Engelliler İçin Rekreatif Etkinlik

11-06-2007

Serbest zaman dilimi içerisinde engellilerin katıldıkları etkinlikler onların sosyalleşmesi ve tedavi süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Günümüzde pek çok serbest zaman aktivitesi mevcuttur. Engellilerin bu aktivitelerden hangilerine katılacakları ise;engellilerin yaşları,cinsiyetleri,sahip oldukları yetenekler,engellilik seviyeleri ve sahip oldukları olanaklar belirler.Engellilere bu aktivitede katılmada yardımcı olacak ve yönlendirecek kişiler de,rekreasyon liderleridir.Bu yönlendirmelerde rekreasyon liderlerinin amacı;engellilerin sosyalleşmesine ve iyileşme süreçlerine katkıda bulunmaktadır.

Engellilerin serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmeleri ve bunları,ruh sağlıklarına yansıtmaları amacı ile engelli okullarında rekreatif  etkinlik imkanlarını arttırmak ve bu etkinliklere engellilerin katılmalarını sağlamak son derece önemlidir.

Rekreatif etkinliklerin engellilere psikolojik,sosyal ve fiziksel yönden sağladığı katkıların; onların gelişim ve iyileşme süreci üzerinde etkili olduğu daha önce yapılmış çalışmalarda kanıtlanmıştır.

SONUÇ

Bu tür aktivitelere katılan engellilerde; başarıya yönelme, sorumluluk eldetme ve fiziksel güç kazandırmaktadır.Bu tür faaliyetler,engellilerin hayatında sosyal hareketliliği artırıp,saygınlık ve takdir kazandırır.Engellileri bu tür aktivitelere yönlendirmek için uzmanların,gerekli olan bilgiyi engellilerle uğraşan çevrelere aktarmaları gerekir .Kurumlar, bilinçlendirilmeli engellilerin  ailelerine bu tür aktivitelerin yararları hakkında bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlenmelidir.

Rekreatif faaliyetlerin yararlarının anlatılması amacı ile yazılı ve görsel medya kaynakları kullanılarak gerekli tanıtım çalışmaları yapılmalıdır.

Engelliler rekreasyon liderleri tarafından ilgi ve beceri alanlarına doğru yönlendirilmelidir.

Rekreasyon kavramının yeterince bilinmemesi nedeniyle,rekreasyon ile ilgili çalışmalar engelli okullarından başlayarak tüm eğitim kurumlarının programlarında yer almalıdır.

Rekreatif etkinliklerin yapılabilmesi için,gerekli kaynaklar sağlanmalıdır.