Okuma Yazma Anlama Modülü

22-09-2011
   
Yazar
Yavuz BAĞIŞ
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni
Fotoğraflar
Kayıt Yok
Videolar
Kayıt Yok
Dosyalar
Kayıt Yok

OKUMA YAZMA ANLAMA MODÜLÜ

KAZANIMLAR ve ALT BASAMAKLAR

1) Resimdeki hataları bulur.

•   Gösterilen resimdeki bir hatayı bulur/gösterir.

•   Aynı nesnenin üç resmi arasındaki hatayı, ayrıntıyı bulur gösterir.

•   Aynı nesnenin üç resmi arasındaki hatayı, farklı ayrıntıyı bulur gösterir.

2) Resimdeki eksiklikleri bulur

•   Gösterilen iki resimdeki bir eksiği bulur.

•   Gösterilen iki resimdeki iki eksiği bulur gösterir.

•   Gösterilen iki resimdeki üç eksikliği bulur.

•   Gösterilen iki resimdeki dört eksikliği bulur.

3) Benzer nesne arasındaki farklılıkları bulur.

•   Aynı nesnenin üç resmi arasındaki eksik ayrıntıyı bulur/gösterir.

•   Aynı nesnenin üç resmi arasındaki farklı ayrıntıyı bulur/gösterir.

•   Aynı nesnenin üç resmi arasından farklı konumda olanı bulur/gösterir.

4) Nesne resimlerini isimlerine göre eşler.

•   Verilen nesne kartları arasından ismi söylenen nesnenin kartını seçer.

•   Karışık fonlar içine gizlenmiş nesne resimlerini bulur.

•   Verilen resim kartları arasından aynı renk olanları eşleştirir.

•   Verilen resim kartları arasından aynı sesle başlayanları eşleştirir.

•   Verilen resim kartları arasından aynı renk ve aynı sesle başlayanları eşleştirir.

•   Şekilli tombala kartlarını aynı şekillerden oluşan resim kartlarıyla eşleştirir.

•   Yazılı olarak verilen sözcük kartlarını aynı sözcük kartlarıyla eşleştirir.

5) Yazı araç gereçlerini tanır.

•   ‘Kalemi göster.’ dendiğinde kalemi gösterir.

•   Kalem gösterildiğinde ‘Bu ne?’ sorusuna ‘Kalem’ yanıtını verir.

•   ‘Silgiyi göster.’ dendiğinde silgiyi gösterir.

•   Silgi gösterildiğinde ‘Bu ne? Sorusuna ‘Silgi’ yanıtını verir.

•   ‘Defteri göster.’ Dendiğinde defteri gösterir.

•   Defter gösterildiğinde ‘ Bu ne?’ sorusuna ‘Defter’ yanıtını verir.

•   Kalemi amacına uygun olarak temiz ve düzenli kullanır.

•   Silgiyi amacına uygun olarak temiz ve düzenli kullanır.

•   Defteri amacına uygun olarak temiz ve düzenli kullanır.

6) El – göz koordinasyonunu sağlar.

•   Kol çevirme çalışmaları yapar.

•   Baş çevirme çalışmaları yapar.

•   Yırtma çalışmaları yapar.

•   Kesme çalışmaları yapar.

•   Yapıştırma çalışmaları yapar.

•   Boyama çalışmaları yapar.

•   İp sarma çalışmaları yapar.

•   Yoğurma çalışmaları yapar.

7) Temel çizgileri çizer.

•   Serbest karalama yapar.

•   Verilen resmi noktaları birleştirerek tamamlar.

•   Eğik çizgi çalışmaları yapar.

•   Dalgalı çizgi çalışmaları yapar.

•   Sivri uçlu çizgi çalışmaları yapar.

•   Verilen modele bakarak çizgi çalışmaları yapar.

8) Sesleri tanır.

•   1. grup(e, l, a, t) sesleri tanır.

•   2. grup(i, n, o, r, m) sesleri tanır.

•   3. grup(u, k, ı, y, s, d) sesleri tanır.

•   4. grup(ö, b, ü, ş, z, ç) sesleri tanır.

•   5. grup(g, c, p, h) sesleri tanır.

•   6. grup(ğ, v, f, j) sesleri tanır.

9) Sesleri yazar.

•   1. grup(e, l, a, t) sesleri yazar.

•   2. grup(i, n, o, r, m) sesleri yazar.

•   3. grup(u, k, ı, y, s, d) sesleri yazar.

•   4. grup(ö, b, ü, ş, z, ç) sesleri yazar.

•   5. grup(g, c, p, h) sesleri yazar.

•   6. grup(ğ, v, f, j) sesleri yazar.

10) Seslerden yeni heceler oluşturur.

•   1. grup(e, l, a, t) seslerden heceler oluşturur.

•   2. grup(i, n, o, r, m) seslerden heceler oluşturur.

•   3. grup(u, k, ı, y, s, d) seslerden heceler oluşturur.

•   4. grup(ö, b, ü, ş, z, ç) seslerden heceler oluşturur.

•   5. grup(g, c, p, h) seslerden heceler oluşturur.

•   6. grup(ğ, v, f, j) seslerden heceler oluşturur.

11) Heceleri okur.

•   1. grup(e, l, a, t) seslerden oluşturulan heceleri okur.

•   2. grup(i, n, o, r, m) seslerden oluşturulan heceleri okur.

•   3. grup(u, k, ı, y, s, d) seslerden oluşturulan heceleri okur.

•   4. grup(ö, b, ü, ş, z, ç) seslerden oluşturulan heceleri okur.

•   5. grup(g, c, p, h) seslerden oluşturulan heceleri okur.

•   6. grup(ğ, v, f, j) seslerden oluşturulan heceleri okur.

12) Hecelerden yeni sözcükler oluşturur.

•   1. grup(e, l, a, t) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.

•   2. grup(i, n, o, r, m) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.

•   3. grup(u, k, ı, y, s, d) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.

•   4. grup(ö, b, ü, ş, z, ç) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.

•   5. grup(g, c, p, h) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.

•   6. grup(ğ, v, f, j) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.

13) Sözcükleri okur.

•   Sözcükle resmi eşleştirir.

•   Verilen üç sözcük içinden söylenileni gösterir.

•   Verilen sözcüğü hecelerine ayırır.

•   Verilen sözcüğü hatasız okur.

14) Sözcüklerden yeni cümleler oluşturur.

•   Sözcüğü okur.

•   Sözcüğü yazar.

•   Sözcükle nesneyi eşler.

•   Sözcükle resmi eşler.

•   Karışık verilen sözcüklerden kuralları cümle oluşturur.

15) Cümleleri okur.

•   Gösterilen iki kelimelik cümleleri okur.

•   Gösterilen üç kelimelik cümleleri okur.

•   Gösterilen dört veya daha fazla kelimelik cümleleri okur.

•   Cümlelerle resimleri eşleştirir.

16) Cümlelerden metin oluşturarak okur.

•   Gösterilen iki cümleden metin oluşturur, okur.

•   Gösterilen üç cümleden metin oluşturur, okur.

•   Karmaşık olarak verilen cümlelerden metin oluşturur, okur.

•   Kartlardaki resimlere bakarak metin oluşturur, okur.

17) Metin okur.

•   Basit şiirleri okur.

•   Tekerleme okur.

•   Resimli metinleri okur.

•   Serbest hikaye masal okur.

18) Metinle ilgili sorulara cevap verir.

•   Okuduğu metindeki anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

•   Okuduğu metne uygun başlık bulur.

•   Okuduğu metindeki kişileri söyler.

•   Okuduğu metindeki yerleri söyler.

•   Okuduğu metni olay sırasına göre anlatır.

19) Akıcı okur.

•   Verilen metni uygun ses tonuyla olur.

•   Metindeki noktalama işaretlerine dikkat eder.

•   Gerekli yerlerde vurgu yapar.

20) Okuduklarından sebep – sonuç ilişkisi kurar.

•   Metin hakkındaki ‘Niye?’ sorularına doğru cevap verir.

•   Metni okurken durdurulduğunda metnin devamını tahmin eder.

•   Yarım olarak yazılmış bir metnin devamını neden – sonuç ilişkisi kurarak yazar.

21) Okuduğunu özetler.

•   Okuduğu metni olay sırasına göre anlatır.

•   Okuduğu metnin özetini yazar.

22) Okuduklarının ana fikrini söyler.

•   Ana fikrin metinden çıkarılan sonuç olduğunu bilir.

•   Okuduklarından ne ders çıkardığını söyler.

•   Okuduğu metnin ana fikrini söyler.

23) Serbest yazar.

•   Bir olay hakkında düşüncelerini yazar.

•   Birine iletmek üzere kısa not yazar.

•   Anılarını yazar

•   Şiir yazar.

•   Mektup yazar.

24) Yazım kurallarına uyar.

•   Cümleyi yazmaya büyük harfle başlar.

•   Özel isimleri büyük harfle başlayarak yazar.

•   Alt satıra geçerken hecenin doğru yerinden tire (-)koyar.

•   Kesme işaretini (‘) doğru yerlerde kullanır.

25) Düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.

•   Duyduğu ve yaşadığı bir olayla ilgili düşüncelerini yazar.

•   Bir konu ile ilgili kompozisyon yazar.

22) Noktalama işaretlerini yerinde kullanır.

•   Cümle sonunda nokta (.) koyar.

•   Soru cümlelerinin sonuna soru işareti (?) koyar.

•   Uygun yerlere virgül (,) koyar.

•   Ünlem cümlelerinin ardından ünlem (!) işareti koyar.

YORUMLAR

Toplam Yorum Yapıldı, ortalama beğeni
Daha Fazla Göster...