmektedir ancak rehabilitasyon merkezlerinde denetimleri ilkokul öğretmenleri ni denetleyen sıradan eğitim müfettişleri  tarafından yapılmaktadır,Yani denetimsizdirler

-Rehabilitasyon merkezlerindeki ölçme değerlendirme koşulları  ve eğitim kalitesini ölçme zaafiyeti oluşmuştur

Rehabilitasyon merkezlerine ödenen ücret karşılığında  alınması gereken eğitim verimi,özel  eğitimin  doğası gereği bireye göre büyük farklılıklar oluşturduğundan merkezi denetim mümkün değildir ve kurumun eğitim kalitesini denetleyecek PDR servisi her yerde kurumlaşmamıştır  ve  denetim kontrolü çok zor bir merkeziyitçilikle sağlanmaya başlanmıştır.

Rehebilitasyon. com un önemli bir hizmeti  olan istatistiklerde beden eğitimi eksikliği yüzde 73

eğitimde kalite artışın isteği yüzde 17 yolsuzluk oranı 34 giderleri azlatma kaygısı 28  kısacası toplam hoşnutsuzluk 79

kurumlarda pdr gereksinimi yüzde 58

olarak belirtilmiştir

Sonuç:

Ülkemizde eğitimde önemli bir atılım olarak sayılan rehabilitasyon merkezlerinde merkezi denetim eksikliği eğitim formasyonlu psikolog PDR ve nitelikli eğitimciler merkezi otorite tarafından kayıt altına alınmadığından ve meslek odaları bulunmadığurdan devlet yardımından yararlanamamaktadır ve tamamen veli denetimindedir

Rehabilitasyon merkezleri ders saat ücreti gözönüne alındığında ülkemizin en pahalı eğitim hizmeti veren kurumlarıdır.Devlet eğitim kalitesini ölçemediği kurumlara nakdi yardım yapar hale gelmiştir.Denetimi çoktan beridir elinden kaçırmış durumdadır.

Okul öncesi eğitim kurumları bu ücretin dörtte birini alsalar günde sekiz saatten günde 80 lra ve işgünü sayısı 20 gün olarak ele alınsa aylık rakkam 1600 liradır ve bu rakkam bugun pahalı bir kolej de bile çok kez alınmamaktadır.

Performans Takip Formu (PKT) eğitmenleriniz internet üzerinden girsin, siz sadece çıktıları alın.

Kısacası ülkemizde en pahalı satılan ve en az maliyetli eğitim  hizmitinin tek adresi rehabilitasyon merkezleridir.

www.blogcu.com/otism

Yorumlar (4)

[ Üyelere Özel ] 13-01-2010 22:43:06

kurunun yanında yaşında yandığı anlardandır sanırsam..tesadüf okudum yazınızı...ve rehabilitasyonda çalışan pek çok eğitimcinin emeğine pervasızca dil uzattığınızı düşünüyorum.Ben hem okul sahibiyim hemde bir öğretmen dışarda neler oluyor bizdlerde biliyoruz..bu mesleğin bu sektörün kimlere kaldığını nasıl rantlar döndüğünü fakat bu işini yapanlara saygısızlık konuşmalarınızda tenzih ederek konuşmanızı tavsiye ederim.okulum,çalışan öğretmenlerim ve kendi adıma sizi kınıyorumm..

[ Üyelere Özel ] 05-10-2009 02:03:56

özlettin kendini sayın hocam,hocam bu ülkedeki gerçekleri dile getirdiğiniz için sonsuz teşekürler.sevgi ve saygılar.....

[ Üyelere Özel ] 29-12-2008 00:00:53

Kabalığımı mazur görünüz ama seçtiğiniz örneklemlerin tutatsızlıkları yüzünden ( para ile eğitim arasında kurulan orantı, sarf edilen emeğe saygısızlık, engelli ailelerin suistamaline kadar dayanan üslubunuz vs.) yazınıza, bu alanda çalışan bir uzman olarak katılabilmem mümkün değildir! Saygılarımla!

[ Üyelere Özel ] 26-12-2008 21:47:49

Merhaba uzun yıldır özel eğitimde çalışan bir psikolojik danışman olarak bu denli bir yazıyı kaleme almış olmanıza sevindim. Bu tür çalışma ve yazılarınızı kısa bir süre sonra yayına girecek sitemde beklerim sizi hocam. Ayrıca sizi kaynak göstererek blog milliyete yazınızı koydum bilginize Korkmaz İSLAMOĞLU Rehabilitasyon sahipleri grubu yöneticisi Blog Milliyet Yazarı

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Psikolojik Danışman Ve Rehber Öğretmen

İş mi Arıyorsunuz?

Başka bir şehire taşınmayı düşünüyor, iş mi arıyorsunuz?

Artık bunları dert etmeyin! Hemen özgeçmişini doldur ve "İş Arıyorum" ilanı ver, kurumlar seni arasın. Hepsi bu...

Öğrenci ve Veli bilgilerinin kolayca takip edin.

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.
İş Arayanlar

iş arayan 1264 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

2 gün önce

Sedanur İ.
Özel Eğitim Öğretmeni

Dün

Elif K.
Okul Öncesi Öğretmeni

Dün

Çisem D. K.
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimcisi

Dün

Beyza Y.
Fizyoterapist

2 gün önce

Ezgi A.
Çocuk Gelişim Ve Eğitim Uzmanı