Duyu Bütünleme Nedir?

08-10-2016

DUYU BÜTÜNLEME


Bildiğimiz üzere 5 duyumuz vardır(koku,tat,dokunma,görme,duyma).Bunların yanında vestibüler ve proprioseptif duyularımız bulunmaktadır.Vestibüler duyumuz bize denge ve vücudumuzun alan içindeki yerini kavramamız konusunda bilgi verir,propriosetif duyu bize görsel alanımız dışındaki vücut parçalarımızın pozisyonu hakkında bilgi sağlar.


Bir motor aktiviteyi planlamak ve açığa çıkarmak için bu duyuların birlikte çalışması gerekmektedir yani duyuların bir bütün olması gerekmektedir.Örneğin;çay içmek için ,elimizin çay bardağına olan uzaklığını görme duyumuzla algılarız, vestibüler sistem bardağa uzanırken vücudumuzu duruma göre pozisyolamamızı sağlar,proprioseptif sistem elimizin bardağa doğru uygun hız, pozisyon, tonusta gitmesini sağlar,dokunma duyusu bize bardağın sıcaklık-sertlik gibi durumlarını algılamamızı sağlar,bardak masadan kalkıp elimizde olduğu zaman da duyduğumuz ses işitme duyumuzla algılanır ,tat duyumuz içitiğimiz çayın hakkında bize bilgi verir.Tüm bu olgular duyu bütünlemesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan motor aktivitenin ta kendisidir.


Duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklar,duysal algılarda zaafiyet yaşadıkları için motor planlama ve aktiviteleri normal olarak açığa çıkarmada zorluk yaşarlar.
Duyu bütünleme problemi çocuklarda erken dönemde sürekli ağlama,emme problemi,dokunmda hassasiyet,motor gerilik,konuşmakta gecikme,sürekli düşme,bozuk yürüme,bazı oyuncaklarla nasıl oynanacağını bilememe,yaşıtlarına göre beceriksiz davranışlar,seslere aşırı veya az duyarlılık diye sıralanabilir.
Diğer belirtiler: Hiperaktivite,dikkat dağınıklığı,davranış problemleri,kas tonusunda problemler,koordinasyon problemleri,okulda organize olamayan ve ödevlerini yapayan başarısızlık göstern çocuklar duyu bütünleme problemi açısından değerlendirilmelidir.