Artık Zihinsel Engelli Bireylerinde Kitap Ve Materyalleri Var


02-04-2010 |

Artık Zihinsel Engelli Bireylerinde Kitap Ve Materyalleri Var

Ülkemizde özel eğitim çok yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple yaşanılan pekçok sıkıntılar bulunmaktadır. Özel eğitim mezunları sayısının yetersiz olması, alan dışından kişilerin özel eğitimde istihdam edilmesi ve özel eğitime yönelik yayınların, eğitim kitapları ile materyallerin azlığı en önemli sorunlardan birkaçıdır. 

Genel olarak özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin gereksinimlerini önceliğine alarak hazırlanan ders kitap ile eğitim materyallerinin bulunmadığını görmekteyiz. Oysaki ilköğretim, ana okulu gibi alanlarda pek çok kaynak kitap ve ders kitapları bulunmaktadır. Gerek uzmanların gerekse engelli bireylerin ve ailelerin ihityaçlarını karşılayacak kitaplar yok denecek kadar az sayıdadır. Bunun sebebi olarak özel eğitimin çok genç bir alan olmasını gösterebiliriz.

Eğitim kitapları özel eğitim alanına yeni başlayan arkadaşlar için önemli olmaktadır. Çünkü; 2 -3 haftalık eğitimlerle özel eğitim sertifikası ile çalışmaya başlayanlar zihinsel engelli bireylerle çalışma yapacakları konuları belirlemekte zorluk yaşamaktadırlar. Özel eğitime gerkesinimi olan bireylere yönelik hazırlanan kitaplar ile hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar hem de çocuklarla derslerini daha etkili ve verimli yapabilmeleri mümkündür.

Özel eğitimde kullanılan materyal çok önemli olmaktadır. Engelli bireylere sunulan uyaranlar görsel olarak dikkat çekici ve ilgi uyandırabilcek nitelikte olmalıdır. Sunumların işitsel, görsel pekçok uyaranı içermesi gerekir. Etkili öğretim için kullanılan kitap, materyal ve cdlerin özel gereksinimli çokların öğrenme özelliklerine göre hazırlanmalıdır. Bu özelliklere sahip eğitim materyallerini kendi imkanlarımız ile yapmak hem zor olmakta hem de çok fazla vakit harcanmaktadır. Ayrıca; öğretim materyalleri ile ödev kağıtları çocuklar için görsel olarak ilgi çekici olmamaktadır.

Bireysellleştirilmş Eğitim Proğramını(BEP) kolayca hazırlayın.

ARTIK ÖZEL EĞİTİME YÖNELİK YAYIN YAPAN BİR YAYINEVİ BULUNMAKTADIR. VANİLYA OKUL ÖNCESİ Yayınevindeki etkinlik kitapları ve eğitim materyalleri hazırlanırken engelli bireylerin öğrenme özelliklerine vle konuların öğretim sırasına uygundur. özel eğitim setleri engelli bireylerin çantalarında taşıyabilecekleri ders kitapları şekilde hazırlanmıştır. her gelişim alanına ve seviyeye göre oluşturulmuştur. Ayrıca; eğitim materyalleri özel eğitimde kullanılan yöntem ve teknikleri temel almıştır. Açık anlatım ile basamaklandırılmış yönteme göre hazırlanmıştır. Bu ürünler NİSAN ayından itibaren piyasada olacaklardır. Bu güzel haberi özel eğitimde alanında çalışan arkadaşlarla ve ailelerle paylaşmak istedim.

Saygılarımla ....

 

Yorumlar (6)

[ Üyelere Özel ] 28-07-2010 12:56:12

vanilya yayıncılığı kutlarım çok faydalı çalışmalarınızdan dolayı. özel eğitim alanında kitap ve materyal yetersizdi. engelli çocuklarla okuma yazma öğretiminde kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır. öğrencinin öğrenme düzeyine en uygun yöntem ile okuma yazma öğretimi yapılır. ben sizin fiş yöntemi ile olan okuyalım yazalım setini kullandım ve gerçektende çok faydalandığım bir kitap. Ses temelli cümle yöntemine görede okuma yazma seti yayınevinde bulunuyor. Her iki yöntem ilede okuma yazma setlerinin bulunması çok güzel olmuş. ses temelli cümle yönteminde ise; kaynaştırma öğrencileri ile uygulanması gerekiyor. kaynaştırma öğrencileri henüz ön koşul becerilere hazır olmadan başlanır ise çok zorlanılıyor. ilk önce birbirine çok yakın sesler veriliyor. "r", "l", "n" çok yakın sesler ard arda verildiği için öğrenci çok zorlanıyor. hele birde eğik el yazısı ilede yazmaya çalışıyor ve yanlış birleştirme yapıyor. ayrıca ses temelli cümle yönteminin dışında ilk sesli haflerin verilmesi ile de uygulanan parçadan bütüne yöntemi var. Bu yöntemde ses temelli cümle yönteminden farklılık gösteriyor. Önce sesli harfler veriliyor. sesli sessiz harf birleşimiden yeni heceler oluşturuluyor sessiz sesli hece birleşimi yapılıyor bu hecelerden yeni kelime ve cümleler oluşturularak yeni sessiz harf vermeye devam ediliyor. ve önce sert sessiz harflerden başlanıyor. yani ses temelli cümle yönteminde çok farklı olan parçadan bütüne yöntemleride var... milli eğitiminde kullanılanda ise harf gruplarına göre öğretim yapılmakta. sonuçta bu tartışmalar çok gereksiz. öğrenci hangi yöntem ile okuma yazmayı kolay öğreniyor ise o yöntem ile çalışılmalıdır.

