ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ KAYNAKLAR

13-08-2005
 
Yazar
Abdullah Demir
Özel Eğitim Uzmanı
Fotoğraflar
Kayıt Yok
Videolar
Kayıt Yok
Dosyalar
Kayıt Yok

ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ TÜRKÇE KAYNAKLAR

 

Akçamete, G., Kargın, T., Bir Fidan Büyüyor, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1995

Acar, Çimen, Zihin özürlü çocuklarla çalışan özel eğitim öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları problem davranışlarla ilgili görüş ve önerileri, X, 123 y. Tez (yüksek lisans) -- Anadolu Üniversitesi, 2000.

Acar, Gazi, Eğitilebilir zihin özürlü çocukların sınıf içi uygun davranışlarının arttırılmasında sembol pekiştirmenin etkililiği, XI, 93 y., Tez (yüksek lisans) -- Anadolu Üniversitesi, 2000.

Adler, Alfred, 1870-1937, Okulda güç eğitilebilir çocuklar, 163 s.

Ağaoğlu, Esmahan, Yetişkinler eğitiminde öncelikler ve özürlü yetişkinler, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, Cilt: 10, Sayı: 1, Sayfa: 21-30.

Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Gelişimsel geriliği olan çocuklara boş zaman etkinliklerinin öğretimi, VII, 59 y.,

Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Zihin özürlü bireylere yönelik beceri, öğretimine dayalı hazırlanan bireyselleştirilmiş öğretim materyallerinin etkililiği
VI, 56 y.

Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Zihin özürlü bireylere yaya becerilerinin öğretimi, VII, 45 y.,

Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Zihin özürlü çocuklara öğretmenlerinden ilgi/pekiştireç talep etmenin öğretilmesinin, öğretmen ve öğrenci davranışları üzerindeki etkiliği, X, 162 y.

Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Küçük adımlar gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik erken eğitim programı Eskişehir Uygulaması'nın değerlendirilmesi
VIII, 172 y.

Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Sözel iletişim geriliği gözlenen ve gözlenmeyen 0-3 yaş çocuklarının erken iletişim amaçlarının işlevsel-iletişimsel yaklaşımla değerlendirilmesi, viii, 56 y.

Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Ailelerin uzmanlarla çalışırken sahip olmaları gereken etkili iletişim becerilerinin öğretimi, X, 141 y. : resim.

Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Zihin özürlü çocuklara kardeşleri aracılığıyla öğretim sağlama X, 208 y. : resim.

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Gelişimsel geriliği olan çocukların problem davranışlarının azaltılmasında işlevsel iletişim öğretiminin sönme ve sönme olmaksızın etkililiklerinin karşılaştırılması, VII, 148 s. : resim.

Başal, Mine, Zihin engelli çocukların Türkçe’deki ad çekim eklerini kullanımları, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 47-61.

Başal, Mine, Zihin engelli çocukların Türkçedeki ad çekim eklerini kullanımları
XIV, 142 y. : Tez (doktora) – Anadolu Üniversitesi, 1999.

Başal, Mine, Eskişehir ilindeki eğitim kurumlarında zihin engellilere yönelik eğitsel düzenlemelerin incelenmesi, XII, 110 y., Tez (yüksek lisans)–Anadolu Üniversitesi, 1994.

Başar, Nevin Erecar, Bir Otistikle Yaşamak, T.C. Başbakanlık Araştırma Kurumu, Ankara, 1995.

Bıyıklı, L., Akkök, F., Akçamete, G., Sucuoğlu, B., Kargın, T., Küçüker, S., Şenel, H. G., Kobal, G., Baydık, B., İşitme Engelli Bir Çocuğum Var, T. C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1995.

Bıyıklı, L., Akkök, F., Akçamete, G., Sucuoğlu, B., Kargın, T., Küçüker, S., Şenel, H. G., Kobal, G., Baydık, B., Zihinsel Özürlü Bir Çocuğum Var, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1995

Binet, Alfred, Anormal çocuklar 169 s.

Binet, Alfred, Çocuklarda zeka ölçüleri, 75, [8] s. : resim.

Birkan, Bünyamin, Engelli çocukların uygun olmayan davranışlarıyla başa çıkma yolları
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, Cilt: 10, Sayı: 1, Sayfa: 123-132.

Bozkurt, Funda, Zihin özürlü çocuklara aperatif yiyecek-içecek hazırlama ve servis yapma becerilerinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiği, [XIV], 161 y., Tez (yüksek lisans) -- Anadolu Üniversitesi, 2001.

Buğan, M. Gökhan, Yetişkin zihin engelli kadınların günlük yaşam becerilerini gerçekleştirme durumlarının belirlenmesi, XI, 176 y. Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1999.

