Bahçeşehir Dr.Abdullah Soyluoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kurumsal Bilgiler
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ,DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI(dikkat eksikliği,hiperaktivite),KONUŞMA BOZUKLUKLARI,YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR,MENTAL RETARDASYON,ÖZBAKIM EKSİKLİĞİ,SOSYAL UYUM BOZUKLUKLARI...
Haberler
<Kayıt yok>
Personelimiz
<Kayıt yok>