BAŞARILI BİR KAYNAŞTIRMA İÇİN TAVSİYELER

23-02-2005
 
Yazar
Nihal Özcan
Psikolog
Fotoğraflar
Kayıt Yok
Videolar
Kayıt Yok
Dosyalar
Kayıt Yok

BAŞARILI BİR KAYNAŞTIRMA İÇİN TAVSİYELER

Kaynaştırma, özel eğitim çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Tam zamanlı kaynaştırma ideal ölçülerde özel gereksinimli bireyin en az kısıtlayıcı eğitim ortamından yararlanmasını sağlayan bir uygulamadır.

 

Türkiye’de kaynaştırma çalışmalarının açmazları özellikle rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleri tarafından sıklıkla ifade ediliyor. “Kaynaştırma öğrencisi” olarak tanımlanan çocukların gerçekten kaynaştırma öğrencisi olup olmadıkları, gerçekten kaynaştırma öğrencisi iseler kaynaştırmadan nasıl yararlandıkları, sınıf öğretmenlerinin yapabilirlikleri, özel eğitim öğretmenlerinin sayıca yetersiz oluşu, özel eğitimde destek hizmetlerin yetersizliği, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasındaki sorunlar, okul idaresinin yapabildikleri, okullardaki fiziksel durum, sınıf mevcutları göz önünde bulundurulursa aslında çocukların bu uygulamadan yararlanabilirliklerinin sınırlı olduğunu söylemek hiç zor değil. Bu mevcut tablo içinde neler yapılabilir? Bu yazıda yapılabileceklerle ilgili bazı tavsiyeler okuyacaksınız.

 

Kaynaştırmanın başarılı olarak uygulanabilmesi bazı unsurlara bağlıdır. Bu unsurlar öğretmenler, normal öğrenciler, kaynaştırma öğrencileri, aileler, okul idaresi ve fiziksel ortamdır.

 

ÖĞRETMENLER

Yapılan araştırmalar, sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak farklı görüşleri olduğunu ortaya koymaktadır. Pek çok araştırma sınıf öğretmenlerinin, sınıflarındaki özellikle de zihin özürlü öğrencilere olumsuz tepki gösterdiklerini, ancak zihin özürlü öğrencileriyle daha fazla zaman geçirdikten sonra meydana gelen gelişmeleri, özürlü olmayan öğrencilerinin özürlü arkadaşlarını kabullenişlerini ve özürlü öğrencinin diğerlerinden çok da farklı olmadığını gördükçe, sonradan daha olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını göstermektedir.

 

Öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının öğretmenin yaşı, öğretim yapılan sınıfın düzeyi, özel gereksinimli çocuğun özür grubu, özrün derecesi ve öğretmenin okul yönetiminden destek ve hizmet personelinden almış olduğu destek miktarı etkilemektedir.

 

Sınıf öğretmenleri kaynaştırma uygulamasını başarıyla yürütebilmek için, danışmanlık hizmetleri, hizmet-içi eğitim gibi destek hizmet gereksinimi duyduklarını ve tercih ettikleri destek hizmet türlerinin daha çok özel eğitim danışmanlığı, daha sonra da sınıf içi yardım olduğunu belirtmişlerdir.

Kaynaştırmanın Başarılı Olabilmesi İçin Öğretmenlerle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler

Öğretmenlerle düzenli toplantılar düzenlemek

Öğretmenlere yalnız olmadıklarını belirtmek

Öğretmenlere ihtiyaç olduğunu belirtmek

Özel eğitim destek hizmetlerinin yapılabilirliğini sağlamak

Özür türleri ve özellikleri konusunda bilgi vermek

Davranış ve sınıf kontrolü konusunda bilgi vermek

 

NORMAL ÖĞRENCİLER

Kaynaştırmanın hedeflerinden bir tanesi de özürlü öğrencilere özürlü olmayan akranlarıyla etkileşim kurma ve özürlü olmayan akranları tarafından sosyal kabul görme fırsatı vermek olduğu düşünülecek olursa, bu amacın gerçekleştirilebilmesi için sınıf öğretmeninin sınıfındaki özürlü olmayan öğrencileri, sınıflarına bir kaynaştırma öğrencisinin katılacağı fikrine hazırlaması gerekmektedir.