Cavkaytar, Atilla, Zihin engellilerin eğitim amaçları, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, Cilt: 10, Sayı: 1, Sayfa: 115-121.

Cavkaytar, Atilla, Zihin engellilere özbakım ve ev içi becerilerinin öğretiminde bir aile eğitimi programının etkililiği, VII, 199 s.,

Cavkaytar, Atilla, Zihin engellilerde özbakım ve ev içi becerilerinin öğretiminde bir aile eğitimi programının etkililiği, VII, 178 y., Tez (doktora) – Anadolu Üniversitesi, 1998.

Cavkaytar, Atilla. Ankara Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu öğrencilerinin iş eğitimine yönelik tutumları ve iş performans düzeyleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1992, Cilt: 5, Sayı: 1-2, Sayfa: 141-160.

Çetin, Filiz, Bilbay, Aslıhan, Kaymak, Deniz A., Araştırmadan Uygulamaya  Çocuklarda Sosyal Beceriler Grup Eğitimi, Epislon Yayıncılık, I. Baskı, Eylül 2001, İstanbul.

Çocukta dil ve kavram gelişimi, X, 288 s. : resim.

Çolak, Aysun, Zihin Özürlü Çocuklar İlköğretim Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezindeki özel eğitim öğretmenlerinin zihin özürlü çocukların okuma-yazma öğrenmeleri hakkındaki görüş ve önerileri, [XIV], 219 y., Tez (yüksek lisans) -- Anadolu Üniversitesi, 2001.

Demirtel, Özlem, Kaynaştırma ve özel sınıfa devam eden eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin, uyumsal davranış özellikleri ve sözcük dağarcığı düzeyleri bakımından karşılaştırılması, xii, 83 y., Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1997.

Dikici, Aynur, Zihinsel engeli olan çocukların annelerine yönelik grup rehberliğinin tutum değişimi açısından etkililiği, IX, 112 y., Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1990.

Doğan, Osman Senai, Zihin özürlü çocuklara adı söylenen mesleğe ait resmi seçme, becerisinin eğitiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği, [XIII], 115 y. : resim.
Tez (yüksek lisans) -- Anadolu Üniversitesi, 2001.

Ekergil, İclal, Zihin engelli çocuklara zıtlık kavramlarını öğretmede doğal dille uygulanan doğrudan öğretim yönteminin etkililiği, IX, 86 y., Tez (yüksek lisans) -- Anadolu Üniversitesi, 2000.

Engelliler için eğitim modelleri geliştirme projesi, 5 c. : harita, resim.

Erbaş, Dilek, Gelişimsel geriliği olan çocukların problem davranışlarının azaltılmasında işlevsel iletişim öğretimin sönme ve sönme olmaksızın etkililiklerinin karşılaştırılması
XII, 166 s.

Eripek, Süleyman, Engelli (ayrıcalı) çocukların eğitimi Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 59-82.

Eripek, Süleyman, Geri zekalı çocuklarda uygun davranışlar kazandırma Anadolu  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 45-58.

Eripek, Süleyman, Geri zekalı çocukların rehabilitasyonu, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 35-44.

Eripek, Süleyman, Türkiye'de zihin engelli çocukların kaynaştırılmalarına ilişkin olarak yapılan araştırmaların gözden geçirilmesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 95-104.

Eripek, Süleyman, Zihinsel engelli çocuklar, XII, 168 s. : resim.

Eripek, Süleyman. Engelliler ve eğitimleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1992, Cilt: 5, Sayı: 1-2, Sayfa: 79-94.

Eripek, Süleyman, Zihinsel engelliler, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1990, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 123-133.

Eripek, Süleyman, Özel eğitime muhtaç çocuklar ve özel eğitim, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1990, Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa: 185-200.

Eripek, Süleyman, İşitme engelli çocukların sözel iletişim becerilerinin değerlendirilmesi
KURGU, 1990, Sayı: 8, Sayfa: 471-477.

Eripek, Süleyman, Alt özel sınıf öğrencilerinin ilkokul sınıfları düzeyinde sesli okuma başarılarının değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ekim 1989, Cilt: 2, Sayı: 2, Sayfa: 125-140.

Eripek, Süleyman, Engelli çocukların normal sınıflara yerleştirilmesi (kaynaştırma)
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Şubat 1986, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 157-167.

Eripek, Süleyman, Engelli (ayrıcalı) çocukların eğitimi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 59-82.

Eripek, Süleyman, Geri zekalı çocuklarda uygun davranışlar kazandırma
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 45-58.

Eripek, Süleyman, Geri zekalı çocukların rehabilitasyonu, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 35-44.

Ertuna, Aslı Dinçmen, spastiklerin (cerebral Palcy) Aile içi İlişkileri ve Özürün Algılanış Biçimleri “Yedi Temel Tutum”, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Ocak 2001, İzmir.

