Psikomotor Beceriler Modülü

22-09-2011
   
Yazar
Yavuz BAĞIŞ
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni
Fotoğraflar
Kayıt Yok
Videolar
Kayıt Yok
Dosyalar
Kayıt Yok

 

PSİKOMOTOR BECERİLER MODÜLÜ

 

 

 

 

 

MODÜLÜN AMACI

Psikomotor becerilerini geliştirebilme

 

KAZANIMLAR

 

 

BÜYÜK KASLARI GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPAR

 

 

K.D.A. 1:Oturma davranışı edinir.

Davranışlar:

1.Poposunun üstünde destekli oturur.

2.Otururken düşmemek için kolunu dik tutarak elini yere dayar.

2.Poposunun üzerinde desteksiz oturur.

 

K.D.A.2 : Emekleyerek yer değiştirir.

Davranışlar:

1.Emekleme pozisyonuna geçer.

2.Kollarından ve bacaklarından destek alarak emekler.

 

K.D.A.3: Elleriyle iterek nesnelerin yerlerini değiştirir.

Davranışlar:

1.Eliyle nesneye dokunur.

2.Nesneyi eliyle iter.

 

K.D.A. 4: Nesneleri kaldırır.

Davranışlar:

1.Nesneyi elleriyle tutar.

2.Nesneyi gerektiği kadar kaldırır.

 

K.D.A. 5: Nesneleri taşır.

Davranışlar:

1.Nesneyi eliyle tutar.

2.Nesneyi kaldırır.

3.Nesneyi bir müddet taşır.

 

K.D.A. 6:Ayakta durma davranışı edinir.

Davranışlar:

1.İki elinden tutulduğunda ayakta durur.

2.Elleriyle bir desteğe tutunarak ayakta durur.

3.Desteksiz ayakta durur.

 

K.D.A.7: Denge tahtasında ayakta durur.

Davranışlar:

1.Denge tahtasında, iki elinden tutulduğunda ayakta durur.

2.Destek alarak denge tahtasında ayakta durur.

3.Desteksiz denge tahtasında ayakta durur.

 

 

 

K.D.A.8: Yürüme davranışı edinir.

Davranışlar:

1.Ellerinden tutulduğunda yürür.

2.Bir yere tutunarak yürür.

3. Destekli yürür.

4.Bağımsız bir şekilde yürür.

 

K.D.A 9: İki ayağını kullanarak zıplar.

Davranışlar:

 1. Olduğu yerde çift ayakla sıçrar.

 2. Değişik yönlere çift ayakla sıçrar.

 3. Olduğu yerde tek ayakla sıçrar.

 4. Değişik yönlere tek ayakla sıçrar.

 5. Koşarak çift ayakla sıçrar.

 6. Çömelir durumda çift ayakla sıçrar.

 

K.D.A.10: Merdiven çıkar.

Davranışlar:

1.İki elinden tutulduğunda merdiven çıkar.

2.Destek alarak merdiven çıkar.

3.Desteksiz bir şekilde merdiven çıkar.

 

K.D.A.11: Belirli bir yere kadar koşar.

Davranışlar:

1.Koşan kişiyi izler.

2.Elinden tutulduğunda koşar.

3.Bağımsız bir şekilde hızlı yürür koşar.

4.Bağımsız bir şekilde koşar.

 

 

KÜÇÜK KASLARI GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPAR

 

 

K.D.A.1: Parmaklarıyla küçük nesne takip eder.

Davranışlar:

1.Nesne kaydırıldığında sağdan sola parmaklarıyla takip eder.

2.Nesne kaydırıldığında soldan sağa parmaklarıyla takip eder.

 

K.D.A.2: Parmaklarıyla dokunarak küçük nesneleri hareket ettirir.

Davranışlar:

1.Kullandığı elini küçük nesneye yaklaştırır.

2.Kullandığı elinin parmaklarıyla küçük nesneye dokunur.

3.Küçük nesnelere dokunarak hareket ettirir.

 

K.D.A. 3: Nesneleri takar, çıkarır.

Davranışlar:

1.Kullandığı eliyle nesneyi tutar.

2.Kullandığı eliyle nesneyi takar.

3.Kullandığı eliyle nesneyi tutar.

4.Kullandığı eliyle nesneyi çıkarır.

 

 

K.D.A.4: Delikli yüzeylere uygun gereçleri takar, çıkarır.