Kaynaştırmanın Başarılı Olabilmesi İçin Normal Öğrencilerle Gerçekleştirilebilecek

Etkinlikler

Normal sınıf öğrencileriyle toplantılar düzenlemek

Özel gereksinimli birey ve özellikleri konusunda bilgilendirmek

Kendilerini özel gereksinimli bireylerin yerine koyma (simülasyon) çalışmaları yapmak

Sınıfa konuk konuşmacı çağırarak deneyimlerini anlatmasını sağlamak.

 

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ

Normal eğitim ve özel eğitim ortamları, öğretim düzeni, ders programları, öğretim yöntemleri, davranışsal beklentiler, fiziksel ortam ve öğrenci sosyalleşmesi bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Bu nedenle özel eğitim ortamından normal eğitim ortamına geçişin başarılı olması isteniyorsa, kaynaştırılan öğrenci, normal sınıfın davranışsal ve akademik gereklerine hazırlanmalıdır.

Kaynaştırma Öğrencileri İle Yapılabilecek Etkinlikler

Normal sınıfta gerekli olan becerilerin kazandırılması

Sosyal beceri öğretimi

Özel gereksinimli bireyin gösterdiği gelişimi düzenli olarak gözlemek ve değerlendirmek.

Kaynaştırma öğrencisine normal sınıfta kendisinden beklenecek davranışlar ve uyması gereken kurallar hakkında bilgi vermek

 

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN AİLELERİ

Kaynaştırma öğrencilerinin ailelerinin tutumlarının olumlu olması da kaynaştırmanın başarılı olabilmesi için önemli bir etkendir. Olumlu tutuma sahip olan bir ailenin yapılacak eğitim çalışmalarına katılımının yüksek olması ve dolayısıyla kaynaştırmanın başarılı olması beklenebilir.

Kaynaştırma Öğrencilerinin Aileleriyle Yapılabilecek Etkinlikler

Düzenli toplantılar yapmak

Bilgilendirici seminerler düzenlemek

Her aşamada aileyi işe katmak

Çocuğundaki gelişmeyi aile ile paylaşmak

 

FİZİKSEL ORTAM

Fiziksel ortam sınıf ve sınıfta bulunan eşyalardan oluşmaktadır. Fiziksel ortamın biçimlendirilişinin davranışlar üzerinde doğrudan etkisi vardır.

En önemli nokta, sınıf içinde fiziksel ortamın elverdiğinden ya da öğretmenin ilgilenebileceğinden daha fazla sayıda öğrenci bulunmamalıdır. Kaynaştırmanın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için sınıftaki öğrenci sayısının 25-30 arasında olmasının ideal olduğu söylenmektedir.

 

Özellikle kaynaştırma öğrencilerinde akademik olmayan becerilerin öğretiminde fiziksel ortam önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir.Bu nedenle çalışma ortamının mümkün olduğunca sevimli ve çalışmaya teşvik edici şekilde biçimlendirilmesi, öğrencilerin katılımını, öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlayacaktır.

 

Toplam 4 yorum yapıldı, ortalama beğeni << Bir önceki sayfa  |  Bir sonraki sayfa >>
merhaba 06-10-2007
Makaleniz için çok teşekkür ederim. Ödevimde bana epey yardımcı oldu. Sizden başka sitede kaynaştırma öğrencileriyle ilgili makale yazan pek kimse yok. Teşekkür ederim.
[ Yorumu yapanı görmek için üye girişi yapınız ]
Yorumu değerlendirin
Kötü Normal İyi
 
kaynaştırma 16-07-2007
makalelerin kaynakçalarını göremedim,yazılmamışmı, ben mi ulaşamadım acaba? bilgilenidirirseniz sevinirim.
[ Yorumu yapanı görmek için üye girişi yapınız ]
Yorumu değerlendirin
Kötü Normal İyi
 
güzel olmuş 29-05-2007
taşekkürler güzel olmuş
[ Yorumu yapanı görmek için üye girişi yapınız ]
Yorumu değerlendirin
Kötü Normal İyi
 
teşekkürler 16-11-2006
teşekkürler harika bilgiler veriyorsunuz.BAŞARILAR
[ Yorumu yapanı görmek için üye girişi yapınız ]
Yorumu değerlendirin
Kötü Normal İyi
 
Toplam 4 yorum yapıldı, ortalama beğeni << Bir önceki sayfa  |  Bir sonraki sayfa >>

Yorum yaz

Sadece üyelerimiz yorum yazabilir ve yorumları değerlendirebilirler
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir