Özel Eğitimde Erken Eğitim (Erken Müdahale) Programları

24-08-2004
   
Yazar
Fotoğraflar
Kayıt Yok
Videolar
Kayıt Yok
Dosyalar
Kayıt Yok

Özel Eğitimde Erken Eğitim (Erken Müdahale) Programları

Son yıllarda özel eğitimin olabildiğince erken yaşlarda başlaması düşüncesi hızla önem kazanmaktadır. Erken özel eğitim, sıfır-altı yaş arasındaki gelişim geriliği olan ya da risk altında bulunan çocuklar ile ailelerine sağlanan eğitim hizmetleridir (Odom ve diğ.1988).

 

Erken özel eğitim hizmetleri, uzmanın aileyi evinde ziyaret etmesiyle tümüyle evde (eve dayalı); zaman zaman uzmanın eve, zaman zaman da ailenin kuruma gelmesiyle evde ve kurumda (ev ve kuruma dayalı) ve ailenin kuruma gitmesiyle kurumda (kuruma dayalı) olmak üzere üç şekilde sunulabilmektedir (Kırcaali-İftar, 2000).

 

Ailelere ev ortamında öğretim becerilerinin kazandırılmasında kullanılan pek çok erken özel eğitim programı vardır. Bunlar: Murdoch Erken Müdahale Programı (The Murdoch Early Intervantion Program), Çocukluk Eğitiminde Anne-babanın Etkisi (Parent Action İn childhood Education-PACE), Zihin Özürlü Çocuklara Tam Erken Eğitim (Precise Early Education for Children with Handicaps-PEECH) (Schulz, 1987; Shea ve Bauer, 1985), Küçük Adımlar Erken Özel Eğitim Programı (Small Steps Early Intervantion Program) (Pieterse ve Treolar, 1989), Portage (White ve Cameron, 1987) programlarıdır. Portage ve Küçük Adımlar (Smal Steps Early Intervantion Program) Programları Türkiye de uygulanan erken özel eğitim programlarıdır. Bütün bunlarla birlikte erken eğitim programları okul öncesi eğitim kurumları tarafından da sürdürülebilmektedir.

 

Okulöncesi özel eğitim, sıfır-altı yaş arasında risk altındaki çocuklarla gelişim geriliği olan ya da tanılanmış özel gereksinimli çocuklara ve ailelere sağlanan uzman destekli eğitim hizmetleridir (Başal, 2002). Özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş 37-72 ay arasındaki çocuklar için, okulöncesi eğitimi zorunludur ve kaynaştırma uygulamaları temeline dayalı olarak, destek eğitim planları çerçevesinde sürdürülür (MEB, 2000).

 

Zihin engelli çocukların eğitimi, diğer özel gereksinim gruplarında yer alan çocukların eğitimine kıyasla özel bir önem taşımaktadır; çünkü bu gruptaki çocuklar, genellikle diğer yaşıtlarının gelişim sürecinde kendiliklerinden edindikleri becerilerin önemli bir bölümünü ek destekle edinmektedirler. Bu nedenle özellikle sıfır-altı yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemindeki tüm gelişimsel geriliği olan çocuklarda; bilişsel gelişim, devinsel gelişim, kişisel-toplumsal gelişim ve dil gelişimi alanlarının bir bölümünü ya da tümünü destekleyen etkinliklere yer verilmelidir. (Heward, 1996; Meyen ve Skrtic; Turnbull,Turnbull III, Shank ve Leal, 1995; Ysseldeyke ve Algozzine, 1984).

Uzman Psikolog

Nihal Özcan

YORUMLAR

Toplam Yorum Yapıldı, ortalama beğeni
Daha Fazla Göster...