[ Üyelere Özel ] 27-07-2010 16:34:10

Sanırım kardeşimiz yayın evinin adını vererek " Vanilya Okul Öncesi Eğitim Ve Yayıncılık " kendi reklamını yapmış. Yayın evinin internet sitesinde okuma- yazma ve matematik öğretimi ile ilgili bölümü açtığınızda öğretimin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler içermektedir. Okuma yazmada iki tür yöntem açıklaması yapilmıştır. 1. Bütünden parçaya yani tümdengelim metodu. " Fiş ile öğretim. " 2. Parçadan bütüne yani tümevarım metodu. Kardeşimiz bunu ikiye ayırmış. 1. Ses temelli cümle metodu ile. 2. Ses tanıtım yöntemi ile. Ses tanıtım yönteminde öğrenciye sesi tanıttıktan sonra hece, kelime ve cümle yazdırılmıyor mu? Tabiki yazdırılıyor. Tümevarım metodu " ses temelli okuma yazmadır" Adı üstünde parçadan bütüne doğru gidersiniz. Bu metodu ikiye ayırıp birbirinden farklıymış gibi gösteremez-siniz. Sesi tanıtır, seslerden hece, hecelerden kelime, kelimelerden cümleler oluşturursunuz, Öğrenilen cümlelerden kısada olsa metin oluşturup, öğrenciye okutur yazdırırsınız. Bütünden parçaya "tümdengelim" metodunun yararları yazılmış alt alta. Aynen yazıyorum. 1. Anlamlı okumayı sağlıyor. 2. Okuma daha hızlı oluyor. 3. Okuma-yazma daha kısa sürede öğreniliyor. 4. Zeka düzeyi daha düşük olan çocuklarda etkili oluyor. Bu yazılanlar doğru ise neden ses temelli okuma yazma öğretimine geçildi. Çünkü çok başarılı olmadığı için. Fiş yönteminde en erken okuma yazma mart-nisan ayıdır. Asla okuma yazma fiş yöntemi ile daha kısa sürede öğrenilmez. Bu yöntem sadece öğretmene kolaylıktır, yorulmazsınız. Bir fiş cümlesini öğrenci ezbere yazana kadar ikinci bir cümle veremezsiniz. O zaman zarfında siz hiç bir şey yapmadadan yerinizde oturur, öğrenci aynı cümleyi sayfalarca yazar. Ses temelli okuma yazma öğretimi yasalaşmadan önce, fiş yöntemi uygulanırken ses temelli yöntemde uygulanıyordu. Nedeni öğretmenler öğrencilerine okuma yazmayı daha çabuk öğrettikleri için. Fişler sınıfa o dönemde müfredata uyma zorunluluğu olduğu için asılıyordu. Dördüncü maddede zeka düzeyi daha düşük olan cocuklarda etkili olduğundan bahsedilmiş. Olması mümkün değil. Çünkü fiş temelli öğretimde öğrenci 30-35 fiş cümlesini, o cümlelerin kelimelerini ve hecelerini ezbere bilmek zorundadır. Zeka düzeyi düşük olan yavrularımız ön(kısa) bellekten, arka(uzun) belleğe bilgi aktarmada zorluk yaşarken o kadar cümleyi, kelimeyi, heceyi nasıl ezberleyecek sormak isterim. Bu metod belki iç dünyaları anlaşılmayan alıcı dilleri olup, ifade edici dilleri olmayan otistik öğrencilere uygulanabilir. O öğretimde aslında tam olarak fiş yöntemi sayılmaz. Nesne isimlerini yazmayı öğreterek okuma yazmayı öğrenirler. Ses temelli öğretime başlarken öğretmen zorluk çekebilir. Fakat öğretmen öğrenciye sesi çıkarmada iyi model oluyorsa, sesi güzel çıkarabiliyorsa normal ve hafif düzeydeki çocuklara birinci ve ikinci grup sesleri verdiğinde öğrenci diğer sesleri okuyup yazmada zorluk çekmiyor. Okuma yazmaya başlıyor. Zeka seviyesi daha düşük öğrencilerde üçüncü ses grubunu verdiğinizde okuma yazmaya başlıyor. Eşim normal sınıf öğretmeni 2009-2010 öğretim yılında iki ay gibi kısa sürede sınıfına okuma yazma öğretti. Bende bu yöntemle haftada iki saat aldığım bir çok öğrenciye en fazla üç ay gibi sürede okuma yazmayı öğrettim. Bu yöntem fiş yöntemine göre daha başarılı olduğunu idda ediyorum.