Evcimen, Emirali, Zihin engelli çocuğu olan ailelerin (anne ve babaların) gereksinimlerinin belirlenmesi, xiv, 152 y., Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1996.

Fairchild, Thomas N. Engelli çocuklar için kaynaştırma eğitimi, II, 120 s. : resim.

Gür, Arzu, Özürlülerin Sosyal Yaşama Uyum süreçlerinde Sportif Etkinliklerin Rolü, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, Aralık 2001.

Gürsel, Oğuz, Hata analizi yoluyla zihin özürlü öğrencilerin dört işlemde yaptıkları hataların sınıflandırılması, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 127-143.

Gürsel, Oğuz, Zihinsel engelli çocukların, doğal sayıları, gerçek nesneleri kullanarak eşleme, resimleri işaret ederek gösterme, rakamlar gösterildiğinde söyleme becerilerinin gerçekleştirilmesinde XXV, 517 s. : resim.

Gürsel, Oğuz, Zihinsel engelli çocukların doğal sayıları gerçek nesneleri kullanarak eşleme, resimleri işaret ederek gösterme, 2 c., (XXV, 570 y.) : Tez (doktora) – Anadolu Üniversitesi, 1993.

Gürsel, Oğuz Eskişehir ilkokulları alt özel son sınıf öğrencilerinin ritmik sayma, doğal sayılar toplama ve çıkarma işlemlerindeki amaçları gerçekleştirme düzeyleri XII, 125 y., Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1987.

Güven, Nergis, Dil gelişimi ve eğitim, 231 s. : resim.

I. Özürlüler Şurası Çağdaş Toplum Yaşam ve Özürlüler Komisyon Raporları Genel Kurul Görüşmeleri, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 29 Kasım – 02 Aralık 1999,  Ankara,

İletişim Ortamlarında Çocuk Birey Sempozyumu (1999 : Eskişehir) İletişim Ortamlarında Çocuk Birey Sempozyumu VII, 323 s.

Keskiner, Ali, Zihin engelli çocuklar için düzenlenen değerlendirme raporlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, XV, 155 y., Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1996.

Kesten, Hermann. Kinder von Gernika. Türkçe Geri zekalı çocuklar, 223 s.

Kırcaali-İftar, Gönül, Küçük adımlar gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik erken eğitim Programı'nın aile görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, VII, 124 s.

Kırcaali-İftar, Gönül, Zihin özürlü çocuklara kavram öğretimi, V, 197 s. : resim.

Konuşma ve yazma eğitimi, XI, 258 s. : resim.

Korkut, Onur, Zihin özürlü çocuk annelerinin aile özelliklerine ilişkin algılamaları ile çeşitli ailesel değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi, [XIII], 85 y., Tez (yüksek lisans) -- Anadolu Üniversitesi, 2001.

Köken, Cavit, Geri zekalıların devinim özellikleri, IX, 141 y., Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1990.

Kuz, Tayyar, Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumların İncelenmesi, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, Aralık 2001.

Otistik çocuklar eğitim programı. 144 s.

Özcan Eroğlu, Aysu, Down sendromlu çocuk anneleri ile normal gelişim gösteren çocuk  annelerinin doğal ortamda günlük rutinlerde ''sözel iletişim araçlarının'' betimlenmesi ve karşılaştırılması, XIII, 141 y., Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1998.

Özen, Arzu, Gelişimsel yetersizliği olan çocukların annelerine eğitim uzmanlarıyla çalışırken gerekli olan etkili iletişim becerilerinin kazandırılması, XIV, 139 y., Tez (doktora) – Anadolu Üniversitesi, 1999.

Özen, Arzu, Zihin engelli çocuklara yemek yeme becerilerinin kazandırılmasında fiziksel yardıma, model olmaya ve sözel yönergeye dayalı bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği, XIII, 306 s., Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1995.

Özer, D., Müniroğlu, M., Türkiye’deki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Engellilere Yönelik Çalışmalarının İncelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı: 242, 21-24, 1998.

Özer, Mehmet, Özürlülere Yönelik Hizmet Veren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurum ve Kuruluşları İşbirliği ve Koordinasyon Toplantıları Sonuç Raporları, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, 2000.

Özer, Zafer, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi zihin engellilerin öğretmenliği Programı'nın içerik ögesinin mezun görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi
IX, 87 y. Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1995.

Özsoy, Yahya, Üstün yetenekli çocuklar ve eğitimleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 29-33.

Özsoy, Yahya, Konuşma özürlü çocuklar ve eğitimleri, XII, 288 s.

Özsoy, Yahya, Özel eğitime muhtaç çocuklar, XI, 242 s.

Özsoy, Yahya, Üstün yetenekli çocuklar ve eğitimleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 29-33.