Davranışlar:

1.Kullandığı eliyle uygun gereci tutar.

2.Gereci uygun yere takar.

3.Gereci uygun yerden çıkarır.

 

K.D.A.5: Nesneleri üst üste dizer.

Davranışlar:

1.Nesneyi kullandığı eliyle tutar.

2.Nesneyi diğer nesnenin üzerine koyar.

 

K.D.A.6: Yoğurma maddelerini kullanarak ürün elde eder.

Davranışlar:

1.Yoğurma maddesini kullandığı eline alır.

2.Kullandığı eliyle yoğurma maddesini yoğurur.

3.Yoğurma maddesinden çeşitli şekiller yapar.

 

K.D.A.7: İpe malzeme dizer.

Davranışlar:

1.Kullandığı eliyle malzemeyi tutar.

2.Malzemeyi eliyle ipe dizer.

 

K.D.A.8: Kâğıt buruşturur.

Davranışlar:

1.Kullandığı eliyle kâğıdı tutar.

2.Kâğıdı avucunun içine gelecek şekilde eline yerleştirir.

3.Elini açma kapatma hareketiyle kâğıdı buruşturur.

 

K.D.A.9: Kâğıt yırtar.

Davranışlar:

1.İki eliyle kâğıdı tutar.

2.Sağ eli ileri, sol eli geri iterek kâğıdı yırtar.

 

K.D.A.10: Kâğıt katlar.

Davranışlar:

1.Kullandığı eliyle kâğıdı tutar.

2. Kâğıdın iki ucunu katlayarak birleştirir.

3. Kâğıdın şişkin kısmını kullandığı eliyle düzleştirir.

 

K.D.A.11: Kâğıt keser.

Davranışlar:

1.Kullandığı eliyle makası uygun şekilde tutar.

2.Kâğıdı makasın arasına gelecek şekilde yerleştirir.

3.Makasla kâğıdı keser.

 

 

K.D.A.12: Çivi çakar.

Davranışlar:

1.Kullandığı eliyle çiviyi tutar.

2.Çiviyi baş ve işaret parmağıyla tutarak sivri ucu tahtaya gelecek şekilde yerleştirir.

3.Kullandığı eliyle çekici kavrar.

4.Çekiçle çivinin baş kısmına gelecek şekilde vurur.

 

K.D.A.13: Duran nesneye sopayla vurur.

Davranışlar:

1.Kullandığı eliyle sopayı tutar.

2.Sopayı duran nesneye doğru hızlı bir şekilde hareketlendirir.

 

K.D.A.14: Hareket eden nesneye sopayla vurur.

Davranışlar:

1.Kullandığı eliyle sopayı tutar.

2.Sopayı hareket eden nesneye doğru hızlı bir şekilde hareketlendirir.

 

K.D.A.15: Makaraya ip sarar.

Davranışlar:

1.Makarayı kullandığı eliyle tutar.

2.Kullandığı eliyle ipi tutar.

2.Makaraya ipi dolar.

 

K.D.A.16: Topu belirli hedefe fırlatır.

Davranışlar:

1.Topu kullandığı eliyle tutar.

2.Topu, hedeflenen yere eliyle çevirir.

3.Topu hedeflenen yere doğru hızlı bir şekilde hareketlendirir.

 

K.D.A.17: Hareket hâlindeki nesneleri tutar.

Davranışlar:

1.Hareket halindeki nesneleri gözleriyle takip eder.

2.Hareket halindeki nesnelere doğru kullandığı elini uzatır.

3.Kullandığı eliyle nesneleri tutar.

 

K.D.A.18: Nesne renk ilişkisi kurar.

Davranışlar:

1.Kırmızı ponpona uzanır, ponponu tutar.

2.Mavi topa uzanır, topu tutar.

3.Sarı ponpona uzanır, ponponu tutar.

4.Yeşil topa uzanır, topu tutar.

 

K.D.A.19: Sınırlı alanları boyar.

Davranışlar:

1.Kullandığı eliyle boyayı tutar.

2.Sınırlandırılmış alanda boyayı ileri geri hareketlendirerek boyar.

 

 

MODÜLÜN SÜRESİ

Modül için öngörülen süre 120 ders saatidir.

YORUMLAR

Toplam Yorum Yapıldı, ortalama beğeni
Daha Fazla Göster...