[ Üyelere Özel ] 03-05-2010 17:27:37

hem zihinsel engelli hem de ailelerinin kullanımına yönelik özel eğitim yöntem ve tekniklerine göre hazırlanmış ürünler yeterli oranda bulunmamakta idi. bu kiatp ve materyaller ile etkili öğretim ortamları oluşturmak mümkün olabilir. bu ürünlere vanilya okul öncesi sitesinin internet sayfasından ve D R, inkilap, kabalcı,...vs kitapevleri ile vanilya bayilerinden ulaşabilirsiniz.

[ Üyelere Özel ] 31-07-2010 14:38:22

Hangi yöntemle etkili öğretim ortamları oluşturmak mümkün? Yazdıklarıma cevap olmamış. Sadece ürünlere hangi yayın evlerinden ulaşılabileceğinden bahsedilmiş. Okuma yazma ile ilgili okadar çok yayın varki içerik olarak hepsi aynı. Diğerlerinden farkı ne? Aslında okuma yazma öğretiminde kaynağa bile ihtiyaç yok iyi bir öğretmenseniz. Ben asla kullanmıyorum. Öğrenciye vereceğiniz sesle ilgili bir gün öncesinden hazırladığınız çalışmalar yeterli.

[ Üyelere Özel ] 02-05-2010 16:09:37

Sevgili Özgü kardeşim, Öğrencilerimize yönelik kitaplar çıkmasına çok sevindim.Bu yararlı bilgiyi paylaştığınız için teşekkür ederim.

[ Üyelere Özel ] 03-05-2010 17:22:47

çok teşekürler ederim. çünkü; hem zihinsel engelli bireylerin hemde ailelerinin kullanılamasına yönelik özel eğitim yöntemlerine uygun hazırlanmış materyaller bulunmamaktaydı. özel hazrılanmış materyaller ve kitaplar ile daha kolay ve etkili öğretim ortamları oluşturulabileceğine inanıyorum. ürünlere hem yayınevinin sitesinden hem de kitapevlerinden ulaşabilirsiniz. D Rlarda, inkilap kiatpevinde, kabalcıda ... daha pek çok kitapevleri ile vanilya yayıncılığın bayilerinde bulunmaktadır.

[ Üyelere Özel ] 03-05-2010 17:22:45

çok teşekürler ederim. çünkü; hem zihinsel engelli bireylerin hemde ailelerinin kullanılamasına yönelik özel eğitim yöntemlerine uygun hazırlanmış materyaller bulunmamaktaydı. özel hazrılanmış materyaller ve kitaplar ile daha kolay ve etkili öğretim ortamları oluşturulabileceğine inanıyorum. ürünlere hem yayınevinin sitesinden hem de kitapevlerinden ulaşabilirsiniz. D Rlarda, inkilap kiatpevinde, kabalcıda ... daha pek çok kitapevleri ile vanilya yayıncılığın bayilerinde bulunmaktadır.

[ Üyelere Özel ] 05-04-2010 10:20:06

"Dünyadaki bütün bu tarzdaki ürünlerde gerçek fotograf yerine resimli kartlar kullanılmaktadır. Örneğin, çocuğun bisküviyi her model ve türdeki şekillerine genelleme yapması çizimlerle daha kolay olabilmektedir. Ve resmli kartlar daha estetik duruyor bence." Renkler oldukça canlı...

[ Üyelere Özel ] 03-04-2010 22:01:06

Keşke yıllar öncede böyle çalışmalar yapılsaydı.Benim 13 yaşında otistik bir yiğenim var.BU MATERYALLAR YILLAR ÖNCEDE DÜŞÜNÜLSEYDİ......... Bu çalışmayı yapanları ellerin sağlık çok mükemmel....

Üyelik Gerekli

Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni

İş Arayanlar

iş arayan 1268 kişi var. Hemen irtibata geçerek personel eksikliğinizi tamamlayın.

Dün

Meliha D.
Sağlık Teknikeri

Bugün

Gül H. K.
Fizyoterapist

Dün

Ezgi A.
Çocuk Gelişim Ve Eğitim Uzmanı

2 gün önce

Cihan B.
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Dün

Pınar N. A. Ç.
Okul Öncesi Öğretmeni

Öğrenci, veli, verilen eğitimler, kesilen faturalara ait ayrıntılı istatistik çıkartın.

Ücretsiz İş İlanı
Özel eğitim ve sağlığın ortak paydası olan Rehabilitasyon.com adresinin sektöre özel iş veren ile iş arayan arasında ne kadar iyi bir köprü olduğunu görebilmeniz için çok kısa süreliğini ÜCRETSİZ bir İş İlanı verebilirsiniz.