Özyürek, Mehmet, Zihinsel yetersizlik gösteren çocuklarda özbakım becerilerinin kazandırılması Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Şubat 1986, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 149-155

Özyürek, Mehmet, Zihinsel yetersizlik gösteren çocuklarda özbakım becerilerinin kazandırılması, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Şubat 1986, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 149-155.

Salderay, Bülent, Zihin engelli bireylerle çalışan özel eğitim öğretmenlerinin plastik sanatlar eğitimine ilişkin görüşleri, [XI], 193 y. : Tez (yüksek lisans) -- Anadolu Üniversitesi, 2001.

Şabanova, Naile, Zihin engellilerle çalışan çocuk eğiticilerine yönelik özbakım ve ev içi becerileri öğretim programının etkililiği, X, 132 y., Tez (yüksek lisans) -- Anadolu Üniversitesi, 2000.

Tekin, Elif, Zihin özürlü çocuklara kardeşleri aracılığıyla sunulan dört saniye sabit bekleme süreli öğretimin ve eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiklerinin ve verimliliklerinin karşılaştırılması, XV, 227 s.

Tekin, Elif, Zihin özürlü çocuklara kardeşleri aracılığıyla sunulan dört saniye sabit bekleme süreli öğretimin ve eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiklerinin ve verimliliklerinin karşılaştırılması, XVI, 209 y., Tez (doktora) – Anadolu Üniversitesi, 1999.

Tesyev, Türkiye Engelliler Sağlık Eğitim ve Yardım Vakfı, (Online), http://www.tesyev.org

Topbaş, Seyhun, Sözel iletişim geriliği gözlenen ve gözlenmeyen 0-3 yaş çocuklarının erken iletişim amaçlarının işlevsel-iletişim yaklaşımıyla değerlendirilmesi, XI, 72 s.

Toros, Aysel, Paylaşmak İstiyorum, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1995

Uğurel-Şemin, Refia, Zihin seviyesi nedir ve nasıl ölçülür?, 22 s.

Ulaşanel, Mukadder, Anne babaların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ile zihinsel engelli çocuğun kişisel uyum düzeyi arasındaki ilişkiler, 65 y., Tez (yüksek lisans)–Anadolu Üniversitesi, 1994.

Uysal, Ayten, Zihin özürlü özel sınıf öğrencilerine öğretmenlerinden dönüt ve/veya pekiştireç talep etmeyi öğretmenin etkileri, [XIV], 163 y., Tez (doktora) -- Anadolu Üniversitesi, 2001.

Uysal, Ayten, Öğretmen ve okul yöneticilerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri, XII, 208 y., Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1995.

 Varol, Nihal, Zihinsel engelli çocuklara kırmızı, sarı, büyük, daire, üçgen, uzun, bir tane, iki tane ve kalın kavramlarını kazandırmada açık anlatım yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş kavram öğretim materyalinin etkililiği, XXIV, 352 s.

Varol, Nihal, Zihinsel engelli çocuklara kırmızı, sarı, büyük, daire, üçgen, uzun, bir tane, iki tane ve kalın kavramlarını kazandırmada açık anlatım yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş kavram öğretim materyallerinin etkililiği  XXV, 397 y.
Tez (doktora) – Anadolu Üniversitesi, 1991.

Vuran, Sezgin, Zihin engelli çocuk annelerine ödüllendirme ve eleştirmemenin kazandırılmasında bilgilendirme, dönüt verme, dönüt verme ve ödüllendirmenin etkililiği, XIII, 126 y., Tez (doktora) – Anadolu Üniversitesi, 1997.

Vuran, Sezgin, Bireyselleştirilmiş öğretim materyallerinin hazırlanması, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1996, Cilt : 6, Sayı : 1, Sayfa : 75-82.

Vuran, Sezgin, Zihinsel engelli çocukların giyinme becerilerinde yapabildiklerine dayalı olarak hazırlanan öğretim materyalinin etkililiği, IX, 146 y. Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 1989.

Yıkmış, Ahmet, Zihin engelli çocuklara temel toplama ve çıkarma işlemlerinin, kazandırılmasında etkileşim ünitesi ile sunulan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği, XI, 187 y., Tez (doktora) – Anadolu Üniversitesi, 1999.

Yıldırım Doğru, S. Sunay, Zihin engelli çocukların duygusal yüz ifadelerini tanıma, durumlarının değerlendirilmesi, XVIII, 111 y., Tez (doktora) -- Anadolu Üniversitesi, 1999.

 

 

2004 TARİHİ İTİBARİYLE DERLENMİŞTİR.

 

DERLEYEN: ABDULLAH DEMİR

Henüz bu konuya yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Sadece üyelerimiz yorum yazabilir ve yorumları değerlendirebilirler
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir